Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Toán: Ôn số lượng 4 Nhận biết đếm nhóm số lượng 5

Chia sẻ: phalinh4

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Ôn nhóm số lượng 4 và nhận biết số lượng 5 Luyện kỹ năng đếm, so sánh thêm bớt nhóm có 5 đối tượng Thực hiện các kỹ năng toán nâng cao: tạo nhóm, xếp mẫu, so sánh…

Nội dung Text: Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Toán: Ôn số lượng 4 Nhận biết đếm nhóm số lượng 5

Chủ đề : TRƯỜNG MẦM NON

Nhóm tuổi : CHỒI- Nội dung hoạt động chung: Toán: Ôn số lượng 4

Nhận biết đếm nhóm số
lượng 5

- Hoạt động kết hợp: MTXQ: Trường mầm non
của béI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 Ôn nhóm số lượng 4 và nhận biết số lượng 5

 Luyện kỹ năng đếm, so sánh thêm bớt nhóm
có 5 đối tượng

 Thực hiện các kỹ năng toán nâng cao: tạo
nhóm, xếp mẫu, so sánh…
II. CHUẨN BỊ:

 Tranh sân chơi, có những đồ chơi ngoài trời

 Một số chữ số từ 1  5 (thẻ rời và que cắm
trên bàn)

 Một số đồ chơi trong lớp

 Một số các bài tập cá nhân về rèn luyện kỹ
năng toán cho trẻ. (tạo nhóm – thêm bớt -
xếp mẫu…)Tên hoạt Hoạt động của cô Hoạt động
của trẻ
động

Hoạt động Ổn định: Hát trường chúng cháu là
trường MN
1:
-Trẻ tự nêu ý
Ôn nhận -Thế các bạn đang học trường gì? kiến
biết các -Các bạn còn biết gì nữa về ngôi -Trẻ nêu
nhóm đối trường thân yêu của chúng ta? những hiểu
tượng 4 biết của
-Giỏi lắm! đi từ cổng vào các bạn
mình
thấy gì?
-Trẻ tự nói
-GV cho trẻ xem sân chơi của bé

 Nhìn vào sân chơi này con
-Trẻ nêu ý
thấy có gì đặc biệt?
kiến
 Thế có nhóm đồ vật, đồ chơi
nào tương ứng với chữ số này
không? (cô đưa chữ số 4)

(sau khi trẻ trả lời, cô cho trẻ -Trẻ trả lời
đếm lại nhóm mà trẻ phát hiện)
Hoạt động
2:
-Hay quá! Trường mời vừa trang bị
nhận biết thêm đồ chơi  đăt thêm vào
nhóm 5. nhóm
So sánh số  Bạn nào cho cô biết, nhóm cây -Trẻ trả lời
lượng các xanh là mấy?
nhóm.
 Cho trẻ đếm lại Cá nhân
Nhận biết
Tổ - lớp
chữ số 5

 Các bạn có nhận xét gì về
nhóm cây xanh và nhóm cầu
tuột

 để biểu thị nhóm có 5 đối
tượng cô cho chữ số  cho trẻ
lặp lại
Hoạt động -Trẻ nêu ý
3: kiến
Rèn kỹ
-Bây giờ sân chơi của chúng ta có
năng nhận
thật nhiều đồ chơi rồi! Thế còn
biết nhóm
nơi nào trong trường có đồ chơi
5. Tạo
nữa nè?
nhóm so
-Cô sẽ tặng các bạn những đồ chơi
sánh thêm
bớt. Tạo cô đã để xung quanh lớp, các bạn
sự bằng hãy chọn và chơi nhé! (cho trẻ
chơi 1 ít thời gian)
nhau

-Giỏi quá! Thế các con hãy đặt trẻn
bàn các đồ chơi thành từng nhóm
nhé!

 Cho trẻ kiểm tra so sánh - đặt -Trẻ nêu ý
Hoạt động
chữ số kiến
4:
 Làm cho bằng nhau và bằng 5
Tạo nhóm
-Nêu ý kiến
qua trò
chơi “Tay -Ngoài những đồ chơi ở lớp mà các
trắng, tay bạn được chơi, cô còn dạy cho các
đen” bạn gì nữa…

-À cô nghe có bạn nói… cô dạy trò
chơi, thế lớp có thích trò chơi gì ?

“Oẳn tù tì
Ra tay gì

Ra tay này”

Trắng

-Lời 1: tách 2 nhóm

Đen

-Lần 2: tên 2 nhóm trắng, đen tách
thêm 4 nhóm nữa

 đếm số lượng từng nhóm

-Nhóm 1: Thực hiện bài tập thêm
bớt (6 trẻ)

-Nhóm 2: Thực hiện bài tập tạo
nhóm

-Nhóm 3: Thực hiện bài tập xếp
theo mẫu

-Nhóm 4: Bài tập sơ đồ + nhận biết
số lượng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản