Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chia sẻ: Tranthithanhhang Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
491
lượt xem
72
download

Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A . MỤC TIÊU : Học xong bài này , học sinh nêu được : - Tầm quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ . - Sơ lược diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ . - Ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ . B . ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Bản đồ hành chính Việt Nam . - Các hình minh hoạ sách giáo khoa phóng to ( Nếu có điều kiện ). - Phiếu học của học sinh . - Học sinh sưu tầm các tranh ảnh , tư liệu truyện kể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

  1. Trường Tiểu Học Tam Hoà - Giáo án Lớp 5 –Giáo viên : NGUYỄN THỊ NGA LỊCH SỬ : CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ  A . MỤC TIÊU : Học xong bài này , học sinh nêu được : - Tầm quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ . - Sơ lược diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ . - Ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ . B . ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Bản đồ hành chính Việt Nam . - Các hình minh hoạ sách giáo khoa phóng to ( Nếu có điều kiện ). - Phiếu học của học sinh . - Học sinh sưu tầm các tranh ảnh , tư liệu truyện kể về chiến dịch Điện Biên Phủ . C . MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : I . Kiểm tra Bài cũ . Ho ạt động dạy Hoạt động học - Giáo viên gọi 3 học sinh len bảng hỏi và yêu - 3 học sinh lần lượt lên b ảng trả lời cách cầu trả lời câu hỏi về nội dung b ài cũ , sau đó câu hỏi sau : nhận xét và cho điểm học sinh . + Đại hội đại biểu to àn quốc lần thứ 2 của Đảng đ ã đề ra nhiệm vụ gì cho Cách mạng Việt Nam ? + Kể về 1 trong 7 anh hùng được bầu chọn trong Đại hội chiến sỹ thi đua và cán bộ - Giáo viên hỏi học sinh : Ngày 7-5 hằng năm ở gương mẫu toàn quốc . nước ta có lễ kỉ niệm gì ? - Học sinh : Lễ kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ . II. Bài mới . 1. Giới thiệu bài mới - Giáo viên giới thiệu : Nhà thơ Tố Hữu đã viết: Chín năm làm một Điện Biên Nên vành hoa đỏ lên thiên sử vàng Đó là niềm tự hòa , là tiếng reo vang của d ân tộc Việt Nam về chiến thắng Điện Biên Phủ “ Một mốc vàng chói lọi trong lịch sử ” như Bác Hồ đ ã khẳng định . Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ. 2.Ho ạt động 1: Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và âm mưu của giặc Pháp Ho ạt động dạy Hoạt động học - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa - Học sinh đọc Chú thích của sách giáo khoa và tìm hiểu hai khái niệm : Tập đoàn cứ điểm , và nêu: p háo đài . + Tập đo àn cứ điểm : là nhiều cứ điểm ( vị trí phòng thủ có công sự vững chắc ) hợp thành một hệ thống phòng thủ kiên cố ( tại Điện Biên Phủ địch xây 49 cứ đ iểm ). + Pháo đài : Công trình quân sự kiên cố , 1
  2. Trường Tiểu Học Tam Hoà - Giáo án Lớp 5 –Giáo viên : NGUYỄN THỊ NGA vững chắc để phòng thủ . - 3 học sinh lần lượt lên b ảng . - Giáo viên treo bản đồ hành chính Việt Nam , yêu cầu học sinh lên chỉ vị trí của Điện Biên Phủ . - Giáo viên nêu một số thông tin về tập đo àn cứ điểm Điện Biên Phủ : Vị trí của Điện Biên Phủ là một vị trí trọng yếu , án ngữ cả vùng Tây Bắc Việt Nam và thượng Lào. Thực dân Pháp được sự giúp đỡ của Mĩ về đô-la , vũ khí , chuyên gia quân sự đ ã xây dựng Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ kiên cố nhất ở Đông Dương . Tổng số binh lính lúc đông nhất 16.200 người , gồm có 12 tiểu đoàn , 7 đ ại đội bộ binh , 3 tiểu đoàn pháo binh , 1 tiểu đoàn công binh , 1 đại đội tăng M24, 1 Đại đội vận tải , 1 phi đội 12 máy bay thường trực . Pháp hu ênh hoang cho rằng Điện Biên Phủ là “ Pháo đài khổng lồ không thể công phá”. - Giáo viên hỏi : Theo em , vì sao Pháp lại xây - Học sinh nêu ý kiến trước lớp . d ựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững chắc nhất Đông Dương ? - Giáo viên nêu : Thực dân Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài kiên cố , vững chắc nhất Đông Dương với âm mưu thu hút và tiêu diệt bộ đội ta . 3.Ho ạt động 2 : Chiến dịch Điện Biên Phủ Ho ạt động dạy Ho ạt động học - Giáo viên chia học sinh thành 4 nhóm , giao - Học sinh chia thành nhóm cùng thảo luận và cho mỗi nhóm thảo luận 1 trong các vấn đề thống nhất ý kiến trong nhóm . sau . Sau đó giáo viên đi theo dõi và nêu câu Kết quả thảo luận toót nhất là : hỏi gợi ý cho từng nhóm . Nhóm 1 : Vì sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Nhóm 1 : Phủ ? Quân và dân ta đ ã chuẩn bị cho chiến + Mùa đông 1953 , tại chiến khu Việt Bắc , d ịch như thế nào ? Trung ương Đảng và Bác Hồ đ ã họp và nêu Gợi ý : Muốn kết thúc kháng chiến quan và quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch d ân ta b ắt buộc phải tiêu diệt Tập đo àn cứ Điện Biên Phủ để kết thúc kháng chiến. đ iểm nào của địch ? + Ta đã chu ẩn bị cho chiến dịch với tinh thần Để tiêu diệt đ ược Tập đo àn cứ điểm này của cao nhất . : đ ịch chúng ta cần sức người , sức của như thế . Nửa triệu chiên sĩ từ các mặt trận hành quân về Điện Biên Phủ . nào ? . Hàng vạn tấn vũ khí đ ược vận chuyển vào trận địa . . Gần 3 vạn người từ các địa phương tham gia vận chuyển lương thực , thực phẩm ,quần áo , thuốc men lên Điện Biên Phủ . Nhóm 2 : Trong chiến dịch Điện Biên Phủ ta Nhóm 2 : Ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ mở 3 đợt tiến công gồm mấy đợt tiến công ? Thuật lại những đợt + Đợt 1 : Mở vào ngày 13 -3-1954 ,tấn công tiến công đó ? vào phía bắc của Điện Biên Phủ ở Him Lam, Gợi ý : Mỗi đợt tiến công của ta bắt đầu vào Độc Lập, Bản Kéo >sau 5 ngày chiến đấu địch thời gian nào ? Ta tấn công vào những vị trí bị tiêu diệt. 2
  3. Trường Tiểu Học Tam Hoà - Giáo án Lớp 5 –Giáo viên : NGUYỄN THỊ NGA nào ? Chỉ vị trí đó trên lược đồ chiến dịch ? + Đợt 2 : Vào ngày 30 -3-1954 đồng loạt tấn Kết quả của từng đợt tiến công ? công vào p hân khu của địch ở M ường Thanh. Đến 26-4 -1954, ta đ ã kiểm soát đ ược phần lớn các cứ điểm phía đông , riêng đồi A1, C1 địch vẫn còn kháng cự quyết liệt . + Đợt 3 : Bắt đầu vào ngày 1-5 -1954 ta tấn công vào các cứ điểm còn lại . Chiều 6-5 -1954 , đồi A1 bị công phá , 17 giờ 30 phút ngày 7 -5 -1954 Điện Biên Phủ thất thủ , ta bắt sống tướng Đờ Ca-xtơ-ri và Bộ chỉ huy địch . Nhóm 3 : Ta giành chiến thắng trong chiến d ịch Điện - Vì sao ta giành được thắng lợi trong chiến Biên Phủ là vì : d ịch Điện Biên Phủ ? Thắng lợi của Điện + Có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng . Biên Phủ có ý nghĩa như thế nào với lịch sử + Quân dân ta có tinh thần chiến đấu bất khuất d ân tộ c ta . kiên cường. Gợi ý : Ai là người chỉ huy chiến dịch Điện + Ta đã chu ẩn bị tối đa cho chiến dịch . Biên Phủ ? Ta đã chu ẩn bị cho chiến dịch chu + Ta được sự ủng hộ của bạn b è quốc tế. đ áo như thế nào ? Quân và Dân ta thể hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ đ ã kết thúc oang tinh thần chiến đấu như thế nào trong chiến liệt cuộc tiến công đông – xuân 1953-1954 của d ịch Điện Biên Phủ ? ta , đ ập tan “ Pháo đ ài không thể công phá ”của Chiến thắng Điện Biên Phủ tác động như thế giặc Pháp , buộc chúng phải kí hiệp định Giơ- nào đ ến quân địch, Tác động như thế nào đến ne-vơ , rút quân về nước , kết thúc 9 năm lịch sử dân tộc ta ? kháng chiến chống Pháp trường kì gian khổ. Nhóm 4 : Kể về các nhân vật tiêu biểu như Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo … Nhóm 4 : Kể tên một số gương chiến đấu tiêu - Đại diện 4 nhóm học sinh lần lượt lên trình b iểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ ? bày vấn đề của nhóm mình trước lớp ( Riêng 2 nhóm sử dụng lược đó để thuật lại chiến dịch ). - Các nhóm khác theo dõi và bổ sung ý kiến - Giáo viên tổ chức cho học sinh từng nhóm cho nhau . trình bày kết quả thảo luận . - Học sinh trình bày trên sơ đồ chiến dịch Điện Biên Phủ . - Giáo viên nhận xét kết quả làm việc theo nhóm của học sinh , bổ sung những ý trong b ài mà học sinh chưa phát hiện đ ược . - Mời 1-2 học sinh xung phong tóm tắt diễn b iến chiến dịch Điện Biên Phủ trên sơ đồ . III.Củng cố dặn dò . Ho ạt động dạy Hoạt động học 3
  4. Trường Tiểu Học Tam Hoà - Giáo án Lớp 5 –Giáo viên : NGUYỄN THỊ NGA - Giáo viên lần lượt yêu cầu học sinh : + Nêu suy nghĩ của em về hình ảnh đoàn xe thồ p hục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ . + Nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh lá cờ “ Quyết chiến – Quyết thắng ”của quân đội ta bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát-xtơ-ri . + Chia sẻ với các bạn trong lớp các hình ảnh , câu chuyện , bài thơ em sưu tầm đ ược nói về chiến dịch Điện Biên Phủ . - Giáo viên nhận xét tiết học , dặn dò học sinh về nhà học thuộc b ài , lập bảng thống kê các sự kiện , nhân vật lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1945-1954. Thời gian Sự kiện lịch sử tiêu biểu ( 1 học sinh lập bảng vào giấy khổ to ) 4
Đồng bộ tài khoản