Giáo án lớp 7 môn Hình Học: LUYỆN TẬP Trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnhcạnh-cạnh

Chia sẻ: abcdef_22

A/ Mục tiêu: KTCB: Khắc sâu kiến thức –trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnhcạnh-cạnh KNCB ;Rèn kỉ năng chứng minh hai tam giác bằng nhau để chỉ ra hai góc bằng nhau Tư duy :Rèn kỉ năng vẽ hình ,suy luận , kĩ năng vẽ tia phân giác của một gócbằng thước thẳng và com pa B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : Giáo viên : sgk, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, com pa Học sinh : sgk, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, com pa C/ Tiến trình bài dạy:...

Nội dung Text: Giáo án lớp 7 môn Hình Học: LUYỆN TẬP Trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnhcạnh-cạnh

 

  1. LUYỆN TẬP 1 A/ Mục tiêu: KTCB: Khắc sâu kiến thức –trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnh- cạnh-cạnh KNCB ;Rèn kỉ năng chứng minh hai tam giác bằng nhau để chỉ ra hai góc bằng nhau Tư duy :Rèn kỉ năng vẽ hình ,suy luận , kĩ năng vẽ tia phân giác của một gócbằng thước thẳng và com pa B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : Giáo viên : sgk, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, com pa Học sinh : sgk, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, com pa C/ Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ : HS1: Phát biểu trường hợp bằng nhau của hai tam giác Vẽ tam giác MNP ; vẽ tam giác M’N’P’sao cho M’N’=MN,M’P’=MP, N’P’=NP HS2 Sửa bài tập 18/114sgk (HS làm trên bảng phụ –gv ghi đề, vẽ hình sẵn) 2. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh Ghi bảng T G 1/ Hoạt động 1: Luyện tập vẽ 1/Bài 19/114
  2. hình và chứng minh Gv hướng dẫn Hs vẽ nhanh D hình 72 B A -vẽ đoạn thẳng DE HS vẽ hình theo E -vẽ hai cung tròn (D,a) , hướng dẫn của gv a)Xét  ADE (E;b) sao cho a>b ,hai cung -Nêu gt,kl (nói và  BDE có này cắt nhau tại hai điểm Avà miệng) AD=BD (gt) B AE=BE (gt) -vẽ các đoạn thẳng DE :cạnh chung DA,DB,EA,EB ta được -1hs lên bảng ,cả lớp Suy ra  ADE hình72 =  BDE (c-c-c) -Hãy nêu gt,kl làm nháp b) ta có:  ADE -Để cm  ADE=  BDE cần =  BDE chỉ ra những yếu tố gì?  hs trình bày bài giải (theo câu a) HS nhận xét => ADE  BDE 2/ Bài 2 Chốt :Cm hai góc bằng nhau ta cm hai tam giác chứa 2góc A C tương ứng đó bằng nhau D Bài 108/101(đề ghi trên bảng B phụ)
  3. HS đọc đề, vẽ hình Cho 2 tam giác  ABC  ABC , và  ABD có ghi gt-kl  ABD AB=BC=CA=3cm, GT AD=BD=2cm (C,D nằm khác HS trả lời AB=BC=CA=3cm phía đ/vAB ) .Chứng minh AD=BD=2cm CAD  CBD CAD  CBD 1Hs lên bảng giải KL CAD  CBD Để cm cả lớp làm nháp ta cm gì? CAD, CBD tương Chứng minh: ứng nằm Nối C và D . trong 2 tg nào? CAD va CBD Xét Gv gợi ý vẽ thêm đường phụ Lớp nhận xét có CD CA=CB (gt) BD=AD (gt) CD ; cạnh chung CAD  CBD Suy ra: => CAD  CBD Bài 20/115 x A C y O B
  4. Cho  xOy (O;a) cắt O x Hs tóm tắt đề, thực tại A hành vẽ hình (O;a) cắt Oy GT 2HS lên bảng vẽ- tại B 2/Hoạt động 2:Luyện tập bài nêu cách vẽ (A;b) cắt tập vẽ tia phân giác của góc (B;b) tại C x C A Cho Hs đọc đề,tự thực hiện KL OC là tia y theo yêu cầu của đề bài phân giác O B -Gv vẽ 2 góc (1 góc nhọn ,1 của  xOy HS trả lời góc tù)  2 hs lên bảng vẽ CM Để cm OC là tia phân giác Vẽ các đoạn thẳng 1HS lên bảng giải  xOy ta cm điều gì? AC, BC cả lớp làm nháp Để cm  AOC =  BOC ta cm Xét  AOC và 2 tam giác nào bằng nhau?  BOC có: OA=OB =a AC=BC =b OC : cạnh chung Suy ra  AOC =  BOC (c-c-c) Nhận xét =>  AOC =
  5.  BOC => OC là tia phân giác của *Bài toán trên cho ta cách  xOy dùng thước và com pađể vẽ tia phân giác của một góc *củng cố: -Khi nào ta có thể khẳng định được hai tam giác bằng nhau? -Có hai tg bằng nhau thì ta có thể suy ra những yếu tố nào của hai tg đó bằng nhau? 3/ Hoạt động 3 : Làm BT21,22,23 sgk và lyện tập vẽ tia phân giac cuả một góc cho trước Bt 32,33,34 sbt Hướng dẫn bt 32,33,34
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản