Giáo án Luyện từ và dấu câu lớp 3: Đề bài: ÔN VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG- SO SÁNH.

Chia sẻ: abcdef_13

1. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. 2. Tiếp tục học về phép so sánh (so sánh hoạt động với hoạt động ). II. Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết sẵn khổ thơ trong bài tập 1. - Giấy khổ to viết lời giải của bài tập 2. - 3 từ giấy to viết nội dung bài tập 3. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (5phút) -Gv kiểm tra 3 hs làm lại các bài tập 2,4 (tiết 11-LTVC). -1 hs làm miệng bài tập 2. -2 hs làm miệng...

Nội dung Text: Giáo án Luyện từ và dấu câu lớp 3: Đề bài: ÔN VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG- SO SÁNH.

Đề bài: ÔN VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG- SO SÁNH.
I.Mục tiêu:
1. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái.
2. Tiếp tục học về phép so sánh (so sánh hoạt động với hoạt động ).
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng lớp viết sẵn khổ thơ trong bài tập 1.
- Giấy khổ to viết lời giải của bài tập 2.
- 3 từ giấy to viết nội dung bài tập 3.
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của
dạy học HS
A.Bài cũ -Gv kiểm tra 3 hs làm lại các bài tập 2,4 -3 hs làm bài tập,
(tiết 11-LTVC). lớp theo dõi.
(5phút)
-1 hs làm miệng bài tập 2.
-2 hs làm miệng bài tập 4 (mỗi hs đặt câu
theo mẫu: Ai làm gì với 2 từ ngữ đã cho).
-Nhận xét bài cũ.


-Nêu mục đích yêu cầu của tiết học.
B.Bài mới
-Ghi đề bài. -2 hs đọc đề.
1.Gt bài
(1 phút)
2.HD hs
-Gọi 1,2 hs đọc yêu cầu của bài trong -1,2 hs nêu yêu
làm bài
SGK, cả lớp theo dõi. cầu.
a.Bài tập 1
-Yêu cầu hs thảo luận theo cặp theo yêu -Thảo luận nhóm
(10-12
cầu: đôi, trả lời.
phút)
a.Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động trong khổ -Chạy, lăn.
thơ trên?
b.Hoạt động chạy của những chú gà con -Hs trả lời.
được miêu tả bằng cách nào?
-Mời 1 hs lên bảng gạch dưới các từ chỉ -1 hs làm bài trên
hoạt động (chạy, lăn). bảng, lớp theo
dõi, nhận xét.
-Hs đọc lại câu thơ có hình ảnh so sánh -Đọc câu văn.
(chạy như lăn tròn).
-Gv nhấn mạnh: Hoạt động chạy của -Chú ý lắng nghe.
những chú gà con được so sánh với hoạt
động “ lăn tròn” của những hòn tơ nhỏ.
Đây là một cách so sánh mới: so sánh hoạt
động với hoạt động. Cách so sánh này
giúp ta cảm nhận được hoạt động của
những chú gà con trông thật ngộ nghĩnh,
đáng yêu.
-Mời 1 hs đọc yêu cầu, cả lớp đọc thầm -1 hs đọc yêu cầu,
b.Bài tập 2 từng đoạn trích a,b,c, suy nghĩ, làm bài cá lớp đọc thầm, trao
nhân (hoặc trao đổi theo cặp) để tìm đổi theo cặp.
(12-14
những hoạt động được so sánh với nhau
phút)
trong mỗi đoạn.
-Mời hs phát biểu ý kiến. -Phát biểu ý kiến.
-Gv nhận xét, treo giấy khổ to đã viết sẵn -Nhận xét, bổ
lời giải để chốt lại ý đúng, nhắc lại từng sung.
hình ảnh so sánh để thấy cách so sánh đó
làm rõ thêm hoạt động của con vật, sự vật
trong câu:
Sự vật, Hoạt động Từ Hoạt
con vật động
so
sánh
-2,3 hs nêu lại bài
(chân) đi như đập đất
a.con
tập đã hoàn thiện.
trâu
đen
vươn như
b.tàu (tay)
vẫy
cau
c.xuồng -đậu như -nằm
con (quanh (quanh
thuyền bụng
lớn) mẹ)


-đòi (bú
-húc húc
(vào mạn tí)
thuyền)


-Gv nêu yêu cầu của bài tập.
-Hs tự làm bài.
c.Bài tập 3 -Yêu cầu hs làm nhẩm (nối từ ngữ ở cột A
(7-8 phút) với từ ngữ ở cột B tạo thành câu).
-Gv dán 3 từ phiếu to đã viết nội dung bài,
-3 hs làm bài trên
mời 3 hs lên bảng thi nối đúng, nhanh, sau
bảng.
đó, từng em đọc kết quả.
-Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng. -Nhận xét.
-Goi 3,4 hs đọc lời giải đúng. -Đọc lời giải
-Cho hs viết vào vở các câu văn ghép đúng.
được: -Viết bài.
+Các câu văn hoàn chỉnh:
a.Những ruộng lúa cấy sớm đang trổ bông.
b.Những chú voi thắng cuộc huơ vòi chào
khán giả.
c.Cây cầu làm bằng thân dừa bắc ngang
dòng kênh.
d.Con thuyền cắm cờ đỏ lao băng băng
trên dòng sông.
-Nhận xét tiết học.
-Yêu cầu hs đọc lại các bài tập đã làm,
3.Củng cố,
khuyên khích hs học thuộc các đoạn thơ,
nhận xét
văn có những hình ảnh so sánh đẹp ở bài
(1-2 phút)
tập 2.
-Chuẩn bị bài sau: Từ ngữ địa phương-
dấu chấm hỏi, chấm than.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản