Giáo án lớp 7 môn Hình Học: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH-CẠNH-CẠNH (C.C.C)

Chia sẻ: abcdef_22

A/ Mục tiêu: Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh của hai tam giác. Biết cách vẽ một tam giác biết ba cạnh của nó. Biết sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau. Rèn kỹ năng sử dụng dụng cụ, rèn tính cẩn thận chính xác trong vẽ hình, biết trình bày bài toán chứng minh hai tam giác bằng nhau. B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: giáo viên: thước thẳng, compa, thứơc đo góc, bảng phụ học sinh...

Nội dung Text: Giáo án lớp 7 môn Hình Học: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH-CẠNH-CẠNH (C.C.C)

TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC

CẠNH-CẠNH-CẠNH (C.C.C)
A/ Mục tiêu:

Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh của hai tam giác.

Biết cách vẽ một tam giác biết ba cạnh của nó. Biết sử dụng trường hợp bằng

nhau cạnh-cạnh-cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra

các góc tương ứng bằng nhau.

Rèn kỹ năng sử dụng dụng cụ, rèn tính cẩn thận chính xác trong vẽ hình,

biết trình bày bài toán chứng minh hai tam giác bằng nhau.

B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

giáo viên: thước thẳng, compa, thứơc đo góc, bảng phụ

học sinh :thước thẳng, compa, thước đo góc.

C/ Các hoạt động dạy và học:

1. Kiểm tra bài cũ:

học sinh 1: nêu định nghĩa hai tam giác bằng nhau? để kiểm tra hai tam giác có

bằng nhau hay không ta kiểm tra những điều kiện gì?

Giáo viên đặt vấn đề: khi định nghĩa hai tam giác bằng nhau, ta nêu ra sáu điều

kiện bằng nhau (3 về cạnh, 3 về góc). Trong bài học hôm nay ta sẽ thấy chỉ cần

có ba điều kiện: 3 cạnh bằng nhau từng đôi một cũng có thể nhận biết được hai

tam giác bằng nhau.
Trang 1
2. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh Ghi bảng
T

G

1/ Hoạt động 1: vẽ tam giác 1/ Vẽ tam giác biết ba

biết 3 cạnh. cạnh:

Bài toán 1: Giáo viên hướng sgk/112

dẫn học sinh từng bước vẽ.

vẽ đoạn thẳng BC=4cm

trên cùng một nữa mặt

phẳng bờ BC, vẽ cung

tròn tâm B bán kính 2cm

và cung tròn tâm C bán

kính 3cm.

Hai cung tròn trên cắt

nhau tại A

Vẽ các đoạn thẳng

Các nhóm vẽ, đo 2/ Trường hợp bằng
AB,AC được ABC

rồi rút ra nhận xét. nhau cạnh-cạnh-cạnh:
Học sinh nhắc lại cách vẽ.

Học sinh nhắc lại tính chất:sgk/113
Bài toán 2: ?1/113
A
A
tính chất
Hoạt động nhóm. ’
CB C
B
2/ Hoạt động 2: trường hợp
’ ’

Trang 2
bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh

từ hai bài toán Giáo viên

giới thiệu tính chất: nếu ba ABC=A’B’C’

cạnh của tam giác này bằng nếu ABC và A’B’C’

ba cạnh của tam giác kia thì có

hai tam giác đó bằng nhau. AB=A’B’,AC=A’C’,B

GV chốt: nếu ABC và C=B’C’

A’B’C’ có thì ABC=A’B’C’

AB=A’B’,AC=A’C’,BC=B’ học sinh làm bài

C’

Thì kết luận gì về hai tam

giác này? ?2/113:hình 67/113

Giáo viên giới thiệu trường có

hợp bằng nhau cạnh-cạnh- AC=BC,AD=BD,DC:c

1học sinh lên bảng
cạnh viết tắt là c.c.c ạnh chung

vẽ. Nêu cách vẽ.
Bài ?2/113 vậy ACD=BCD

Cả lớp làm nháp,
Trên hình 67, cho biết các  A=B=1200

nhận xét.
yếu tố nào? có kết luận gì Bài 16/114:
Học sinh đứng tại
về hai tam giác ACD và

chổ trả lời. Giải
BCD?

thích tại sao?
Tính góc B?


Trang 3
3/ Hoạt động 3: luyện tập

bài 16/114

bài toán cho biết gì? Yêu

cầu làm gì?
Bài 17/114:

Giáo viên treo bảng phụ.
3. Về nhà:

1/ học bài : tính chất, cách vẽ tam giác biết ba cạnh

2/ bài tập : 16;18/114

hdẫn: giả thuyết của bài toán là điều đã cho. Kết luận là điều phải chứng minh.
Trang 4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản