Giáo án Luyện từ và dấu câu lớp 3: Đề bài: ÔN VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG TRẠNG THÁI SO SÁNH.

Chia sẻ: abcdef_13

I.Mục tiêu: 1. Nắm được 1 kiểu so sánh: so sánh sự vật với con người. 2. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái, tìm được các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài tập đọc, bài tập làm văn. II. Đồ dùng dạy học: - 4 băng giấy (mỗi băng giấy viết 1 câu thơ, khổ thơ) ở bài tập 1. - Một số bút dạ, phiếu to, băng dính. III.Các hoạt động dạy học Tiến trình dạy học A.Bài cũ (3 phút) -Gv viết 3 câu còn thiếu các dấu phẩy lên bảng, mời...

Nội dung Text: Giáo án Luyện từ và dấu câu lớp 3: Đề bài: ÔN VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG TRẠNG THÁI SO SÁNH.

Đề bài: ÔN VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG TRẠNG THÁI -
SO SÁNH.
I.Mục tiêu:
1. Nắm được 1 kiểu so sánh: so sánh sự vật với con người.
2. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái, tìm được các từ chỉ hoạt
động, trạng thái trong bài tập đọc, bài tập làm văn.
II. Đồ dùng dạy học:
- 4 băng giấy (mỗi băng giấy viết 1 câu thơ, khổ thơ) ở bài tập 1.
- Một số bút dạ, phiếu to, băng dính.
III.Các hoạt động dạy học
Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của
dạy học HS
-Gv viết 3 câu còn thiếu các dấu -3 hs lên bảng
A.Bài cũ
phẩy lên bảng, mời 3 hs, mỗi em làm bài- lớp theo
(3 phút)
thê m dấu phẩy vào chỗ trống thích dõi.
hợp trong câu.
a.Bà em mẹ em và chú em đều là
công nhân xưởng gỗ.
b.Hai bạn nữ học giỏi nhất lớp
emđều xinh xắn dễ thương và rất
khéo tay.
c.Bộ đội ta trung với nước hiếu với
B.Bài mới
dân.
1.Gt bài
-Nhận xét bài cũ.
(1 phút)
-2 hs đọc đề bài.
2.Hd hs
-Gv nêu mục đích yêu cầu của tiết
làm bài
học.
a.Bài tập
-Gv ghi đề bài. -1 hs nêu yêu cầu.
1
(10 phút)
-Hs tự làm bài.
-Mời 1 hs đọc yêu cầu, cả lớp theo
dõi SGK. -4 hs làm bài trên
-Yêu cầu hs tự làm bài, gạch chân bảng.
những hình ảnh so sánh trong SGK. -Nhận xét.
-Mời 4 hs lần lượt lên bảng làm bài:
Gạch dưới các hình ảnh so sánh.
-Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
a.Trẻ em như búp trên cành.
b.Ngôi nhà như trẻ nhỏ. -Hs lắng nghe.
c.Cây pơ-mu im như người lính
canh.
d.Bà như quả ngọt chín rồi.
-Gv nói thêm: Các hình ảnh so sánh
trong những câu trên là sự so sánh -1 hs nêu yêu cầu.
b.Bài tập
giữa sự vật với con người (Trẻ em so -Đọc thầm bài.
2
sánh với búp trên cành, ngôi nhà
(10-11
được so sánh với trẻ nhỏ).
phút)
-Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài. -Ở cuối đoạn 2,3.
-Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài: Trận
bóng dưới lòng ( S54,55).
-Gv hỏi: -Hs chú ý lắng
+Các em cần tìm các từ ngữ chỉ hoạt nghe.
động chơi bóng của các bạn nhỏ ở
đoạn nào?
-Gv nhắc hs: Các từ ngữ chỉ hoạt
động chơi bóng của các bạn nhỏ là -Trao đổi theo
những từ ngữ chỉ hoạt động chạm nhóm, làm bài.
vào quả bóng, làm cho nó chuyển 3,4 hs lên bảng,
động. lớp theo dõi, nhận
-Yêu cầu các nhóm trao đổi, làm bài. xét.


-Gv mời 3,4 hs viết lên bảng lớp kết -Làm bài.
quả. -Hs lắng nghe.


-Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng,
cho hs làm bài vào vở.
a.Các từ ngữ chỉ hoạt động chơi
bóng của bạn nhỏ là: cướp bóng, dốc
c.Bài tập 3 bóng, bấm bóng, dẫn bóng, chuyền
(8-10 phút) bóng, chơi bóng, sút bóng. -1 hs nêu yêu cầu
b.Các từ ngữ chỉ thái độ của Quang bài văn cuối tuần
và các bạn khi vô tình gây tai nạn 6
cho cụ già: hoảng sợ, sợ tái người.
-Mời hs đọc yêu cầu bài tập 3.
-1,2 hs đọc lại yêu cầu của bài văn -1,2 hs đọc lại bài
cuối tuần 6 (Kể lại buổi đầu em đi văn.
học- viết những điều em vừa kể
thành đoạn văn ngắn).
-Mời 1,2 hs khá, giỏi đọc lại bài văn
của mình.
-Giải thích: Trong bài viết của mỗi -Tự làm bài.
em chắc chắn có nhiều từ ngữ chỉ -4,5 hs nêu các từ
hoạt động, trạng thái. Mỗi em cần tìm được trong
đọc thầm bài viết của mình, liệt kê bài tập làm văn.
lại những từ ngữ đó. -Lớp nhận xét bài
-Yêu cầu hs làm bài cá nhân. của bạn.
-Mời 4,5 hs đọc từng câu trong bài
viết của mình, đọc đến đâu, nêu đến
đó những từ ngữ chỉ hoạt động, trạng
thái trong câu văn, gv viết nhanh lên
bảng những từ ngữ đó.
-Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng:
-Viết bài vào vở.
Ví du:
-Các từ chỉ hoạt động: dậy, đưa, đến,
3.Củng cố, nắm, bước, đi…
-Các từ chỉ trạng thái: e dè, rụt rè, bỡ -So sánh sự vật
dặn dò
ngỡ, lo lắng… với con người, ôn
(2 phút)
-Cho cả lớp viết vảo vở những từ tập về từ chỉ hoạt
ngữ chỉ trạng thái, hoạt động trong động, trạng thái.
bài tập làm văn.
-Yêu cầu hs nhắc lại những nội dung
vừa học.
-Gv nhận xét tiết học.
-Dặn hs về nhà ôn bài.
-Chuẩn bị bài sau: Củng cố từ ngữ
về cộng đồng, ôn tập câu: Ai là gì?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản