Giáo án lớp 7 môn Hình Học: LUYỆN TẬP TAM GIÁC

Chia sẻ: abcdef_22

A. Mục tiêu: Qua các bài tập và các câu hỏi kiểm tra, củng cố, khắc sâu kiến thức về: - Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800. - Trong tam giác vuông 2 góc nhọn có tổng số đo bằng 900. - Định nghĩa góc ngoài, định lý về tính chất góc ngoài của tam giác. * Rèn kỹ năng tính số đo các góc. * Rèn kỹ năng suy luận B. Chuẩn bị của GV và HS: Gv : Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ. Hs : Thước thẳng, com pa. C. Tiến trình bài...

Nội dung Text: Giáo án lớp 7 môn Hình Học: LUYỆN TẬP TAM GIÁC

LUYỆN TẬP TAM GIÁC

A. Mục tiêu: Qua các bài tập và các câu hỏi kiểm tra, củng cố, khắc sâu kiến

thức về:

- Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800.

- Trong tam giác vuông 2 góc nhọn có tổng số đo bằng 900.

- Định nghĩa góc ngoài, định lý về tính chất góc ngoài của tam giác.

* Rèn kỹ năng tính số đo các góc.

* Rèn kỹ năng suy luận

B. Chuẩn bị của GV và HS:

Gv : Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.

Hs : Thước thẳng, com pa.

C. Tiến trình bài dạy:

1/ Ổn định tổ chức:

2/ Kiểm tra bài cũ :

3/ Bài mới:

HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GHI BẢNG
T

CỦA GV
G HS

Hđộng1: Kiểm Bài 2/108 SGK

Hs trả lời
tra:

Hs1: - Nêu định

lý về tổng 3 góc 1 Hs sửa bài
của 1  A
12
- Sửa bt2/108
80 30 C
B
D
Sgk

( Gv chuẩn bị ABC

sẵn hình vẽ; giả GT  B=800 ,  C= 300
thiết – kết luận ) phân giác AD ( D

 BC)
KL  ADC?  ADB?


CM:

ABC
Xét :

( định lí về
 A+  B+  C=1800


tổng 3 góc trong tam giác )

Hay:  A+ 800 +300 = 1800

=> A = 1800 – 1100 =700
Hs trả lời
AD là phân giác của  A nên :

A 700
 350

 A1=  A2 = 2 2


ABD
Xét :

 B+  A1+  ADB=1800 ( định
Gv sửa sai cho
lí về tổng 3 góc trong tam giác )
Hs
hay 800 +350+  ADB
H

K
40
A = 1800
I


suy ra :  ADB = 1800 – 1150
x

=650
B


kề bù với
 ADB  ADC


Hs nêu 2 cách tính x suy ra :  ADC+  ADB = 1800

 ADC = 1800-  ADB
Hình 57
= 1800- 650 =
M
1x
Hđộng 2 : Luyện 1150
P
N
Tập I


Bài 1 ( Bài 6 Hs trả lời tại chỗ Bài 6 ( SGK/109)

SGK) H.55
cách tính góc P
Hình 55; 57 AHI (  H=900)
Hs trả lời :
Gv đưa từng b) Cặp góc phụ nhau suy ra A +  I1 = 900 (1)

hình ( trên bảng : x và BIK (  K=900 )
 M1 và  N,

phụ ) mỗi hình suy ra B + I2 = 900 (1)
P 


cho Hs quan sát. I2 ( góc đối đỉnh )
M1 và x,  N và mà : I1 =
  


Suy nghĩ trong 1 (3)
P

phút rồi trả lời c) Các góc bằng từ (1),(2),(3) suy ra :  A=  B

miệng mà : A = 400 ( gt )
nhau :
+ Tìm giá trị của suy ra : B = 400 hay x = 400
 M1=  P, x= N
x trong H.55 ntn

Hs đọc to đề bài H.57
?

+ Gv ghi lại trong SGK Theo hình vẽ cho :

cách tính x. MNI có  I=900


Gv đưa câu hỏi suy ra :  M1 + 600 = 900

bổ sung tính P  M1 = 900 - 600 = 300

? NMP có  M=900

Gv treo bp H.57 hay :  M1 + x = 900
a) Mô tả hình vẽ 300 + x = 900
b) Tìm các cặp x = 600
phụ nhau Để Cm Ax // BC ta
góc

trong hình vẽ dựa vào dấu hiệu

nhận biết 2 đường

thẳng song song

Bài 8/109 ( Sgk )


x A
1
2
40
40 C
BNMP;  B=  C=400
Gt Ax là phân giác
góc ngoài tại A
KL Ax // BC
Hđộng3: Luyện

Tập

* Bài 8/109 CM:

SGK Xét ABC : B=  C = 400 ( gt
Gv vừa vẽ hình ) (1 )

và hướng dẫn Hs  yAB =  B+  C =400 +400=

vẽ hình theo đề 800 (

bài cho định lí về góc ngoài của tam

giác )

* Gv yêu cầu 1 Ax là phân giác của  yAB nên :

Hs viết Gt và yAB 800
 400

 A1=  A2 = (2)
2 2
Kluận?
Từ (1);(2) suy ra : B=  A2 =


* Quan sát hình
400
vẽ, dựa vào cách
B và  A2 ở vị trí so le
Mà : 
nào để Cm :
trong
Ax // BC ?
Suy ra : tia Ax // BC
Gv : hãy Cm cụ

thể
Gv : hoặc  A1=
 C=400 ( là 2

góc đồng vị

bằng nhau )

Suy ra : Ax

// BC

4. HDVN Về nhà học thuộc , hiểu kĩ về định lí tổng các góc trong tam giác;

định lí góc ngoài của tam giác; định nghĩa, định lí về tam giác vuông

Bài tập : 14; 15; 16; 17; 18 /SBT
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản