Giáo án mầm non chương trình đổi mới: NHÓM CHỮ R, V

Chia sẻ: phalinh4

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: Kiến thức: - Trẻ tìm được chữ r,v trong từ, trong bài thơ qua các kiểu chữ in thường, viết thường, in hoa, viết hoa. Kỹ năng: - Trẻ nhận biết nhanh chữ v, r trong các từ, câu qua các trò chơi - Biết sao chép lại các từ có chứa chữ v, r - Biết phát âm đúng những từ có chứa v, r Phát triển: - Tính nhanh nhẹn, chính xác - Tư duy ngôn ngữ qua các trò chơi...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án mầm non chương trình đổi mới: NHÓM CHỮ R, V

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Đề tài: NHÓM CHỮ R, VMỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

Kiến thức:

- Trẻ tìm được chữ r,v trong từ, trong bài thơ qua
các kiểu chữ in thường, viết thường, in hoa, viết
hoa.

Kỹ năng:

- Trẻ nhận biết nhanh chữ v, r trong các từ, câu
qua các trò chơi

- Biết sao chép lại các từ có chứa chữ v, r

- Biết phát âm đúng những từ có chứa v, r

Phát triển:

- Tính nhanh nhẹn, chính xác

- Tư duy ngôn ngữ qua các trò chơi


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Giáo dục:

- Tính tập thể khi chơi

- Biết cách viết từ trái sang phải

- Biết các phong cảnh đẹp của quê hương

CHUẨN BỊ:

- Tranh phong cảnh có kèm từ

- 3 đoạn thơ có các kiểu chữ khác nhau

- Chữ cái rời

- Bìa rôki

- 3 bản đồ Việt Nam (dạng sơ lược)

- Bút, bảng, cờ

NỘI DUNG KẾT HỢP

- Làm quen với toán

- Môi trường xung quanh

- Âm nhạc

THỰC HIỆN:

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA
TRẺ

Ổn đinh:

- Cho trẻ hát và vận động theo - Trẻ vận động theo
bài hát “Yêu Hà Nội” yêu cầuHoạt động 1: Khởi động

TC: thi xem ai chọn đúng

Cách chơi: chia trẻ thành 3
nhóm. Mỗi nhóm sẽ có một số
tranh phong cảnh kèm từ. Trẻ sẽ
chọn tranh nào có từ chứa chữ v,
r gắn lên bảng.

Luật chơi: Khi nghe 3 tiếng
trống thời gian chơi chấm dứt.
- Trẻ tham gia trò
Nhóm nào chọn được nhiều và

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
đúng nhất, nhóm đó thắng. chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi - Trẻ đọc theo yêu cầu

- Cho trẻ đọc lại tên các phong - Chú ý nghe cô nhận
cảnh trẻ đã chon xét

- Nhận xét sau khi trẻ chơi xongHoạt động 2: Vượt chướng
ngại vật

TC: thi xem ai viết đúng

Cách chơi: trẻ đã có 3 nhóm.
Nhiệm vụ mỗi bé sẽ chọn những
bức tranh có chứa chữ v, r về
nhóm viết lại tên phong cảnh mà
- Trẻ tham gia trò
bé đã chọn.
chơi
Luật chơi: khi nghe 3 tiếng trống
- Trẻ đọc theo yêu cầu
thời gian chơi chấm dứt. Nhóm
- Chú ý nghe cô nhận
nào viết đúng nhất, nhóm đó


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
thắng. xét

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Cho trẻ đọc lại các từ trẻ đã
viết

- Nhận xét kết quả sau khi chơiHoạt động 3: Tăng tốc

TC: Ai tinh mắt thế

Cách chơi: mỗi nhóm sẽ nhận
được một đoạn thơ. Nhiệm vụ
của trẻ sẽ tìm trong đoạn thơ đó
- Trẻ tham gia trò
có bao nhiêu chữ v, r. Sau đó ghi
chơi
số lượng chữ đã tìm được.
- Trẻ đọc theo yêuc ầu
Luật chơi: khi nghe 3 tiếng
- Chú ý nghe cô nhận
trống, thời gian chơi chấm dứt.
xét
Nhóm nào tìm được đúng và
nhanh nhất, nhóm đó thắng.


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
- Tổ chức cho trẻ chơi

- Cho trẻ đọc nội dung bài thơ
vào đầu trò chơi

- Nhận xét kết quả sau khi chơiHoạt động 4: Về đích
TC: Ai về đích trước

Cách chơi: mỗi nhóm sẽ nhận
một hình bản đồ dạng sơ lược.
Trên bảng đồ có các chữ số và
một rỗ chữ rời. Nhiệm vụ của trẻ
sẽ chọn chữ có số và màu tương
- Trẻ tham gia trò
ứng với màu trên bảng dồ. Sau
chơi
đó sẽ viết chữ đã tìm được vào
tờ giấy bên cạnh. Rồi sẽ tìm - Trẻ đọc theo yêu cầu
tranh nào có từ giống với từ trẻ - Chú ý nghe cô nhận
đã viết gắn lên bảng. xét


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
luật chơi: khi nghe 3 tiếng trống,
thời gian chơi chấm dứt. nhóm
nào viết đúng nhất và chọn tranh
giống với tên phong cảnh nhóm
đó thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Cho trẻ đọc lại tên phong cảnh
trẻ đã viết

- Nhận xét kết quả sau khi chơiKẾT THÚC: Nhận xét cuối tiết
HOẠT ĐỘNG GÓC:

LQCV:

- Sao chép từ có chữ v, r

- Tô chữ v,r
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
- Chơi lô tô chữ

Văn học:

- Kể chuyện theo tranh

- Kể chuyện bằng cách thay thế hình ảnh

LQVT:

- Điền chữ số theo chiều tăng hoặc giảm

- Khoanh nhóm

Xây dựng:

- Lăng Bác Hồ

Phân vai:

- Cửa hàng bán bưu thiếp, bưu ảnh
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản