Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Thế giới thực vật - Đề tài : Sự tích hoa hồng

Chia sẻ: phalinh4

Trẻ nắm được cốt truyện, nhớ và kể lại được - Nắm được nội dung, ý nghĩa cuả các nhân vật trong câu truyện - Trẻ biết được công dụng, đặc điểm, tên gọi màu sắc cuả hoa hồng - Trẻ biết yêu môi trường xung quanh...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Thế giới thực vật - Đề tài : Sự tích hoa hồng

Giáo án

Môn: Làm quen văn học

Lớp: Lá

Chủ đề: Thế giới thực vật

Đề tài : Sự tích hoa hồngI. YÊU CẦU:

- Trẻ nắm được cốt truyện, nhớ và kể lại được

- Nắm được nội dung, ý nghĩa cuả các nhân vật trong
câu truyện

- Trẻ biết được công dụng, đặc điểm, tên gọi màu sắc
cuả hoa hồng

- Trẻ biết yêu môi trường xung quanhII. CHUẨN BỊ:
- Cốt truyện “Sự tích hoa hồng”

- Tranh nền câu truyện, rối các nhân vật

- Hình hoa hồng (hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa
hồng đỏ)
- Hình ông mặt trời, cô mặt trăng, nàng tiên muà xuân

- Mũ đội hình các nhân vật trong câu truyện

- Chậu hoa hồng thật

- Tranh hoa hồng cho trẻ tô màuIII. TIẾN HÀNH:THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
TRẺ
GIAN

5 – 7 1.Trò chuyện và giới thiệu
tác phẩm(đội hình tự do

bên cạnh cô)
Trẻ trả lời câu hỏi cuả
- Các con ơi ngày tết ở cô
nhà các con trưng các loại
hoa gì nè?

- À muà xuân muôn hoa
đua nở và để có được những
bông hoa ấy, bác nông dân
phải rất vất vả gieo hạt
trồng cây. Bây giờ cô và các
con hãy cùng bác nông dân
gieo hạt và trồng cây các
Thổi ai thổi ai
con nhé!
Trẻ đứng dậy

Trẻ chơi trò chơi theo
- Bão thổi bão thổi
yêu cầu cuả cô
- Thổi các con đứng dậy

- Chúng ta cùng gieo hạt
nha! Gieo hạt, hạt nẩy mầm,
chúng ta tưới nước, mầm
lớn lên thành cây, cây ra
một lá cây ra 2 lá, lá rung Vỗ tay
rinh trước gió, cây ra 1 nụ
cây ra 2 nụ, nụ vượng lên
đón ánh nắng mặt trời, nụ
nở thành hoa.
30 –
- Hôm nay các con thật
35’
là ngoan chúng ta vỗ tay
Trẻ trả lời
khen cả lớp mình đi con.
2.Kể chuyện lần 1:(đội Trẻ trả lời đó là bạn
hình tự do ngồi bên cạnh hoa hồng
cô)

- A hôm nay lớp chúng ta
một bạn mới đến

chơi.Các con hãy đoán xem
Trẻ chào bạn hoa hồng
người bạn ấy là ai????

- Bây giờ các con hãy
nhắm mắt lại xem nào!
1,2,3 các con hãy mở mắt ra
nào. (Cho trẻ xem rối hoa
hồng )

Trẻ trả lời là màu đỏ
Đóng vai hoa hồng.”Mình
là hoa hồng mình chào các
bạn.”
Trẻ trả lời là có
- Mình có nghe cô nói
các bạn rất ngoan các bạn
biết giúp đỡ bác nông dân
trồng cây và cây đã nở ra
hoa hồng mình đấy mình rất
cảm ơn các bạn.

- Các bạn biết hôm nay
mình mặc áo màu gì không
Trẻ cũng chào tạm
nè?
biệt hoa hồng


- Đúng rồi nhưng các bạn
Trẻ trả lời là bạn hoa
có biết không lúc đầu mình
hồng
chỉ có một chiếc áo màu
trắng mà thôi nhưng bây giờ
chúng mình có rất nhiều Trẻ trả lời gặp cô tiên
màu áo.Các bạn có muốn muà xuân, ông mặt
trời, cô tiên mặt trăng
biết không?

- Mình sẽ kể cho các bạn
nghe câu chuyện về mình
đó là câu chuyện “Sự tích
hoa hồng “Kể xong hoa hồng chào tất
Dạ có
cả các bạn ra về- A các con ơi các con Trẻ sẽ làm tàu lửa để
vưà trò chuyện với bạn nào đi đến vườn hoa hồng
vậy con? và vừa di chuyển đội

- A, các con vừa cùng hình (ôn bài hát Thật
bạn hoa hồng đến khu vườn là hay, Bắc kim thang)
cuả bạn và ở đó các con đã
gặp những ai nè? Trẻ trả lời:dạ đẹpTrẻ lắng nghe
3.Kể chuyện lần 2:(đội
hình tự do ngồi bên cạnh
cô)

- Bây giờ các con có
muốn đến vườn hoa hồng
thăm bạn hoa hồng không
nè??

- Bạn hoa hồng ở rất xa Trẻ trả lời
chúng ta hãy lên tàu lửa để
đến vườn hoa hồng đi nào?
- Tu…tu…tu các con đã
đến rồi. Các con thấy vườn
hoa hồng có đẹp không nè?

- Bây giờ các con hãy
cùng cô đến gặp các bạn
hoa hồng và lắng nghe cô
kể cho các con 1 câu
chuyện : “Sự tích hoa
hồng”(cô vừa kể vừa sử Trẻ vỗ tay
dụng rối và nhạc đệm)Câu chuyện đã hết rồi.- Bây giờ các con hãy nói Thổi gì thổi gì
cho cô nghe cô vừa kể câu
Trẻ thực hiện yêu cầu
chuyện gì vậy con.
của cô
- Và trong chuyện cô kể
có bao nhiêu nhân vật? Tại
sao con biết? (có thể cho trẻ
đếm)
Kết mấy kết mấy
- Các con hãy xem tranh
và cho cô biết trên bức
tranh cuả cô thiếu nhân vật
nào? (trên tranh có thể để
thiếu 1 nhân vật) Trẻ thực hiện yêu cầu
cuả cô4.Đối thoại theo vai: (đội - Trẻ nhóm nàng tiên
muà xuân bay đi đến
hình vòng tròn theo nhóm)
nhà các bạn hoa hồng
- Các con trả lời rất là
đỏ và gõ cửa gọi to
giỏi cả lớp vỗ tay khen lớp
các bé hoa hồng ơi.
mình đi con. Các con rất
hôm nay rất là ngoan cô sẽ
thưởng cho các con một trò - Trẻ nhóm hoa hồng
chơi rất hay! mở cửa khoanh tay
chào nàng tiên mùa
Bây giờ thì bão thổi bão xuân.
thổi

- Thổi tất cả các con hãy - Trẻ nhóm cô tiên
về bàn lấy mũ đội (Cô muà xuân và trẻ nhóm
chuẩn bị 5 bàn – mỗi bàn 4 hoa hồng đỏ cùng bay
mũ hình các nhân vật trong đến nhà ông mặt trời.
câu chuyện) Gõ cửa gọi to: “Ông
mặt trời ơi, ông hãy

Khi trẻ đội xong thì kết cho hoa hồng những
tia sáng màu đỏ”
bạn kết bạn

- Kết các bạn đội mũ
giống nhau thành một nhóm - Trẻ nhóm ông mặt
trời bay đến ban
những tia sáng màu đỏ
- Bây giờ lớp chúng ta là
cho hoa hồng.(bằng
vườn hoa hồng cô và nhóm
cách mỗi bạn mặt trời
nàng tiên muà xuân sẽ bay
sẽ vuốt tóc bạn hoa
đến nhà các bạn hoa hồng?
hồng đỏ).

hồng đỏ:
- Hoa
Chúng con cám
ơn ông mặt trời
ạ!!!! Ông mặt trời
thấy các bé hoa
hồng có lễ phép
không?? Nhóm
ông mặt trời trả
lời là tốt.

- Các bạn hoa hồng
thấy ông mặt trời
tốt bụng không
nè? Nhóm hoa
hồng đỏ trả lời dạ
tốt.Trẻ nhóm nàng tiên
muà xuân bay đi đến
nhà các bạn hoa hồng
vàng.và gõ cửa gọi to
các bé hoa hồng ơi
- T rẻ nhóm hoa
hồng vàng mở
cưả khoanh tay
chào nàng tiên
muà xuân.

- Trẻ nhóm cô tiên
muà xuân và trẻ
nhóm hoa hồng
vàng cùng bay
đến nhà cô mặt
trăng. Gõ cửa gọi
5’
to:”cô mặt trăng
ơi, cô hãy cho hoa
hồng những tia
sáng màu vàng”Trẻ nhóm cô mặt trăng
bay đến ban những tia
sáng màu vàng cho
các bạn hoa hồng
.(bằng cách mỗi bạn
mặt trăng sẽ vuốt tóc
bạn hoa hồng vàng)

- Cô mặt trăng thấy
các bé hoa hồng
lễ phép

không?? Nhóm cô
mặt trăng trả lời
là tốt.

- Các bạn hoa hồng
thấy cô mặt trăng
có tốt bụng không
nè? Nhóm hoa
hồng vàng trả lời :
dạ tốt.Trẻ đổi vai và tiếp tục
- Các con hãy đổi vai cho diễn
nhau nè.

- Các con hôm nay rất là
ngoan cô sẽ tặng cho lớp
chúng ta thật nhiều bông
hoa bé ngoan bởi vì các con
rất ngoan ngoãn biết vâng
lời cô và rất chú tâm nghe
Trẻ trả lời và tự đặt
cô kể chuyện.
mới cho câu
tên
chuyện
6.Đặt tên mới cho câu
chuyện:

- Nhưng để có hoa điểm
thưởng thì các con phải trả
lời được câu đó cuả cô. Cô
đố các con câu chuyện cô
vừa kể cho các con nghe là
câu chuyện gì? Trong câu
chuyện có những ai? Câu
chuyện có thể đặt tên mới là
gì?

- Các con đặt tên mới rất
là giỏi và thật là hay rất
giống bé hoa hồng trong
câu chuyện cô đã kể. Và
nếu các con ngoan ngoãn
vâng lời thầy cô cha mẹ
hiếu thảo thì các con sẽ
được mọi người yêu quý
như bé hoa hồng các con
nhé
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC:

- Góc thư viện: Cho trẻ chơi rối và sử dụng các mũ
đội nhân vật trong truyện

- Góc tạo hình: cho trẻ tô màu cây hoa hồng

- Góc gia đình trang trí bàn ăn gia đình bằng lọ hoa
hồng

- Góc xây dựng: xây dựng ngôi nhà cuả bé có vườn
hoa hồngV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:
- Cho trẻ quan sát cây hoa hồng: sờ vào cánh hoa
hồng, xem cây hoa hồng, nhận xét lá hoa hồng như thế
nào??
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản