Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: Sấm sét đêm giao thừa

Chia sẻ: abcdef_22

 A . Mục tiêu : Học xong bài này , học sinh nêu được : - Vào dịp Tết Mậu Thân 1968 , quân và dân miền Nam đã tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, trong đó tiêu biểu là trận đánh vào Đại Sứ quán Mĩ ở Sài Gòn . - Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã gây cho địch nhiều thiệt hại , tạo thế thắng lợi cho quân và dân ta . B . Đồ dùng dạy - học : - Bản đồ hành chính Việt Nam...

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: Sấm sét đêm giao thừa

LỊCH SỬ :
Sấm sét đêm giao thừa

A . Mục tiêu :
Học xong bài này , học sinh nêu được :
- Vào dịp Tết Mậu Thân 1968 , quân và dân miền Nam đã tiến hành cuộc Tổng tiến công và
nổi dậy, trong đó tiêu biểu là trận đánh vào Đại Sứ quán Mĩ ở Sài Gòn .
- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã gây cho đ ịch nhiều thiệt hại , tạo
thế thắng lợi cho quân và dân ta .
B . Đồ dùng dạy - học :
- Bản đồ hành chính Việt Nam .
- Các hình minh hoạ sách giáo khoa phóng to .
- Phiếu học của học sinh .
- Học sinh sưu tầm các tranh ảnh , tư liệu truyện kể cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu
Thân 1968 .
C . Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
I.Kiểm tra Bài cũ : 3’.
Ho ạt động dạy Ho ạt động học
- Giáo viên gọi 3 học sinh lên b ảng hỏi và - 3 học sinh lần lượt lên bảng trả lời các câu
yêu cầu trả lời các câu hỏi về nội dung b ài cũ hỏi sau :
,sau đó nhận xét , cho điểm học sinh . + Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì
?
+ Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào
đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước
của dân tộc ta ?
+ Kể về một tấm gương chiến đấu dũng cảm
- Giáo viên cho học sinh quan sát ảnh quân tren đường Trường Sơn .
- 1 2 học sinh phát biểu ý kiến trước lớp ,ví
giải phóng tiến công vào Đại sứ quàn Mĩ ở
Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968 và hỏi : Môt tả dụ : Hình chụp bộ đội giải phóng của ta đang
những gì em thấy trong bức ảnh , bức ảnh gợi tấn công vào sứ quán Mĩ ở Sài Gòn . Sứ quán
cho em suy nghĩ gì ? đang b ốc cháy ,khói đạn bay đầy trời , bộ đội
ta cầm súng xông thẳng tới …
II. Bài mới : 30’.
1. Giới thiệu bài mới .
Ho ạt động dạy Ho ạt động học
- Giáo viên giới thiệu b ài : Vào d ịp Tết Mậu Thân 1968 , quân và dân miền Nam đ ã đồng loạt
nổi dậy Tổng tiến công ,tiêu biểu là trận đánh vào Đại Sứ quán Mĩ tại Sài Gòn . Trong bài học
hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về sự kiện lịch sử trọng đại này .
2.Ho ạt động 1:
Diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968.
Ho ạt động dạy Ho ạt động học
- Giáo viên chia học sinh thành những nhóm - Học sinh chia thành các nhóm nhỏ thảo luận
nhỏ , phát cho học sinh mỗi nhóm 1 phiếu để giải quyết các yêu cầu của phiếu .
giao việc có nội dung như sau :
PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm : ……………………..
Các em cùng thảo luận và trả lời các câu hỏi sau :
1. Tết Mậu Thân 1968 đã diễn ra sự kiện gì ở miền Nam nước ta ?
2. Thuật lại cuộc tiến công của quân giải phóng vào Sài Gòn . Trận nào là trận tiêu biểu trong
đợt tiến công này ?
3. Cùng với cuộc tấn công vào Sài Gòn , quân giải phóng đã tiến công ở những nơi nào ?
4 . Tại sao nói cuộc tổng tiến công của quân và dân miền Nam vào Tết Mậu Thân năm 1968
mang tính bất ngờ và đồng loạt với quy mô lớn ?
- Giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo kết - Mỗi nhóm cử đại diện báo cáo kết quả thảo
quả thảo luận . lu ận , mỗi nhóm chỉ báo cáo 1 vấn đề ,dau đó


1
các nhóm khác bổ sung ý kiến để có câu trả lời
hoàn chỉnh .
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh và thống nhất :
Đáp án : Các câu 1.2.3 như sách giáo khoa .
Câu 4 : Cuộc tấn công mang tính bất ngờ vì :
 Bất ngờ về thời điểm : đêm giao thừa .
 Bất ngờ về địa điểm : tại các thành phố lớn tấn công vào cơ quan đầu não của địch .
 Cuộc tấn công mang tích chất đồng loạt có quy mô lớn : tấn công vào nhiều nơi ,trên
một diên rộng vào cùng một lúc .
3.Ho ạt động 2 :
Kết quả ,ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy
Tết Mậu Thân 1968 .
Ho ạt động dạy Ho ạt động học
- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cả - Học sinh tự suy nghĩ hoặc trao đổi với các
lớp cùng trao đổi và trả lời các câu hỏi sau : bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi của giáo viên :
+ Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu + Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân
Thân 1968 đã tác động như thế nào đ ến Mĩ và 1968 đ ã làm cho hầu hất các cơ quan trung
chính quyền Sài Gòn ? ương và đ ịa phương của Mĩ và Sài Gòn bị tê
liệt , khiến cho chúng rất hoang mang lo sợ
,những kẻ đứng đầu Nhà Trắng ,Lầu Năm Góc
và cả thế giới phải sứng sốt .
+ Sau đòn bất ngờ Tết Mậu Thân 1968 ,Mĩ
+ Nêu ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi phải thừa nhận t hất bại một b ước ,chấp nhận
d ậy Tết Mậu Thân 1968 . đàn phán tại Pa-ri về chấm rứt chiến tranh ở
Việt Nam . Nhóm yêu chuộng hòa bình ở Mĩ
cũng đấu tranh rầm rộ dòi chính phủ Mĩ phải
rút quân tại Việt Nam trong một thời gian gắn
nhất .


Giáo viên có thể bao quát nội dung bài :

Cách mạng Việt Nam tiến
TỔNG
tới thắng lợi hoàn toàn
 Hu ế
TIẾN
CÔNG Quân
VÀ giải phóng
Mĩ và
NỔI   Đà Nẵng
q uân
DẬY
 Nơi khác đội
TÊT
Sài
MẬU
 Nha Trang
Gòn
THÂN 
thiệt
 Sài Gòn
hại
nặng
 Cần Thơ
nề
hoang
mang
lo sợ
III.Củng cố dặn dò 2 ’.
Ho ạt động dạy Ho ạt động học
- Giáo viên tổng kết b ài học : Trong giờ phút giaothừa thiêng liêng xuân Mậu Thân 1968 , khi
Bác Hồ vừa đọc lời chúc mừng năm mới ,cả Sài Gòn ,cả miền Nam đồng loạt trút lửa xuống
đ ầu thù . Trận công phá vào tòa Đại sứ Mĩ là một đòn sấm sét tiêu biểu của sự kiện Mậu


2
Thân 1968 .
- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đ ã gây nỗi kinh hoàng cho đế quốc Mĩ
và chính quyền tay sai Nguyễn Van Thiệu . Từ đây Cách mạng sẽ tiến dần đến thắng lợi ho àn
toàn .
- Giáo viên nhận xét tiết học , dặn dò học sinh về nhà học thuộc bài và chuẩn bị bài sau .
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản