Giáo án lớp 7 môn Công Nghệ: Bài 13 CẮT, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN

Chia sẻ: abcdef_25

I.MỤC TIÊU: Đánh giá kiến thức, kĩ năng khâu, thêu qua mức độ hoàn thành sản phẩmtự chọn của hs. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Tranh qui trình của các bài trong chương. - Mẫu khâu, thêu đã học. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Kểm tra vật dụng thêu. 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học *Giới thiệu bài và ghi đề bài Nhắc lại

Nội dung Text: Giáo án lớp 7 môn Công Nghệ: Bài 13 CẮT, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN

 

  1. CẮT, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN(3 tiết) Bài 13 I.MỤC TIÊU: Đánh giá kiến thức, kĩ năng khâu, thêu qua mức độ hoàn thành sản phẩmtự chọn của hs. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Tranh qui trình của các bài trong chương. - Mẫu khâu, thêu đã học. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Kểm tra vật dụng thêu. 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học *Giới thiệu bài và ghi đề bài Nhắc lại
  2. Hoạt động 1: *Mục tiêu: Ôn tập các bai đã học trong chương 1 *Cách tiến hành: - Gv yêu cầu hs nhắc lại các loại mũi khâu, thêu đã học. trả lời - Gọi hs nhắc lại qui trình và cách cắt vải theo đương vạch dấu và các loại mũi khâu, thêu. - Gv nhận xét và sử dụng tranh qui trình để củng cố những kiến thức cơ bản về cắt khâu, thêu đã học. *Kết luận: Hoạt động 2: làm việc cá nhân *Mục tiêu: Hs tự chọn sản phẩm và thực hành làm sản phẩm tự chọn. *Cách tiến hành: - Gv nêu yêu cầu: mỗi hs tự chọn và tiến hành lựa chọn sản cắt, khâu ,một sản phẩm mà mình chọn. phẩm
  3. - Nêu yêu cầu thực hành và hướng dẫn hs lựa chọn sản phẩm *Kết luận: IV. NHẬN XÉT: - Củng cố, dặn dò. - GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. - Chuẩn bị bài sau: đọc trước bài tiếp theovà chuẩn bị đồ dùng như sgk. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản