Giáo án lớp 7 môn Hình Học: ĐỊNH LÝ

Chia sẻ: Tranthithanhhang Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
361
lượt xem
23
download

Giáo án lớp 7 môn Hình Học: ĐỊNH LÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A/ Mục tiêu: Học sinh nắm được cấu trúc của định lý Biết thế nào là chứng minh một định lý Biết đưa định lý về dạng “nếu……thì……..” Làm quen với mệnh đề logic: pq B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a Giáo viên:thứoc kẻ , bảng phụ Học sinh : b c c

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 7 môn Hình Học: ĐỊNH LÝ

  1. Tiết ĐỊNH LÝ A/ Mục tiêu: Học sinh nắm được cấu trúc của định lý Biết thế nào là chứng minh một định lý Biết đưa định lý về dạng “nếu……thì……..” Làm quen với mệnh đề logic: pq B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a a Giáo viên:thứoc kẻ , bảng phụ b b Học sinh : c c C/ Các hoạt động dạy và học: 1. Kiểm tra bài cũ: (8’) - Phát biểu hai tính chất quan hệ giữa tính vông góc và tính song song? Vẽ hình minh họa. (1 học sinh lên bảng nêu tính chất. Vẽ hình) Trang 1
  2. Tiết - Giáo viên giới thiệu những tính chất này là các định lývào bài. 2. Bài mới: Hoạt động của giáo Hđ của học sinh Ghi bảng T G viên 1/ Hoạt động 1: định 1/ định lý: định lý là một khẳng định đúng lý giáo viên: cho học học sinh trả lời suy ra từ những khẳng sinh đọc phần định lý là một khẳng định được coi là đúng. 1. định lí sgk/99 định đúng được suy ra 1 5’ -thế nào là một định từ những khẳng định trong một định lí gồm được coi là đúng. hai phần: lí? -học sinh làm ?1 -học sinh phát biểu 3 - điều đã cho là giả cho học sinh lấy thêm định lí. thiết ví dụ về định lý đã -học sinh phát biểu : - điều phải suy ra là kết học và vẽ hình minh hai góc đối đỉnh thì luận họa. bằng nhau. -trong định lí 2 góc đối đỉnh điều đã cho là gì? Điều suy ra là gì? -giáo viên: giới thiệu giả thiết, kết luận của Trang 2
  3. Tiết định lí. -một định lí gồm mấy Học sinh đứng tại chổ phần. Là những phần trả lời A/Hs1:giả thiết : hai Định lí : hai đường nào? -định lý được phát đường thẳng phân biệt thẳng phân biệt cùng biểu dưới dạng cùng song song với song song với đường “nếu….thì……” thì đường thẳng thứ ba. thẳng thứ 3 phần nằm giữa từ nếu Kết luận: chúng song a. gt: hai đường thẳng và từ thì là giả thiết. song với nhau. phân biệt cùng song Phần sau từ thì là kết song với đường thẳng B/hs2: luận. thứ ba. -hãy phát biểu định lí Kl: chúng song song với hai góc đối đỉnh dưới nhau dạng “nếu ….thì……” Hs1: câu a -làm?2 Hs2: câu b Học sinh trả lời tại chổ Bài 49: học sinh đứng -tia Oz nằm giữa 2 tia 2/ chứng minh định lý: 1 0’ tại chổ trả lời Om và On nên……….. sgk/100 Trang 3
  4. Tiết -xOz và zOy là hai 3/ Hoạt động 2: chứng góc kề bù nên………. a minh định lý b -giáo viên nêu chứng c minh định lý -đưa vdụ minh họa ở -vẽ hình minh họa đlí sgk (bảng phụ) a//c -dừa theo hình vẽ viết -tại sao: GT b//c gt-kl bằng kí hiệu. mOz+zOn=mO -từ gtcác khẳng định KL a//b có căn cứkết n luận(cm) và ½(xOz+zOy=1/2. 1800 ? a. định lí 7’ gt: nếu 1 đường thẳng cắt hai đường thẳng -quá trình suy luận từ song song. gt để đến kết luận Kl: hai góc trong cùng mOn=900 là chứng phía bù nhau. minh định lý. b. không phải định lí -qua ví dụ trên muốn Trang 4
  5. Tiết chứng minh một định c. không phải định lí lý ta làm ntn? 4/ Hoạt động 3: củng cố -định lí là gì? Gt? Kl? -tìm trong các mệnh đề sau mệnh đề nào là định lí và chỉ ra gt-kl? a. nếu 1 đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì 2 góc trong cùng phía bù nhau. b. qua 1 điểm ở ngoài 1 đường thẳng chỉ có 1 đường thẳng song song với đường thẳng đó. Trang 5
  6. Tiết Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. 3/ HDVN: (5’) học bài : định lí là gì? Gt?kl? nắm các bước chứng minh định lí bài tập: 50;51;52/101;102 sách bài tập: 41;42 Trang 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản