Giáo án lớp 7 môn Hình Học: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH-GÓC-CẠNH (c-g-c)

Chia sẻ: Tranthithanhhang Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
355
lượt xem
46
download

Giáo án lớp 7 môn Hình Học: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH-GÓC-CẠNH (c-g-c)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A/ Mục tiêu: KTCB: HS nám được trường hợp bằng nhau cạnh- góc- của hai tam giác cạnh ,biết cách vẽmột tam giác Biết hai cạnh và góc xen giữa hai cạnh đó KNCB:.Rèn kĩ nắng sử dụng trường hợp bằng nhâu cuả hai tam giác c-g-c để cm hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau ,các cạnh tương ứng bằng nhau Tư duy : Rèn -kỉ năng vẽ hình,khả năng phân tích tìm tòi lời giải và trình bày cm bài toán hình B/ Chuẩn bị của giáo viên và học...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 7 môn Hình Học: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH-GÓC-CẠNH (c-g-c)

  1. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH-GÓC-CẠNH (c-g-c) A/ Mục tiêu: KTCB: HS nám được trường hợp bằng nhau cạnh- góc- của hai tam giác cạnh ,biết cách vẽmột tam giác Biết hai cạnh và góc xen giữa hai cạnh đó KNCB:.Rèn kĩ nắng sử dụng trường hợp bằng nhâu cuả hai tam giác c-g-c để cm hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau ,các cạnh tương ứng bằng nhau Tư duy : Rèn -kỉ năng vẽ hình,khả năng phân tích tìm tòi lời giải và trình bày cm bài toán hình B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : Giáo viên : sgk, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ , com pa Học sinh : sgk, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ , com pa C/ Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: Đặt vấn đề: Cho hai tam giác như hình vẽ D D' 2 2 70 70 F E' F E 3 3
  2. .Do có vật chướng ngại ta không thể đo được các độ dài DF ,D’F’để kiểm tra sự bằng nhau của hai tam giác.Tuy nhiên ta ta vẫn có thể nhận biết được hai tam giác bằng nhau Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh Ghi bảng T G 1/ Hoạt động 1: Vẽ tam 1/Vẽ tam giác biết hai giác biết hai cạnh và góc cạnh và góc xen giữa xen giữa HS nêu cách vẽ :sgk/117 -GV nêu bài toán sgk/117 -1 hs đọc cách vẽ -Yêu cầu1 hs lên bảng trong sách vưà vẽ vừa nêu cách ve cả lớp theo dõi và nhận Lưu ý: sgk/117 xét -gọi 1 hs khác nêu lại 2/Trường hợp bằng cách vẽ 1 hs lên bảng , cả lớp nhau cạnh –góc-cạnh GV nói: góc B là góc xen nháp (sgk/117)  trả lời : giữa hai canh AB,BC A A' B' C' 2/Hoạt động 2 C B ABC  A ' B ' C ' -Cho hs làm ?1 (yêu cầu -nhận xét : nếu hai ABC , A ' B ' C ' Hs vẽ tam giác A’B’C’ tam giác có hai cạnh AB  A ' B ' B  B ' cạnh t/g ABC) và góc xen giữa bằng BC  B ' C ' GT
  3. nhau từng đôi một thì -Qua bài toán trên em có ABC  A ' B ' C ' nhận xét gì về hai tam hai tam giác ấy bằng KL giác có hai cạnh và góc nhau ?2 vì :BC=DC (gt) xen giữa bằng nhau từng -HS đọc tính chất – BCA  DCA đôi một phần đóng khung AC: cạnh -Hstrả lời (nhiều cách) chung - ABC  A ' B ' C ' theo t/h c- ABC  ADC Vậy (c-g- g-c khi nào? c) :3/ hệ quả: (sgk) ?2 hai tam giác trên hình B D HS trả lời-trình bày 80 có bằng nhau không E CF A bài giải ?vì sao? BAE ( A  1v) GT 3/Hoạt động 3: hệ quả EDF ( D  1v) GV giải thích hệ quả là AB=DE , gì?(sgk) AC=DF ABC va DEF HS: có BAC  EDF KL AB=DE (gt) -Hai tam giác hình 81 có , A  D =1v bằng nhau không? Làm Bài 25/118 AC=DF (gt) ?3 H 82: ABD và AED => ABC = DEF có
  4.  hsphát biều tr/h AB=AE (gt) A1  A2 bằng nhau của hai tam (gt) GV: t/c đó là hệ quả của giác vuông AD : cạnh t/h bằng nhau c-g-c chung Do đó ABD = AED (c- 4/ Hoạt động 4: luyện tập g-c) củng cố Bài 25/118 –(bảng phụ) IGK HKG H 83: và HS nhìn hình trả lời H82 có và trình bày bài giải GH :cạnh A 12 chung E C B D GKI  KGH (gt) H 83 IK=GH (gt) G H IGK Do đó: = I K HKG (c-g-c) Bài 26/118 (bảng phụ) GV nhắc lại đề bài và chỉ vào hình vẽ để hs theo dõi -Cho hs trình bày miệng H84:hai tam giác lại bài toán
  5. -GV nêu lưu ý như sgk không bằng nhau -Phát biểu t/h bằng nhau c-g-c của hai tam giác -HS sắp xếp lại các -Phát biểu hệ quả về câu trả lời 5;1;2;4;3 t/hợp bằng nhau c-g-c áp dụng vào tam giác vuông -HS trả lời câu hỏi 5/Hoạt động 5: Vẽ hai tam giác bằng nhau theo t/h c-g-c vơi số đo tùy ý (bằng thước và com pa) -Thuộc ,hiểu t/c hai tam giác bằng nhau( c-g-c) -Làm bt 24;26;27(sgk) ; 36;37;38 (sbt)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản