Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Phương tiện giao thông Lớp Mẫu giáo lớn ( 5- 6 tuổi ) - Đề tài : Ôn so sánh chiều dài của 3 đối tượng

Chia sẻ: phalinh4

Kiến thức: - Cháu phân biệt được chiều dài của ba đối tượng : dài nhất , ngắn hơn và ngắn nhất. - Củng cố các kiến thức về phương tiện gaio thông cho trẻ - Hình thành cho trẻ các thuật ngữ toán học: dài nhất, ngắn hơn, ngắn nhất 2.

Nội dung Text: Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Phương tiện giao thông Lớp Mẫu giáo lớn ( 5- 6 tuổi ) - Đề tài : Ôn so sánh chiều dài của 3 đối tượng

Giáo án
Chủ đề : Phương tiện giao thông
Lớp Mẫu giáo lớn ( 5- 6 tuổi )
Đề tài : Ôn so sánh chiều d ài của 3 đối tượng


I. Mục đích yêu cầu :
1. Kiến thức:
- Cháu phân biệt đ ược chiều dài của ba đối tượng : d ài nhất , ngắn hơn và ngắn
nhất.
- Củng cố các kiến thức về phương tiện gaio thông cho trẻ
- Hình thành cho trẻ các thuật ngữ toán học: dài nhất, ngắn hơn, ngắn nhất
2. Kĩ năng :
- Ôn kĩ năng xếp cạnh nhau , kĩ năng so sánh 3 nhóm đối tượng với nhau thông
qua một vật gián tiếp
- Ôn kĩ năng đo cho trẻ
3. Phát triển tư duy và ngôn ngữ:
- Cháu nói đúng, rõ ràng các thuật ngữ toán học dài nhất, ngắn hơn và ngắn nhất
3. Chuẩn bị:
- Cô tàu lửa, các phương tiện giao thông, các tuyến đ ường giao thông
- Trẻ các hình tàu lửa ngắn nhất , dài hơn và dài nhất
- Các đồ chơi đ ể chơi trò chơi


II.Phương pháp tổ chức:
- Phương pháp chủ đạo là phương pháp luyện tập chủ yếu là trò chơi.
- Phương pháp hỗ trợ là phương pháp trực quan hình ảnh và phương pháp dùng
lời.


III. Bộ môn tích hợp:
Môn tích hợp : môi trường xung quanh, âm nhạc, tạo hình
-


IV. Tiến trình:


Dự kiến tình
Các bước
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
tiến hành huống

Hoạt động 1: - Hát “ đoàn tàu nhỏ xíu ” - Trẻ cùng hát với cô
ổn định và - Có điện thoại của bác gấu mời - Trẻ trả lời theo từng - Đường bộ – xe buýt
vào bài lớp mình đi ăn sinh nhật theo con b ăng đường mà cô đưa , xe ô tô, xe máy
nhà bác gấu như thế ta phải đi bằng ra - Đường thủy – tàu ,
phương tiện gì ? canô
- Đường sắt – xe lửa
- Bây giờ các con xem cô đã chu ẩn - Trẻ quan sát - Đường hàng không
Hoạt động 2:
bị xe gì cho lớp mình nha. – máy bay
- Xe gì đây các con ? - Trẻ trả lời câu hỏi
của cô
- Cô có mấy chiếc xe lửa ?
- Các chiếc xe lửa này có màu gì - Màu đỏ, màu xanh,
nè? màu vàng


- Chiếc màu đ ỏ có mấy toa nhỉ ? - 5 toa
(chiếc có 5 toa )
- Vì sao con biết?
- Con đếm

- Chiếc màu xanh có mấy toa ?
- 7 toa
(chiếc có 7 toa )
- Chiếc màu vàng có mấy toa ?
- 9 toa
(chiếc có 9 toa )

- Dạ có.Cho trẻ nói
- Các con xem các xe này có bằng - Dạ không tại sao trẻ nghĩ vậy và
cho trẻ dùng các thao
nhau không?
tác đ ể kiểm chứng
-Vì sao con biết ? - Con đếm

- Có cách nào để chúng ta xem các - Trẻ trả lời con sẽ đo
- Con đếm số toa
xe b ằng nhau hay không nhỉ ?
-Trẻ trả lời con sẽ đặt
- Bạn nào có cách khác? các tàu ở cạnh nhau

Cô chia trẻ ra làm 3 nhóm và cho - Trẻ tham gia trò chơi
Hoạt động 3 :
trẻ thử dùng các dây khi cô hát đ ến
Trò chơi
nào dùng dây màu đỏ ta đo xem
chuyển tiếp
coi tàu ai lớn th ì trẻ sẽ dùng dây để
trò chơi “ the
đặt vào tàu dài nhất và đưa lên và
wheels on the
dùng dây vàng đo tàu bé nhất.
bus ”
Dùng dây xanh để đo tàu ngắn
hơn.sau đó trẻ sẽ chạy xếp các dây
theo th ứ tự mà cô yêu cầu


Hoạt động 4 : Khi cô hô khẩu lệnh nào thi trẻ để
trò chơi ngắn tay theo khẩu lệnh đó .Ví dụ cô hô
dài thì trẻ để tay d ài, ngắn hơn trẻ
dài
để tay ngắn hơn và ngắn nhất trẻ để
tay ngắn nhất
Cô cho trẻ xếp các tàu theo thứ tự
Hoạt động 5
và chia trẻ thành 4 nhóm mỗi nhóm
trò chơi chạy
3 trẻ, cô quy định m àu đèn là màu
theo tín hiệu
xe được xe ( ví dụ màu đỏ xe đỏ sẽ
đèn
chạy, màu vàng xe vàng sẽ chạy…)
và xe nào ngắn nhất sẽ chạy đường
nhỏ nhất, xe dài hơn sẽ chạy đường
lớn hơn và xe dài nhất sẽ chạy
đường lớn nhất. Khi cô đ ưa cờ màu
nào thì màu xe đó sẽ chạy trên
đường d ành cho mình


Hoạt động 6 Cô xếp 3 băng ghế có chiều dài và
trò chơi tìm màu sắc khác nhau, cô phát cho
nhà cho đúng mỗi trẻ một trong 3 thẻ vẽ xe dài
nhất ngắn hơn và ngắn nhất.cô yêu
cầu trẻ chạy về cho đúng vị trí của
mình trên băng ghế


Hoạt động 7 - Cô nhận xét và kết thúc giờ học
nhận xét


Hoạt động tiếp theo :
- Góc toán : ôn tập số lượng 10 và thêm bớt trong phạm vi 10, so sánh dài hơn,
ngắn hơn
- Góc xây dựng : xây d ựng toa tàu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản