Giáo án lớp 7 môn Công Nghệ: Bài 19 GIEO HẠT GIỐNG RAU, HOA ( tiết 1)

Chia sẻ: abcdef_25

I.MỤC TIÊU: - Biết được các bước và yêu cầu của từng bước gieo hạt rau, hoa. - Làm được công việc gieo hạt trên luống hoặc trong bầu đất. - Có ý thức tiét kiệm hạt giống, yêu thích lao động II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Một số loại hạt giống rau, đậu hoặc hoa. - Túi bầu hoặc hộp nhựa, hộp sắt …, đất. - Dầm xới, cuốc, bát đựng hạt giống. - Đất đã lên luống. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Kiểm...

Nội dung Text: Giáo án lớp 7 môn Công Nghệ: Bài 19 GIEO HẠT GIỐNG RAU, HOA ( tiết 1)

 

  1. GIEO HẠT GIỐNG RAU, HOA ( tiết 1) Bài 19 I.MỤC TIÊU: - Biết được các bước và yêu cầu của từng bước gieo hạt rau, hoa. - Làm được công việc gieo hạt trên luống hoặc trong bầu đất. - Có ý thức tiét kiệm hạt giống, yêu thích lao động II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Một số loại hạt giống rau, đậu hoặc hoa. - Túi bầu hoặc hộp nhựa, hộp sắt …, đất. - Dầm xới, cuốc, bát đựng hạt giống. - Đất đã lên luống. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Kiểm tra dụng cụ và vật liệu 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học
  2. *Giới thiệu bài và ghi đề bài Nhắc lại Hoạt động 1: làm việc cá nhân *Mục tiêu:Hướng dẫn hs thực hiện qui trình kĩ thuật gieo hạt. *Cách tiến hành: - Hướng dẫn hs đọc nội dung bài học trong trả lời sgk. - Yêu cầu hs nêu các bước trong qui trình kỹ thuật gieo hạt? - Gv nhận xét câu trả lời và giải thích như sgv/72 *Kết luận: ghi nhớ sgk/57 Hoạt động 2: làm việc theo nhóm *Mục tiêu: Hướng dẫn thao tác kỹ thuật. *Cách tiến hành: 1-2 hs lên bảng - Yêu cầu hs nhắc lại qui trình kỹ thuật gieo thực hiện. hạt.
  3. - Gv hướng dẫn từng thao tác kỹ thuật theo sgk. - Gv yêu cầu 1 – 2 hs thực hiện lại các thao tác gv vừa hướng dẫn *Kết luận: IV. NHẬN XÉT: - Củng cố, dặn dò. - GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. - Chuẩn bị bài sau:chuẩn bị dụng cụ như sgk RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản