Giáo án lớp 7 môn Hình Học: ĐỊNH LÝ

Chia sẻ: abcdef_22

A/ Mục tiêu: Học sinh nắm được cấu trúc của định lý Biết thế nào là chứng minh một định lý Biết đưa định lý về dạng “nếu……thì……..” Làm quen với mệnh đề logic: pq B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a Giáo viên:thứoc kẻ , bảng phụ Học sinh : b c c

Nội dung Text: Giáo án lớp 7 môn Hình Học: ĐỊNH LÝ

Tiết

ĐỊNH LÝ

A/ Mục tiêu:

Học sinh nắm được cấu trúc của định lý

Biết thế nào là chứng minh một định lý

Biết đưa định lý về dạng “nếu……thì……..”

Làm quen với mệnh đề logic: pq

B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a a
Giáo viên:thứoc kẻ , bảng phụ
b b
Học sinh :
c c
C/ Các hoạt động dạy và học:

1. Kiểm tra bài cũ: (8’)

- Phát biểu hai tính chất quan hệ giữa tính vông góc và tính song song? Vẽ

hình minh họa.

(1 học sinh lên bảng nêu tính chất. Vẽ hình)
Trang 1
Tiết

- Giáo viên giới thiệu những tính chất này là các định lývào bài.

2. Bài mới:

Hoạt động của giáo Hđ của học sinh Ghi bảng
T

G viên

1/ Hoạt động 1: định 1/ định lý: định lý là

một khẳng định đúng


giáo viên: cho học học sinh trả lời suy ra từ những khẳng

sinh đọc phần định lý là một khẳng định được coi là đúng.

1. định lí sgk/99 định đúng được suy ra
1

5’ -thế nào là một định từ những khẳng định trong một định lí gồm

được coi là đúng. hai phần:
lí?

-học sinh làm ?1 -học sinh phát biểu 3 - điều đã cho là giả

cho học sinh lấy thêm định lí. thiết

ví dụ về định lý đã -học sinh phát biểu : - điều phải suy ra là kết

học và vẽ hình minh hai góc đối đỉnh thì luận

họa. bằng nhau.

-trong định lí 2 góc

đối đỉnh điều đã cho là

gì? Điều suy ra là gì?

-giáo viên: giới thiệu

giả thiết, kết luận của


Trang 2
Tiết

định lí.

-một định lí gồm mấy Học sinh đứng tại chổ

phần. Là những phần trả lời

A/Hs1:giả thiết : hai Định lí : hai đường
nào?

-định lý được phát đường thẳng phân biệt thẳng phân biệt cùng

biểu dưới dạng cùng song song với song song với đường

“nếu….thì……” thì đường thẳng thứ ba. thẳng thứ 3

phần nằm giữa từ nếu Kết luận: chúng song a. gt: hai đường thẳng

và từ thì là giả thiết. song với nhau. phân biệt cùng song

Phần sau từ thì là kết song với đường thẳng
B/hs2:

luận. thứ ba.

-hãy phát biểu định lí Kl: chúng song song với

hai góc đối đỉnh dưới nhau

dạng “nếu ….thì……” Hs1: câu a

-làm?2 Hs2: câu b
Học sinh trả lời tại chổ

Bài 49: học sinh đứng -tia Oz nằm giữa 2 tia 2/ chứng minh định lý:
1

0’ tại chổ trả lời Om và On nên……….. sgk/100


Trang 3
Tiết

-xOz và zOy là hai

3/ Hoạt động 2: chứng góc kề bù nên………. a

minh định lý b

-giáo viên nêu chứng c

minh định lý

-đưa vdụ minh họa ở -vẽ hình minh họa đlí

sgk (bảng phụ) a//c
-dừa theo hình vẽ viết

-tại sao: GT b//c
gt-kl bằng kí hiệu.

mOz+zOn=mO -từ gtcác khẳng định

KL a//b
có căn cứkết
n

luận(cm)


½(xOz+zOy=1/2.

1800 ?a. định lí

7’ gt: nếu 1 đường thẳng

cắt hai đường thẳng
-quá trình suy luận từ

song song.
gt để đến kết luận

Kl: hai góc trong cùng
mOn=900 là chứng

phía bù nhau.
minh định lý.
b. không phải định lí
-qua ví dụ trên muốn


Trang 4
Tiết

chứng minh một định c. không phải định lí

lý ta làm ntn?
4/ Hoạt động 3: củng

cố

-định lí là gì? Gt? Kl?

-tìm trong các mệnh

đề sau mệnh đề nào là

định lí và chỉ ra gt-kl?

a. nếu 1 đường thẳng

cắt hai đường thẳng

song song thì 2 góc

trong cùng phía bù

nhau.

b. qua 1 điểm ở ngoài

1 đường thẳng chỉ

có 1 đường thẳng

song song với

đường thẳng đó.


Trang 5
Tiết

Hai góc bằng nhau thì

đối đỉnh.

3/ HDVN: (5’)

học bài : định lí là gì? Gt?kl? nắm các bước chứng minh định lí

bài tập: 50;51;52/101;102 sách bài tập: 41;42
Trang 6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản