GIÁO ÁN LÝ 9: ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Chia sẻ: dauxanhnguyenhuong

Mục tiêu tiết dạy. 1. Kiến thức: - Mô tả được các bộ phận chính, giải thích được hoạt động của động cơ điện 1 chiều. - Nêu được tác dụng của mỗi bộ phận chính trong động cơ điện. - Phát hiện sự biến đổi điện năng thành cơ năng trong khi động cơ điện hoạt động. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng bố trí lắp đặt các dụng cụ làm thí nghiệm. - Rèn kỹ năng suy nghĩ, lập luận và hợp tác trong nhóm. 3. Thái độ: - Tích cực tham gia vào các hoạt động của nhóm. Trung thực trong báo cáo kết...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: GIÁO ÁN LÝ 9: ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀUI. Mục tiêu tiết dạy.


1. Kiến thức:


- Mô tả được các bộ phận chính, giải thích được hoạt động của động cơ điện 1

chiều.


- Nêu được tác dụng của mỗi bộ phận chính trong động cơ điện.


- Phát hiện sự biến đổi điện năng thành cơ năng trong khi động cơ điện hoạt

động.


2. Kỹ năng:


- Rèn kỹ năng bố trí lắp đặt các dụng cụ làm thí nghiệm.


- Rèn kỹ năng suy nghĩ, lập luận và hợp tác trong nhóm.


3. Thái độ:


- Tích cực tham gia vào các hoạt động của nhóm. Trung thực trong báo cáo kết

quả TN.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:.


- Một BTN (6V), khoá K, mô hình động cơ điện một chiều.


III- PHƯƠNG PHÁP:


Thực nghiệm, vấn đáp, hoạt động nhóm


IV- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A - ổn định tổ chức: 9A: 9B:


B - Kiểm tra bài cũ:


BT1: Các hình vẽ dưới đây vẽ dây dẫn hình trụ vuông góc với trang giấy, có

dòng điện chạy qua theo chiều từ trước ra sau trang giấy và được đặt trong từ

trường của nam châm N-S. Hình vẽ nào vẽ đúng chiều của lực từ tác dụng lên

dây dẫn? Lưu ý hs KH là chỉ chiều dòng điện chạy vuông góc và hướng từ

là chiều dòng điện chạy vuông góc và
phía trước ra phía sau trang giấy, KH

hướng từ phía sau ra phía trước trang giấy.


A. B. C. D.
N N N N

F
F
F
F


S
S S
S
BT2: Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn ở hình a và các từ cực ở hình

B.


a) b)
S N


F
C – Bài mới:


HĐ1: Đặt vấn đề:


GV: Nêu tình huống mở bài như sgk. Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu bài

"Động cơ điện một chiều”.


HS : Toàn lớp lắng nghe.Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảngHĐ2: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ điện một I. Nguyên tắc, cấu tạo và hoạt động
chiều của động cơ điện một chiều.


1. Cấu tạo:
GV: Đưa mô hình cho các nhóm y/c hs tìm

hiểu cấu tạo của động cơ điện một chiều.
Động cơ điện một chiều có hai bộ phận

chính là nam châm tạo ra từ trường và
GV : Gọi 1 hs lên bảng chỉ rõ trên mô hình 2

khung dây cho dũng điện chạy qua.
bộ phận chính của động cơ điện 1 chiều.


- Khi động cơ điện một chiều hoạt
HS: Làm việc nhóm tìm hiểu mô hình. Đại

động, tại các cổ góp (chỗ đưa điện vào
diện 1 lên bảng làm theo y/c của giáo viên.

roto của động cơ) xuất hiện các tia lửa

điện kèm theo không khí có mùi khét.

Các tia lửa điện này là tác nhân sinh ra

khí NO, NO2, có mùi hắc. Sự hoạt động

của động cơ điện một chiều cũng ảnh

hưởng đến hoạt động của các thiết bị

điện khác (nếu cùng mắc vào mạng
Nội dung tích hợp
điện) và gây nhiễu các thiết bị vô tuyến

truyền hỡnh gần đó.


- Biện pháp bảo vệ môi trường:


+ Thay thế các động cơ điện một chiều
bằng động cơ điện xoay chiều.


+ Tránh mắc chung động cơ điện một

chiều với các thiết bị thu phát sóng điện
GV : Nêu các biện pháp dể bảo vệ môi
từ.
trường ?

2. Hoạt động của động cơ điện một
HS : Thảo luận, cử đại diện trả lời
chiều:


Dựa trên tác dụng của từ trường lên

khung dây dẫn có dòng điện chạy qua.


HĐ3: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của động - C1:

cơ điện một chiều


GV: Y/c hs vận dụng quy tắc bàn tay trái xác
- C2:
định lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn AB

và CD của khung dây, biểu diễn cặp lực đó

trên hình vẽ.


HS: Làm việc nhân hoàn thành C1: xác định
- C3: Tiến hành TN => Khung dây
lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn AB và
quay.
CD của khung dây, biểu diễn cặp lực đó trên

hình vẽ.
GV: Yêu cầu hs thảo luận nhóm trả lời C2.


HS : Thảo luận nhóm hoàn thành C2


GV: Yêu cầu hs tiến hành TN xem kết quả C2

dự đoán có chính xác không.


HS: Tiến hành TN theo nhóm kiểm tra dự
3. Kết luận: sgk
đoán của C2.

- Bộ phận đứng yên được gọi là Stato:
GV: Vậy hãy cho cô biết động cơ điện một
Nam châm.
chiều có các bộ phận chính là gì? Nó hoạt

- Bộ phận quay (rôto): Khung dây dẫn
động theo nguyên tắc nào?

có dòng điện chạy qua.
HS: Trao đổi thảo luận để rút ra KL về cấu

- Khi đặt khung dây dẫn ABCD trong
tạo, nguyên tắc hoạt động của đ/c điện 1 chiều.

từ trường và cho dòng điện đi qua

khung, dưới tác dụng của lực điện từ

khung dây sẽ quay.


II. Động cơ điện một chiều trong kỹ

thuật:


1. Cấu tạo của đ/c điện một chiều trong
HĐ4: Tìm hiểu động cơ điện một chiều trong kỹ
kỹ thuật.
thuật:


- Bộ phận chính là nam châm điện và
GV: Y/c thảo luận trả lời C4:

nhiều cuộn dây đặt lệch nhau và // với
HS: Làm việc cá nhân, thảo luận trả lời C4.
trục của một khối trụ làm bằng các lá

GV: Giới thiệu với hs: ngoài động cơ điện 1 thép kỹ thuật ghép lại.

chiều còn có động cơ điện xoay chiều là loại
2. Kết luận: sgk
động cơ thường dùng trong đời sống và kỹ

thuật.


HS: Làm việc cá nhân rút ra kết luận về động II. Sự biến đổi năng lượng trong động

cơ điện một chiều trong kỹ thuật. cơ điện:


HĐ5:Phát hiện sự biến đổi năng lượng trong Khi đ/c điện 1 chiều hoạt
-

động cơ điện: động, điện năng được chuyển

hoá thành cơ năng.
GV: Khi hoạt động Đ/c điện chuyển hoá năng

lượng từ dạng nào sang dạng nào? III. Vận dụng:


HS: Thảo luận nhóm rút ra nhận xét - C5: Ngược chiều kim đồng hồ.


HĐ6: Vận dụng : - C6:


GV: Y/c hs làm việc cá nhân C5-> C7. - C7:
HS: Làm việc cá nhân hoàn thành C5 -> C7.


C6 : Vì NC vĩnh cửu không tạo ra từ trường

mạnh như nam châm điện.


Thảo luận toàn lớp ra kq đúng.D. Củng cố:


- Nêu cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều


- Động cơ điện một chiều hoạt động đã biến đổi điện năng thành những dạng

năng


lượng nào?


E. Hướng dẫn chuẩn bị bài:


- Học thuộc ghi nhớ. Đọc có thể em chưa biết. Làm BT 28.1 -> 28.4 trong sbt

vật lý.


- Đọc trước sgk bài 29, viết sẵn mẫu báo cáo thực hành và trả lời câu hỏi

phần1.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản