Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Làm quen với chữ cái H & K

Chia sẻ: phalinh4

Giúp trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ “h - k” Rèn tai nghe để trẻ nhận ra chữ “h - k” trong tiếng Giúp trẻ tham gia các hoạt động một cách tự tin, sôi nổi và có ý thức tham gia các hoạt động tập thể 80% trẻ đạt yêu cầu...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Làm quen với chữ cái H & K

Làm quen với chữ cái H & K - Lê Thị Ngọc - Mầm
non Hương Sen – Khánh Hòa

Làm quen với chữ cái
Lê Thị Ngọc
Mầm non Hương Sen – Khánh Hòa


Mục đích yêu cầu:


Giúp trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ “h - k”
Rèn tai nghe để trẻ nhận ra chữ “h - k” trong tiếng
Giúp trẻ tham gia các hoạt động một cách tự tin,
sôi nổi và có ý thức tham gia các hoạt động tập thể
80% trẻ đạt yêu cầu


Chuẩn bị:


1. Đồ dùng của cô:
- Bảng, máy hát, băng nhạc, bút dạ
- Ba lọ hoa: Hoa Hồng, hoa Huệ, hoa Loa Kèn
- 9 băng giấy viết tên: Hoa Hồng, hoa Huệ, hoa
Loa Kèn, dán xung quanh lớp
- 6 chữ cái bằng xốp: “h, k” với kiểu chữ (viết
thường, in thường và in hoa)
2. Đồ dùng của cháu:
mỗi cháu có:
- Mỗi tờ giấy, bút màu, hồ dán, giấy màu, thẻ lôtô
chữ h, k
- Một ảnh về hoa có ghi tên (chữ nhỏ, và tên bằng
chữ to,) chữ h, k để trống.


Hình thức tổ chức:


- Ổn định: đội hình tự do
- Cung cấp kiến thức: Đội hình chữ U
- Luyện tập: Chia thành 2 nhóm


Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của cô Hoạt động
của cháu

1. Giới Thiệu 3 Loại Hoa:

- Cô đố về hoa hồng đỏ (bằng - Cô đố và
câu đố) giới thiệu hoa Hồng Đỏ. đoán

- Về hoa Huệ ( cô đố các cháu
nhắm mắt, ngửi) và giới thiệu
hoa Huệ

- Về hoa Loa Kèn (bằng câu đố),
giới thiệu hoa Loa Kèn

2. Làm Quen Chữ Cái H, K
- Cháu trả lời
(21 – 24 Phút)
- Cháu lắng
Cho cháu làm quen tên 3 loại
nghe, tự nêu
hoa (1 Phút)
tên hoa và
- Cho các cháu gọi tên: hoa
xem cô viết
Hồng, hoa Huệ, hoa Loa Kèn
- Các cháu có biết tên 3 loại hoa - Cháu lắng
trên được viết như thế nào nghe
không? Cô sẽ viết lần lượt tên
các lọ hoa. Sau khi viết xong, cô
Cháu đọc theo
đặt thẻ từ chiếc lọ hoa tương

ứng

- Đây Là Tên Của Hai Loài Hoa
Còn Lại Đã Được viết sẵn, cô
đọc tên hoa cài đặt trước hai Lọ
- Cháu lắng
hoa tương ứng. Các lọ hoa, thẻ
nghe và chia
từ ở các góc trong Lớp.
làm 2 đội
- Cô cho cháu đọc tên của từng
- Cháu kiểm
lọ hoa: “hoa Hồng, hoa Huệ, hoa
tra bạn
Loa Kèn”

Thi sao chép chữ: (3 – 4 phút)

Cô hướng dẫn cách chơi: Mỗi
- Cháu thực
trẻ tự chọn một loại hoa mình
hiện
thích và sao chéo tên vào băn
giấy của mình - Cháu quan
sát, đếm và trả
- Cho cháu kiểm tra lẫn nhau
lời
- Cô cho cháu cất giấy và lấy thẻ
- Cháu lắng
lôtô h, k
nghe
Nhận biết và phát âm chữ h:
(4 – 5 phút)
- Cho cháu xem các băng chữ:
Hoa Hồng, hoa Huệ, hoa Loa
Kèn và hỏi cháu chữ cái nào
được cô viết nhiều nhất? (chữ h)
- Cháu lắng
- Tất cả có mấy chữ h? (5 chữ) nghe và phát
- Cô giới thiệu các kiểu chữ h: âm

Đây là chữ h: in thường - Cháu thực
hiện
Đây là chữ h: viết thường

Đây là chữ H: in hoa
- Cháu quan
- Cô phát âm, rồi cho cháu phát
âm (cô chỉ vào từng chữ). Chú ý sát, đếm và trả
sửa sai cho cháu lời

- Cô cho cháu lấy thẻ lôtô chữ h

Nhận biết và phát âm chữ k (4
– 5 phút) - Cháu lắng
- Cô giới thiệu băng từ: Hoa loa nghe
kèn và hỏi cháu có mấy chữ cái?
(9 chữ)

- Cô cho cả lớp đếm lại

- Cô cho cháu chọn chữ cái đứng
- Cháu lắng
ở vị trí thứ 7 (chữ k)
nghe và phát
- Cô giới thiệu các kiểu chữ k: âm
Đây là chữ k: in thường

Đây là chữ k: viết thường

Đây là chữ K: in hoa

- Cô phát âm, rồi cho cháu phát
âm (cô chỉ vào từng chữ). Chú ý
sửa sai cho cháu - Cháu thực

- Cô cho cháu lấy thẻ lôtô chữ k hiện

- Nghe cô phát âm chữ cái nào
các cháu giơ thẻ chữ đó lên và
đọc to

3. Bài tập, trò chơi củng cố - Cháu lắng
luyện nhận biết và phát âm nghe và tham
chữ h, k: (9 – 10 phút) gia chơi
Cho cháu tìm tên quả, hoa củ có
chứa chữ h, k

Cô và cháu cùng đọc các bài thơ
luyện phát âm các chữ h, k (xem
- Cháu thực
phần chuẩn bị)
hiện
Thi “Bé đếm nhanh”:

- Cô chia lớp thành nhóm, mỗi
nhóm có 1 tờ giấy chép rất to
(do cô tự sáng tác). Trong
khoảng 2 phút xem nhóm nào - Cháu hát
tìm (bình bằng cách khoanh
tròn) được nhiều chữ h (hoặc k)
nhất.

- Cô nhận xét và tuyên dương
đội nhất

Thi “Bé điền đúng”:

- Cô chia lớp thành 2 đội, mỗi
cháu lấy một bức tranh, trên đó
có ghi tên hoa, củ, quả. Phía
dưới cũng ghi tên nhưng còn 1
chữ để trống. Nhiệm vụ của
cháu là viết hay dán chữ còn
thiếu vào ô trống.

- Cô cho cháu thực hiện, cùng
nhận xét, tuyên dương

Kết thúc: (2 – 3 phút)
Cô và cháu cùng hát bài “Vườn
cây của ba”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản