Giáo án mầm non chương trình đổi mới: LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI i, t, c

Chia sẻ: phalinh4

Mục đích yêu cầu 1. Trẻ nhận biết cà phát âm đúng chữ cái i, t, c. 2. Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ thông qua việc kể về sự phát triển của con vịt. 3. Giúp trẻ hiểu biết thêm về sự sinh trưởng và phát triển của con vịt.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án mầm non chương trình đổi mới: LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI i, t, c

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI i, t, cChủ điểm: Thế giới động vật

Ngườ thực hiện: HOÀNG THỊ THU HÀ

Đơn vị: Trường Mần non Các Bi – Quận Hải An –
Tp.Hải PhòngI. Mục đích yêu cầu

1. Trẻ nhận biết cà phát âm đúng chữ cái i, t, c.

2. Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ thông qua việc kể
về sự phát triển của con vịt.

3. Giúp trẻ hiểu biết thêm về sự sinh trưởng và
phát triển của con vịt.II. Chuẩn bị


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
- Đài và băng nhạc bài hát “Một con vịt”

- Đoạn phim về sự sinh trưởng và phát triển của
con vịt, máy tính phóng hình qua ti vi màn hình rộng.

- Các tranh “trứng vịt”, “trứng nứt vỏ” có từ
tương ứng phía dưới.

- Mẫu chữ i, t, c in thường, in hoa và viết thường
trong máy.

- Thẻ chữ i, t, c ghép thành từ chỉ tên các con vật
(có hình ảnh là mô hình con vật kèm theo) để xung
quanh lớp vừa vừa tầm với của trẻ, sao cho mỗi trẻ có
3 chữ i, t, c.

- Tranh vẽ các con vật mà tên của nó chứa chữ
cái i, t, c và không chứa chữ cái i, t, c (vịt, cá, chim,
voi, mèo, kiến).

- Hai bảng để gắn tranh, bút dạ to, chữ i, t, c,
quen chỉ.
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.comIII. Cách tiến hànhHOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA
TRẺ

Hoạt động 1: Đàm thoại
về sự sinh trưởng và phát
triển của một số con vật
(trong đó có vịt)

- Trẻ hát múa cùng cô
- Cô bắt nhịp và múa
cùng trẻ bài “một con vịt”

- Đàm thoại với trẻ:
+ Trẻ trả lời “con vịt”
+ Các cháu vừa hát về
+ Trẻ trả lời theo hiểu
con gì?
biết của mình (gà, chó,
+ Ngoài con vịt các cháu
mèo, trâu, bò, lợn…)

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
còn biết những con gì? + Trẻ trả lời theo hiểu

+ Con vịt lớn lên như biết của mình
thế nào? - Trẻ ngồi trước màn

Hỏi về sự lớn của các hình theo hình vòng cung,
con vật mà trẻ biết (hỏi 2 quan sát đoạn phim về sự
- 3 trẻ) “để xem các bạn sinh trưởng và phát triển
trả lời có đúng không, cô của con vịt trên màn hình.
cháu mình cùng xem một Trẻ vừa xem, vừa trao đổi
đoạn phim nhé”. (Đoạn thảo luận về các hình ảnh
trong phim.
phim dài 2 phút)
- Trẻ quan sát 3 bức
- Sau khi trẻ xem xong
phim cho trẻ quan sát bức tranh và suy nghĩ cách
tranh minh họa sự phát sắp xếp cho đúng
triển của con vịt. - Trẻ sắp xếp theo thứ tự
phát triển và noi về nội
Bức tranh 1: Trứng vịt
dung bức tranh
Bức tranh 2: Trứng nứt
vỏ


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Bức tranh 3: Con vịt

- yêu cầu trẻ sắp xếp
theo thứ tự phát triển
và nói về nội dung các
bức tranh.Hoạt động 2: Giới thiệu
chữ i, t, c Trẻ chia làm 3 tổ tìm
- Trò chơi : Tìm chữ chữ cái tương ứng trong
tương ứng rổ gắn phía dưới từ của

Dưới bức tranh là từ các bức tranh
“trứng vịt”, “trứng nứt
vỏ”, “vịt con”. Yêu cầu
trẻ chọn chữ cái tương
ứng cho rổ chữ cái gắn
- Trẻ kiểm tra tổ bạn
vào dưới các từ.

- Yêu cầu trẻ kiểm tra


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
lẫn nhau

- Cô cất 2 bức tranh
“trứng nứt vỏ”, “vịt con”
bằng cách úp mặt phải
+ Trẻ đọc 2,3 lần
tranh vào bảng. Cho trẻ
+ Trẻ thực hiện yêu cầu
hoạt động với bức tranh
của cô
“trứng vị”.

+ Yêu cầu trẻ đọc từ
+ Trẻ phát âm nhiều lần
“trứng vịt”
theo cả lớp, nhóm, cá
+ Yêu cầu trẻ rút những
nhân chữ i
chữ cái đã học và phát âm
- Trẻ làm theo yêu cầu
+ Giới thiệu và phát âm
của cô
chữ i, yêu cầu trẻ phát âm
- Trẻ đọc chữ i, t, cin
theo
hoa và viết thường
- Tương tự cho trẻ hoạt
- Trẻ đọc chữ theo trò
động với bức tranh “trứng
chơi
nứt vỏ”, “vịt con” để giới


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
thiệ chữ t, c

- Giới thiệu chữ i, t, c in
hoa và viết thường

- Cô và trẻ cùng chơi
“chữ gì biến mất, chữ gì
xuất hiện”.

Hoạt động 3: Các trò
chơi ôn luyện nhận biết
và phát âm chữ i, c, tTrò chơi 1: Truyền tin
- Cháu chia 3 đội chơi
- Luật chơi: Bạn thứ theo yêu cầu của cô
nhất lên nhận thẻ chữ (bí
- Trẻ chơi 2 lần
mật) sau đó chạy về đội
của mình đọc thầm vào
tai bạn thứ 2, bạn thứ 2
“truyền tin” cho bạn thứ 3


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
cứ như vậy cho đến bạn
cuối cùng , sau khi được
“tin truyền” đi tìm chữ đó
ở chung quanh lớp. Đội
nào cũng đúng, nhanh đội
- Trẻ tìm đủ i, t, c ngồi
đó thắng.
hình chữ U

Trò chơi 2: Úm ba la
- Chơi theo yêu cầu của
- Cô yêu cầu trẻ tìm đủ 3

chữ cái i, t, c và ngồi chữ
U (Cô kiểm tra trẻ - trẻ
kiểm tra nhau)

- Luật chơi: Úp 3 chữ,
đảo vị trí kết hợp đọc
đồng dao đến câu “bắt
được chữ nào, đọc to chữ
- Trẻ chơi 2 lần
ấy” thì giơ một thẻ chữTrẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
bất kỳ đọc.

- Yêu cầu trẻ kiểm tra
lẫn nhau.

Lần 2: Chơi theo hiệu - Trẻ chia thành 2 đội
lệnh “úm ba la mở ra chữ Xanh – Đỏ chơi theo yêu
gì” chơi với tốc độ nhanh cầu của cô
hơn.
- Trẻ chơi 1 lần

- Kiểm tra lẫn nhau
Trò chơi 3: Trò chơi ai
nhanh nhất

- Tìm chữ i, t, c rồi gạch
chân và đọc chữ cái đó
- Trẻ thực hiện
trong các bức tranh (hình
ảnh các con vật có từ biểu
thị ở dưới) chia làm 2 đội,
đội nào đọc đúng nhiều
chữ cái thì thắng.


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
- Cô và trẻ cùng kiểm traKết thúc: Cho trẻ tìm
chữ i, t, c có ở các biểu
bảng xung quanh lớp học
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản