Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: ĐỀ TÀI : Đi dép lần 2 KẾT HỢP : Thể dục đi trong đường hẹp LỚP : 19 / 24 tháng

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 4 trang

0
210
lượt xem
21
download

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  Cô đọc diễn cảm 3 bài thơ  Phát triển ngôn ngữ từ : “đi dép … êm êm”  Trẻ đọc vuốt theo cô từ cuối bài thơ  Trẻ hiểu được nội dung bài thơ và biết được công dụng của đôi dép....

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: ĐỀ TÀI : Đi dép lần 2 KẾT HỢP : Thể dục đi trong đường hẹp LỚP : 19 / 24 tháng
Nội dung Text

  1. GIÁO ÁN BỘ MÔN : Thơ ĐỀ TÀI : Đi dép lần 2 KẾT HỢP : Thể dục đi trong đường hẹp LỚP : 19 / 24 tháng I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  Cô đọc diễn cảm 3 bài thơ  Phát triển ngôn ngữ từ : “đi dép … êm êm”  Trẻ đọc vuốt theo cô từ cuối bài thơ  Trẻ hiểu được nội dung bài thơ và biết được công dụng của đôi dép
  2. II. CHUẨN BỊ :  10 / 13 đôi dép – tranh chủ điểm  Búp Bê – Máy – Băng  Mô hình III. CÁCH TIẾN HÀNH :
  3. HOẠT ĐỘNG CÔ HOẠT ĐỘNG CHÁU Trẻ ngồi quanh cô Hoạt động 1: “bóng to … bóng nhỏ” - À! Ai gõ cửa lớp mình đó con? - Búp bê đến lớp tặng cho lớp hộp quà - Cô mở cho các con cùng xem nha - Trong hộp quà có cái gì? “Đôi dép” - Cô cũng có bài thơ về đôi

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản