Giáo án Luyện từ và dấu câu lớp 3: Đề bài: SO SÁNH - DẤU CHẤM.

Chia sẻ: abcdef_13

1.Tiếp tục làm quen với phép so sánh ( so sánh âm thanh với âm thanh ). 2.Tập dùng dấu chấm để ngắt câu trong một đoạn văn. II. đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn khổ thơ trong bài tập 1. - Bảng lớp viết sẵn đoạn văn trong bài tập 3. - 3,4 tờ phiếu khổ to kẻ bảng làm bài tập 2. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (5 phút) -Gv kiểm tra 1 hs làm lại bài tập 2-tiết 1- -2 hs làm bài, lớp S69- tuần 9. -1...

Nội dung Text: Giáo án Luyện từ và dấu câu lớp 3: Đề bài: SO SÁNH - DẤU CHẤM.

Đề bài: SO SÁNH - DẤU CHẤM.

I.Mục tiêu:

1.Tiếp tục làm quen với phép so sánh ( so sánh âm thanh với âm thanh ).

2.Tập dùng dấu chấm để ngắt câu trong một đoạn văn.

II. đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ viết sẵn khổ thơ trong bài tập 1.

- Bảng lớp viết sẵn đoạn văn trong bài tập 3.

- 3,4 tờ phiếu khổ to kẻ bảng làm bài tập 2.

III.Các hoạt động dạy học:

Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Hs

dạy học

-Gv kiểm tra 1 hs làm lại bài tập 2-tiết 1- -2 hs làm bài, lớp
A.Bài cũ

S69- tuần 9.
(5 phút) theo dõi.

-1 hs lên bảng làm miệng bài tập 3-tiết 1-

S69-tuần 9.

-Nhận xét bài cũ.

B.Bài mới

-So sánh-dấu chấm.
1.Gt bài

-Gv ghi đề bài. -2 hs đọc đề.
(1-2 phút)
2. HD hs

làm bài

a.Bài tập 1 -Mời 1 hs nêu yêu cầu của bài tập. -1 hs nêu yêu cầu

-Hướng dẫn các cặp hs tập trả lời câu hỏi -thảo luận nhóm,
(8-10 phút)

SGK, sau đó nêu kết quả trước lớp. trả lời.

a.Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh -So sánh với tiếng

với những âm thanh nào? thác, tiếng gió

b.Qua sự so sánh trên, em hình dung -Tiếng mưa trong

tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? rừng cọ rất to , rất

vang động.

-Giải thích: Trong rừng cọ, những giọt -Hs lắng nghe.

mưa đập vào lá cọ làm â m thanh vang

động hơn, lớn hơn nhiều so với bình

thường.

b.Bài tập 2 -Yêu cầu hs đọc thầm bài tập trong SGK, -Đọc thầm bài tập.

nhắc lại yêu cầu của bài.
(10-12

-Gv hướng dẫn hs dựa vào SGK, trao đổi -Trao đổi theo
phút)

theo cặp, sau đó, gv dán lên bảng 3,4 từ nhóm để làm bài.

phiếu, mời 3,4 hs lên bảng làm bài. -3,4 hs làm bài lên

-Gv nhận xét-chốt lại lời giải đúng. bảng.
-Yêu cầu hs làm bài vào vở: -Hs làm bài vào vở.Âm thanh 1 từ so sánh Âm thanh 2

-2,3 hs nhắc lại.

a.Tiếng như tiếng đàn

suối cầmb.Tiếng như tiếng hát xa

suốic.Tiếng như tiếng xóc

những rổ
chim

tiền đồng

-Đọc thầm, nêu yêu
c.Bài tập 3 -Yêu cầu hs đọc thầm bài tập trong SGK

cầu.
(10-12 , nêu yêu cầu của bài tập.

phút) -Hỏi:

-Hs trả lời.
+Trên nương, mỗi người làm gì?

+Ai đánh trâu ra cày?

+Các bà mẹ làm gì?

+Ai nhặt có, đốt lá?
+Mấy chú bé làm gì?

-Đoạn văn trên có mấy ý? -5 ý.

-Mời 1 hs làm bài trên bảng, sau đó, -1 hs làm bài trên

hướng dẫn hs sửa bài. bảng, lớp làm bài

-Lưu ý: Hs ngắt câu trọn ý, viết hoa chữ vào vở, 3,4 hs nêu

đầu câu. bài tập đã làm.

-Nhận xét. -Nhận xét.

-Gv biểu dương những hs học tốt.

-Yêu cầu hs đọc lại các bài tập đã làm,
3.Củng cố

học thuộc lòng các đoạn thơ, hs khá, giỏi
dặn dò:

tập tìm 1 ví dụ có sự so sánh về âm thanh
(2- 3 phút)

-Chuẩn bị bài sau: Từ ngữ về quê hương-

Ôn tập câu : Ai làm gì?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản