Giáo án lớp 7 môn Hình Học: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH-GÓC-CẠNH (c-g-c)

Chia sẻ: abcdef_22

A/ Mục tiêu: KTCB: HS nám được trường hợp bằng nhau cạnh- góc- của hai tam giác cạnh ,biết cách vẽmột tam giác Biết hai cạnh và góc xen giữa hai cạnh đó KNCB:.Rèn kĩ nắng sử dụng trường hợp bằng nhâu cuả hai tam giác c-g-c để cm hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau ,các cạnh tương ứng bằng nhau Tư duy : Rèn -kỉ năng vẽ hình,khả năng phân tích tìm tòi lời giải và trình bày cm bài toán hình B/ Chuẩn bị của giáo viên và học...

Nội dung Text: Giáo án lớp 7 môn Hình Học: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH-GÓC-CẠNH (c-g-c)

TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI
CỦA TAM GIÁC CẠNH-GÓC-CẠNH (c-g-c)A/ Mục tiêu:

KTCB: HS nám được trường hợp bằng nhau cạnh- góc- của hai tam giác

cạnh ,biết cách vẽmột tam giác

Biết hai cạnh và góc xen giữa hai cạnh đó

KNCB:.Rèn kĩ nắng sử dụng trường hợp bằng nhâu cuả hai tam giác c-g-c để

cm hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau ,các

cạnh tương ứng bằng nhau

Tư duy : Rèn -kỉ năng vẽ hình,khả năng phân tích tìm tòi lời giải và trình bày

cm bài toán hình

B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

Giáo viên : sgk, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ , com pa

Học sinh : sgk, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ , com pa

C/ Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới: Đặt vấn đề: Cho hai tam giác như hình vẽ

D D'

2
2
70
70 F E' F
E 3 3
.Do có vật chướng ngại ta không thể đo được các độ dài DF ,D’F’để kiểm tra

sự bằng nhau của hai tam giác.Tuy nhiên ta ta vẫn có thể nhận biết được hai

tam giác bằng nhau

Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh Ghi bảng
T

G

1/ Hoạt động 1: Vẽ tam 1/Vẽ tam giác biết hai

giác biết hai cạnh và góc cạnh và góc xen giữa

xen giữa HS nêu cách vẽ :sgk/117

-GV nêu bài toán sgk/117 -1 hs đọc cách vẽ

-Yêu cầu1 hs lên bảng trong sách

vưà vẽ vừa nêu cách ve

cả lớp theo dõi và nhận Lưu ý: sgk/117

xét

-gọi 1 hs khác nêu lại 2/Trường hợp bằng

cách vẽ 1 hs lên bảng , cả lớp nhau cạnh –góc-cạnh

GV nói: góc B là góc xen nháp (sgk/117)

 trả lời :
giữa hai canh AB,BC A A'


B' C'
2/Hoạt động 2 C
B
ABC  A ' B ' C '

-Cho hs làm ?1 (yêu cầu -nhận xét : nếu hai ABC , A ' B ' C '

Hs vẽ tam giác A’B’C’ tam giác có hai cạnh AB  A ' B '
B  B '
cạnh t/g ABC) và góc xen giữa bằng BC  B ' C '
GT
nhau từng đôi một thì
-Qua bài toán trên em có

ABC  A ' B ' C '
nhận xét gì về hai tam hai tam giác ấy bằng KL

giác có hai cạnh và góc nhau ?2 vì :BC=DC (gt)

xen giữa bằng nhau từng -HS đọc tính chất – BCA  DCA

đôi một phần đóng khung AC: cạnh

-Hstrả lời (nhiều cách) chung

- ABC  A ' B ' C ' theo t/h c- ABC  ADC
Vậy (c-g-

g-c khi nào? c)

:3/ hệ quả: (sgk)
?2 hai tam giác trên hình B

D
HS trả lời-trình bày
80 có bằng nhau không
E
CF
A
bài giải
?vì sao?

BAE ( A  1v)
GT

3/Hoạt động 3: hệ quả EDF ( D  1v)

GV giải thích hệ quả là AB=DE ,

gì?(sgk) AC=DF
ABC va DEF
HS: có BAC  EDF
KL
AB=DE (gt)
-Hai tam giác hình 81 có

, A  D =1v
bằng nhau không? Làm Bài 25/118
AC=DF (gt)
?3 H 82: ABD và AED

=> ABC = DEF có
 hsphát biều tr/h AB=AE (gt)

A1  A2
bằng nhau của hai tam (gt)

GV: t/c đó là hệ quả của giác vuông AD : cạnh

t/h bằng nhau c-g-c chung

Do đó ABD = AED (c-


4/ Hoạt động 4: luyện tập g-c)

củng cố

Bài 25/118 –(bảng phụ) IGK HKG
H 83: và

HS nhìn hình trả lời
H82 có

và trình bày bài giải GH :cạnh
A
12
chung
E

C
B
D GKI  KGH

(gt)
H 83
IK=GH (gt)
G H
IGK
Do đó: =
I K

HKG (c-g-c)
Bài 26/118 (bảng phụ)

GV nhắc lại đề bài và chỉ

vào hình vẽ để hs theo

dõi

-Cho hs trình bày miệng
H84:hai tam giác
lại bài toán
-GV nêu lưu ý như sgk không bằng nhau

-Phát biểu t/h bằng nhau

c-g-c của hai tam giác -HS sắp xếp lại các

-Phát biểu hệ quả về câu trả lời 5;1;2;4;3

t/hợp bằng nhau c-g-c áp

dụng vào tam giác vuông

-HS trả lời câu hỏi

5/Hoạt động 5: Vẽ hai tam giác bằng nhau theo t/h c-g-c vơi số đo tùy ý

(bằng thước và com pa)

-Thuộc ,hiểu t/c hai tam giác bằng nhau( c-g-c)

-Làm bt 24;26;27(sgk) ; 36;37;38 (sbt)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản