Giáo án lớp 7 môn Hình Học: LUYỆN TẬP HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

Chia sẻ: abcdef_22

A. Mục tiêu: củng cố các kiến thức, kỹ năng, thái độ về: Định nghĩa hai tam giác bằng nhau Viết đúng và thành thạo về sự bằng nhau của hai tam giác theo quy ước, biết sử dụng định nghĩa hai tam giác bằng nhau để suy ra các đoạn thẳng, các góc bằng nhau. Rèn khả năng phán đoán, nhận xét để kết luận hai tam giác bằng nhau. tập tính cẩn thận chính xác. B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: Giáo viên: êke, bảng phụ, thước đo góc. Học sinh: dụng cụ học tập,...

Nội dung Text: Giáo án lớp 7 môn Hình Học: LUYỆN TẬP HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

LUYỆN TẬP HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU


A. Mục tiêu: củng cố các kiến thức, kỹ năng, thái độ về:

Định nghĩa hai tam giác bằng nhau

Viết đúng và thành thạo về sự bằng nhau của hai tam giác theo quy ước, biết sử

dụng định nghĩa hai tam giác bằng nhau để suy ra các đoạn thẳng, các góc

bằng nhau.

Rèn khả năng phán đoán, nhận xét để kết luận hai tam giác bằng nhau. tập tính

cẩn thận chính xác.

B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

Giáo viên: êke, bảng phụ, thước đo góc.

Học sinh: dụng cụ học tập, bảng nhóm.

C. Các bước lên lớp:

1/ Kiểm tra: 5’

học sinh 1: phát biểu, vẽ hình và viết kí hiệu về định nghĩa hai tam giác bằng

nhau.

học sinh 2:bài tập 11/112

2/ Bài mới:

HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC GHI BẢNG
TG

SINH

10’ 1/Hoạt động 1: sữa bài Isửa bài tập:

tập cũ Học sinh lên bảng Bài 11/112:
sữa, cả lớp nhận
Bài 11/ 112: ABC=HIK

Giáo viên cho điểm xét.

Giáo viên chốt: cho hai a/ tìm cạnh tương ứng với

tam giác bằng nhau thì cạnh BC. Tìm góc tương

ta có 3 góc tương ứng, 3 ứng với góc H

cạnh tương ứng bằng b/ tìm các cạnh bằng nhau,

nhau và ngược lại nếu các góc bằng nhau.

hai tam giác có 3 cạnh Giải:

tương ứng bằng nhau, 3 A/ cạnh tương ứng với

góc tương ứng bằng cạnh BC là: HK. Góc

nhau thì hai tam giác đó tương ứng với góc H là

bằng nhau. góc A.

B/ vì ABC=HIK nên ta

Học sinh đọc đề, có

2/ Hoạt động 2: luyện tóm tắt đề AB=HI, AC=HK, BC=KI
tập Học sinh lên bảng A=H, B=I, C=K
giải, cả lớp làm
bài 12/112 II/Bài tập mới:

cho học sinh đọc đề, nháp Bài 12/112:
tóm tắt đề. ABC=HIK, AB=2cm,

B=400
Hdẫn học sinh vẽ hình BC=4cm
Nhận xét học sinh làm

bài. Sữa sai cho học Có thể suy ra được số đo

của những cạnh nào, góc
sinh.

nào của HIK
Học sinh đọc đề,

tóm tắt. Giải:

Vì ABC=HIK nên ta có

Bài 13/112: AB=HI,BC=IK , B=I
I
Cho học sinh đọc và Chu vi tam giác MàAAB=2cm,
H
tóm tắt đề. ABC=AB+BC+A BC=4cm,B=400
C
B K
Giáo viên hướng dẫn C Suy ra HI=2cm, IK=4cm,

học sinh vẽ hình. Lưu ý: Biết AB;BC I=400
Cần tính AC?
AB
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản