Giáo án môn mỹ thuật lớp 3

Chia sẻ: ngoctuan4ever

Mục tiêu - HS tiếp xúc, làm quen, với tranh của thiếu nhi, của hoạ sĩ về đề tài này. - Biết cách mô tả, nhận xét hình ảnh, màu sắc trong tranh. - Có ý thức bảo vệ môi trường. *Hs khá giỏi. - Chỉ ra được các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà em yêu thích. * Hs chưa đạt chuẩn. - Tập mô tả các hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án môn mỹ thuật lớp 3

Giáo án
Môn mỹ thuật lớp 3
Tuần 1
Ngày soạn: 6/9/2010
Ngày giảng: 8/9/2010
Bài 1: Thường thức mĩ thuật
Xem tranh thiếu nhi: Đề tài MÔI TRƯỜNG
I/ Mục tiêu
- HS tiếp xúc, làm quen, với tranh của thiếu nhi, của hoạ sĩ về đề tài này.
- Biết cách mô tả, nhận xét hình ảnh, màu sắc trong tranh.
- Có ý thức bảo vệ môi trường.
*Hs khá giỏi.
- Chỉ ra được các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà em yêu thích.
* Hs chưa đạt chuẩn.
- Tập mô tả các hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh.
II/ Chuẩn bị
GV: - Sưu tầm một số tranh, thiếu nhi về đề tài môi trường và đề tài khác.
- Tranh của hs
HS : - Sưu tầm tranh, ảnh về đề tài môi trường.
- Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Tổ chức kiểm tra đồ dùng.
2.Bài mới.
a. Giới thiệu
-Chơi trò chơi ghép tranh
- Gv hướng dẫn cách chơi
-Hs tham gia chơi
- GV giới thiệu về đề tài Môi trường để HS quan sát.
- GV giới thiệu những hoạt động về bảo vệ môi trường trong cuộc sống.
- GV giới thiệu một số tranh của thiếu nhi về các đề tài khác nhau và gợi
ý để HS nhận ra:
+ Tranh về đề tài môi trường và đề tài này rất phong phú.
b. Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Xem tranh
-Gv chia lớp theo nhóm, giao câu hỏi thảo
luận. + HS quan sát tranh và trả lời:
- GV gợi ý cách trao đổi theo nhóm.
*Nội dung trao đổi. * HS làm việc theo nhóm (4 nhóm)
- Tranh vẽ hoạt động gì? + Các nhóm hỏi lẫn nhau theo sự
- Tìm những hình ảnh chính, hình ảnh phụ hướng dẫn của GV.(7’)
trong tranh.?
- Hoạt động của các hình ảnh chính,
phụ thế nào, diễn ra ở đâu.?
- Trên tranh có những màu sắc nào?
-Môi trường có tác dụng như thế đối với con - Đại diện các nhóm lên trả lời ý
người? kiến của nhóm mình
+ Gv quan sát từng nhóm.
+ Yêu cầu từng nhóm lên trình bày ý kiến + Các nhóm khác theo dõi, bổ xung.
thảo luận.
- Gv bổ xung.
* GV nhấn mạnh Đề tài môi trường cần - Hs lắng nghe.
thiết cho con người...
+ Xem tranh, tìm hiểu tranh là các em tiếp
xúc với cái đẹp để yêu thích cái đẹp.
+ Xem tranh cần có những nhận xét riêng
của mình.
- GV động viên, khích lệ những HS trả lời
đúng và cần bổ sung khi HS trả lời sai.

*Liên hệ môi trường
Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét chung giờ học.
- Khen ngợi, động viên những học sinh, nhóm học sinh có nhiều ý kiến phát biểu
xây dựng bài phù hợp với nội dung tranh.
Dặn dò HS:
- Tìm và xem những đồ vật có trang trí đường diềm.
- Chuẩn bị đồ dùng cho bài học sau.
************************************

*Thời gian thảo luận (7’)

- Tranh vẽ hoạt động gì?
- Tìm những hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh.?
- Hoạt động của các hình ảnh chính,
phụ thế nào, diễn ra ở đâu.?
- Trên tranh có những màu sắc nào?
-Môi trường có tác dụng như thế đối với con người?
*N1: Thời gian thảo luận (7’)
- Tranh vẽ hoạt động gì?
- Tìm những hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh.?
- Hoạt động của các hình ảnh chính,
phụ thế nào, diễn ra ở đâu.?
- Trên tranh có những màu sắc nào?
-Môi trường có tác dụng như thế đối với con người?
*N2: Thời gian thảo luận (7’)
- Tranh vẽ hoạt động gì?
- Tìm những hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh.?
- Hoạt động của các hình ảnh chính,
phụ thế nào, diễn ra ở đâu.?
- Trên tranh có những màu sắc nào?
-Môi trường có tác dụng như thế đối với con người?
*N3:Thời gian thảo luận (7’)
- Tranh vẽ hoạt động gì?
- Tìm những hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh.?
- Hoạt động của các hình ảnh chính,
phụ thế nào, diễn ra ở đâu.?
- Trên tranh có những màu sắc nào?
-Môi trường có tác dụng như thế đối với con người?
*N4:Thời gian thảo luận (7’)
- Tranh vẽ hoạt động gì?
- Tìm những hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh.?
- Hoạt động của các hình ảnh chính,
phụ thế nào, diễn ra ở đâu.?
- Trên tranh có những màu sắc nào?
-Môi trường có tác dụng như thế đối với con người?

************************************************
Tuần 2
Ngày soạn:12/9/2010:
Ngày giảng:15/9/2010

Bài 2: Vẽ trang trí
VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO ĐƯỜNG DIỀM
I/ Mục tiêu
- HS tìm hiểu cáh trang trí đường diềm đơn giản.
- Biết cách vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm.
- Hoàn thành các bài tập theo yêu cầu.
*Hs khá, giỏi.
-Vẽ được hoạ tiết cân đối, tô màu đều, phù hợp.
II/Chuẩn bị
GV: - Sưu tầm một vài đồ vật được trang trí đường diềm đơn giản, đẹp.
- Bài mẫu đường diềm chưa hoàn chỉnh và đã hoàn chỉnh
HS : - Sưu tầm tranh, ảnh về bài vẽ đường diềm của HS lớp trước.
- Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
III/Hoạt động dạy - học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng
2.Bài mới. a.Giới thiệu
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- GV giới thiệu đường diềm và vai trò,tác dụng
của đường diềm. + HS quan sát và trả lời câu hỏi:
-Cho hs quan sát 2 đường diềm hoàn chỉnh và
chưa hoàn chỉnh đồng thời đặt câu hỏi gợi ý.
+ Đây là bài trang trí đường diềm, có 2 bài (hoàn
thành và chưa hoàn thành).
-Em có nhận xét gì về hai đường diềm trên.
- Có những hoạ tiết nào ở đường diềm? -Hs quan sát 2 đường diềm nhận
- Các họa tiết được sắp xếp ntn? xét.
- Những màu nào được vẽ trên đường diềm? + Hoạ tiết hoa, lá được cách điệu.
+ Xếp theo nguyên tắc nhắc lại, xen
-Đường diềm chưa hoàn chỉnh còn thiếugì. kẽ…kéo dài thành đường diềm.
Đường diềm trang trí đồ vật đc đẹp
Hoạt động 2: Cách vẽ hoạ tiết
-GV y/c HS quan sát h.3. Có thể hướng dẫn mẫu ở hơn.
bảng. + HS quan sát và trả lời
Lưu ý: Cách phác trục, phác nhẹ bằng chì.
- Chọn màu thích hợp, màu trong sáng hài hoà.
- GV hướng dẫn tô cả màu nền. + Còn thiếu màu sắc.
+ Hoạ tiết giống nhau nhau tô một màu nền tô một
màu và ngược lại + HS quan sát h3 SGK ( vtv tr 6)
+ Màu sắc khác nhau về đậm nhạt.
+ Tô kín màu nền
H1
Hoạt động 3: Thực hành
- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập ở vtv trang 6
- GV đến từng bàn để hướng dẫn. H2
- Học sinh hoàn thành bài ở lớp. + HS vẽ tiếp hoạ tiết và tô màu.
*Tổ chức trò chơi ghép hoạ tiết tạo thành đường + Dùng nguyên tắc đối xứng.
diềm.(5’) + Sử dụng từ 3-4 màu.
( Cử đại diện lên tham gia trò chơi) + Vẽ tiếp hoạ tiết ở vở tập vẽ 3
+ Hai tổ tham gia chơi.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV gợi ý HS nhận xét, xếp loại bài vẽ.
- GV nhận xét chung giờ học.
Dặn dò HS:
- Chuẩn bị đồ dùng cho bài sau.
- Quan sát h/dáng, màu sắc một số loại quả.
************************************
Tuần 3
Ngày soạn:20/9/2010
Ngày giảng:22/9/2010
Bài 3: Vẽ theo mẫu
VẼ QUẢ ( TRÁI CÂY )
I/ Mục tiêu
- HS biết phân biệt màu sắc hình dáng một vài loại hoa, quả.
- Biết cách vẽ và vẽ được hình một vài loại quả.
-Vẽ màu theo ý thích.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của các loại quả.
* Hs khá, giỏi.
- Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
II/ Chuẩn bị
GV: - Một vài loại quả sẵn có ở địa phương
- Hình gợi ý cách vẽ quả.
HS : - Mẫu quả tranh, ảnh về quả.
- Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
III/ Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng .
2.Bài mới. a. Giới thiệu
b. Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
+ HS quan sát theo hướng dẫn của
Hoạt động 1: Quan sát,nhận xét
- GV giới thiệu một vài quả: GV.
- GV hỏi? + HS suy nhgĩ và trả lời:
- Tên các loại quả? + Quả xoài,cam,chuối….
- Đặc điểm hình dáng. + Khác nhau.
- Tỉ lệ chung và tỉ lệ riêng. + Tỉ lệ cũng khác nhau.
+HS quan sát, nhận xét.
Hoạt động 2: Cách vẽ quả
-GV hướng dẫn quan sát mẫu,đặt mẫu. + So sánh ước lượng kích thước
- Vẽ phác hình quả(MH Bảng) chiều ngang và chiều cao.
- Sửa hình cho giống mẫu.
- Vẽ màu theo ý thích.
Hoạt động 3: Thực hành
- GV đặt ra y/c :
+ Q/sát kỹ quả để tìm ra đặc điểm của quả.
+ Vẽ khung hình của quả rồi vẽ phác hình H2
dáng chung của quả. + HS quan sát kĩ mẫu.
+ Nhìn mẫu vẽ các nét chi tiết cho giống + Hs làm bài vào vở tập vẽ
quả.
+ Vẽ màu theo ý thích: Có màu đậm, có
màu nhạt.
- GV đến từng bàn quan sát và hướng dẫn
các em còn lúng túng.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV gợi ý HS nhận xét, xếp loại bài vẽ.
- GV nhận xét chung giờ học.
- Khen ngợi, động viên những học sinh, nhóm học sinh có hiều ý kiến phát biểu
xây dựng bài phù hợp với nội dung tranh.
Dặn dò HS:
- Quan sát phong cảnh trường học.
- Chuẩn bị đồ dùng cho bài học sau.**************************************
Tuần 4
Ngày soạn27/9/2010
Ngày giảng:29/9/2010
Bài 4: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI TRƯỜNG CỦA EM
I/ Mục tiêu
- HS biết tìm tòi,chọn nội dung phù hợp.
- Vẽ được tranh về đề tài trường em.
- HS thêm yêu mến trường lớp.
* Hs khá, giỏi.
-Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.
II/ Chuẩn bị
GV: - Tranh của HS về đề tài trường học và các đề tài khác.
- Hình gợi ý cách vẽ tranh.
HS : - Sưu tầm tranh về trường học
- Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng.
2.Bài mới. a. Giới thiệu
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Tìm chọn n/dung đề tài
- GV giới thiệu một số tranh về đề tài khác. + Hs nghe
- GV hỏi? + HS quan sát và trả lời.
- Đề tài về nhà trường có thể vẽ những gì? + Phong cảnh trường học.
- Hình ảnh nào thể hiện được nội dung trong + Giờ ra chơi….
+ Nhà, cây, vườn, người…
tranh?
+ Vui chơi ở sân trường .
+ Đi học, lao động …
+ Phong cảnh trường.
+ Vẽ hình đơn giản, không nên vẽ
- Cách sắp xếp các hình, màu ntn? tham nhiều hình, nhiều chi tiết.
+ Vẽ hình đơn giản, không nên vẽ tham
nhiều hình, nhiều chi tiết.
+ Vẽ ít màu, phù hợp với nội dung tranh.
Hoạt động 2: Cách vẽ tranh
- GV gơị ý để học sinh tìm ra nội phù hợp
với khả năng của HS.
- Vẽ phác hình
- Hướng dẫn cho học sinh biết tìm, chọn
hình ảnh chính, phụ sao cho cân đối về bố
cục và nội dung.
- Vẽ màu theo ý thích.
Hoạt động 3: Thực hành
+ HS tự vẽ bài theo hướng dẫn của
- GV đặt ra y/c :
GV
- GV đến từng bàn q/sát , bao quát lớp và
+ Vẽ vừa với phần giấy đã chuẩn bị
h/dẫn các em còn lúng túng.
hay vẽ vào vở tập vẽ 3.
- Nhắc HS sắp xếp bố cục, gợi ý tìm dáng,
+ Vẽ màu theo ý thích.
hình, động tác cho phù hợp
hạn chế 4-5 màu.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV gợi ý HS nhận xét, xếp loại bài vẽ về:
+ Bố cục.
+ Hình vẽ.
Dặn dò HS:
- Quan sát các loại quả và c/bị đất nặn.
- C/bị đồ dùng bài sau.
*******************************
Tuần 5
Ngày soạn 3/10/2010
Ngày giảng:6/10/2010
Bài 5: Tập nặn tạo dáng tự do
NẶN QUẢ
I/ Mục tiêu
-Nhận biết hình khối của một số quả.
- Biết cách nặn quả
-Nặn được một vài quả gần giống với mẫu
*Hs khá giỏi
- Hình nặn cân đối, gần giống mẫu.
II/ Chuẩn bị
GV: - Bài nặn của HS về quả.
HS : - Sưu tầm tranh về quả
- Đất nặn, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
III/ Hoạt động dạy-học chủ yếu
1. Kiểm tra đồ dùng.
2 .Bài mới. a. Giới thiệu
b.Bài giảng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Quan sát,nhận xét.
- Giáo viên giới thiệu vài loại quả: + HS quan sát và trả lời.
+ Tên của quả. + Quả hồng.
+ Đặc điểm, hình dáng, màu sắc và sự khác + Tròn, màu đỏ, vàng….
nhau của một vài loại quả.
- Gợi ý cho học sinh chọn quả để nặn.
Hoạt động 2: Cách nặn quả
+ Nhào, bóp đất nặn cho dẻo, mềm.
+ Nặn thành khối có dáng của quả trước.
+ Nắn, gọt dần cho giống với quả mẫu.
+ Sửa hoàn chỉnh và gắn, dính các chi tiết
(cuống, lá ...)
+Chọn đất màu thích hợp để nặn quả.
- Giáo viên cho quan sát một số sản phẩm
nặn quả của lớp trước để các em học tập
cách nặn.
H2
+ HS nắm vững cách nặn.
Hoạt động 3: Thực hành
- Học sinh chọn quả để nặn - HS vừa q/sát mẫu vừa nặn.
- Yêu cầu: +Chọn đất màu thích hợp để nặn quả.
- H/s nặn như đã hướng dẫn.
- Học sinh dùng bảng con đặt trên bàn
- Giáo viên gợi ý, hướng dẫn thêm một số để nhào nặn đất, không làm rơi đất,
học sinh còn lúng túng trong cách nặn. không bôi bẩn lên bàn hoặc quần áo.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV gợi ý HS nhận xét những bài nặn đẹp.
- Khen ngợi, động viên học sinh chung.
Dặn dò HS:
- Chuẩn bị đồ dùng cho bài học sau.
- Không vẽ màu trước bài 6.
*************************************
Tuần 6
Ngày soạn: 11/10/09
Ngày giảng:12/10/2010
Bài 6: Vẽ trang trí
VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH VUÔNG
I/ Mục tiêu
- Học sinh nhận biết thêm về trang trí hình vuông.
- Vẽ được hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông
- Nhận biết được vẻ đẹp của hình vuông khi được trang trí.
+ Hs khỏ, giỏi.
- Vẽ được hoạ tiết cân đối, tô màu đều phù hợp.
II/ Chuẩn bị
GV: - Sưu tầm một vài đồ vật hình vuông có trang trí.
- Hình gợi ý cách vẽ.
HS : - Thước, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
III/ Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng.
2.Bài mới. a. Giới thiệu
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
+ HS quan sát và trả lời.
Hoạt động 1: Quan sát,nhận xét.
- GV cho học sinh q/sát một số đồ vật dạng hỡnh + Hoạ tiết thường dùng để trang trí
vuụng có trang trí, các bài trang trí hỡnh vuụng hình vuông? (hoạ tiết hoa, lá, )
và gợi ý để các em nhận biết: - Hoạ tiết chính được vẽ ở giữa, hoạ
tiết phụ được vẽ ở bốn góc.
- Hoạ tiết được vẽ và sắp xếp như thế nào? + Hoạ tiết giống nhau vẽ cựng màu,
hoạ tiết màu đậm thỡ nền màu nhạt.
- Màu của hoạ tiết và màu nền được vẽ như thế
nào?
- Giáo viên nhận xét chung.
Hoạt động 2: Cách vẽ hoạ tiết và vẽ màu
+ G.thiệu cách vẽ thêm hoạ tiết vào hỡnh vuụng .
- Quan sát Ha để nhận ra các hoạ tiết và tìm ra
cách vẽ tiếp.
- Dựa vào các đường trục để vẽ cho đều.

- GV cho các em xem bài vẽ màu và hình vuông
của các bạn năm trước để các em nhận biết thêm
cách vẽ màu.
Hoạt động 3: Thực hành
- Quan sát kỹ hình vẽ mẫu để vẽ tiếp hoạ tiết sao
cho đều và cân đối.
- Vẽ màu có đậm, có nhạt.
- Gv quan sỏt từng bàn gợi ý thờm.
- Hs quan sỏt hỡnh trong vở tập vẽ
làm bài.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV h/dẫn HS chọn một số bài đã hoàn thành và nhận xét bài vẽ của cácbạn.
+ Vẽ hoạ tiết (đều hay chưa đều)
+ Vẽ màu (có đậm, có nhạt không)?
+ Vẽ màu nền (có hài hoà với hoạ tiết không).
- Học sinh tìm ra bài vẽ theo ý mình và xếp loại.
Dặn dò HS:
- Quan sát hình dáng một cái chai.

***************************************
Tuần 7
Ngày soạn: 18/10/2010
Ngày giảng: 19/10/2010
Bài 7: Vẽ theo mẫu
VẼ CÁI CHAI
I/ Mục tiêu
- Tạo cho học sinh thói quen quan sát, nhận xét h/dáng các đồ vật xung
quanh.
- Biết cách vẽ và vẽ được cái chái gần giống mẫu.
- Nhận biết được vẻ đẹp các hình dạng chai khác.
* Hs khá, giỏi.
- Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
II/ Chuẩn bị
GV: - Chọn một số chai có h/ dáng màu sắc, chất liệu khác để g/ thiệu.
- Một số bài vẽ của học sinh lớp trước.
HS : - Thước, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
III/ Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng.
2.Bài mới. a. Giới thiệu
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
- Giáo viên giới thiệu mẫu vẽ: + HS quan sát và trả lời.
+ Cái chai có dạng hình gì? + Hình trụ.
+ Các phần chính của cái chai? + Cổ chai, vai, miệng, thân và đáy.
+ Màu sắc? + Màu xanh, trắng.
+ Chai dung để làm gì? + Đựng nước, đựng rượu, bia.
+ Chai có hình dáng giống nhau hay khác +Khác nhau.
nhau.
Hoạt động 2: Cách vẽ:
- Vẽ phác k/hình của chai, kẻ trục đánh dấu
các điểm.
- Quan sát mẫu để so sánh tỷ lệ các phần
chính của chai (cổ, vai, thân).
- Vẽ phác mờ hình dáng chai.
- Sửa những chi tiết cho cân đối.
- Vẽ màu hoặc vẽ đậm nhạt bằng chì đen.
+ Giáo viên cho các em xem các bài vẽ của
các bạn năm trước để các em học tập cách
vẽ.
Y/c 4 Hs nhắc lại cách vẽ
Hoạt động 3: Thực hành
- Giáo viên giới thiệu những bài vẽ đẹp của
học sinh.
- Hs nhắc lại cách vẽ
- Quan sát mẫu vẽ
- So sánh tỷ lệ các phần chính của chai
Hoạt động 4: Nhận xét,đánh giá.
- Giáo viên thu một số bài đã hoàn thành và gợi ý học sinh nhận xét:
+ Bài vẽ nào giống mẫu hơn?
+ Bài nào có bố cục đẹp, chưa đẹp?
- Học sinh tìm ra các bài vẽ mà mình thích.
Dặn dò HS:
- Về quan sát và nhận xét hình dáng một số loại chai.
- Quan sát người thân: Ông, bà, cha mẹ...(Chuẩn bị cho bài 8.Vẽ chân dung).

******************************************
Tuần 8
Ngày soạn 25/10 T1(3a1), T2(3a2), T3(3a3)
Ngày soạn Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009
Bài 8 Vẽ tranh
VẼ CHÂN DUNG
I. Mục tiờu
- Hs tập quan sỏt,nhận xột về đặc điểm khuụn mặt người
- Biết cỏch vẽ chõn dung theo ý thớch
-Vẽ được chõn dung người thõn trong gia đỡnh hoặc bạn bố
* Hs khỏ, giỏi.
-Vẽ rừ được khuụn mặt đối tượng, sắp xếp hỡnh vẽ cõn đối, màu sắc phự
hợp.
II. Chuẩn bị
GV chuẩn bị tranh ảnh chõn dung cỏc lứa tuổi.
Bài vẽ của hs
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Giới thiệu bài ( Gv giới thiệu)
Hoạt động 1: Tỡm hiểu về tranh chõn
dung
+ Gv treo tranh chõn dung đồng thời đặt Hs quan sỏt tranh trả lời
cõu hỏi gợi ý
? Đâu là tranh chõn dung, Đâu là ảnh
chõn dung.
- Tranh chõn dung thường vẽ gỡ? + Hỡnh dỏng khuụn mặt, cỏc chi
tiết: mắt ,mũi, miệng, túc, tai.
+Ngoài khuụn mặt cũn cú thể vẽ gỡ + Cổ, vai, thõn.
nữa? + Hs trả lời.
+Màu sắc thế nào?
- Hs quan sỏt cỏch vẽ.
Hoạt động 2. Cách vẽ.
- Gv hướng dẫn trờn bảng.
+ Quan sỏt cỏc bạn trong lớp, tỡm
những đặc điểm, hỡnh dỏng riờng của
người mỡnh định vẽ.
- Sắp xếp khung hỡnh vào tờ giấy sao
cho phự hợp
- Vẽ khuụn mặt chớnh diện hoặc
nghiờng
-Vẽ khuụn mặt, túc, cổ, vai.
- Vẽ chi tiết.
- Vẽ màu.( Gv hướng dẫn)
+ 3 Hs nờu cỏch vẽ
- Y/c Hs nờu cỏch vẽ.
-Cho hs xem bài của hs năm trước.
Hoạt động 3: Thực hành.
+ Gv gợi ý hs chọn chõn dung người -Hs làm bài vào vở tập vẽ.
thõn.
- Gv quan sỏt giỳp đỡ.
Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá.
Gv cựng hs nhận xột bài
* Dặn dũ: làm tiếp bài ở nhà, xem
trước bài và chuẩn bị đồ dựng dạy
học.
Tuần 9
Ngày soạn 31/10 T1(3a1), T2(3a2), T3(3a3)
Ngày giảng Thứ hai ngày 2 tháng 11 năm 2009
Bài 9 : Vẽ trang trí
VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN
(Múa rồng - phỏng theo tranh của bạn Quang Trung, học sinh
lớp 3)
I/ Mục tiêu
- Học sinh hiểu biết hơn về cách sử dụng màu.
- Vẽ được màu vào hình có sẵn theo cảm nhận riêng.
* Hs khỏ, giỏi.
- Chỉ ra cỏc hỡnh ảnh và màu sắc trong tranh mà em thớch.
II/ Chuẩn bị
GV: - Tranh của thiếu nhi vẽ đề tài lễ hội. Một số bài của HS lớp
trước.
HS : - Vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
III/ Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng.
2.Bài mới. a. Giới thiệu
- Trong những dịp lễ, Tết, nhân dân ta thường tổ chức các hình
thức vui chơi như múa hát, đánh trống, đấu vật, thi cờ tướng.
Múa rồng là một hoạt động trong những ngày vui đó. Cảnh múa
rồng thường diễn tả ra ở sân đình, đường làng, đường phố.
b. Bài giảng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- Giới thiệu tranh nét Múa rồng của + HS quan sát theo hướng
bạn Quang Trung và gợi ý: dẫn của GV.
+ Trong tranh có những hình ảnh nào? + HS suy nhgĩ và trả lời:
+ Cảnh múa rồng có thể diễn ra ban
ngày hay ban đêm? + Hs trả lời
+ Màu sắc cảnh vật ban ngày, ban đêm + Khác nhau
giống nhau hay khác nhau?
+ Bức tranh cũn thiếu gỡ? - Thiếu màu sắc
Hoạt động 2: Cách vẽ màu:
+HS quan sát, nhận xét.
*Chỳ ý khi vẽ màu
+Chọn màu cho hỡnh ảnh chớnh, hỡnh + HS quan sát kĩ bài.
ảnh phụ.
+ Tìm màu nền thớch hợp. +Bài tập này các em vẽ màu
+ Các màu vẽ đặt cạnh nhau cần được theo ý thích vào tranh nét
lựa chọn hài hoà, tạo nên vẻ đẹp của Múa rồng của bạn Quang
toàn bộ bức tranh. Trung sao cho màu rực rỡ,
+ Vẽ màu cần có đậm, có nhạt. thể hiện không khí ngày hội,
+ Vẽ màu kín tranh. phù hợp với nội dung của
tranh.
Hoạt động 3: Thực hành
- GV y/c hs làm bài vào vở tập vẽ
- GV đến từng bàn quan sát và hướng + Hs làm bài
dẫn các em còn lúng túng.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV gợi ý HS nhận xét, xếp loại bài vẽ.
-GV nhận xét chung giờ học.
Dặn dò HS:
-Thường xuyên quan sát màu sắc của cảnh vật xung quanh. Sưu tầm
tranh tĩnh vật của các hoạ sĩ và thiếu nhi.
Tuần 10
Ngày soạn 8/11 T1(3a1), T2(3a20, T3(3a3)
Ngày giảng Thứ hai ngày 9 thỏng 11 năm 2009
Bài 10 Thường thức mỹ thuật
XEM TRANH TĨNH VẬT
(một số tranh tĩnh vật hoa, quả của hoạ sĩ Đường Ngọc Cảnh)
I Mục tiờu
- Hs làm quen với tranh tĩnh vật
- hiểu biết thờm cỏch sắp xếp hỡnh, cỏch vẽ màu ở tranh.
- Cảm thụ vẻ đẹp của tranh tĩnh vật.
* Hs khỏ, giỏi.
+ Chỉ ra cỏc hỡnh ảnh và màu sắc trờn tranh mà em yờu thớch.
II Chuẩn bị
- Tranh tĩnh vật hoa quả của hoạ sĩ Đường Ngọc Cảnh và các hoạ
sĩ khác.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu.
- Giới thiệu bài.
Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs
Hoạt động 1: H/ dẫn h/ sinh xem
- Hoạt động theo nhúm
tranh.
- Chia nhúm.
- Gv yờu cầu học sinh quan sỏt tranh. - Hs thảo luận cõu hỏi
- Chia cỏc cõu hỏi thảo luận theo nhúm.
+ Tỏc giả của bức tranh là ai? - Cỏc nhúm trỡnh bày ý
+ Tranh vẽ những loại hoa, quả nào? kiến của nhúm mỡnh.
+ Hỡnh dỏng của cỏc loại hoa, quả đó? - Cỏc nhúm khỏc bổ
+ Màu sắc của cỏc loại hoa, quả đó? xung.
+Những hỡnh ảnh chớnh của bức tranh
được đặt ở vị trớ nào?
+ Hai bức tranh cú gỡ, giống nhau,
khỏc nhau.
+ Em thớch bức tranh này khụng?
- Hs lắng nghe
- Gv bổ xung ý kiến của hs.
- Hs lắng nghe.
+Giới thiệu về tỏc giả.
- Hoạ sĩ Đường Ngọc Cảnh đó nhiều
năm tham gia giảng dạy tại Trường Đại
học Mỹ thuật Cụng nghệ. ễng rất thành
cụng về đề tài: Phong Cảnh, tĩnh vật(
hoa, quả). ễng đó cú nhiều tỏc phẩm
đạot giải trong cỏc cuộc triển lóm quốc
tế và trong nước.
+Thiên nhiên tươi đẹp luôn là nguồn
cảm hứng sáng tác của các hoạ sĩ. Qua
vẻ đẹp về hình dáng, màu sắc phong
phú của hoa, quả các hoạ sĩ muốn gửi
gắm vào tranh tình yêu thiên nhiên, yêu
cuộc sống của mình. Trên thế giới
nhiều hoạ sĩ nổi tiếng đã vẽ tranh tĩnh
vật. ở Việt Nam, hoạ sĩ Đường Ngọc
Cảnh cũng dành nhiều tình cảm, tâm
sức để sáng tác được những tác phẩm
đẹp về hoa và quả.
Hoạt động 2: Nhận xét , đánh giá.
+ Nhận xột chung về giờ học.
+ Khen ngợi một số em phỏt biểu xõy
dựng bài.
Dặn dũ:
- Quan sỏt lỏ cõy hỡnh dỏng và màu
sắc
Tuần 11
Ngày soạn 15/11: T1(3a1), T2(3a2), T3(3a3)
Ngày giảng: Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009
Bài 11 Vẽ theo mẫu
VẼ CÀNH LÁ
I. Mục tiờu
- Hs tỡm hiểu, nhận biết cấu tạoh, hỡnh dỏng, màu sắc và vẻ đẹp của nó.
- Biết cỏnh vẽ cành lỏ
- Vẽ được cành lá đôn giản.
- Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
* Hs khỏ, giỏi
+ Sắp xếp hỡnh vẽ cõn đối, hỡnh vẽ gần với mẫu.
II Chuẩn bị
Một và cành lỏ khỏc nhau về hỡnh dỏng, màu sắc.
- Bài vẽ của hs năm trước
III. Các hoạt động dạy học
+ Giới thiệu bài
Hoạt động của Gv Họat động của Hs
Hoạt động 1. Hướng đẫ quan sát nhận xét
Gv cho hs quan sỏt cỏc cành lỏ đó chuẩn bị + Hs quan sỏt cành lỏ trả lời cõu hỏi.
đồng thời đặt cõu hỏi gợi ý.
- Em hóy gọi tờn cỏc cành lỏ trờn được khụng?
- Cành lỏ cú nhhững bộ phận nào?
+ Gv bổ xung và kết luận.
Hoạt động 2: Cách vẽ cành lá.
Gv y/c hs quan sỏt cành lỏ, gợi ý.
Gv minh họa trờn bảng.
- Vẽ phỏc hỡnh dỏng chung của cành lỏ
- Vẽ phỏc cành, cuống lỏ
- Vẽ chi tiết, sửa hỡnh cho giống mẫu.
- Vẽ màu theo màu của mẫu, hoặc màu của lỏ
xanh non, lỏ già.
Hoạt động 3: Thực hành.
Y/c học sinh làm bài vào VTV. - Hs làm bài vào VTV theo mẫu chung
- Gv theo dừi giỳp đỡ. hoặc mẫu riờng.
Hoạt động 4: Nhận xét, đáng giá.
- Gv cựng học sinh nhận xột, đánh giỏ một số
bài.
+ liờn hệ mụi trường.
Dặn dũ: Vẽ và sưu tầm tranh về ngày Nhà
giỏo Việt Nam.

Vẽ tranh
Tuần 12 B ài 12:
ĐỀ TÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
I/ Mục tiêu
- HS tìm, chọn nội dung đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam- Vẽ được tranh về đề tài này
- Yêu quý, kính trọng thầy giáo, cô giáo.
II/Chuẩn bị
GV: - Sưu tầm một số tranh về đề tài ngày 20 - 11 và một số tranh đề tài khác.
- Bài vẽ của học sinh các lớp trước về ngày 20 – 11.
HS : - Sưu tầm tranh về ngày 20 – 11.
- Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Tổ chức. (2’)
2.Kiểm tra đồ dùng.
3.Bài mới. a.Giới thiệu
- Giáo viên giới thiệu một số tranh đề tài ngày nhà giáo Việt Nam và tranh đề tài khác
và yêu cầu các em chọn ra các bức tranh vẽ về đề tài ngày nhà giáo Việt Nam.
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
T.g HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
05’ Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đ/t Giáo viên
giới thiệu một số tranh và gợi ý để HS nhận ra:- Giáo
+ HS quan sát và trả lời câu hỏi:
viên kết luận: Có nhiều cách vẽ tranh về ng ày 20 -
+ Tranh về ngày 20 - 11 có những hình
11, Tranh thể hiện được không khí của ng ày lễ;
ảnh gì?+ Hình ảnh chính, hình ảnh phụ?
Cảnh nhộn nhịp, vui vẻ của giáo viên và HS; Màu
sắc rực rỡ của ngày lễ (quần áo, hoa ....); + Màu sắc
Tình cảm yêu quý của HS đối với thầy giáo, cô
g iáo.
+ Vẽ các hình ảnh phụ.
Hoạt động 2: Cách vẽ + Vẽ màu theo ý thích.
10
+ Vẽ hình ảnh chính, chú ý đến các dáng người cho
tranh sinh động- Giáo viên cho xem một số bài vẽ
của HS lớp trước để các em học tập cách vẽ. + Chú ý cách vẽ hìmh ảnh chính để làm
nổ i bật n/dung.
Hoạt động 3: Thực hành
- GV yêu cầu HS. + Vẽ màu kín tranh và có đậm nhạt.
- GV đến từng bàn để hướng dẫn.
15’
03’ Hoạt động 4: Nhận xét,đánh giá.
- Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét bài vẽ về:
+ Nội dung (rõ hay chưa rõ). Các hình ảnh (sinh động).
+ Màu sắc (tươi vui).
- Học sinh t ìm tranh mà mình thích và xếp loại theo cảm nhận riêng.
- Giáo viên nhận xét về tinh thần học tập của lớp và khen ngợi HS có tranh đẹp.
Dặn dò HS
- Quan sát cái bát về hình dáng và cách trang trí.
Tuần 13
Ngày soạn 29/11/09 T1(3a1), T2(3a2), T3(3a3)
Ngày giảng: Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009
Bài 13: Vẽ trang trí
TRANG TRÍ CÁI BÁT
I/ Mục tiêu
- Học sinh biết cách trang trí cái bát.
- Trang trí được cái bát theo ý thích.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của cái bát trang trí.
* Hs khỏ, giỏi.
- Chọn và sắp xếp hoạ tiết cân đối, phù hợp với hỡnh cỏi bỏt, tụ màu
đều, rừ hỡnh chớnh, phụ.
II/Chuẩn bị
GV: - Chuẩn bị một vài cái bát có hình dáng và trang trí khác nhau.
- Một số cái bát không trang trí để so sánh.
- Một số bài trang trí cái bát của HS các lớp trước.
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng.
2.Bài mới. a.Giới thiệu
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- Giáo viên giới thiệu một số cái bát, gợi ý + HS quan sát và trả lời câu hỏi:
HS nhận biết:
+ Hình dáng các loại bát? - Học sinh tìm ra cái bát đẹp theo ý
+ Các bộ phận của cái bát? thích.
+ Cách trang trí trên bát?
Hoạt động 2: Cách trang trí
+ Tìm vị trí và kích thước để vẽ hoạ tiết cho
phù hợp.
+ Cách sắp xếp họa tiết: Sử dụng đường
diềm hay t/trí đối xứng, trang trí không
đồng đều ....
- Vẽ màu: màu thân bát, màu hoạ tiết.
- Giáo viên cho xem một số bài trang trí cái +Hs quan sỏt ỏp dụng cách vẽ hoạ
bát của lớp trước để các em học tập cách tiết vào bài
trang trí.
+ Làm bài vào vở tập vẽ 3
Hoạt động 3: Thực hành
- GV yêu cầu HS. + vẽ một cái bát rồi t/ trí cho đẹp.
- GV đến từng bàn để hướng dẫn. + Tô màu theo ý thích.
- Giáo viên gợi ý học sinh:
+ Chọn cách trang trí.
+ Vẽ hoạ tiết.
+ Vẽ màu (có thể vẽ màu ở thân bát hoặc để
trắng).
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV gợi ý HS nhận xét, xếp loại bài vẽ.
- GV nhận xét chung giờ học.
Dặn dò HS:
- Quan sát các con vật quen thuộc về hình dáng và màu sắc.
Tuần 14
Ngày soạn: 6/12/09 T1(3a1), T2(3a2), T3(3a3).
Ngày giảng: Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2009
Bài 14: Vẽ theo mẫu
VẼ CON VẬT QUEN THUỘC
I/ Mục tiêu
- Học sinh tập quan sát, nhận xét về đặc điểm, hình dáng một số con vật quen thuộc.
- Biết cách vẽ và vẽ được hình con vật
- HS yêu mến các con vật.
* Hs khỏ, giỏi.
- Sắp xếp hỡnh vẽ cõn đối, hỡnh vẽ gần với mẫu.
II/Chuẩn bị
GV: - Tranh, ảnh một vài con vật.
HS : - Sưu tầm tranh,ảnh về bài vẽ con vật của HS lớp trước.
- Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng.
2.Bài mới.
a.Giới thiệu
- Giáo viên bắt cái cho các em hát một số bài hát có liên quan đến con vật và yêu cầu
các em gọi tên các con vật trong bài hát.
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Quan sát,nhận xét
- Giáo viên giới thiệu hình ảnh một số con
vật để HS nhận biết: + HS quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Tên các con vật?
+ Khác nhau về hình dáng…..
+ H/ dáng bên ngoài và các bộ phận ?
+ Màu sắc khác nhau về đậm nhạt.
+ Sự khác nhau của các con vật?
+ Tô kín màu nền
- Yêu cầu học sinh nêu tên các con vật đồng
thời tả lại đặc điểm con vật mà mình thích.
Hoạt động 2: Cách vẽ
+ Hình dung con vật sẽ vẽ.
+ Vẽ các bộ phận lớn trước.
+ Vẽ các bộ phận nhỏ sau
+ Vẽ hình vừa với phần giấy.
- Chú ý các dáng hoạt động của con vật: đi,
đứng, chạy ...
- Vẽ màu tự chọn.
+ Y/c hs nhắc lại các bước tiến hành
Hoạt động 3: Thực hành
- GV yêu cầu HS.
- GV đến từng bàn để hướng dẫn.
+ HS chọn con vật và vẽ theo trí nhớ.
+ Có thể vẽ 1- 2 con vật mà mình thích.
+ Vẽ thêm hình ảnh phụ cho sinh động.
- Hs nhắc lại các bước tến hành
- Vẽ màu có đậm, có nhạt.


- Làm bài vào vở tập vẽ 3
+ Thực hành tại lớp
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV gợi ý HS nhận xét, xếp loại bài vẽ.
- GV nhận xét chung giờ học.
Dặn dò HS:
- Chuẩn bị đồ dùng cho bài sau.Giờ sau mang đất nặn
Tuần 15
Ngày soạn: 12/12/09 T1(3a1), T2(3a2), T3(3a30.
Ngày giảng: Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009
Bài 15: Tập
nặn tạo dáng tự do
NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN HÌNH CON VẬT
I/ Mục tiêu
- Học sinh nhận ra đặc điểm của con vật.
- Biết cách nặn và tạo dáng được con vật theo ý thích.
- Y êu mến các con vật.
* H s khỏ, giỏi.
- H ỡnh nặn c õn đối, gần giống con vật mẫu.
II/Chuẩn bị
GV: - Sưu tầm tranh, ảnh và các bài tập nặn các con vật.
- Đất nặn hoặc giấy màu.
HS : - Sưu tầm tranh,ảnh về bài vẽ con vật của HS lớp trước.
- Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng.
2.Bài mới. a.Giới thiệu
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Quan sát,nhận xét
- Giáo viên giới thiệu tranh, ảnh hoặc các bài + HS quan sát tranh ảnh đồng thời trả lời câu hỏi :
tập nặn để học sinh nhận biết:
+ Tên con vật?
+ Các bộ phận của con vật?
+ Đặc điểm của con vật?
+ Màu sắc của con vật?
- Yêu cầu học sinh chọn con vật sẽ nặn.
Hoạt động 2: Cách năn con vật
+ Hình dung con vật sẽ nặn.
+ Nặn bộ phận lớn trước
+ Nặn các bộ phận nhỏ sau
+ Ghép, dính thành con vật.
+ Tạo dáng cho sinh động.
- Có thể nặn con vật bằng đất một màu
hay nhiều màu.
- Y/cầu hs nhắc lại các bước nặn
Hoạt động 3: Thực hành
- GV yêu cầu HS.
- GV đến từng bàn để hướng dẫn.
- Y/ cầu các em hoàn thành bài tại lớp.

- Hs nhắc lại các bước.

- Học sinh có thể nặn một hoặc hai con vật theo
cách của mình (nặn từng bộ phận rồi ghép, dính lại,
hoặc nặn con vật từ một thỏi đất).
- HS có thể nặn theo nhóm: Nặn các con vật khác
nhau và một vài chi t iết khác có liên quan (người,
cây, nhà, núi đồi ...)
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- Học sinh bày bài tập theo nhóm và sắp xếp theo từng đề tài (vườn thú, động vật trong từng, mèo
mẹ, mèo con ...
- Các nhóm nhận xét, đánh giá bài tập về:
+ Hình dáng;
+ Đặc điểm con vật;
+ Tìm ra một số bài đẹp.
Dặn dò HS:
- Chuẩn bị đồ dùng cho bài sau.
- Sưu tầm tranh dân gian Đông Hồ.Tuần 16
Ngày soạn:20/12/09: T1(3a1), T2(3a2), T3(3a3).
Ngày giảng: Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2009
Bài 16: Vẽ trang trí
VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN
(Đấu vật - phỏng theo tranh dân gian Đông Hồ)
I/ Mục tiêu
- Học sinh hiểu biết hơn về tranh dân gian Việt Nam và vẻ đẹp của nó.
- Vẽ màu theo ý thích có độ đậm, nhạt.
- Học sinh yêu thích nghệ thuật dân tộc.
* Hs khỏ, giỏi.
+ Tô màu đều , gọn trong hỡnh, màu sắc phự hợp, làm rừ hỡnh ảnh.
II/Chuẩn bị
GV: - Sưu tầm một số tranh dân gian có đề tài khác nhau (của các dòng tranh Đông Hồ,
Hàng Trống, Kim Hoàng, ...)
- Một số bài tập vẽ màu của học sinh các lớp trước.
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng.
2.Bài mới. a.Giới thiệu
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu tranh d/gian
- GV giới thiệu một số tranh và tóm tắt để HS + Hs quan sỏt tranh và nhận biết tranh dõn gian.
biết:
+ Tranh dân gian có nhiều đề tài khác nhau như:
Tranh sinh hoạt xã hội, lao động sản xuất, ngợi
ca các anh hùng dân tộc, tranh châm biếm các
thói hư tật xấu trong đời sống cộng đồng, tranh
thờ, tranh trang trí, ...
+ Tranh dân gian là các dòng tranh cổ truyền của
Việt Nam, có tính nghệ thuật độc đáo, đậm đà
bản sắc dân tộc, thường được vẽ, in, bán và dịp
Tết nên còn gọi là tranh Tết.
+ Tranh dân gian do nhiều nghệ nhân sáng tác và
sản xuất mang tính truyền thống từ đời này qua
đời khác, nổi bật nhất là dòng tranh Đông Hồ ở
tỉnh Bắc Ninh.
+ Học sinh nêu một số tranh dân gian mà các em
biết, có thể là có ở địa phương.
+ Để các em nhận ra các hình vẽ ở tranh: các
dáng người ngồi, các thế vật, ...
Hoạt động 2: Cách vẽ màu
- GV cho HS xem tranh đấu vật.
- Gợi ý học sinh tìm màu theo ý thích để vẽ
người, khố, đai thắt lưng, tràng pháo và màu nền,
...
- Có thể vẽ màu nền trước, sau đó vẽ màu của
các hình người sau hoặc ngược lại, ...
Hoạt động 3: Thực hành
- GV yêu cầu HS.

- GV đến từng bàn để h/ dẫn.


- Học sinh tự vẽ màu vào hình theo ý thích.
- Vẽ màu đều, không ra ngoài hình vẽ.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV gợi ý HS nhận xét, xếp loại bài vẽ.
- GV nhận xét chung giờ học.
Dặn dò HS: - Chuẩn bị đồ dùng cho bài sau.
- Tìm tranh, ảnh về đề tài bộ đội.
Tuần 17
Ngày soạn 27/ 12 / 2009 T3(3a2), T4(3a1), T5(3a3).
Ngày giảng: Thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2009
Bài 17: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CÔ (CHÚ)BỘ ĐỘI
I/ Mục tiêu
- Học sinh t ìm hiểu về hình ảnh cô, chú bộ đội.
- Vẽ được tranh đề tài Cô (chú) bộ đội
- Học sinh yêu qúy cô, chú bộ đội.
* Hs khỏ, giỏi.
+ Sắp xếp hỡnh vẽ cõn đối, Biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.
II/Chuẩn bị
GV: - Sưu tầm một số tranh, ảnh về đề tài bộ đội.
- Một số bài vẽ về đề tài bộ đội của học sinh các lớp trước.
HS : - Sưu tầm tranh,ảnh về cô,chú bộ đội của HS lớp trước.
- Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng.
2.Bài mới. a.Giới thiệu
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài
Giáo viên giới thiệu một số tranh, ảnh và gợi ý để + HS quan sát và trả lời câu hỏi:
học sinh nhận biết: + Tranh, ảnh về đề tài cô, chú bộ đội.
+ Ngoài hình ảnh cô, chú bộ đội còn có thêm các + Tranh vẽ về tài cô, chú bộ đội rất phong phú:
h/ảnh khác để tranh s/động hơn. Bộ đội với thiếu nhi, bộ đội giúp dân, bộ đội
- Gợi ý cho học sinh nêu lên những tranh về đề tài hành quân.
bộ đội mà các em biết.
Hoạt động 2: Cách vẽ tranh
- GV yêu cầu HS nhớ lại hình ảnh cô hoặc chú bộ + Quân phục:q/áo, mũ và màu sắc.
đội: + Trang thiết bị: vũ khí, xe, pháo, t àu thuỷ,
- Gợi ý HS cách thể hiện nội dung. máy bay, ..
* Có thể vẽ: * Chân dung cô hoặc chú bộ đội.
- Nhắc học sinh cách vẽ: + Bộ đội trên xe tăng, mâm pháo.
+ Vẽ hình ảnh chính trước. + Bộ đội / thao trường, đứng gác.
+ Ngoài hình ảnh cô hoặc chú bộ đội còn có thêm + Bộ đội vui chơi với thiếu nhi.
các hình ảnh khác để tranh sinh động hơn. + Bộ đội giúp dân (thu hoạch mùa, chống bão
+ Vẽ hình ảnh chính, phụ. lụt,
+ Vẽ màu: Phù hợp với nội dung, màu có đậm, có
nhạt
-Gv cho học sinh xem tranh của học sinh các lớp
trước để tạo niềm tin cho các em.
Hoạt động 3: Thực hành
- Gv gợi ý h/s t ìm cách thể hiện nội dung.
- Hs làm bài vào vở tập vẽ.
- Gợi ý h/s về thêm cảnh vật cho sinh động, nhưng
phải phù hợp với nội dung tranh.
[[
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV gợi ý HS nhận xét, xếp loại bài vẽ về hình, màu.
- Gv nhận xét chung giờ học.
Dặn dò HS:
- Chuẩn bị đồ dùng cho bài sau.

Tuần 18
Ngày soạn3/01/2010 T3(3a2), T4(3a1), T5(3a3).
Ngày giảng: Thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2010
Bài18: Vẽ theo mẫu

VẼ LỌ HOA
I/ Mục tiêu
- Học sinh nhận biết được hình dáng,đ/điểm của một số lọ hoa và vẻ đẹp của chúng.
- Học sinh biết cách vẽ lọ hoa.
- Vẽ được hình lọ hoa và trang trí theo ý thích.
II/Chuẩn bị
GV: -Sưu tầm tranh, ảnh một số loại lọ hoa có kiểu dáng, chất liệu (gốm, sứ, ...)
- Một số bài vẽ cái lọ của học sinh các lớp trước.
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng.
2.Bài mới.
a.Giới thiệu lọ hoa
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Quan sát,nhận xét
- Giáo viên giới thiệu các kiểu dáng lọ hoa để học + HS quan sát và trả lời câu hỏi.
sinh nhận biết:
+ Hình dáng lọ hoa? +Khác nhau
+ Các bộ phận? +Miệng, cổ, thân, đáy
+ Trang trí (hoạ tiết và màu sắc). +Trang trí khác nhau
+ Chất liệu . +Gốm, thuỷ tinh, sứ
Hoạt động 2: Cách vẽ lọ hoạ
- Gv có thể bày mẫu ở các vị trí khác nhau cho h/s vẽ +Hs quan sát mẫu
theo nhóm.
+Phác khung hình lọ hoa cho vừa với phần giấy, phác +Học sinh quan sát cách vẽ
trục.
+Phác nét tỉ lệ các bộ phận
+Vẽ nét chính
+Vẽ chi tiết
+Trang trí, vẽ màu
- Giáo viên cho xem một số bài vẽ lọ hoa của lớp Quan sát bài của lớp trước
trước để các em học tập cách vẽ hình và cách trang
trí.
Hoạt động 3: Thực hành:
+ Vẽ hình cân đối với phần giấy quyđịnh + Vẽ vào vở tập vẽ 3
+ Vẽ hình xong có thể trang trí theo cách riêng, sao + Vẽ màu tự do.
cho phù hợp với hình dáng lọ.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- Giáo viên thu một số bài đã hoàn thành và yêu cầu học sinh nhận xét đánh giá một số bài vẽ đẹp về
hình và cách trang trí.
+ Học sinh tự xếp loại bài vẽ theo ý thích.
Dặn dò HS:
- Quan sát thêm các lọ hoa khác và so sánh hình dáng, màu sắc của chúng.
- Quan sát các mẫu trang trí hình vuông.
Tuần 19
Ngày soạn 10/1/2009 Tiết 3 lớp 3a2 ; Tiết 4 lớp3a1, T5(3a3)
Ngày giảng Thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2009
Vẽ trang trí
B ài 19:
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
I/ Mục tiêu
- H/sinh hiểu các cách sắp xếp hoạ tiết và sử dụng màu sắc khác nhau trong h.vuông.
- Học sinh biết cách trang trí hình vuông.
- Trang trí được hình vuông và vẽ màu theo ý thích.
* Hs khỏ, giỏi.
- Chọn và sắp xếp họa tiết cân đối, phù hợp với hỡnh vuụng, tụ màu đều, rừ hỡnh chớnh,
phụ
II/Chuẩn bị
GV: - Chuẩn bị một số đồ vật dạng hình vuông có trang trí như: khăn vuông, khăn trải
bàn, thảm len, gạch hoa, ...
- Một số bài vẽ cái lọ của học sinh các lớp trước.
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng.
2.Bài mới. a.Giới thiệu
- Giáo viên giới thiệu một số đồ vật đã chuẩn bị để các em nhận biết được cách sắp xếp
hoạ tiết và vẻ đẹp của đồ vật khi được trang trí.
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- GV cho HS xem một vài bài trang trí h. vuông: -HS xem một vài bài trang trí h. vuông:
+ Vị trí - kích thước của h.tiết chính và h.tiết phụ? +Hoạ tiết dùng để trang trí
- GV chỉ ra hình mẫu để học sinh thấy: + Màu sắc của những hoạ tiết giống nhau?
Hoạt động 2: Cách trang trí
+ Vẽ hình vuông. - HS qs cách vẽ
+ Kẻ các đường trục
+ Vẽ hình mảng (có thể vẽ hình mảng khác nhau).
+ Vẽ hoạ tiết cho phù hợp với cách mảng. - Sắp xếp xen kẽ các h.tiết lớn với h.tiết nhỏ,
+ Vẽ màu tự chọn. màu đậm với màu nhạt sẽ làm cho bài trang
GVcho xem 1 số bài tr/trí h/vuông của lớp trước. trí hình vuông phong phú, sinh động và hấp
dẫn hơn.
Hoạt động 3: Thực hành
+ Vẽ các hình mảng theo ý thích (nên có hình mảng to - HS học tập cách sắp xếp hoạ tiết và cách
nhỏ khác nhau). vẽ màu.
+ Vẽ hoạ tiết (tuỳ ý). Các hoạ tiết giống nhau cần vẽ + Vẽ vào vở tập vẽ 3
bằng nhau. + Vẽ màu tự do.
+ Không dùng quá nhiều màu + Kẻ các đường trục.
+ Vẽ màu h.tiết chính trước, h.tiết phụ và
màu nền sau.
+ Màu có đậm, nhạt cho rõ.
Hoạt động 4 :Nhận xét, đánh giá
-Gv chọn một số bài đã hoàn thành và yêu cầu học sinh nhận xét đánh giá một số bài vẽ đẹp về hình và
cách trang trí.
+ Học sinh tự xếp loại bài vẽ theo ý thích.
Tuần 20
Ngày soạn 1 /1/2009 Tiết 3 lớp 3a2; Tiết 4 lớp 3a1, T5(3a3)
Ngày giảng Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2009
BÀI 20 VẼ TRANH
ĐỀ TÀI NGÀY TẾT HOẶC LỄ HỘI
I/ Mục tiêu
- Học sinh tìm, chọn nội dung đề tài về ngày Tết, ngày lễ hội của dân tộc, của quê hương.
- Vẽ được tranh về ngày Tết hay lễ hội ở quê hương.
- Học sinh thêm yêu quê hương, đ ất nước.
*Hs khá, giỏi.
- Sắp xếp h́nh vẽ cân đối, biết chọn màu vẽ màu phù hợp.
II/ Chuẩn bị
GV:- Sưu tầm một số tranh, ảnh về ngày Tết và lễ hội
- Một số tranh của hs các năm tr ước.
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
III/ Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng.
2.Bài mới. a.Giới thiệu
G iáo viên giới thiệu một số tranh, ảnh ng ày t ết hoặc lễ hội để các em nhận biết
được không khí của ng ày t ết và lễ hội (t ưng bừng, náo nhiệt) và nhận biết được cách
sắp xếp bố cục hình vẽ và màu sắc trong các bức tranh ng à y t ết và lễ hội.
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đ t
-Gv giới thiệu tranh, ảnh để học sinh nhận biết: + HS quan sát và trả lời câu hỏi.
+ Không khí của ngày Tết và lễ hội?
+ Các ho ạt động về ng ày lễ,lễ hội mà em biết?
+ Trang trí trong ngày Tết, lễ hội?
- GV yêu cầu học sinh kể về ng ày T ết hoặc lễ hội ở
quê mình.
+ HS nhớ lai cách vẽ.
Hoạt động 2: Cách vẽ tranh
- Giáo viên cho xem một số bài vẽ ngày t ết và lễ hội + Hình dung hình ảnh sẽ vẽ.
của lớp trước để các em học tập cách vẽ. + Vẽ hình ảnh chính
+ Hình dung hình ảnh sẽ vẽ. + Vẽ hình ảnh phụ
+ Vẽ hình ảnh chính + Vẽ màu tự chọn.
+ Vẽ hình ảnh phụ
+ Vẽ màu tự chọn.
Hoạt động 3: Thực hành:
+ Tìm và vẽ hoạt động chính ở phần trọng tâm + Vẽ vào vở tập vẽ 3
của tranh, vẽ các hình ảnh hoạt động phụ khác để cho + Vẽ màu tự do.
tranh thêm phong phú, sinh động.
+ Tập trung màu sắc rực rỡ, tươi vui vào phần
chính để làm nổi rõ đề tài.
+ Vẽ màu có đậm, có nhạt.

Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh nhận xét một số bài (có hình vẽ, màu sắc thể hiện được nội
dung đề tài).
- Học sinh t ìm ra các bài vẽ mà mình thích.
* Dặn dò:
- Hoàn thành bài vẽ (nếu chưa xong).
Tuần 21
Ngày soạn 7/2/2009; Tiết3 lớp 3a1; TIết 4 lớp 3a2
Ngày giảng Thứ ba ngày 10 tháng 2 năm 2009
B ài 21 :Thường thức mĩ thuật
TÌM HIỂU VỀ TƯỢNG
I/ Mục tiêu- Giúp hs:
- Bước đầu làm quèn với nghệ thuật điêu khắc (giới hạn ở các loại tượng tròn).
- Có thói quen quan sát, nhận xét các pho tượng thường gặp- Yêu thích giờ tập
nặn.
II/Chuẩn bị
GV: - Chuẩn bị một vài pho tượng thạch cao loại nhỏ (là phiên bản thu nhỏ của các bức
tượng nghệ thuật - nếu có).
- Ảnh các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của Việt Nam và thế giới
- Các bài t ập nặn (người hoặc con vật) của học sinh các năm tr ước.
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Tổ chức. (2’)
2.Kiểm tra đồ dùng.
3.Bài mới. a.Giới thiệu
- Giáo viên giới thiệu ảnh hoặc một số tượng đã chuẩn bị:
+ Em thường thấy tượng có ở đâu?
+ Tượng có gì khác tranh vẽ? - Em có nhận xét gì về các bức t ượng đó?
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
T.g HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
SINH
30’ Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu về tượng:
- Gv h/dẫn HS q/sát ảnh, các pho tượng thật và tóm tắt: + HS quan sát và trả lời
+ Ảnh chụp các pho tượng nên ta chỉ nhìn thấy một mặt như câu hỏi.
tranh.
+ Các pho tượng này hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Mĩ
thuật Việt Nam (Hà Nội) hoặc ở trong chùa. Tượng phật có thể
nhìn thấy ở các phía (trước, sau, nghiêng) vì người ta có thể đi
vòng quanh tượng để xem.
- Câu hỏi gợi ý sau:
+ Hãy kể tên các pho tượng. - Yêu cầu học sinh quan sát
+ Pho tượng nào là tượng Bác Hồ, tượng a.hùng Liệt sĩ? hình ở Vở tập vẽ 3
+ Kể tên chất liệu của mỗi pho tượng(đá,gỗ,thạch cao…) -Có tượng trong t ư thế
- Gv bổ sung ý kiến trả lời của học sinh và nhấn mạnh: ngồi (Phật tr ên toà sen),
- Tượng rất phong phú về kiểu dáng: có tượng đứng, t ượng
+ Tượng cổ thường đặt ở những n ơi tôn nghiêm như đ ình, chân dung.
c hùa, miếu ,
V í d ụ: T ượngphật bà Quan Âm…..
+Tượng mới thường đặt ở các công viên, cơ quan, bảo tàng,
quảng trường, trong các triển lãm mĩ thật…..
+ Tượng cổ thường không có tên tác giả; tượng mới có.
03’ Hoạt động 2: Nhận xét,đánh giá.
- Gv nhận xét tiết học của lớp. Động viên, khen ngợi các hs phát biểu ý kiến.
* Dặn dò: - Quan sát các pho tượng thường gặp
- Nếu có điều kiện mua một vài bức tượng thạch cao (hoặc tượng bằng sứ) trang trí
góc học tập- Q/sát cách dùng màu ở các chữ in hoa trong báo, tạp chí.
Tuần 22
Ngày soạn 14/2/2009 : Tiết 3 lớp 3a1 ; Tiết 4 lớp 3a2
Ngày soạn : Thứ ba ngày 16 tháng 2 năm2009

Bài 22: Vẽ trang trí
VẼ M ÀU VÀO DÒNG CHỮ NÉT ĐỀU
I/ Mục tiêu
- HS làm quen với kiểu chữ nét đều- Biết cách vẽ màu vào dòng chữ
- Vẽ màu hoàn chỉnh dòng chữ nét đều.
II/Chuẩn bị
GV: - Sưu tầm một số dòng chữ nét đều - Bảng mẫu chữ nét đều
- Bài tập của học sinh các năm trước- P hấn màu.
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Tổ chức. (2’)
2.Kiểm tra đồ dùng.
3.Bài mới. a.Giới thiệu
- Giáo viên giới thiệu với học sinh các ý sau: - Chữ nét đều có chữ hoa và
chữ thường.
- Chữ nét đều là chữ có các nét rộng bằng nhau (các nét đều bằng nhau)
- Có thể dùng các màu s ắc khác nhau cho các dòng chữ.
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
Hoạt động 1: Quan sát,nhận xét
- Gv chuẩn bị mẫu chữ nét đều. + HS qs và trả lời câu hỏi.
+ Mẫu chữ nét đều của nhóm có màu gì? + màu đỏ……
+ Nét của mẫu chữ to (đậm) hay nhỏ (thanh)? + Nét chữ là nét thanh…
+ Độ rộng của chữ có bằng nhau không? + Độ rộng của chữ bằngnhau….
+ Ngoài mẫu chữ ra có vẽ hình trang trí gì không? +Hs lắng nghe
- Giáo viên củng cố: + Các nét của chữ đều bằng nhau, CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
dù nét to hay nét nhỏ, chữ rộng- chữ hẹp. NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
+ Trong một dòng chữ, có thể vẽ 1 màu,2 màu.
Hoạt động 2: Cách vẽ màu vào dòng chữ:
- Giáo viên nêu yêu cầu bài tập để HS nhận biết:
- Gợi ý học sinh tìm màu và cách vẽ màu:
+ Chọn màu theo ý thích,chữ đậm nền nhạt ,chữ nhạt nền
đậm
+ Vẽ màu chữ trước.Màu sát nét chữ ,ko ra ngoài nền
+ Vẽ màu ở xung quanh chữ trước, ở giữa sau.
+ Vẽ vào vở tập vẽ 3
Hoạt động 3: Thực hành:
+ Vẽ màu theo ý thích: + Vẽ màu tự do. Chọn 2 màu (màu chữ
+ Không vẽ màu ra ngoài nét chữ và màu nền)
- Gv phóng to dòng chữ kẻ nét đều, cho một nhóm học
sinh dùng phấn màu và màu để vẽ theo nhóm.
Hoạt động 4: Nhận xét,đánh giá
- GV chọn 1 số bài có cách vẽ màu khác nhau và gợi ý HS nhận xét về:
+ Cách vẽ màu (có rõ nét chữ không)
+ Màu chữ và màu nền được vẽ như thế nào (nổi dòng chữ).
* Dặn dò: - Sưu tầm những dòng chữ nét đều có màu, cắt và dán vào giấy
- Quan sát cái bình đựng nước.
Tuần23
Ngày soạn /2/2009 Tiết 3 lớp3a2 ; Tiết4 lớp1, Tiết 5(3a3)
Ngày giảng Thứ tư ngày tháng 2 năm 2009
Bài 23: Vẽ theo mẫu
Tuần 23
VẼ CÁI BÌNH ĐỰNG NƯỚC
I/ Mục tiêu
- HS tập quan sát, nhận xét hình dáng, đặc điểm, màu sắc cái bình đựng
nước
- Vẽ được hình cái bình đựng nước.
* Hs khá, giỏi.
- Sắp xếp h ình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu
II/Chuẩn bị
GV:- Chuẩn bị 1 vài cái bình đựng nước hoặc tranh, ảnh bình nước có hình
dáng khác nhau.
- Một số bài vẽ của học sinh các năm trước
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Tổ chức.
2.Kiểm tra đồ dùng.
3.Bài mới. a.Giới thiệu
- Giáo viên giới thiệu mẫu hoặc tranh, ảnh cái bình đnựg nước để học sinh nhận
biết:
+ Bình đ ựng nước có nhiều kiểu khác nhau về hình dáng và cách
trang trí.
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Quan sát,nhận xét
+ HS quan sát và trả lời câu hỏi.
- Giáo viên giới thiệu một vài mẫu bình đựng
nước thật và gợi ý học sinh nhận xét:
+ Hình dáng của cái bình đựng nước? + Hình chữ nhật…
+ Nắp, quai, thân, đáy…..
+ Các bộ phận?
+ Nhựa, sứ…..
+ Chất liệu?
+ Màu xanh, đỏ…
+ Màu sắc?
+ Hoa, lá…..
+ Hoạ tiết trang trí?
- Gv củng cố thêm, làm rõ h/dáng, cấu trúc của
lọ hoa….
+ Vẽ vào vở tập vẽ 3
Hoạt động 2: Cách vẽ lọ hoạ
+ Vẽ màu tự do.
+ Ước lượng chiều cao, chiều ngang (cả tay cầm).
+ Vẽ kh/hình vừa khổ giấy đã ch/bị hoặc Vở t/vẽ.
+ Tìm tỉ lệ của miệng, thân, đáy, tay cầm.
(hoa, lá, bướm, tôm, cá ...)
+ Vẽ nét chính trước, nhìn mẫu vẽ nét chi tiết sau.
- Tìm và vẽ màu: Màu nền và màu
+ Nhìn mẫu chỉnh hình vẽ và đậm nhạt.
hoạ tiết .
- Gv gợi ý hs tìm các hoạ tiết trang trí theo ý thích
+ Quan sát mẫu để vẽ kh/hình, tìm
- Gv cho xem các bài vẽ theo mẫu:
tỉ lệ bộ phận
+ Vẽ rõ đặc điểm của mẫu .
- Hs làm bài vào vtv.

Hoạt động 3: Thực hành:
- Giáo viên yêu cầu học sinh:
- Gợi ý học sinh cách trang trí:
+ Tìm hoạ tiết.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- Gv gợi ý để học sinh nhận xét các bài vẽ trên bảng và một số bài ở vở tập vẽ.
+ Đặc điểm cái bình (có giống mẫu không).
+ Hình trang trí và màu sắc.
+ Bài vẽ nào đẹp? Vì sao?
- Gv nhận xét chung tiết học, khen ngợi những học sinh có bài vẽ đẹp,…..
* Dặn dò: - Sưu tầm tranh vẽ các loại và q/sát cảnh thiên nhiên và các con vật.
Tuần24
Ngày soạn21/2/2010: Tiết3 lớp3a2; Tiết4 lớp3a1, Tiết 5(3a3)
Ngày giảng : Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2010

Bài 24: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI TỰ DO
I/ Mục tiêu
- HS làm quen với việc vẽ tranh đề tài tự do
- Vẽ được một bức tranh theo ý thích
- Có thói quen tưởng tượng trong khi vẽ tranh.
* Hs khá, giỏi.
- Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu vẽ màu phù hợp
II/Chuẩn bị
GV:- Sưu tầm một số tranh của các hoạ sĩ và thiếu nhi.
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Tổ chức.
2.Kiểm tra đồ dùng.
3.Bài mới. a.Giới thiệu
+ Trong cuộc sống có rất nhiều nội dung, đề tài để vẽ tranh.
+ Vẽ tự do là vẽ theo ý thích, mỗi người có thể chọn cho mình một
nội dung, một đề tài để vẽ.
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
Hoạt động 1 Tìm, chọn nội dung đt
+ HS quan sát và trả lời câu hỏi.
- Thông qua tranh, ảnh giáo viên gợi ý về đề tài.
+ Cảnh đẹp đất nước….
+ Các di tích lịch sử, di tích cách mạnh, văn hoá
+ Cảnh nông thôn, thành phố, miền núi, miền biển.
+ Thiếu nhi vui chơi.... + HS áp dụng phương pháp vẽ đã
học.
Hoạt động 2: Cách vẽ:
+ Tìm hình ảnh chính, hình ảnh phụ
+ Tìm các hình dáng phù hợp với hoạt động.
+ Vẽ màu theo ý thích, có màu đậm, màu nhạt.
+ Nên vẽ màu kín tranh...
- GV cho xem bài vẽ tranh: Đề tài tự do của lớp + Vẽ vào vở tập vẽ 3
+ Vẽ màu tự do.
trước để các em học tập cách vẽ.
Hoạt động 3: Thực hành:
+ Tìm các hình ả nh ph ù hợp với nội dung
+ Nhắc học sinh không vẽ giống nhau
HS làm bài như hướng dẫn
- Giáo viên gợi ý học sinh vẽ màu.Chú ý:
+ Vẽ màu có đậm, có nhạt làm nổi rõ được trọng
tâm của bài
+ Khuyến khích cách vẽ màu của từng học sinh.
+Yc hs làm bài vào vở tập vẽ
+Gv q sát lớp
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV chọn một số tranh đã hoàn thành hoặc gần xong và gợi ý hs nhận xét về:
+ Cách sắp xếp (có trọng tâm, rõ nội dung).
+ Hình vẽ (sinh động hay lặp lại).
+ Màu sắc của tranh (phong phú, có đậm, có nhạt).
- Học sinh lựa chọn và xếp loại bài vẽ đẹp theo ý thích.
- GV nhận xét, đánh giá chung về tiết học, động viên học sinh có bài vẽ đẹp.
* Dặn dò:
- Vẽ nhà vẽ tiếp hoặc vẽ tranh khác vào giấy khổ
- Xem lại các bài tập trang trí đường diềm, hình vuông đã thực hành.
Tuần 25
Ngày soạn 5/2/2009 Tiết3 lớp3a1 . Tiết4 lớp3a2
Ngày giảng Thứ ba ngày 10 tháng 3 năm 2009
Bài
25: Vẽ trang trí
VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH CHỮ
NHẬT
I/ Mục tiêu
- HS nhận biết thêm về hoạ tiết trang trí
- Biết cách vẽ hoạ tiết và vẽ màu ở hình chữ nhật
- Vẽ được hoạ tiết và vẽ màu ở hình chữ nhật
* Hs khá, giỏi.
- Vẽ được họa tiết cân đối, tô màu đều phù hợp.
II/Chuẩn bị
GV:- hình vẽ trong vở tập vẽ hoặc tự chuẩn bị
- Phấn màu hoặc sáp màu…
- Một số bài vẽ của học sinh(có cả bài vẽ hình vuông, hình tròn).
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng.
2.Bài mới. a.Giới thiệu
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- GV yêu cầu hs quan sát hình chữ nhật đã trang + HS quan sát và trả lời câu hỏi.
trí (có trong vở tập vẽ 3) để các em nhận biết:
- Hs quan sát
+ Vị trí, kích thước:
+ Màu sắc của những họa tiết giống nhau?
- Giáo viên gợi ý HS quan sát bài tập thực hành:
+ Hoạ tiết vẽ đã xong chưa? + hình hoa
+ Hoạ tiết chính ở hình chữ nhật là hình gì? + bông hoa 8 cánh
+ Hình cánh hoa
+ Bông hoa có bao nhiêu cánh?
+ Họa tiết trang trí các góc là hình gì?
+Hs quan sát
Hoạt động 2: Cách vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu
- GV vẽ trên bảng , sau đó nhấn mạnh:
+ Cần vẽ tiếp các hoạ tiết cho hoàn chỉnh
+ Hoạ tiết giống nhau cần vẽ bằng nhau và cùng
màu.
Hs qs bài của các bạn
+ Vẽ màu tự chọn (nên vẽ chỉ 3 đến 5 màu).
+ Hoạ tiết chính vẽ màu sáng thì nền vẽ màu đậm
- GV cho xem bài vẽ của lớp trước để các em học.

Hoạt động 3: Thực hành:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh:
+ Vẽ hoạ tiết đều (nhìn trục để vẽ)
+ Không vẽ màu ra ngoài hoạ tiết * Vẽ vào vở tập vẽ 3
+ Vẽ màu tự do.
+ Nên vẽ màu kín hình chữ nhật.
Gv quan sát từng bàn
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- Giáo viên yêu cầu học sinh chọn ra một số bài mình thích và nhận xét về:
+ Cách vẽ hoạ tiết?
+ Màu sắc?
- Nhận xét chung về tiết học, khen ngợi học sinh có bài vẽ đẹp.
* Dặn dò:
- Sưu tầm các hình chữ nhật có trang trí trong sách, báo
- Quan sát con vật quen thuộc.
- Chuẩn bị đất nặn hoặc giấy màu.
Tuần 26
Ngày soạn:7/3/2010
Tiết 3(3a2), Tiết 4(3a1), Tiết 5(3a3).
Ngày giảng: Thứ tư ngày10 tháng 3 năm 2010
Bài 26: Tập nặn tạo dáng tự do
NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN HÌNH CON V ẬT
I/ Mục tiêu
- HS nhận biết được hình dáng, đặc điểm của con vật
- Nặn hoặc vẽ, xé dán được hình một con vật và tạo dáng theo ý thích
- Biết chăm sóc và yêu mến các con vật.
* Hs khá, giỏi.
- Hình nặn hoặc vẽ, xé dán cân đối gần giống con vật mẫu.
II/Chuẩn bị
GV: - Sưu tầm tranh, ảnh một số con vật.
- Tranh vẽ con vật của các hoạ sĩ và học sinh
- Một số con vật bằng gỗ, đá, sành sứ, đất ... (nếu có)
- Đất nặn hoặc giấy màu.
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
- Đồ dùng học nặn, xé dán.
- Tranh, ảnh các con vật (nếu có).
III/Hoạt động dạy - học chủ yếu
1.Tổ chức.
2.Kiểm tra đồ dùng.
3.Bài mới. a.Giới thiệu
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- GV giới thiệu tranh ảnh,các bài tập nặn một + HS quan sát và trả lời câu hỏi.
số con vật..
+ Tên con vật?
+ Hình dáng, màu sắc của chúng?
+ Các bộ phận lớn?
- Yêu cầu hs kể tên một vài con vật mà em - Học sinh kể tên một vài con vật
quen thuộc.
biết.
- Em hãy tả lại hình dáng màu sắc của các - Hs tả lại hình dáng của chúng.
con vật đó. + Lấy đất tương đối để tạo dáng
Hoạt động 2: Cách vẽ, nặn, xé
con vật.
a) Cách nặn:
+ Kéo, vuốt, uốn các bộ phận:
- Nặn từ một thỏi đất:
+ Tạo dáng con vật theo các tư
- Nặn các bộ phận rồi ghép, dính lại:
thế: nằm, đứng, đi, quay, cúi...
b) Cách vẽ:
+ Nặn mình (hình lớn trước)
- Như các bài trước đã học.
+ Nặn đầu, chân ... rồi dính, ghép
c) Cách xé dán:
lại (có thể nặn con vật bằng đất
+ Tương tự cách vẽ.
một màu hay nhiều màu).
+ Tạo dáng con vật.

* Bài tập :
+ Vẽ vào vở tập vẽ 3
Hoạt động 3: Thực hành:
- G iáo viên yêu cầu học sinh làm bài theo + Vẽ màu tự do.
nhóm: Vẽ một hay vài con vật để thành đề
tài (vườn thú, cảnh nông thôn ...)
* C hú ý tạo hình dáng con vật.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV hướng dẫn HS nhận xét bài của các bạn.
+ Đặc điểm con vật, các bộ phận, màu sắc...
- Giáo viên tóm tắt, bổ sung, động viên học sinh có bài đẹp.
* Dặn dò:
- Quan sát lọ hoa (mẫu thật)
Tuần 27
Ngày soạn 14/03/2010 : T3(lớp3a2), T4(lớp3a1), T5(3a3)
Ngày giảng: Thứ t ư ngày 17 tháng 03 năm 2010
T3(lớp3a2), T4(lớp3a1), T5(3a3)
Bài 27: Vẽ theo mẫu
VẼ LỌ HOA VÀ QUẢ
I/ Mục tiêu
- HS nhận biết được hình dáng, đặc điểm của lọ hoa và quả.
- Vẽ được hình lọ hoa và quả
- Thấy được vẻ đẹp về bố cục giữa lọ và quả.
* Hs khá, giỏi.
+ Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
II/Chuẩn bị
GV: - Chuẩn bị một số lọ hoa và quả có hình dáng, màu sắc khác nhau.
- Bài vẽ lọ hoa và quả của học sinh các lớp trước
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
III/Hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra đồ dùng.
3. Bài mới. a.Giới thiệu
- Giáo viên giới thiệu một số lọ hoa và quả có trang trí khác nhau để các
em nhận biết được đặc điểm, hình dáng, màu sắc và cách trang trí của lọ
hoa và quả.
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- Giáo viên giới thiệu các kiểu dáng lọ hoa để + HS quan sát và trả lời câu hỏi.
học sinh nhận biết:
- Giáo viên bày một mẫu (lọ và quả):
+ Hình dáng của lọ hoa và quả?
+ Vị trí của lọ và quả?
+ Độ đậm nhạt ở mẫu (của lọ so với quả)?.
Hoạt động 2: Cách vẽ lọ hoạ
+ Phác kh/hình của lọ, quả vừa với phần giấy + Hs quan sát
vẽ.
+ Phác kh/hình, phác trục lọ hoa
+ Phác nét tỉ lệ các bộ phận (miệng, cổ, vai, thân
lọ, ...)
+ Vẽ nét chính.
+ Vẽ hình chi tiết.
+ Có thể trang trí như lọ mẫu hoặc theo ý thích,
- HS làm bài (vẽ màu theo ý thích).
+ Vẽ vào vở tập vẽ 3
+ Vẽ hình cân đối với phần giấy quy định
+ Vẽ màu tự do
+ Phác nét tỷ lệ lọ và quả
+ Vẽ nét chi tiết cho giống mẫu
+ Có thể vẽ màu như mẫu hoặc vẽ đậm nhạt
bằng bút chì đen.
- Giới thiệu với hs một vài bài vẽ lọ hoa và quả
của học sinh các năm trước để các em tự tin
hơn.
Hoạt động 3: Thực hành:
- Giáo viên giúp học sinh tìm được tỷ lệ khung + Hs quan sát vật mẫu vẽ bài.
hình chung và vẽ vừa với phần giấy vẽ.
- Gợi ý học sinh để các em chú ý đến:
+ Tỷ lệ giữa lọ và quả
+ Tỷ lệ bộ phận: miệng, cổ, thân lọ ...
- Yêu cầu học sinh quan sát mẫu để vẽ các nét
chi tiết cho giống.
+ quan sát giúp đỡ hs.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- Giáo viên giới thiệu một số bài và gợi ý học sinh nhận xét về:
+ Hình vẽ so với phần giấy thế nào?
+ Hình vẽ có giống mẫu không?
- Học sinh xếp loại bài theo cảm nhận riêng.
* Dặn dò:
- Sưu tầm các tranh, ảnh tĩnh vật.
Tuần 28
Ngày soạn 14/03/2010: T3(3a1), T4(3a)
Ngày giảng: Thứ t ư ngày 24 tháng 03 năm 2010
T3(3a2), T4(3a1), T5(3a3),
Bài 28 : Vẽ trang trí
VẼ M ÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN
I/ Mục tiêu
- HS hiểu biết thêm về cách tìm và vẽ màu.
- Vẽ được màu vào hình có sẵn theo ý thích
- Thấy được vẻ đẹp của màu sắc, yêu mến thiên nhiên.
* Hs khá, giỏi.
- Tô màu đều, gọn trong hình, màu sắc phù hợp, làm rõ hình ảnh.
II/Chuẩn bị
GV: - Phóng to 2 hoặc 3 hình vẽ sẵn trong vở tập vẽ, để học sinh vẽ theo
nhóm.
- Một số bài vẽ màu của học sinh các năm trước.
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1. Kiểm tra đồ dùng.
2. Bài mới.
a.Giới thiệu
- Giáo viên giới thiệu một số hình lọ hoa vẽ màu khác nhau để các em nhận
biết được có rất nhiều cách vẽ màu vào hình lọ hoa.
b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình vẽ sẵn ở
vở tập vẽ 3 hoặc ở ĐDDH để các em nhận xét: + HS quan sát và trả lời câu hỏi.
+ Trong hình vẽ sẵn, vẽ những gì? + Vẽ lọ hoa và quả….
+ Tên hoa đó là gì? + Hoa sen…..
+ Vị trí của lọ và hoa trong hình vẽ + Hoa được cắm trong lọ…
- Gợi ý hs nêu ý định vẽ màu của mình ở: lọ,
hoa..
Hoạt động 2: Cách vẽ màu
+ Vẽ màu ở xung quanh hình trước, ở giữa sau; + Hs quan sát.
+ Thay đổi hướng nét vẽ (ngang, dọc, xiên,
thưa dày, đan xen ...) để bài sinh động hơn.
+ Với bút dạ cần đưa nét nhanh. - Hs làm bài ở vở tập vẽ 3
+ Với sáp màu và bút chì màu không nên
chồng nét nhiều lần
Hoạt động 3: Thực hành:
+ Vẽ màu vào hình có sẵn theo ý thích;
+ Vẽ màu kín hình hoa, lọ, quả, nền (màu
không ra ngoài nét vẽ).
+ Vẽ màu tươi sáng, có đậm, nhạt.
- Y/c học sinh làm bài cá nhân ở vở tập vẽ .
- Giáo viên quan sát lớp và nhắc nhở học sinh. + Vẽ vào vở tập vẽ 3
+ Vẽ màu tự do.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu một số bài vẽ đẹp và bài vẽ theo nhóm, gợi ý học sinh nhận xét:
+ Cách vẽ màu (vẽ màu thay đổi, có đậm nhạt)
+ Màu bài vẽ (tươi sáng ...) và tìm bài vẽ đẹp theo ý thích.
- Tóm tắt, đánh giá và xếp loại.
* Dặn dò:
- Quan sát lọ hoa
- Sưu tầm tranh, ảnh lọ hoa.
Tuần 29
Ngày soạn 5/04/09:
Ngày giảng: Thứ tư ngày 7 tháng 04 năm 2009
T3(3a2), T4(3a1), T5(3a3)
BÀI 29 VẼ TRANH TĨNH VẬT LỌ VÀ HOA
I/ Mục tiêu
- HS nhận biết thêm về tranh tĩnh vật
- Vẽ được tranh tĩnh vật và vẽ màu theo ý thích.
- Hiểu được vẻ đẹp tranh tĩnh vật.
* Hs khá giỏi:
- Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu vẽ màu phù hợp.
II/Chuẩn bị
GV: - Sưu tầm tranh tĩnh vật và một vài tranh khác loại của các hoạ sĩ và của
học sinh.
- Mẫu vẽ: Lọ và hoa có hình đơn giản và màu đẹp
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
- Tranh tĩnh vật của bạn, của hoạ sĩ (nếu có).
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1. Kiểm tra đồ dùng.
2. Bài mới. a.Giới thiệu
b.Bài giảng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- Giáo viên giới thiệu một số tranh tĩnh vật và + HS quan sát và trả lời câu
tranh khác loại (tranh sinh hoạt, phong cảnh, các hỏi.
con vật, chân dung ...) để học sinh phân biệt được:
+ Vì sao gọi là tranh tĩnh vật? (là loại tranh vẽ đồ
vật như lọ, hoa, quả ... vẽ các vật ở dạng tĩnh).
- GV bày mẫu vẽ:
+ H.dáng, kích thước chung và riêng của mẫu.?
+ Màu sắc, đậm nhạt của mẫu?
Hoạt động 2: Cách vẽ lọ hoạ
+ Vẽ phác hình vừa với phần giấy quy định, phác
trục - Hs quan sát Gv hướng dẫn
+ Phác nét tỉ lệ các bộ phận (miệng, cổ, vai, thân cách vẽ
lọ, ...)
+ Vẽ nét chính.
+ Vẽ hình chi tiết.
+ Vẽ lọ, vẽ hoa...
* Vẽ màu lọ, hoa theo ý thích, có đậm, có nhạt;
* Vẽ màu nền cho tranh sinh động hơn.
Hoạt động 3: Thực hành:
- Cho HS xem 1 vài tranh tĩnh vật (có cách thể + Vẽ vào vở tập vẽ 3
hiện khác nhau) để thấy cách vẽ màu và cảm thụ + Vẽ màu tự do.
vẻ đẹp của tranh .
+ Nhìn mẫu thực để vẽ.
* Màu sắc theo cảm nhận riêng (tự do);
+ Vẽ hình cân đối với phần giấy quyđịnh
+ Vẽ hình xong trang trí theo cách riêng, cho phù
hợp với hình dáng lọ.
- Giáo viên quan sát và gợi ý học sinh:
+ Cách bố cục(vẽ lọ,vẽ hoa cho vừa với phần
giấy)
+ Màu nền (màu nào cho nổi lọ hoa, quả).
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- Giáo viên giới thiệu một số bài đã hoàn thành, đẹp và gợi ý học sinh nhận xét
về:
+ Bố cục (hình vẽ vừa với phần giấy)
+ Hình vẽ lọ, hoa (rõ đặc điểm);
+ Màu sắc (trong sáng, có đậm nhạt).
- Giáo viên tóm tắt và xếp loại bài vẽ: đẹp, đạt yêu cầu...
- Quan sát ấm pha trà.
* Dặn dò:
- Sưu tầm tranh, ảnh các loại ấm pha trà
- Y/cầu hs vẽ 1 tranh tĩnh vật khác vào giấy A4 để ch/bị cho tiết
trưng bày.
***************************************
Tuần 30
Ngày soạn 13/04/09: T3(3a1), T4(3a2)
Ngày giảng: Thứ ba ngày 14 tháng 04 năm 2009
Bài 30: Vẽ theo mẫu
cái ấm pha trà
I/ Mục tiêu
- Học sinh nhận biết được hình dáng và các bộ phận của cái ấm pha trà
- Vẽ được cái ấm pha trà- Nhận ra vẻ đẹp của cái ấm pha trà (vẽ hình dáng,
cách Tr/ trí).
II/Chuẩn bị
GV: - Chuẩn bị một vài cái ấm pha trà khác nhau về kiểu, về cách trang trí.
- Một vài bài vẽ của học sinh các năm trước.
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Tổ chức. (2’)
2.Kiểm tra đồ dùng.
3.Bài mới. a.Giới thiệu
b.Bài giảng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Quan sát,nhận xét
- G/viên giới thiệu một số mẫu thật đã chuẩn bị: + HS quan sát và trả lời câu
+ Hình dáng cái ấm pha trà?. hỏi.
+ Các bộ phận của ấm pha trà?
+ Cách trang trí và màu sắc?
- G/viên gợi ý để hs nhận ra sự khác nhau của các
loại ấm pha trà về h/dáng, màu sắc, cách trang trí..
Hoạt động 2: Cách vẽ lọ hoạ
+ Ước lượng chiều cao, chiều ngang và vẽ khung + Phác kh/hình cái ấm cho
hình vừa với phần giấy; vừa với phần giấy, phác trục.
+ Ước lượng tỷ lệ các bộ phận: miệng, vai, thân, + Phác nét tỉ lệ các bộ phận
đáy, vòi và tay cầm; (miệng, cổ, vai, thân lọ, ...)
+ Nhìn mẫu, vẽ các nét, hoàn thành hình cái ấm + Vẽ nét chính.
+ Trang trí, vẽ màu như cái ấm mẫu; + Vẽ hình chi tiết.
+ Có thể trang trí theo cách riêng của mình. + Có thể trang trí như cái ấ m
- HS q/sát bài vẽ của các anh chị năm trước. hoặc theo ý thích,
+ Vẽ vào vở tập vẽ 3
Hoạt động 3: Thực hành:
- Giáo viên quan sát và gợi ý học sinh: + Vẽ hình cân đối với phần
+ Vẽ phác hình(vừa với phần giấy). giấy quy định.
+ Tìm tỷ lệ các bộ phận; + Vẽ màu tự do.
+ Vẽ nét chi tiết sao cho rõ đặc điểm mẫu vẽ;
+ Trang trí: hoạ tiết và màu sắc tự do (có thể chỉ
vẽ màu, vẽ hình hoặc đường diềm ...).

Hoạt động 4: Nhận xét,đánh giá.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét một số bài vẽ về:
+ Bố cục(vừaphần giấy)
+ Hình cái ấm (rõ đặc điểm so với mẫu);
+ Trang trí (có nét riêng).
- HS tìm bài vẽ mà mình thích (nêu lý do vì sao?). Sau đó để các em tự xếp loại.
- Giáo viên động viên chung và khen ngợi các em có bài vẽ đẹp.
* Dặn dò: - Sưu tầm tranh của thiếu nhi, dán vào giấy A4, ghi tên tranh,tên tác giả
- Quan sát và sưu tầm tranh, ảnh về các con vật.
Tuần31
Ngày soạn:13/04/10:
Ngày giảng: Thứ hai ngày 14 tháng 04 năm 2010
T3(3a2), T4(3a1), T5(3a3)
Bài 31: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CÁC CON VẬT
I/ Mục tiêu
Giúp học sinh:
- N hận biết đ ược hình dáng, đặc điểm và màu sắc của một số con vật
q uen thuộc.
- Biết cách vẽ các con vật.
- Vẽ được tranh con vật và vẽ màu theo ý thích.
- Có ý thức chăm sóc và bảo vệ các con vật.
* Hs khá, giỏi
- Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu vẽ màu phù hợp.
II/Chuẩn bị
GV: - Sưu tầm tranh, ảnh (trong sách báo) về một số con vật.
- Một số bài vẽ các con vật của học sinh các năm trước.
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Tổ chức.
2.Kiểm tra đồ dùng.
3.Bài mới. a.Giới thiệu
- Giáo viên giới thiệu một số tranh ảnh các con vật để các em nhận
biết được đặc điểm, hình dáng, màu s ắc các con vật.
b.Bài giảng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- Giáo viên giới thiệu tranh, ảnh, học sinh quan + HS quan sát và trả lời câu hỏi.
sát để nhận xét về các con vật theo các yêu cầu
+ Học sinh mô tả về hình dáng, đặc
sau:
+ Tranh vẽ con gì? điểm của các bộ phận, tư thế phù hợp
+ Con vật đó có dáng thế nào? (tư thế: đứng, với hoạt động của các con vật và màu
nằm, đang đi, đang ăn ... sắc của chúng.
- Yêu cầu học sinh chọn con vật định vẽ.
Hoạt động 2: Cách vẽ
- Vẽ hình dáng con vật (vẽ một hoặc hai con
vật có các dáng khác nhau).
- Vẽ cảnh vật phù hợp với nội dung cho tranh
sinh động hơn (cây, nhà, sông, núi ...)
- Vẽ màu:
+ Vẽ màu các con vật và cảnh vật xung quanh
+ Màu nền của bức tranh;
+ Màu có đậm, có nhạt.
Hoạt động 3: Thực hành:
- Giáo viên quan sát và góp ý cho học sinh
+ Vẽ vào vở tập vẽ 3
cách vẽ hình, vẽ màu. + Vẽ màu tự do.
- Đối với những học sinh vẽ chậm, cần quan
tâm hơn để các em h/thành bài.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu một số bài của học sinh đã hoàn thành và tổ chức để các em nhận xét:
+ Các con vật được vẽ như thế nào?
+ Màu sắc của các con vật và cảnh vật ở tranh?
- Học sinh tự liên hệ với tranh của mình và tìm ra các bài vẽ đẹp theo ý thích.
* Dặn dò:
- Quan sát hình dáng của người thân và bạn bè.
- Chuẩn bị đất nặn, bảng nặn và giấy màu
******************************************* ***
Tuần 32
Ngày soạn:18/4/09 T3(3a2), T4(3a1), T5(3a3)
Ngày giảng: Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2009
Bài 32:Tập nặn tạo dáng tự do
NẶN HOẶC VẼ XÉ DÁN HÌNH DÁNG NGƯỜI
I/ Mục tiêu
- HS nhận biết được hình dáng của người đang hoạt động. vẽ được hình dáng
người đang hoạt động.
- Nhận biết vẻ đẹp sinh động về hình dáng của con người khi hoạt động.
* Hs khá, giỏi.
II/Chuẩn bị
GV: - Sưu tầm tranh, ảnh về các hình dáng khác nhau của con người.
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng.
2.Bài mới. a.Giới thiệu
b.Bài giảng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- GV h/dẫn HS x/tranh, ảnh và gợi ý hs nhận xét: + Hs quan sát trả lời theo tranh.
+ Các nhân vật đang làm gì?
+ Động tác của từng người như thế nào?
-Yêu cầu hs làm mẫu một vài dáng đi, chạy,
nhảy, đá bóng để các em thấy được các tư thế
Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ
* Cách vẽ:
- Vẽ từng bước như đã h/dẫn ở các bài vẽ tranh.
+ Chỉnh sửa các bộ phận, chi tiết hoàn chỉnh,tạo
dáng.
Hoạt động 3: Thực hành
- Gv cho hs xem h/dáng người đang hoạt động ở
tranh, ảnh……. + Vẽ vào vở tập vẽ 3
- GV q/sát và gợi ý giúp hs hoàn thành bài tập. - Học sinh vẽ, hai dáng người
theo cách đã hướng dẫn.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- Giáo viên thu một số bài tập gợi ý để học sinh + Vẽ màu tự do.
q/sát, nhận xét:
+ Hình dáng người đang làm gì?
+ HS tả dáng người ở bài tập theo cách nghĩ
- Giáo viên kết luận, nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
- Sưu tầm tranh của t hiếu nhi để chuẩn bị cho
bài học sau.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- Giáo viên thu một số bài tập gợi ý để học sinh q/sát, nhận xét:
+ Hình dáng người đang làm gì?
+ HS tả dáng người ở bài tập theo cách nghĩ
- Giáo viên kết luận, nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
- Sưu tầm tranh cảu thiếu nhi để chuẩn bị cho bài học sau.
Tuần 33
Ngày soạn 4/5/09: T3(3a1), T4(3a2)
Ngày giảng: Thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2009
Bài 33: Thường thức mĩ thuật
Xem tranh thiếu nhi thế giới
I/ Mục tiêu
- HS tìm hiểu nội dung các bức tranh.
- Nhận biết được vẻ đẹp của các bức tranh qua bố cục, đường nét, hình ảnh
màu sắc.
- Quý trọng t ình cảm mẹ con và bạn bè.
II/Chuẩn bị
GV: -Tranh ở vở tập vẽ.
- Một vài bức tranh của thiếu nhi Việt Nam và thế giới có cùng đề tài.
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Kiểm tra đồ dùng.
3.Bài mới. a.Giới thiệu
b.Bài giảng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của h/sinh
+ HS quan sát và trả lời câu
Hoạt động 1: Xem tranh:
hỏi.
a- Tranh Mẹ tôi của Xvét - ta Ba - la - nô - va
+ Trong tranh có những hình ảnh gì? + HS trả lời câu hỏi.
+ Hình ảnh nào được vẽ nổi bật nhất ? + HS trả lời câu hỏi.
+ Tình cảm của mẹ đối với em bé biểu
hiện như thế nào? + HS trả lời câu hỏi.
+ Tranh vẽ cảnh diễn ra ở đâu?
+ Màu sắc? + HS trả lời câu hỏi.
+ Tranh được vẽ bằng chất liệu gì?
+ GV tóm tắt chung.
b) Tranh cùng giã gạo của Xa-rau-giu Thê
Pxông Krao:
+ Tranh vẽ cảnh gì? + HS trả lời câu hỏi.
+ Các dáng của những người giã gạo có + HS trả lời câu hỏi.
giống nhau không?
+ Hình ảnh chính trong tranh? + HS trả lời câu hỏi.
+ Trong tranh còn có các hình ảnh nào
+ HS trả lời câu hỏi
khác?
+ Trong tranh có những màu nào?
-GV gọi 1 vài em nêu cảm nghĩ của mình về
bức tranh.
- Củng cố: Muốn thưởng thức được vẻ đẹp của
những bức tranh cần tìm hiểu kỹ nội dung đề
tài, hình ảnh, màu sắc, đồng thời tự nêu ra
những câu hỏi liên quan đến nội dung tranh rồi
nhận xét theo ý mình.
Hoạt động 2: Nhận xét,đánh giá.
- Giáo viên nhận xét chung giờ học, khen ngợi những học sinh tích cực phát biểu
và tìm ra những ý hay trong tranh.
* Dặn dò:
- Sưu tầm các tranh của thiếu nhi và nhận xét
- Quan sát cây cối, trời mây ... về mùa hè.
******************************************
Tuần 34
Ngày soạn 11/5/09: T3(3a1), T4(3a2)
Ngày giảng: Thứ ba ngày 12 tháng 05 năm 2009
Bài 34: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI MÙA HÈ
I/ Mục tiêu
- HS hiểu được nội dung đề tài- Biết cách sắp xếp hình ảnh phù hợp với nội
dung đề tài
- Vẽ được tranh và vẽ màu theo ý thích.
II/Chuẩn bị
GV: - Một số tranh, ảnh về đề tài mùa hè- Tranh vẽ về mùa hè của học sinh
các lớp trước
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu. - Sưu tầm tranh,ảnh về mùa hè
III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
1.Tổ chức.
2.Kiểm tra đồ dùng.
3.Bài mới. a.Giới thiệu
b.Bài giảng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài: + HS quan sát và trả lời câu hỏi.
- GV g/thiệu tranh và gợi ý hs tìm hiểu về + HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời câu hỏi.
mùa hè:
+ Tiết trời mùa hè như thế nào?
+ Cảnh vật mùa hè thường có những màu + HS trả lời câu hỏi.
sắc nào?
+ Con vật nào kêu báo hiệu mùa hè đến? + HS trả lời câu hỏi.
+ Cây nào chỉ nở hoa vào mùa hè?
- Gợi ý học sinh về những h/động trong + HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời câu hỏi.
ngày hè:
+ Những h/động vui chơi nào thường diễn + Các em chọn một chủ đề cụ thể
ra vào mùa hè? Mùa hè em đã đi nghỉ mát ở để vẽ.
đâu? Cảnh ở đó thế nào? + Vẽ hình ảnh chính trước, vẽ to, rõ
* Giáo viên kết luận: để nêu bật nội dung;
+ Chủ đề về mùa hè rất rộng và phong phú. + Vẽ hình ảnh phụ sau (ví dụ:
+ Những h/động trong dịp hè hay cảnh sắc Trong trò chơi thả diều, các bạn
đang thả diều là hình ảnh chính, bãi
thiên...
cỏ, sườn đê, bụi cây...là hình ảnh
Hoạt động 2: Cách vẽ tranh :
+ Nhớ lại những hoạt động tiêu biểu về phụ);
mùa hè để vẽ (có nhiều người tham gia + Vẽ màu theo ý thích làm nổi
không? Diễn ra ở đâu? Những hoạt động cụ cảnh sắc mùa hè.
thể nào? ...). + Vẽ vào vở tập vẽ 3
+ Vẽ màu tự do.
Hoạt động 3: Thực hành:
- G iáo viên khuyến khích học sinh mạnh
dạn thể hiện những ý t ưởng của mình.
- Quan sát và gợi ý học sinh tìm ra những
thiếu sót trong bài vẽ để các em tự điều
chỉnh.
- Nhắc nhở học sinh: Vẽ thay đổi các hình
dáng người để bài vẽ sinh động.
Hoạt động 4: Nhận xét,đánh giá.
- Giáo viên cùng học sinh chọn một số bài vẽ và gợi ý các em nhận xét, đánh giá về:
+ Nội dung tranh;
+ Các hình ảnh được sắp xếp trong tranh;
+ Màu sắc trong tranh.
- Khen ngợi những hs có bài vẽ đẹp. Y/cầu các em chưa hoàn thành bài về nhà vẽ tiếp.
* Dặn dò:
- Vẽ tranh đ/tài tự do ch/bị cho trưng bày k/quả năm học(Vẽ ở giấy A4).
- Tìm chọn bài vẽ đẹp ở vở tập vẽ hoặc những b ài vẽ trên giấy để trưng
bày.
Tuần 35
Ngày soạn 17/5/09: T1(1a1), T3(1a2), T3(1a3)
Ngày giảng: Thứ hai ngày 18 tháng 05.năm 2009
Bài 35
Trưng bày kết quả học tập
I. Mục tiêu:
- GV và HS cần thấy được kết quả, dạy- học mĩ thuật trong năm học.
- Nhà trường thấy được công tác quản lí dạy – học mĩ thuật.
- GV rút kinh nghiệm cho dạy- học ở những năm tiếp theo.
- HS thấy rõ những gì đã đạt được và có ý thức phấn đấu trong các năm học
tiếp theo.
- Phụ huynh HS biết kết quả học tập của con em mình.
II.Hình thức tổ chức
- GV và HS chọn các bài vẽ đẹp ở các phân môn(vẽ ở lớp và vẽ ở nhà, nếu
có).
- Dán bài vẽ vào bảng hoặc giấy A0.
- Trưng bày ở nơi thuận tiện trong trường cho nhiều người xem.
- Lưu ý:
Bài có bo, nẹp , dây treo; Có tên tranh, tên học sinh, tên lớp ở
dưới mỗi bài. VD: Trang trí hình tròn. Bài vẽ của Vũ văn Việt, lớp 5A.
Có thể trình bày từng phân môn…………………….
- Bày các bài tập nặn vào khay, có tên bài nặn, có tên học sinh.
- GV tổ chức cho học sinh xem và trao đổi ngay ở nơi trưng bày để nâng cao
nhận thức, cảm thụ về cái đẹp, giúp cho việc dạy- học mĩ thuật có hiệu qủa
hơn ở những năm sau.
III. Đánh giá
- Tổ chức cho học sinh xem và gợi ý các em nhận xét, đánh giá.
- Tổ chức cho phụ huynh xem vào dịp tổng kết.
- Khen ngợi những học sinh có nhiều bài vẽ đẹp và tập thể lớp học tốt.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản