Giáo án môn mỹ thuật lớp 5

Chia sẻ: ngoctuan4ever

Mục tiêu: - HS tiếp xúc và làm quen với tác phẩm Thiếu nữ bên hoa huệ và hiểu vài nét về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân. - HS nhận xét được sơ lược về hình ảnh và màu sắc trong tranh. - HS cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án môn mỹ thuật lớp 5

Giáo án
Môn mỹ thuật lớp 5
Tuần 1
Ngày soạn: 4/9/2010
Ngày giảng: 6/9/2010
Bài 1: Thường thức mĩ thuật
XEM TRANH THIẾU NỮ BÊN HOA HUỆ
I. Mục tiêu:
- HS tiếp xúc và làm quen với tác phẩm Thiếu nữ bên hoa hu ệ và hi ểu vài nét
về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân.
- HS nhận xét được sơ lược về hình ảnh và màu sắc trong tranh.
- HS cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh.
* Hs khá, giỏi.
- Nêu được lý do tại sao mà thích bức tranh.
II.Chuẩn bị
GV- Tranh Thiếu nữ bên hoa huệ.
- Một số tranh của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân.
HS - Vở tập vẽ 5
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1. ổn định tổ chức:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
GV giới thiệu tranh, yêu cầu hs xem tranh và nêu cảm nh ận c ủa mình v ề b ức
tranh.
b. Giảng bài:
Hoạt động 1:
Giới thiệu vài nét về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân.
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi, thảo -HS đọc mục1 trang 3
luận câu hỏi:
- Nêu một vài nét về tiểu sử của hoạ sĩ Tô Ngọc -HS trao đổi các câu hỏi.
-4 HS trả lời.
Vân ?
- Kể tên một số tác phẩm nổi tiếng của hoạ sĩ
Tô Ngọc Vân ?
*GVbổ sung:
Hoạt động 2:
Xem tranh : Thiếu nữ bên hoa huệ -HS quan sát, thảo luận theo
Gv treo tranh. Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm nhóm .
các câu hỏi sau: -Đại diện nhóm trình bày.
- Hình ảnh chính của bức tranh là gì ? -HS khác bổ sung
- Hình ảnh chính được vẽ như thế nào ?
- Bức tranh còn có những h/ ảnh nào nữa ?
- Màu sắc của bức tranh như thế nào ?
- Tranh vẽ bằng chất liệu gì ?
- Em có thích bức tranh này không ?
-GV hệ thống lại nội dung kiến thức bài học. -Hs lắng nghe.
Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá.
- Gv nhận xét chung tiết học.
- Khen ngợi các nhóm cá nhân tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài.
3. Dặn dò:
- Sưu tầm thêm tranh của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân và tập nhận xét.
- Về quan sát màu sắc trong thiên nhiên và chuẩn bị cho giờ học sau.
C©u hái cho c¸c nhãm th¶o luËn
N1- Hình ảnh chính của bức tranh là gì ?
- Hình ảnh chính được vẽ như thế nào ?
- Bức tranh còn có những h/ ảnh nào nữa ?
- Màu sắc của bức tranh như thế nào ?
- Tranh vẽ bằng chất liệu gì?
- Em có thích bức tranh này không ?
N2 - Hình ảnh chính của bức tranh là gì ?
- Hình ảnh chính được vẽ như thế nào ?
- Bức tranh còn có những h/ ảnh nào nữa ?
- Màu sắc của bức tranh như thế nào ?
- Tranh vẽ bằng chất liệu gì ?
- Em có thích bức tranh này không ?
N3 - Hình ảnh chính của bức tranh là gì ?
- Hình ảnh chính được vẽ như thế nào ?
- Bức tranh còn có những h/ ảnh nào nữa ?
- Màu sắc của bức tranh như thế nào ?
- Tranh vẽ bằng chất liệu gì
- Em có thích bức tranh này không ?
N4 - Hình ảnh chính của bức tranh là gì ?
- Hình ảnh chính được vẽ như thế nào ?
- Bức tranh còn có những h/ ảnh nào nữa ?
- Màu sắc của bức tranh như thế nào ?
- Tranh vẽ bằng chất liệu gì ?
- Em có thích bức tranh này không ?
TuÇn 2

Ngày soạn12/9/2010:
Ngày giảng: 13/9/2010

Bài 2 vẽ trang trí
MÀU SẮC TRONG TRANG TRÍ
I. Mục tiêu:
- HS vai trò và ý nghĩa của màu sắc trong trang trí.
- HS biết cách vẽ màu một cách hài hoà theo cảm nhận riêng.
- HS nắm được cách sử dụng màu trong trang trí.
* Hs khá, giỏi.
-Sử dụng thành thạo một vài chất liệu màu trong trang trí.
II.Chuẩn bị
GV- 1 số đồ vật được trang trí
- Một số bài trang trí hình cơ bản.
- Một số hoạ tiết vẽ nét phóng to.
- Hộp màu, bảng pha màu, giấy vẽ khổ lớn.
HS - Hộp màu, bảng pha màu. Vở tập vẽ 5
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1. Kiểm tra đồ dùng học tập
Giới thiệu bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ cho cả lớp nghe.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
Gv đưa 1 số vật được trang trí và kết luận màu sắc làm cho mọi vật dược đẹp hơn.
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
GV đưa các bài vẽ trang trí hỏi: - HS quan sát, trả lời.
- Có những màu nào ở bài trang trí ?
- Mỗi màu được vẽ ở những hình nào ?
- Màu nền và màu hoạ tiết giống hay khác nhau ?
- Độ đậm nhạt của các màu trong bài trang trí có
giống nhau không ?
- Trong một bài trang trí thường vẽ nhiều màu hay
ít màu ?
-Vẽ màu ở bài trang trí như thế nào là đẹp ?
Hoạt động 2: Cách vẽ màu
- GV dùng bột màu hoặc màu nước pha trộn thành
các màu có độ đậm nhạt khác nhau, sau đó vẽ vào - HS quan sát giáo viên làm.
1 số hoạ tiết .
- GV yêu cầu HS đọc mục 2 Trang 7.
- Muốn vẽ màu đẹp ở bài trang trí em cần lưu ý
gì?
- HS đọc mục 2.
Hoạt động 3: Thực hành - Cần làm rõ trọng tâm, không
+ Yêu cầu HS trang trí 1 đường diềm. dùng nhiều màu
+ GV quan sát giúp đỡ HS . - HS thực hiện vào vở vẽ
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
- Gợi ý HS nhận xét cụ thể một số bài đẹp, chưa đẹp và xếp loại.
- GV nhận xét chung tiết học.
4. Củng cố, dăn dò:
- Hoàn thành bài vẽ và sưu tầm bài trang trí đẹp.**********************************
Tuần 3
Ngày soạn:19/9/2010:
Ngày giảng:20/10/2010

Bài 3:Vẽ tranh
ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM
I. Mục tiêu:
- Hs biết tìm, chọn các hình ảnh đẹp về nhà trường để vẽ tranh.
- HS biết cách vẽ và vẽ dược tranh về đề tài trường em.
- HS yêu mến và có ý thức giữ gìn, bảo vệ ngôi trường của mình.
* Học sinh khá giỏi.
-Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.
II.Chuẩn bị
GV - Một số tranh ảnh về nhà trường.
- Tranh ở bộ đồ dùng dạy học.
HS - VTV 5, chì, tẩy, màu
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1. Kiểm tra đồ dùng
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài
- Khung cảnh chung của trường n t nào ? - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi.
Cổng trường, sân trường, các dãy nhà,
hàng cây có hình dáng ra sao ?
- Kể tên một số hoạt động ở trường ? - HS kể một số hoạt động ở trường
GV bổ sung thêm về nội dung vẽ tranh:
+ Phong cảnh trường
+ Giờ học trên lớp
+ Cảnh vui chơi ở sân trường.
+ Lao động ở vườn trường
+ Các lễ hội tổ chức ở sân trường
Hoạt động 2: Cách vẽ tranh
-Y/ cầu hs nêu cách vẽ tranh ?
-Sắp xếp hình ảnh chính, hình ảnh phụ cho
cân đối.
- Vẽ rõ nội dung của hoạt động
-Vẽ màu theo ý thích.
- GV lưu ý HS không vẽ nhiều hình ảnh
rườm rà.
H3
- HS vẽ tranh về đề tài trường em.
- HS hoàn thành BT tại lớp.
Hoạt động 3: Thực hành
-GV quan sát hướng dẫn thêm.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV cùng HS chọn 1 số bài vẽ đẹp và chưa đẹp nhận xét về:
+ Cách chọn nội dung
+ Cách sắp xếp hình vẽ.
+ Cách vẽ màu.
- Xếp loại khen ngợi HS có bài vẽ đẹp.
- GV nhận xét chung tiết học.
3. Dặn dò:
- Về quan sát khối hộp và khối cầu.
************************************
Tuần 4
Ngày soạn 26/9/2010
Ngày giảng:27/9/2010
Bài 4: Vẽ theo mẫu
Khối hộp và khối cầu
I. Mục tiêu:
- HS hiểu cấu trúc của khối hộp và khối cầu; biết quan sát, so sánh, nh ận xét hình
dáng chung của mẫu và hình dáng của từng vật mẫu.
- HS biết cách vẽ và vẽ được mẫu khối hộp và khối cầu.
- HS quan tâm tìm hiểu các đồ vật có dạng hình khối hộp và khối cầu.
* Học sinh khá,giỏi.
- Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống với mẫu.
II.Chuẩn bị
GV - Mẫu khối hộp và khối cầu.
- Bài vẽ của HS các lớp trước.
HS - Sưu tầm các hình hộp và khối cầu.
- Vở tập vẽ, chì, tẩy
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra đồ dùng học tập
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
GV đặt mẫu . - HS quan sát.
- Các mặt của khối hộp giống hay khác nhau ?
- Khối hộp có mấy mặt ? - HS trả lời câu hỏi.
- Khối cầu có đặc điểm gì ?
- Bề mặt của khối cầu có giống bề mặt của
khối hộp không ? - HS có thể đến gần để quan sát
-So sánh độ đậm nhạt của khối cầu và khối về tỉ lệ , khoảng cách, độ đậm
hộp. nhạt ở 2 vật mẫu.
- Nêu tên một vài đồ vật có hình dáng giống
khối hộp hoặc khối cầu. - HS trả lời.
GVbổ sung, tóm tắt ý chính.
Hoạt động 2: Cách vẽ
- Nêu cách vẽ khối hộp và khối cầu ?
- Vẽ khung hình của khối hộp - Học sinh quan sát.
- Xác định tỷ lệ các mặt của khối hộp
- Vẽ phác hình các mặt khối bằng nét thẳng
- Hoàn chỉnh hình.
- Gv gợi ý cách vẽ qua hình minh hoạ.
-Vẽ khối cầu
+ Vẽ khung hình của khối cầu là hình vuông
+Vẽ đường chéo và trục ngang, trục dọc của
H1
khung hình.
+ Lấy các điểm đối xứng qua tâm.
+ Dựa vào các điểm, vẽ phác hình bằng nét
thẳng, sửa hình bằng nét cong đều.
+ so sánh giữa hai khối về vị trí, tỷ lệ và đặc
điểm để chỉnh sửa hình vẽ cho đúng hơn.
+ Vẽ đậm nhạt bằng ba độ chính: đậm, đậm H2
vừa, nhạt.
+ hoàn chỉnh bài vẽ.
Hoạt động 3: Thực hành
- GVgiao việc cho HS.
- GV quan sát và hướng dẫn HS.
H3
H4
HS vẽ khối cầu và khối hộp.
Hs làm bài tập như hưóng dẫn.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
Gv gợi ý HS nhận xét, xếp loại một số bài vẽ tốt và chưa tốt.
- GV bổ sung nhận xét, điều chỉnh xếp loại và khen ngợi, động viên một s ố HS có
bài vẽ tốt.
- GV nhận xét chung tiết học.
4. Dặn dò:
- Về nhà quan sát các con vật quen thuộc và sưu tầm tranh, ảnh về các con vật.
- Chuẩn bị đất nặn cho bài học sau.
*******************************


Tuần 5
Ngày soạn 3/10/2010
Ngày giảng:4/10/2010
Bài 5: Tập nặn tạo dáng
Nặn con vật quen thuộc
I. Mục tiêu:
- Hiểu hình dáng, đặc điểm của con vật trong các hoạt động.
- Biết cách nặn con vật.
- Nặn được con vật quen thuộc theo ý thích.
* Hs khá, giỏi.
- hình tạo dáng cân đối, gần giống con vật mẫu.
II.Chuẩn bị
GV - Tranh ảnh các con vật quen thuộc.
- Mẫu nặn con vật.
- Đất nặn và đồ dùng cần thiết để nặn.
HS - Đất nặn, bảng để đất
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra đồ dùng
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- GV đưa tranh ảnh các con vật. - HS quan sát.
- Con vật trong tranh là con gì ?
- Con vật có những bộ phận gì ?
- Hình dáng của chúng khi đi, đứng, chạy, - HS trả lời câu hỏi.
nhảy... như thế nào?
- Nhận xét về sự giống khác nhau giữ các
con vật.
- Ngoài những con vật trong tranh, ảnh em - Hs kể tên một số con vật mà mình
còn biết những con vật nào nữa ? biết.
- Em thích con vật nào nhất ? Vì sao ?
- Hãy miêu tả đặc điểm, hình dáng, màu - HS nêu con vật mình định nặn.
sắc con vật em định nặn ?
Hoạt động 2: Cách nặn - HS nêu cách nặn.
- Nêu cách nặn.
- Có hai cách nặn + Hs quan sát.
+ Nặn từng bộ phận và các chi tiết rồi ghộp,
dính lại.
+ Từ thỏi đất, rồi vuốt tạo thành hình dáng
của con vật, nặn thêm các chi tiết, tạo dáng
hoàn chỉnh hình.
- GV nặn và tạo dáng 1 con vật đơn giản
để HS nắm được các bước nặn.


H1
H2
- HS nặn theo ý thích.
Hoạt động 3: Thực hành
-HS bày bài nặn theo nhóm những
- GV giao nhiệm vụ.
con vật giống nhau.
- GV quan sát hướng dẫn thêm.
- Cả lớp cùng nhận xét.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Gv khen ngợi những HS có bài nặn đẹp.
- Nhận xét chung tiết học.
4. Dặn dò:
- Tìm và quan sát một số hoạ tiết trang trí.
*************************************
Tuần 6
Ngày soạn 10/10/2010
Ngày giảng:11/10/2010 Bài 6: Vẽ trang trí
Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục
I. Mục tiêu:
- Nhận biết được các họa tiết trang trí đối xứng qua trục.
- Biết cách vẽ họa tiết trang trí đối xứng qua trục
- Vẽ được họa tiết trang trí đối xứng qua trục
*Hs khá giỏi.
- Vẽ được hoạ tiết cân đối, tô màu đều, phù hợp.
II.Chuẩn bị
GV - Hình phóng to một số hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục.
- Một số bài trang trí có hoạ tiết đối xứng.
HS - Vở tập vẽ 5, một số bài vẽ trang trí.
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1.Kiểm tra đồ dùng
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Giảng bài
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- Gv treo một số hoạ tiết đối xưỡng qua - HS quan sát.
trục. - Hoa, lá.
- Hoạ tiết này giống hình gì ? - Hs trả lời. Vuông, tròn, chữ nhật.
- Hoạ tiết nằm trong khung hình nào ? - Giống nhau, bằng nhau.
- So sánh các phần của hoạ tiết được chia
qua các đường trục?
Hoạt động 2: Cách vẽ
- GV vẽ lên bảng các bước vẽ hoạ tiết
đối xứng. - 2 Hs nêu.
- Nêu lại cách vẽ hoạ tiết đối xứng qua
trục ?
Hoạt động 3: Thực hành - Hs thực hành vẽ vào VTv
- Yêu cầu HS chọn một hoạ tiết ở trang
18 SGK để vẽ.
- GV quan sát hướng dẫn HS .
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV cùng HS chọn 1 số bài hoàn thành và chưa hoàn thành để cả lớp nhận xét và
xếp loại.
- GV chỉ rõ những phần đạt và chưa đạt yêu cầu ở từng bài
- Nhận xét chung tiết học và xếp loại.
4. Dăn dò:
- Sưu tầm tranh ảnh về giao thông.
*****************************
Tuần 7
Ngày soạn 18/10/2010
Ngày giảng : Thø hai ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2010
Bài 7: Vẽ tranh
§Ò tµi an toµn giao th«ng
I. Mục tiêu:
- HS hiểu biết về an toàn giao thông và tìm chọn được hình ảnh phù h ợp với
nội dung đề tài.
- HS vẽ được tranh về an toàn giao thông theo cảm nhận riêng.
- HS có ý thức chấp hành Luật Giao Thông.
* Hs khá giỏi.
- Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.
II.Chuẩn bị
GV - Tranh ảnh về an toàn giao thông.
- Hình gợi ý cách vẽ.
HS – GiÊy vÏ, màu sáp, chì, tẩy
- Sưu tầm một số đề tài khác
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra đồ dùng.
2. Bài mới

• Giíi thiÖu bµi: H¸t: Em - C¶ líp h¸t
®i qua ng· t ®êng phè
- Néi dung nãi vÒ ATGT(HS
- Néi dung bµi h¸t nãi vÒ
tr¶ lêi theo c¶m nghÜ
g×?
cña m×nh)
- Khi tham gia giao th«ng
- Häc sinh tr¶ lêi theo
chóng ta nªn ®i nh thÕ
c¸ch nghÜ.
nµo ?
- Em biÕt nh÷ng ph¬ng
tiÖn nµo thêng tham gia
giao th«ng trªn ®êng
bé?
=>.H«m nay c« giíi thiÖu
víi c¸c em vÏ tranh vÒ
ATGT, bµi 7: VÏ tranh: §Ò
- HS quan sát.
tµi an toµn giao th«ng.
- HS trả lời câu hỏi.
( GV ghi ®Çu bµi)
Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề
-Hs trả lời
tài
-Đưa tranh ảnh về ATGT.
- Các bức tranh này có những hình ảnh
+ Hs nêu theo cách nghĩ của mình.
gì ?
- Em thấy khung cảnh chung là gì ?
- Cách chọn nội dung đề tài như thế
- Chọn hình ảnh.
nào
- Tranh thuộc đề tài an toàn giao thông - Vẽ hình ảnh chính, phụ.
thường vẽ gì ?
- Điều chỉnh hình vẽ, thêm chi tiết.
Hoạt động 2: Cách vẽ
- Để vẽ được tranh bước đầu tiên em - Tô màu.
phải làm gì ?
- Chọn được hình ảnh rồi em làm gì tiếp
?
- Muốn cho bức tranh sinh động em làm
gì ?
- Muốn cho bức tranh thật nổi bật em
làm như thế nào ?-HS nêu.


-HS thưc hành vẽ.

- Nêu lại cách vẽ tranh ?
Hoạt động 3: Thực hành
- §Ó thi ®ua häc tèt chµo
mõng ngµy 20-10, ngµy cña
mÑ, cña c¸c c« h«m nµy c¸c
em cïng nhau vÏ bøc tranh - 2-3 häc sinh.
®Ñp nhÊt vª ATGT, ®Ó tÆng
mÑ, tÆng c¸c c« nhÐ.
- GV quan sát, hướng dẫn.


Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV cùng HS chọn một số bài vẽ,
nhận xét.
+ Em nhËn xÐt g× vÒ bµi cña
b¹n?
+ B¹n vÏ cã ®óng ®Ò tµi
kh«ng?
+ H×nh ¶nh chÝnh, h×nh ¶nh
phô?
+ Trnh b¹n t« mµu nh thÕ
nµo?
- Nhận xét chung tiết học.
4. Dăn dò:
- Quan sát một số đồ vật có dạng hình
trụ và hình cầu.
***************************************************
Tuần 8
Ngày soạn 25/10 T1(5a2), T2(5a1)
Ngày giảng Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Bài 8: Vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu
I. Mục tiêu:
- HS nhận biết được các vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu.
- HS biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống mẫu.
- HS thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh.
* Hs khá, giỏi
- Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
II.Chuẩn bị
GV - Mẫu có dạng hình trụ, hình cầu.
- Bài vẽ mẫu có dạng hình trụ, hình cầu.
HS - Sưu tầm các hình hộp và khối cầu.
- Vở tập vẽ, chì, tẩy
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1. Kiểm tra.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- GV bày mẫu. - HS quan sát.
- Vật mẫu có dạng hình gì ?
- Từ chỗ em ngồi, em thấy vị trí của 2
vật mẫu như thế nào ? - HS trả lời.
- Tỉ lệ về chiều ngang và chiều cao
của hai vật ra sao ?
- Vật mẫu nào có độ đậm hơn ?
Hoạt động 2: Cách vẽ
- GV vẽ nhanh lên bảng các bước tiến - HS quan sát, nêu lại cách vẽ.
hành 1 bài vẽ để hướng dẫn HS.
- Khi vẽ ta cần chú ý điều gì ?
- GV gợi ý HS vẽ đậm nhạt bằng bút
chì đen.


+ Vẽ khung hình chung và khung hình
riêng của từng vật mẫu.
+Tìm tỷ lệ bộ phận của từng vật mẫu,
phác hình bằng nét thẳng.
+Nhìn mẫu vẽ nét chi tiết cho đúng.
- Lựa chọn bố cục cho hợp lí.
- HS vẽ bài theo đúng vị trí
Hoạt động 3: Thực hành
hướng nhìn của mình.
-Yêu cầu HS quan sát kĩ mẫu và vẽ.
- HS nhận xét.
- GV quan sát, góp ý cho Hs
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh gia
- GV gợi ý HS nhận xét một số bài vẽ về :
+ Bố cục.
+ Tỉ lệ và đặc điểm của hình vẽ.
+ Đậm nhạt.
- GV nhận xét bổ sung và chỉ ra những bài vẽ đẹp và những thiếu sót ở 1
số bài.
- Nhận xét chung tiết học.
4. Dăn dò:
- Sưu tầm ảnh chụp về điêu khắc cổ chuẩn bị cho bài học sau.


tuần 9
Ngày soạn 1/11 T1(5a2), T2(5a1)
Ngày giảng Thứ ba ngày 3 thgáng 11 năm 2009
Bài 9: Thường thức mĩ thuật
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐIÊU KHẮC CỔ VIỆT NAM
I. Mục tiêu:
- HS làm quen với điêu khắc cổ Việt Nam.
- HS cảm nhận được vẻ đẹp của một vài tác phẩm điêu khắc cổ
Việt Nam (tượng tròn, phù điêu tiêu biểu).
- HS yêu quý và có ý thức giữ gìn di sản văn hoá dân tộc.
* Hs khỏ giỏi.
- Lựa chọn được tỏc phẩm mỡnh yờu thớch, thấy được lý do tại sao
thớch.
II.Chuẩn bị
GV- Sưu tầm tranh ảnh , tư liệu về điêu khắc cổ.
- Tranh ảnh trong bộ đồ dùng dạy học.
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra đồ dùng học tập
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1,)
b. Giảng bài:
Hoạt động 1 Tìm hiểu vài nét về điêu
khắc cổ - HS quan sát.
- GV giới thiệu hình ảnh một số tượng
và phù điêu cổ ở sgk.
- Gv nờu xuất xứ, nội dung, chất liệu. - HS trả lời câu hỏi theo ý
- Các em thường thấy tượng và phù điêu của mỡnh
ở đâu ?
- Các điêu khắc cổ thường thể hiện chủ
đề gì ?
- Các tác phẩm đó được làm bằng chất
liệu gì ?
Hoạt động 2: Tìm hiểu 1 số pho tượng
và phù điêu nổi tiếng.
+ Tượng.
*Tượng Phật A-di -đà(chựa Phật tớch - HS quan sát 3 pho tượng:
Bắc Ninh). tượng phật A-di-đà, tượng
-Các pho tượng được làm bằng chất liệu Phật Bà Quan Âm nghìn mắt
nghìn tay, tượng vũ nữ
gì ?
- Được đặt ở đâu ? Chăm.
- Hình dáng, khuôn mặt như thế nào ?
* Tượng Phật bà Quan Âm nghỡn mắt
nghỡn tay( chựa Bỳt Thỏp Bắc Ninh)
* Tượng Vũ nữ Chăm( Quảng Nam)
+ Phự điờu - 2 phù điêu: Chèo thuyền và
- Chốo thuyền( đỡnh Cam Đà, Hà Tõy) Đá cầu.
Đỏ cầu( đỡnh Thổ Tang, Vĩnh Phỳc)
- Phù điêu được trạm trên chất liệu gì ?
- Địa phương em có tác phẩm điêu khắc - HS trả lời.
cổ nào không ?
-Tên của tác phẩm là gì ? Đang được đặt - Phù điêu được chạm trên
ở đâu ? Chất liệu ? gỗ
- Hãy tả sơ lược và nêu cảm nhận về tác - Hs nờu
phẩm đó ?
- GV bổ xung và lết luận
+ Các tác phẩm điêu khắc cổ thường có ở + Hs lắng nghe.
đỡnh, chựa, lăng tẩm ...
+ Điờu khắc cổ được đỏnh gỏi cao về
mặt nội dung và nghệ thuật, gúp cho kho
tàng mỹ thuậtViờt Nam thờm phong phỳ
và đậm đà bản sắc dõn tộc.
+ Giữ gỡn bảo vệ cỏc tỏc phẩm điờu
khắc cổ là nhiệm vụ của mọi người dõn
Việt Nam.
Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá
- Nhận xét chung tiết học.
- Khen những HS tích cực phát biểu xây dựng bài.
- Sưu tầm tranh, ảnh về các tác phẩm điêu khắc cổ.
4. Dăn dò:
- Sưu tầm một số bài trang trí của HS lớp trước.
Tuần10
Ngày soạn 8/11 T1(5a2), T2(5a1)
Ngày giảng : Thư ba ngày 10 tháng 11 năm 2009
Bài 10: Vẽ trang trí
Trang trí đối xứng qua trục
I. Mục tiêu:
- HS nắm được cách trang trí đối xứng qua trục.
- HS vẽ được bài trang trí đối xứng qua trục.
- HS yêu thích vẻ đẹp của nghệ thuật trang trí.
* Hs khỏ giỏi
- Vẽ được bài trang trí cơ bản có hoạ tiết đối xứng cân đ ối , tô màu đ ều,
phù hợp.
II.Chuẩn bị
GV - Một số bài trang trí đối xứng: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, ch ữ
nhật, đường diềm,...
- SGK - SGV
HS - Vở tập vẽ 5, chì, tẩy
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra đồ dùng của hs
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- GV đưa một số bài trang trí đối xứng giới thiệu cho HS.
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- Hình được trang trí là những hình nào ? - HS quan sát H1,2,3 sgk
- Các hoạ tiết được trang trí theo mấy trục ? T31,32.
là những trục nào ?
- Em có nhận xét gì về các hoạ tiết đối - HS trả lời.
xứng qua trục ?
+ GVKL:Trang trí đối xứng tạo cho hình -Học sinh nghe
được trang trí có vẻ đẹp cân đối. Khi trang trí
các hình cần kẻ trục đối xứngđể vẽ hoạ tiết
cho đều.
Hoạt động 2: Cách trang trí đối xứng
- Nờu các bước vẽ trang trí đối xứng ?
+ Kẻ trục đối xứng
+ Vẽ cỏc mảng chớnh, phụ.
+ Vẽ hoạ tiết phự hợp với cỏc hỡnh mảng
+ Vẽ màu theo ý thớch.
* Lưu ý: Cỏc mảng,hoạ tiết đối xứng nhau
cần được vó cựng màu, cựng đậm nhạt.
- Khi vẽ trang trí đối xứng cần lưu ý điều gì ?
Hoạt động 3: Thực hành
- Yêu cầu HS trang trí hình tròn hoặc hình
vuông theo trục đối xứng.
- GV gợi ý HS sử dụng một số hoạ tiết đã
chuẩn bị.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV cùng HS chọn 1 số bài trang trí đẹp và chưa đẹp, đính lên bảng.
- Động viên, khích lệ những HS hoàn thành bài vẽ, khen ngợi nh ững HS có
bài vẽ đẹp.
-Nhận xét chung tiết học.
4. Dăn dò:
- Sưu tầm tranh ảnh về đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam.
Tuần 11
Ngày soạn
Bài 11: Vẽ tranh
Đề tài ngày nhà giáo Việt NAm 20 - 11
I. Mục tiêu:
- HS nắm được cách chọn nội dung và cách vẽ tranh.
- HS vẽ được tranh về đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam.
- HS yêu quý và kính trọng thầy giáo, cô giáo.
II.Chuẩn bị
GV - Tranh, ảnh về Ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Hình gợi ý cách vẽ.
HS - Giấy vẽ, vở tập vẽ 5, chì,tẩy,màu
- Sưu tầm một số bài vẽ về đề tài
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- Yêu cầu HS hát bài hát về thầy cô giáo, liên hệ đến bài học.
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài
- Hãy kể lại những hoạt động kỉ niệm Ngày Nhà
giáo Việt Nam 20 - 11 của trường, lớp mình ? - HS kể.
- Hình ảnh chính trong các bức tranh là gì ?
- Nêu những hình ảnh phụ có trong tranh ? - HS quan sát 3 bức tranh trong
- Màu sắc của tranh ra sao ? sgk và trả lời câu hỏi.
- Em có nhận xét gì về cách vẽ tranh của các
bạn ?
Hoạt động 2: Cách vẽ tranh
- GV giới thiệu 1 số bức tranh và hình gợi ý cách -HS quan sát, tìm ra cách vẽ.
vẽ.
- Khi vẽ em cần vẽ hình ảnh nào trước ? Hình ảnh
- HS trả lời .
nào sau ?
- Vẽ màu em cần vẽ như thế nào hợp lớ?
- Để vẽ được bức tranh đẹp em cần lưu ý điều gì ? - HS vẽ một bức tranh về đề
tài Ngày Nhà giáo Việt Nam.
+ GVKL:
Hoạt động 3: Thực hành - HS nhận xét, xếp loại.
- GV gợi ý HS cách sắp xếp hình ảnh, vẽ hình, vẽ
màu.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV cùng HS chọn một số bài .
- GV đánh giá lại, khen ngợi những HS làm bài tốt.
- Nhận xét chung tiết học.
3. Dăn dò:- Nhắc HS chuẩn bị mẫu có 2 vật mẫu : bình n ước và qu ả ho ặc cái chai
và quả.
Thứ……ngày….tháng….năm 200..
Bài 12: Vẽ theo mẫu
Tuần:12
Mẫu vẽ có hai vật mẫu
I. Mục tiêu:
- HS biết so sánh tỉ lệ hình và đậm nhạt ở hai vật mẫu.
- HS vẽ được hình gần giống mẫu;Bi ết v ẽ đ ậm nh ạt b ằng bút chì đen hay v ẽ
màu.
- HS quan tâm, yêu quý đồ vật xung quanh.
II.Chuẩn bị
GV - Mẫu vẽ có hai vật mẫu.
- Bài vẽ của HS năm trước
HS - Vở tập vẽ 5, chì, tẩy
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Tổ chức
2. Kiểm tra:(2,) - Đồ dùng học tập
- Nêu cách vẽ tranh theo đề tài ?
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1,)
b. Giảng bài:
4-5’ Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét - HS các nhóm tự bày mẫu
sao cho đẹp.
- GV chia nhóm .
- Tỉ lệ chung của mẫu và tỉ lệ giữa hai vật - HS quan sát mẫu và trả
mẫu như thế nào ? lời câu hỏi.
- Vị trí của các vật mẫu ra sao ?
- Hình dáng của từng vật mẫu thế nào ?
- So sánh độ đậm nhạt của hai vật mẫu ?
Hoạt động 2: - HS quan sát H2 sgk trang
Cách vẽ 39 và trả lời câu hỏi.
4-5’
- Nêu cách vẽ mẫu có hai đồ vật ?
- Khi vẽ ta cần chú ý điều gì ? - Lựa chọn bố cục cho
- GV gợi ý HS vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen. hợp lí.
15 Hoạt động 3:
Thực hành - HS vẽ bài theo đúng vị trí
-17’
-Yêu cầu HS quan sát kĩ mẫu và vẽ. hướng nhìn của mình.
- HS nhận xét.
- GV quan sát, góp ý cho HS.
3-4’ Hoạt động 4:
Nhận xét, đánh giá
- GV gợi ý HS nhận xét một số bài vẽ về :
+ Bố cục.
+ Hình, nét vẽ.
+ Đậm nhạt.
- GV nhận xét bổ sung và chỉ ra những bài vẽ đẹp và nh ững thi ếu sót ở1s ố
bài.
- Nhận xét chung tiết học.
1’
4. Dăn dò:(1,)
- Sưu tầm ảnh chụp dáng người và tượng người.
- Chuẩn bị đất nặn cho bài học sau.
Tuần 13
Ngày soạn: 29/11/09 T1(5a2), T2(5a1)
Ngày giảng: Thứ ba ngày 2 thỏng 12 năm 2009
Bài 13 :Tập nặn tạo dáng
Nặn dáng người
I. Mục tiêu:
- HS nhận biết được đặc điểm của một số dáng người đang hoạt động.
- HS nặn được một số dáng người đơn giản.
- HS cảm nhận được vẻ đẹp của các bức tượng thể hiện về con người.
* Hs khỏ, giỏi.
-
II.Chuẩn bị
GV- Tranh ảnh về dáng người đang hoạt động.
- Mẫu nặn dáng người.
- Đất nặn và đồ dùng cần thiết để nặn.
HS - Đất nặn, bảng để đất.
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét - HS quan sát.
- GV đưa các tranh ảnh về dáng người và các
bức tượng. - HS trả lời.
- Nêu các bộ phận của cơ thể con người ?
- Mỗi bộ phận cơ thể người có dạng hình gì ?
- Nêu một số dáng hoạt động của con người ?
- Hãy nhận xét về tư thế của các bộ phận cơ
thể người ở một số dáng hoạt động.
Hoạt động 2: Cách nặn - HS quan sát hình vẽ 3 sgk
- Nêu các bước nặn ? và tìm ra các bước nặn.
- GV vừa nêu lại các bước nặn vừa nặn mẫu - HS chú ý nhìn cho rõ.
chậm cho HS quan sát
Hoạt động 3: Thực hành - HS dựa vào hình trong sgk,
- Yêu cầu HS nặn một hoặc nhiều người mà em tự chọn dáng và nặn.
thích rồi tạo dáng cho sinh động, phù hợp với nội
- HS nhận xét, xếp loại theo
dung.
- GV góp ý, hướng dẫn thêm. cảm nhận riêng và nêu lí do
vì sao đẹp hay chưa đẹp


Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV cùng HS chọn và nhận xét, xếp loại một số bài nặn về :
+ Tỉ lệ của hình nặn.
+ Dáng hoạt động.
-Nhận xét chung tiết học.
4. Dăn dò:
- Sưu tầm tranh ảnh trên sách báo về trang trí đường diềm ở đồ vật.
Tuần 14
Ngày soạn: 6/12/09 T1(5a2), T2(5a1).
Ngày giảng: Thứ ba ngày 8 thỏng 12 năm 2009
Bài 14
Trang trí đường diềm ở đồ vật
I. Mục tiêu:
- HS thấy được tác dụng của trang trí đường diềmở đồ vật.
- HS biết cách trang trí và trang trí được đường diềm ở đồ vật.
- HS tích cực suy nghĩ, sáng tạo.
* Hs khỏ, giỏi.
- Chọn và sắp xếp hoạ tiết đường diềm cõn đối phự h ợp với đồ vật, t ụ màu
đều rừ hỡnh trang trớ.
II.Chuẩn bị
GV - SGK - SGV- Một số đồ vật có trang trí đường diềm.
- Bài vẽ đường diềm ở đồ vật.
HS - Vở tập vẽ 5, chì, tẩy, màu
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- GV giới thiệu một số đồ vật có trang trí - HS quan sát.
đường diềm và các hình ở sgk.
- Đường diềm thường được dùng để trang
trí cho những đồ vật nào ? - HS trả lời- Quan sát hình 2 sgk T
- Khi được trang trí bằng đường diềm, hình 46.
dáng của các vật như thế nào ? - HS nêu.
- Người ta thường trang trí đường diềm ở
vị trí nào của đồ vật ?
- Hoạ tiết ở các đường diềm thường là - HS vẽ.
những hình gì ?
- Các hoạ tiết được sắp xếp như thế nào ? - HS nhận xét theo cảm nhận riêng
Hoạt động 2: Cách trang trí
- Nêu cách trang trí đường diềm ở đồ vật ?
- Khi trang trí cần chú ý điều gì ?
+
Hoạt động 3: Thực hành
- Yêu cầu HS tự tạo dáng một đồ vật và sử
dụng đường diềm để trang trí.
- GV gợi ý một số hoạ tiết cho HS lựa
chọn.
ơ
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV cùng HS chọn 1 số bài trang trí đẹp và chưa đẹp, đính lên bảng.
- Gợi ý HS nhận xét sếp loại về:
+ Bố cục.
+ Vẽ hoạ tiết.
+ Vẽ màu.
- GV nhận xét bổ sung và nêu rõ lí do vì sao đẹp và chưa đẹp .
- Nhận xét chung tiết học.
4. Dăn dò:
- Sưu tầm tranh ảnh về quân đội .
Tuần 15
Ngày soạn 13/12/09 T1(5a2), T2(5a10.
Ngày giảng: Thứ ba ngày 16 tháng 12 năm 2009
Bài 15 : Vẽ tranh
Đề tài quân đội
I. Mục tiêu:
- HS hiểu biết thêm về quân đội và những hoạt động của bộ đội trong chi ến
đấu, sản xuất và trong sinh hoạt hằng ngày.
- HS vẽ được tranh về đề tài Quân đội.
- HS thêm yêu quý các cô, các chú bộ đội.
* Hs khỏ, giỏi.
- Sắp xếp hỡnh vẽ cõn đối, biết chọn màu, vẽ màu phự hợp.
II.Chuẩn bị
GV - SGK - SGV
- Tranh ảnh về quân đội.
- Một số bài vẽ năm trước của HS về đề tài
HS - Vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài ( HS hát bài hát về chú bộ đội, GV hướng HS vào bài)
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Tỡm chon nội dung đề
tài - HS lắng nghe
- GV giới thiệu tranh ảnh về đề tài quân
đội. - HS trả lời.
- Các tranh vẽ này có hình ảnh chính là
ai ?
- Trang phục của các cô, chú bộ đội như - HS trả lời.
thế nào ?
- Vũ khí và phương tiện quân đội gồm
những gì ?
- Vẽ về đề tài quân đội các em có thể vẽ
những hoạt động nào ?
Hoạt động 2: Cỏch vẽ tranh
- Nêu cách vẽ tranh theo đề tài ?
- GV yêu cầu HS quan sát kĩ các bức
tranh trong sgk để HS thấy rõ cách sắp
xếp hình ảnh, cách vẽ hình và vẽ màu.
- HS vẽ vào vở.
Hoạt động 3: Thực hành - HS tự nhận xét và xếp loại các bài
- Yêu cầu HS vẽ một bức tranh về đề tài đẹp và chưa đẹp.
Quân đội
- GV bao quát lớp, hướng dẫn bổ sung.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV gợi ý HS nhận xét một số bài về :
+ Nội dung.
+ Bố cục.
+ Hình vẽ, nét vẽ.
+ Màu sắc.
- GV bổ sung khen ngợi, động viên cả lớp .
- Nhận xét chung tiết học.
4. Dăn dò:
- Sưu tầm bài vẽ mẫu có2 vật mẫu của các bạn lớp trước và tranh tĩnh v ật c ủa
hoạ sĩ trên sách báo.
Tuần 16
Ngày soạn 20/12/09: T1(5a2), t2(5a1).
Ngày giảng: Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2009
Bài 16 :Vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có hai vật mẫu
I. Mục tiêu:
- HS hiểu được đặc điểm của mẫu.
- HS biết cách bố cục và vẽ được hình có tỉ lệ gần đúng mẫu.
- HS quan tâm, yêu quý mọi vật xung quanh.
* Hs khỏ, giỏi.
+ Sắp xếp hỡnh vẽ cõn đối, hỡnh vẽ gần với mẫu.
II.Chuẩn bị
GV - Mẫu vẽ : lọ hoa và quả.
- Tranh tĩnh vật ở bộ đồ dùng.
HS - Vở tập vẽ 5, chì, màu
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu một số tranh tĩnh vật.
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- GV bày mẫu. - HS quan sát .
- Vật mẫu có dạng hình gì ? - HS trả lời.
- Từ chỗ em ngồi, em thấy vị trí của 2 -HS quan sát hình 3 T52.
vật mẫu như thế nào ? - HS nêu.
- Tỉ lệ về chiều ngang và chiều cao của - HS vẽ lọ hoa và quả theo đúng vị trí
hai vật ra sao ? quan sát của mỗi người.
- Màu sắc của lọ hoa và quả là màu gì ?
- Vật mẫu nào có độ đậm hơn ? .
Hoạt động 2: Cách vẽ
Nêu cách vẽ theo mẫu có hai vật mẫu ?
+ Vẽ khung hỡnh chung của mẫu.
+Vẽ khung hỡnh của yừng vật mẫu
+ Tỡm tỷ lệ cỏc bộ phận miện, cổ, vai,
than.
+Vẽ phỏc bằng nột thẳng
+ hoàn chỉnh hỡnh vẽ. + Hs nêu lại các bước vẽ
+ Vẽ đậm nhạt
* Y/c Hs nờu lại cỏc bước vẽ. + Hs làm bài vào vở tập vẽ.
Hoạt động 3: Thực hành
- GV quan sát lớp, nhắc nhở HS.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV cùng HS chọn 1 số bài vẽ đẹp và chưa đẹp, đính lên bảng.
- Gợi ý HS nhận xét xếp loại về:
+ Bố cục.
+ Hình vẽ.
+ Các độ đậm nhạt.
- GV nhận xét bổ sung và chỉ rõ bài vẽ đẹp và vẽ chưa đẹp trước khi xếp loại.
- Nhận xét chung tiết học.
4. Dăn dò:
- Sưu tầm tranh của hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung trên sách báo.
Tuần 13
Ngày soạn: 29/11/09 T1(5a2), T2(5a1)
Ngày giảng: Thứ ba ngày 2 thỏng 12 năm 2009
Bài 13 :Tập nặn tạo dáng
Nặn dáng người
I. Mục tiêu:
- HS nhận biết được đặc điểm của một số dáng người đang hoạt động.
- HS nặn được một số dáng người đơn giản.
- HS cảm nhận được vẻ đẹp của các bức tượng thể hiện về con người.
* Hs khỏ, giỏi.
-
II.Chuẩn bị
GV- Tranh ảnh về dáng người đang hoạt động.
- Mẫu nặn dáng người.
- Đất nặn và đồ dùng cần thiết để nặn.
HS - Đất nặn, bảng để đất.
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét - HS quan sát.
- GV đưa các tranh ảnh về dáng người và các
bức tượng. - HS trả lời.
- Nêu các bộ phận của cơ thể con người ?
- Mỗi bộ phận cơ thể người có dạng hình gì ?
- Nêu một số dáng hoạt động của con người ?
- Hãy nhận xét về tư thế của các bộ phận cơ
thể người ở một số dáng hoạt động.
Hoạt động 2: Cách nặn - HS quan sát hình vẽ 3 sgk
- Nêu các bước nặn ? và tìm ra các bước nặn.
- GV vừa nêu lại các bước nặn vừa nặn mẫu - HS chú ý nhìn cho rõ.
chậm cho HS quan sát
Hoạt động 3: Thực hành - HS dựa vào hình trong sgk,
- Yêu cầu HS nặn một hoặc nhiều người mà em tự chọn dáng và nặn.
thích rồi tạo dáng cho sinh động, phù hợp với nội
- HS nhận xét, xếp loại theo
dung.
- GV góp ý, hướng dẫn thêm. cảm nhận riêng và nêu lí do
vì sao đẹp hay chưa đẹp


Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV cùng HS chọn và nhận xét, xếp loại một số bài nặn về :
+ Tỉ lệ của hình nặn.
+ Dáng hoạt động.
-Nhận xét chung tiết học.
4. Dăn dò:
- Sưu tầm tranh ảnh trên sách báo về trang trí đường diềm ở đồ vật.
Tuần 14
Ngày soạn: 6/12/09 T1(5a2), T2(5a1).
Ngày giảng: Thứ ba ngày 8 thỏng 12 năm 2009
Bài 14
Trang trí đường diềm ở đồ vật
I. Mục tiêu:
- HS thấy được tác dụng của trang trí đường diềmở đồ vật.
- HS biết cách trang trí và trang trí được đường diềm ở đồ vật.
- HS tích cực suy nghĩ, sáng tạo.
* Hs khỏ, giỏi.
- Chọn và sắp xếp hoạ tiết đường diềm cõn đối phự h ợp với đồ vật, t ụ màu
đều rừ hỡnh trang trớ.
II.Chuẩn bị
GV - SGK - SGV- Một số đồ vật có trang trí đường diềm.
- Bài vẽ đường diềm ở đồ vật.
HS - Vở tập vẽ 5, chì, tẩy, màu
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- GV giới thiệu một số đồ vật có trang trí - HS quan sát.
đường diềm và các hình ở sgk.
- Đường diềm thường được dùng để trang
trí cho những đồ vật nào ? - HS trả lời- Quan sát hình 2 sgk T
- Khi được trang trí bằng đường diềm, hình 46.
dáng của các vật như thế nào ? - HS nêu.
- Người ta thường trang trí đường diềm ở
vị trí nào của đồ vật ?
- Hoạ tiết ở các đường diềm thường là - HS vẽ.
những hình gì ?
- Các hoạ tiết được sắp xếp như thế nào ? - HS nhận xét theo cảm nhận riêng
Hoạt động 2: Cách trang trí
- Nêu cách trang trí đường diềm ở đồ vật ?
- Khi trang trí cần chú ý điều gì ?
+
Hoạt động 3: Thực hành
- Yêu cầu HS tự tạo dáng một đồ vật và sử
dụng đường diềm để trang trí.
- GV gợi ý một số hoạ tiết cho HS lựa
chọn.
ơ
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV cùng HS chọn 1 số bài trang trí đẹp và chưa đẹp, đính lên bảng.
- Gợi ý HS nhận xét sếp loại về:
+ Bố cục.
+ Vẽ hoạ tiết.
+ Vẽ màu.
- GV nhận xét bổ sung và nêu rõ lí do vì sao đẹp và chưa đẹp .
- Nhận xét chung tiết học.
4. Dăn dò:
- Sưu tầm tranh ảnh về quân đội .
Tuần 15
Ngày soạn 13/12/09 T1(5a2), T2(5a10.
Ngày giảng: Thứ ba ngày 16 tháng 12 năm 2009
Bài 15 : Vẽ tranh
Đề tài quân đội
I. Mục tiêu:
- HS hiểu biết thêm về quân đội và những hoạt động của bộ đội trong chi ến
đấu, sản xuất và trong sinh hoạt hằng ngày.
- HS vẽ được tranh về đề tài Quân đội.
- HS thêm yêu quý các cô, các chú bộ đội.
* Hs khỏ, giỏi.
- Sắp xếp hỡnh vẽ cõn đối, biết chọn màu, vẽ màu phự hợp.
II.Chuẩn bị
GV - SGK - SGV
- Tranh ảnh về quân đội.
- Một số bài vẽ năm trước của HS về đề tài
HS - Vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài ( HS hát bài hát về chú bộ đội, GV hướng HS vào bài)
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Tỡm chon nội dung đề
tài - HS lắng nghe
- GV giới thiệu tranh ảnh về đề tài quân
đội. - HS trả lời.
- Các tranh vẽ này có hình ảnh chính là
ai ?
- Trang phục của các cô, chú bộ đội như - HS trả lời.
thế nào ?
- Vũ khí và phương tiện quân đội gồm
những gì ?
- Vẽ về đề tài quân đội các em có thể vẽ
những hoạt động nào ?
Hoạt động 2: Cỏch vẽ tranh
- Nêu cách vẽ tranh theo đề tài ?
- GV yêu cầu HS quan sát kĩ các bức
tranh trong sgk để HS thấy rõ cách sắp
xếp hình ảnh, cách vẽ hình và vẽ màu.
Hoạt động 3: Thực hành
- Yêu cầu HS vẽ một bức tranh về đề tài - HS vẽ vào vở.
- HS tự nhận xét và xếp loại các bài
Quân đội
đẹp và chưa đẹp.
- GV bao quát lớp, hướng dẫn bổ sung.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV gợi ý HS nhận xét một số bài về :
+ Nội dung.
+ Bố cục.
+ Hình vẽ, nét vẽ.
+ Màu sắc.
- GV bổ sung khen ngợi, động viên cả lớp .
- Nhận xét chung tiết học.
4. Dăn dò:
- Sưu tầm bài vẽ mẫu có2 vật mẫu của các bạn lớp trước và tranh tĩnh v ật c ủa
hoạ sĩ trên sách báo.
Tuần 16
Ngày soạn 20/12/09: T1(5a2), t2(5a1).
Ngày giảng: Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2009
Bài 16 :Vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có hai vật mẫu
I. Mục tiêu:
- HS hiểu được đặc điểm của mẫu.
- HS biết cách bố cục và vẽ được hình có tỉ lệ gần đúng mẫu.
- HS quan tâm, yêu quý mọi vật xung quanh.
* Hs khỏ, giỏi.
+ Sắp xếp hỡnh vẽ cõn đối, hỡnh vẽ gần với mẫu.
II.Chuẩn bị
GV - Mẫu vẽ : lọ hoa và quả.
- Tranh tĩnh vật ở bộ đồ dùng.
HS - Vở tập vẽ 5, chì, màu
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu một số tranh tĩnh vật.
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- GV bày mẫu. - HS quan sát .
- Vật mẫu có dạng hình gì ? - HS trả lời.
- Từ chỗ em ngồi, em thấy vị trí của 2 -HS quan sát hình 3 T52.
vật mẫu như thế nào ? - HS nêu.
- Tỉ lệ về chiều ngang và chiều cao của - HS vẽ lọ hoa và quả theo đúng vị trí
hai vật ra sao ? quan sát của mỗi người.
- Màu sắc của lọ hoa và quả là màu gì ?
- Vật mẫu nào có độ đậm hơn ? .
Hoạt động 2: Cách vẽ
Nêu cách vẽ theo mẫu có hai vật mẫu ?
+ Vẽ khung hỡnh chung của mẫu.
+Vẽ khung hỡnh của yừng vật mẫu
+ Tỡm tỷ lệ cỏc bộ phận miện, cổ, vai,
than.
+Vẽ phỏc bằng nột thẳng
+ Hs nêu lại các bước vẽ
+ hoàn chỉnh hỡnh vẽ.
+ Vẽ đậm nhạt
+ Hs làm bài vào vở tập vẽ.
* Y/c Hs nờu lại cỏc bước vẽ.
Hoạt động 3: Thực hành
- GV quan sát lớp, nhắc nhở HS.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV cùng HS chọn 1 số bài vẽ đẹp và chưa đẹp, đính lên bảng.
- Gợi ý HS nhận xét xếp loại về:
+ Bố cục.
+ Hình vẽ.
+ Các độ đậm nhạt.
- GV nhận xét bổ sung và chỉ rõ bài vẽ đẹp và vẽ chưa đẹp trước khi xếp loại.
- Nhận xét chung tiết học.
4. Dăn dò:
- Sưu tầm tranh của hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung trên sách báo.
Tuần 17
Ngày soạn 27 / 12 / 2009 T1(5a2), T2(5a1).
Ngày giảng: Thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2009
Bài 17 : Thường thức mĩ thuật
Xem tranh du kích tập bắn
I. Mục tiêu:
- HS tiếp xúc, làm quen với tác phẩm Du kích tập bắn và hiểu vài nét về hoạ
sĩ Nguyễn Đỗ Cung.
- HS nhận xét được sơ lược về hình ảnh và màu sắc trong tranh.
- HS cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh.
* Hs khỏ, giỏi.
+ Nêu được lý do tại sao thớch hay khụng thớch bức tranh
II.Chuẩn bị
GV - Tranh Du kích tập bắn trong bộ đồ dùng.
HS - Vở tập vẽ 5
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Giảng bài:
Hoạt động 1:
Giới thiệu vài nét về hoạ sĩ Nguyễn Đỗ - HS đọc thầm mục 1 sgk.
Cung.
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi, thảo
luận câu hỏi: - HS trao đổi các câu hỏi theo cặp
- Nêu một vài nét về tiểu sử của hoạ sĩ
Nguyễn Đỗ Cung ?
- Kể tên một số tác phẩm nổi tiếng của hoạ sĩ
Nguyễn Đỗ Cung ? -1 số HS trả lời.
- Ông có đóng góp gì cho nền mĩ thuật hiện
đại Việt Nam ?
⇒GVbổ sung:
Hoạt động 2: Xem tranh Du kích tập bắn
Gv treo tranh.Yêu cầu HS thảo luận theo
nhóm các câu hỏi sau:
- Hình ảnh chính của bức tranh là gì ? - HS quan sát tranh và thảo luận
- Tư thế của các nhân vật ra sao ? theo nhóm các cõu hỏi.
- H.ảnh phụ của bức tranh là những h.ảnh nào ? - Đại diện các nhóm trả lời.
- Có những màu chính nào trong tranh ? - Các nhóm khác bổ sung.
- Tranh vẽ bằng chất liệu gì ?
- Em có thích bức tranh này không ? Vì sao ?
⇒GVKL: Đây là một tác phẩm tiêu biểu về đề
tài chiến tranh cách mạng.
-HS nêu cảm nhận riêng.
- Yêu cầu HS xem tranh: Bộ đội Nam tiến .
Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá
- Nhận xét chung tiết học.
4. Dăn dò: - Sưu tầm bài trang trí hình chữ nhật
- Quan sát các đồ vật dạng hình chữ nhật có trang trí : cái khăn, thảm...
Tuần 18
Ngày soạn 12/1 2009 Tiết1 lớp 5a2; tiết2 lớp 5a1; tiết3 lớp 5a1
Ngày giảng : Thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2009
Bài 18 vẽ trang trí
Trang trí hình chữ nhật
I. Mục tiêu:
- HS hiểu được sự giống và khác nhau giữa trang trí hình ch ữ nh ật và trang trí
hình vuông, hình tròn.
- HS biết cách trang trí và trang trí được hình chữ nhật.
- HS cảm nhận được vể đạp của các đồ vật dạng hình chữ nhật có trang trí.
II.Chuẩn bị
GV- Ba bài trang trí : hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn.
HS - Vở tập vẽ 5, chì, màu
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Tổ chức
2. Kiểm tra:(2,) - Đồ dùng
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1,)
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét - HS quan sát thảo luận theo cặp.
- GV giới thiệu 3 bài trang trí: hình vuông, hình - Đại diện HS trả lời.
chữ nhật, hình tròn. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-Ba bài trang trí có điểm gì giống và khác - HS trả lời.
nhau ?
- Nêu những đồ vật hình chữ nhật được trang trí - HS quan sát hình 3,trả lời.
? - Trang trí hình chữ nhật có đặc điểm gì ? + Kẻ trục.
- Nêu các cách sắp xếp hình mảng, hoạ tiết ? + Tìm hình mảng.
Hoạt động 2: Cách vẽ + Tìm, vẽ hoạ tiết.
-Nêu cách trang trí hình chữ nhật ? + Vẽ màu.
-Khi trang trí cần lưu ý điều gì ? - HS trả lời.
Hoạt động 3: Thực hành -HS trang trí hình chữ nhật theo ý
- GV quan sát chung gợi ý HS. thích .
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV cùng HS chọn 1 số bài , gợi ý để HS nhận xét xếp loại :
+ Bài hoàn thành.
+ Bài chưa hoàn thành.
+ Bài đẹp, chưa đẹp vì sao ?
- GV nhận xét bổ sung điều chỉnh xếp loại, động viên chung cả lớp.
- Nhận xét chung tiết học.
5. Dăn dò: chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho tiết sau
- Sưu tầm tranh ảnh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân ở sách báo.


Tuần 19
Ngày soạn 10/1/2009 Tiết 1 lớp 5a2; Tiết 2 lớp 5a1
Ngày giảng Thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2009
Bài 19 : Vẽ tranh
đề tàI ngày tết, lễ hội và mùa xuân
I. Mục tiêu:
- Hs tìm chọn được hình ảnh phù hợp với nội dung đề tài.
-HS biết cách vẽ và vẽ được tranh về ngày tết, lễ hội và mùa xuân ở quê hương.
- Hs yêu quê hương, đất nước.
* Hs khỏ, giỏi.
- Sắp xếp hnh vẽ cân đối, Biết chọn màu vẽ màu phù hợp.
́
II.Chuẩn bị
GV: SGK,SGV
- 1số tranh ảnh về ngày tết, lễ hội và mùa xuân
HS : SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy.
III. Các hoạt động dạy học - chủ yếu:
1. Kiểm tra đồ dùng
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- Cho HS quan sát tranh có nội dung về ngày tết, lễ hội và mùa xuân.
- GV giới thiệu 1 vài bức tranh , ảnh đã chuẩn bị
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Tìm , chọn nội dung đề tài
- GV g/thiệu một số tranh,ảnh lễ hội và mùa Hs quan sát
- HS nhận xét được những hình ảnh
xuân.
+ không khí của ngày tết, lễ hội và mùa xuân. về ngày tết, mùa xuân và những dịp
+ Những hoạt động trong ngày tết, lễ hội và lễ hội ở quê hương
̀
mua xuõn. Hs quan sát
+ Những hình ảnh màu sắc trong ngày tết, lễ Hs chú ý và nhớ lại các hình ảnh về
hội và mùa xuân. lễ hội và mùa xuân.
- Cho Hs q/sát xem tranh ảnh về lễ hội để các
em nhớ lại hình ảnh, màu sắc và không gian cụ +HS lắng nghe và thực hiện
thể.
Hoạt động 2: Cách vẽ
GV hướng dẫn hs cách vẽ như sau:
+ Sắp xếp và vẽ các hình ảnh vẽ rõ nội dung
+Vẽ hình ảnh chính trước hình ảnh phụ sau .
+ Chỉnh hình, vẽ thêm chi tiết cho tranh sinh
động.
+ Vẽ màu theo ý thích.
+Màu sắc cần có độ đậm nhạt thích hợp với + Hs thực hiện vẽ bài.
tranh.
Hoạt động 3: Thực hành
- GV quan sát chung gợi ý HS và yêu cầu hs làm
bài trên giấy vẽ hoặc bài thực hành
GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV cùng HS chọn 1 số bài, gợi ý để HS nhận xét xếp loại :
+ Bài hoàn thành.
+ Bài chưa hoàn thành.
+ Bài đẹp, chưa đẹp vì sao ?
GV nhận xét chung tiết học, khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát bi ểu ý ki ến
xõy dựng bài.
5. Dăn dò :
- Về nhà Các em quan sát đồ vật và hoa quả
Tuần 20
Ngày soạn 14/1/2009 : Tiết 1 lớp 5a2 ; Tiết 2 lớp 5a1
Ngày giảng Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010
Bài 20 : Vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu
I. Mục tiêu:
- HS hiểu được đặc điểm của mẫu
- HS biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống mẫu. Có bố cục cân đối với tờ giấy.
- HS thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh. Cảm nhận được vẻ đẹp của
hình và độ đậm nhạt ở mẫu vẽ, ở bài vẽ.
* Hs khá, giỏi.
- Sắp xếp hnh vẽ cân đối, hnh vẽ gần với mẫu.
́ ́
II.Chuẩn bị
GV: SGK,SGV- chuẩn bị một vài mẫu vẽ như bình, lọ, quả…có hình dáng khác
nhau.
HS : SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy.
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra đồ dùng của hs
2. Bài mới: a. Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sá, nhận xét
- GV: giới thiệu mẫu cùng học sinh chọn mẫu + Hs quan sát
vẽ.
+ GV yêu cầu HS chọn bày mẫu theo nhóm và - HS nhận xét được
nhận xét về vị trí, h/dáng tỉ lệ đậm nhạt của - Hs quan sát
mẫu.
+ gợi ý HS cách bày mẫu sao cho đẹp +HS lắng nghe và thực hiện
+ So sánh tỉ lệ giữa các vật mẫu, hình dáng màu
sắc, đặc điểm của vật mẫu. -HS nắm cách vẽ như sau:
Hoạt động 2: Cách vẽ
+ Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK và g ợi
ý cho HS cách vẽ theo các bước:
+ Vẽ kh/hình chung và kh/hình riêng từng mẫu.
+Tìm tỉ lệ từng bộ phận và phác hình = nét
thẳng.
+ Nhìn mẫu , vẽ nét chi tiết cho đúng
+ Vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen.
+ Phác mảng đậm ,đậm vừa, nhạt
+ Dùng các nét gạch thưa,dày bằng bút chì vẽ + Hs thực hiện vẽ bài.
đậm nhạt.
Hoạt động 3: Thực hành + HS lắng nghe và thực hiện
GV bày một mẫu chung cho cả lớp vẽ + HS thực hiện vẽ theo hướng
GV yêu cầu HS quan sát mẫu trược khi vẽ và dẫn.
vẽ đúng vị trí, hướng nhìn của các em - Hs thực hiện
Gv quan sát lớp, đến từng bàn để góp ý, hướng - Vẽ theo nhóm
dẫn cho Hs còn lúng túng để các em hoàn thành - Hs thực hiện theo nhóm
bài vẽ.

Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài
- Nhắc HS sưu tầm một số bài nặn của học sinh lớp trước( nếu có)
4.Dăn dò:
- Chuẩn bị đất nặn cho bài học sau.
Tuần 21
Ngày soạn 8/2/2009 Tiết1 lớp 5a2 ; Tiết2 lớp 5a3 ;Tiết3 lớp 5a1
Ngày giảng Thứ ba ngày 10 tháng 2 năm 2009
Bài 21 : Tập nặn tạo dáng
đề tàI tự chọn
I. Mục tiêu:
- Hs có khả năng quan sát, biết cách nặn các hình khối.
- HS biết cách nặn được hình người, con vật, đồ vật…..và tạo dáng theo ý thích.
- Hs cảm nhận được vẻ đẹp của hình khối.Thích sáng tạo
II.Chuẩn bị
GV: SGK,SGV- chuẩn bị một số tượng, đồ gốm, đồ mĩ nghệ HS : SGK, vở ghi,
giấy vẽ ,vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy, đất nặn.
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra:(2,) - Đồ dùng học tập
2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (1,)
- GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét
06’
GV : yêu cầu Hs quan sát một số dáng người qua + Hs quan sát
các bức tượng
+ GV yêu cầu nêu các bộ phận cơ thể con - HS nhận xét được
người( đầu, thân, chân, tay….) - Hs quan sát
+Gợi ý HS cách nêu hình dạng của từng bộ phận
+Nêu một số dáng hoạt động của con người +HS lắng nghe và thực
Hoạt động 2: Cách nặn hiện
GV giới thiệu hướng dẫn hs cách nặn như sau: - HS nắm cách vẽ như
09’
+ Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK và gợi sau:
ý cho HS cách nặn theo các bước:
+ Nặn các bộ phận chính trước, nặn các chi tiết + Hs thực hiện vẽ bài.
sau
Hoạt động 3: Thực hành + HS lắng nghe và thực
15’
+Hs có thể chọn hình định nặn(người, con vật, hiện
cây, quả…)
- Gợi ý, bổ xung cho từng học sinh, về cách nặn + Nặn theo cá nhân hoặc
và tạo dáng. theo nhóm.
- Có thể cho HS vẽ hoặc xé dán nếu không có
điều kiện nặn. - Hs thực hiện
+Năn theo nhóm.
- GV yêu cầu hs tìm dáng người và cách nặn
khác nhau để cho bài phong phú và đa dạng. - Hs thực hiện theo nhóm
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
02’
GV nhận xét chung tiết học
Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài và có bài
đẹp
5.Dăn dò: - Nhắc hs sưu tầm kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm và một số
kiểu chữ khác ở sách, báo.
Tuần 22
Ngày soạn:
Tiết 1(5a2), Tiết 2(5a1)
Ngày giảng: Thứ ba ngày thỏng 2 năm 2010
Bài 22 Vẽ trang trớ
TèM HIỂU VỀ KIỂU CHỮ IN HOA NẫT THANH NẫT ĐẬM
I- MỤC TIấU
- Hs nhận biết được đặc điểm của kiểu chữ in hoa nột thanh nột đậm
- Hs xỏc định được vị trớ của nột thanh, nột đậm và năm được cỏch kẻ chữ.
- Hs cảm nhận được vẻ đẹp của kiểu chữ in hoa nột thanh nột đậm.
* Hs khỏ, giỏi.
- Kẻ đỳng cỏc A, B, M, N theo kiểu chữ in hoa nột thanh, nột đậm. Tụ màu đều, rừ
nột.
II-CHUẨN BỊ
- Chuẩn bị của Gv
+ Bảng mẫu kiểu chữ in hoa nột thanh, nột đậm.
+ Một số kiểu chữ khỏc
+ Một vài dũng chũ kẻ đỳng đẹp vàchưa đẹp.
- Học sinh
+ Bỳt chỡ, tẩy, thước kẻ, com pa, màu vẽ.
III- Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu.
1. Kiểm tra đồ dung của hs
2. Bài mới
- Giới thiệu bài
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: Quan sỏt, nhận xột
- Gv giới thiệu một số kiểu chữ khỏc nhau và - Hs quan sỏt kiểu chữ đồng thời trả
gợi ý hs nhận xột: lưũi cõu hỏi.
+ Yờu cầu hs nờu sự khỏc nhau của cỏc kiểu - Hs nờu
chữ.
+ Đặc điểm riờng của từng kiểu chữ. - Hs trả lời cõu hỏi
+ Dũng chữ nào là kiểu chữ in hoa nột thanh
nột đậm.
- Gv túm tắt: - Hs lắng nghe
+ Kiểu chữ in hoa nột thanh nột đậm là kiểu
chữ mà trong một con chữ cú nột thanh, nột
đậm( nột to, nột nhỏ).
+ Nột thanh, nột đậm tạo cho hỡnh dỏng chữ
cú vẻ đẹp thanh thoỏt, nhẹ nhàng.
+ Nột thanh, nột đậm đặt đỳng vị trớ sẽ làm
cho hỡnh dỏng chữ cõn đối, hài hoà.
+ Kiểu chữ in hoa nột thanh, nột đậm cú thể
cú chõn hoặc khụng chõn.
- Hs quan sỏt hai kiểu chữ
VD: THĂNG LONG
THĂNG LONG
Hoạt động 2: Tỡm hiểu cỏch kẻ chữ
- Muốn xỏc định đỳng vị trớ của nột thanh và - Hs quan sỏt
nột đậm cần dựa vào cỏch đưa nột bỳt khi kẻ
chữ.
- Gv lấy vd trờn bảng vừa kẻ vừa phõn tớch
để Hs hiểu bài.
- Tỡm khuụn khổ chữ
- Trong một dũng chữ cỏc nột thanh băng nhau,
cỏc nột đậm bằng nhau. - Hs quan sỏt nhận xột
- Gv cho Hs quan sỏt hai dũng chữ đẹp và chưa
đẹp.

HẢI PHềNG


HẢI PHềNG
Hoạt động 3: Thực hành
- Hs làm bài vào vở tập vẽ
+ Gv nờu yờu cầu của bài tập.
- Tự chọn màu chữ, màu nền.
- Yờu cầu hs tập kẻ chữ A, B, M, N
- Vẽ màu vào cỏc con chữ và nền.
- Vẽ màu gọn đều
+ Gv quan sỏt gợi ý, hướng cho cỏc em cỏch
tỡm vị trớ cỏc nột chữ.
Hoạt động 4: Nhận xột, đỏnh giỏ.
- Hs tham gia nhận xột.
- Gv chọn một số bài,gợi ý cỏc em nhận xột.
Dặn dũ:
- Quan sỏt và sưu tầm tranh ảnh về những nội
dung mà mỡnh yờu thớch.
Tuần 23
Ngày soạn 7 /2/2010 Tiết1 lớp5a2, Tiết2 lớp5a3
Ngày giảng : Thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2010
Bài 23 : Vẽ tranh
đề tàI tự chọn
I. Mục tiêu:
- Hs nhận ra sự phong phú của đề tài tự chọn
-HS tự chọn được chủ đề và vẽ được tranh theo ý thích.
- Hs quan tâm đến cuộc sống xung quanh.
* Hs khỏ, giỏi.
- Sắp xếp hỡnh vẽ cõn đối, biết chọn mựa, vẽ màu phự hợp, rừ đề tài.
II.Chuẩn bị GV: SGK,SGV
-1 số tranh ảnh về những đề tài khác nhau.
HS : SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy.
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. kiêm tra đồ dùng học tập của hs
2. Bài mới: a. Giới thiệu
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Tìm , chọn nội dung đề tài
GV : giới thiệu một số tranh ảnh về các đề tài + Hs quan sát và trả lời
khác nhau và đặt câu hỏi.
+ Các bức tranh đó vẽ về đề tài gì? - Hs qs trả lời
+Trong tranh có những hình ảnh nào? - Hs quan sát
GV: gợi ý cho HS nhận xét được những hình ảnh
về đề tài Vui chơi trong ngày hè có thể vẽ hoạt
động nhảy dây, đá cầu, thả diều…
- GV kết luận: đề tài tự chọn rất phong phú, cần - HS lắng nghe
suy nghĩ, tìm những nội dung yêu thích và phù
hợp để vẽ
Hoạt động 2: Cách vẽ tranh - Hs quan sát hình tham khảo
+ Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK và gợi và n nắm cách vẽ.
ý cho HS cách vẽ theo các bước:
- Gv hướng dẫn trên bảng
+ Sắp xếp và vẽ các hình ảnh vẽ rõ nội dung
+Vẽ hình ảnh chính trước hình ảnh phụ sau .
+ Điều chỉnh hình vẽ và vẽ thêm các chi tiết .
+ Vẽ màu theo ý thích.
+ Màu sắc cần có độ đậm, nhạt thích hợp với
tranh.
Hoạt động 3: Thực hành + HS thực hiện vẽ theo hướng
- GV y/cầu HS làm bài trên giấy vẽ hoặc VTV 5. dẫn.
GV: Đến từng bàn q/sát hs vẽ động viên khen + Hs thực hiện vẽ bài.
ngợi những em vẽ nhanh, vẽ đẹp,…. + HS làm bài trên giấy vẽ
hoặc VTV 5.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Chọn một số bài và gợi ý cách nhận xét, đánh giá:
- Cách chọ nội dung đề tài, cách thể hiện..
- Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài.
3.Dăn dò:
- Nhắc hs về nhà quan sát ấm tích, cái bát,…
Tu ần 24
Ngày soạn 21/3/2010 Tiết1 5a2 , Tiết2lơp5a3 ,Tiết3 lơp5a1
Ngày giảng Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2010
Bài 24 : Vẽ theo mẫu
MẪU VẼ CO HAI HOẶC BA VẬT MẪU
I. Mục tiêu
- Hs biết quan sát so sánh và nhận xét đúng tỷ lệ, độ đậm nhạt, đặc điểm của mẫu.
- HS biết cách bố cục bài vẽ hợp lý; vẽ được hình gần đúng tỷ lệ và có đặc đi ểm.
- Hs cảm nhận được vẻ đẹp c ủa độ đậm nhạt ở mẫu vẽ và yêu quý mọi vật xung
quanh
* Hs khá, giỏi.
- Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
II.Chuẩn bị
GV: SGK,SGV
- chuẩn bị một vài mẫu vẽ như ấm tích, ấm pha trà, cái bát, cái chén….có hình dáng
khác nhau.
HS : SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy.
III. Cỏc hoạt động dạy học - chủ yếu:
1. Kiểm tra :
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phự hợp với nội dung
b. Giảng bài:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Quan sát nhận xét
GV : giới thiệu mẫu cùng học sinh chọn mẫu + Hs quan sát
vẽ.
+ GV yêu cầu HS chọn bày mẫu theo nhóm - HS nhận xét được
- Hs quan sát
và nhận xét về vị trí, hình dáng tỉ lệ đậm nhạt
của mẫu.
+HS lắng nghe và thực hiện
+ gợi ý HS cách bày mẫu sao cho đẹp .
+ So sánh tỉ lệ giữa các vật mẫu, hình dáng
màu sắc, đặc điểm của vật mẫu.
Hoạt động 2: Cách vẽ
- HS nắm cách vẽ như sau:
+ Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK và
+tìm tỉ lệ từng bộ phận và phác
gợi ý cho HS cách vẽ theo các bước:
hình bằng nét thẳng
+ vẽ khung hình chung và khung hình riêng
của từng mẫu.
+ Nhìn mẫu , vẽ nét chi tiết cho đúng.
+ Vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen.
+ Phác mảng đậm ,đậm vừa , nhạt .
+Dùng các nét gạch thưa, dày bằng chì để tả
độ đậm.
Hoạt động 3: Thực hành
- GV bày một mẫu chung cho cả lớp vẽ + Hs thực hiện vẽ bài.
- GV yêu cầu hs quan sát mẫu trước khi vẽ và + HS lắng nghe và thực hiện
vẽ đúng vị trí , hướng nhìn của các em. + HS thực hiện vẽ theo hướng
- Gv quan sát lớp, đến từng bàn để góp ý, dẫn.
hướng dẫn cho Hs còn lúng túng để các em - Hs làm bài vào VTV
hoàn thành bài vẽ.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV nhận xét chung tiết học cùng HS lựa chọn một số bài và gợi ý cho HS nhận
xét: Bố cục, cách vẽ hình, vẽ đậm nhạt,…
Khen ngợi những nhóm, tích cực phát biểu xây dựng bài.
5.Dăn dũ:
- Nhắc hs sưu tầm tranh ảnh, những câu chuyện, bài hát về Bác Hồ để chuẩn bị
cho bài học tiếp theo.
TUẦN 25
Ngày soạn 28/2/2010 : Tiết1.5a2: Tiết2 ,5a3
Ngày giảng : Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Bài 25 : Thường thức mĩ thuật
XEM TRANH BÁC HỒ ĐI CÔNG TÁC
I. Mục tiêu:
- HS tiếp xúc làm quen với tác phẩm Bác Hồ đi công tác và hiểu vài nét về hoạ sĩ
Nguyễn Thụ.
- HS nhận xét được sơ lược về mầu sắc và hình ảnh trong tranh.
- HS cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh.
II.Chuẩn bị
GV: SGK,SGV
- Sưu tầm tranh Bác Hồ đi công tác, một số t/phẩm khác của các hoạ sĩ
HS : SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy.
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Kiểm tra đồ dùng của Hs
2. Bài mới: a. Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phự hợp với nội dung
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: G/thiệu vài nột về hoạ sĩ
Nguyễn Thụ
+ Hoạ sĩ Nguyễn Thụ quê ở xã Đắc Sở huyện + Hs lắng nghe
Hoài Đức tỉnh Hà Tây. Ông là hiệu trưởng
trường ĐHMT Hà Nội từ 1985- 1992. Ông
được phong phó Giáo sư năm 1984 và danh
hiệu nhà giáo nhân dân năm 1988.
+ Hoạ sĩ Nguyễn Thụ trưởng thành trong
kháng chiến ông vẽ tranh bằng nhiều chất liệu
khác nhau nhưng thành công nhất là tranh lụa.
+ Đề tài yêu thích nhất của ông là tranh phong
cảnh và tranh sinh hoạt của nhân dân ở miền
núi phía Bắc.
+ Ông có nhiều tranh được giải thưởng trong
nước và quốc tế : dân quân, làng ven núi.
Bác Hồ đi công tác….
+ Với đóng góp to lớn cho nền mĩ thuật năm
2001 ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về
Văn học- Nghệ thuật.
Hoạt động 2: Xem tranh Bác Hồ đi công tác
- GV đặt câu hỏi: * Hs thảo luận theo câu hỏi
- Cho hs thảo luận nhóm - Các nhóm lên trình bày
+Hình ảnh chính của bức tranh là gì? - Các nhóm khác bổ xung
+ dáng vẻ trong từng nhân vật trong tranh như - Hình ảnh Bác Hồ và anh cảnh
thế nào? vệ.
+ Hình dáng của hai con ngựa như thế nào? - Bác Hồ dáng ung dung thư thái
+ Mầu sắc của tranh trầm ấm hay rực rỡ? trên lưng ngựa tay cầm dây
GV kết luận : hình ảnh chính của tranh là Bác cương….anh cảnh vệ người ngả
Hồ và anh cảnh vệ cưỡi ngựa qua suối trên về trước
đường đi công tác . - Mỗi con một dáng đang bước
- Bác ngồi ung dung, thư thái trên lưng ngựa đi…..
với chiếc túi khoác trên vai cho thấy phong
cách giản dị ,gần gũi của người.
- Những bông lau màu trắng nghiêng nghiêng
theo chiều gío, dòng suối mờ hơi nước,...gợi
nên vẻ yên ả ,thơ mộng của núi rừng Việt
B ắc .
- Màu nâu hồng chủ đạo trong bức tranh cùng
với các độ đậm nhạt tinh tế đó tạo nên một hoà
sắc nhẹ nhàng, trầm ấm, hấp dẫn người xem.
-Với bố cục tập trung, hình ảnh cô đọng, màu
sắc giản dị, bức tranh Bác Hồ đi công tác là
một trong những tác phẩm thành công vẽ về vị
lãnh
tụ kính yêu của dân tộc.
Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá
- GV nhận xét chung tiết học , khen ngợi các nhóm tích cực phát biểu ý kiến
xâydựng bài.
3.Dăn dũ:
- Nhắc nhở HS sưu tầm 1 số dòng chữ in hoa nét thanh nét đậm ở báo.
- Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ.
+ hình ảnh chính của bức tranh là gì?
+ dáng vẻ của từng nhân vật trong tranh như thế nào?
+ hình dáng của hai con ngựa như thế nào?
+ mầu sắc của tranh trầm ấm hay rực rỡ?
+ hình ảnh chính của bức tranh là gì?
+ dáng vẻ của từng nhân vật trong tranh như thế nào?
+ hình dáng của hai con ngựa như thế nào?
+ mầu sắc của tranh trầm ấm hay rực rỡ?
+ hình ảnh chính của bức tranh là gì?
+ dáng vẻ của từng nhân vật trong tranh như thế nào?
+ hình dáng của hai con ngựa như thế nào?
+ mầu sắc của tranh trầm ấm hay rực rỡ?
+ hình ảnh chính của bức tranh là gì?
+ dáng vẻ của từng nhân vật trong tranh như thế nào?
+ hình dáng của hai con ngựa như thế nào?
+ mầu sắc của tranh trầm ấm hay rực rỡ?
+ hình ảnh chính của bức tranh là gì?
+ dáng vẻ của từng nhân vật trong tranh như thế nào?
+ hình dáng của hai con ngựa như thế nào?
+ mầu sắc của tranh trầm ấm hay rực rỡ?
+ hình ảnh chính của bức tranh là gì?
+ dáng vẻ của từng nhân vật trong tranh như thế nào?
+ hình dáng của hai con ngựa như thế nào?
+ mầu sắc của tranh trầm ấm hay rực rỡ?
Tuần 26
Ngày soạn: 7/3/1020
Tiêt1(5a2), Tiết 2( 5a1)
Ngày g ảng: Thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2010
Bài 26 : Vẽ trang trí
TẬP KẺ KIỂU CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
- HS nhận biết được đặc điểm kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm.
- HS xác định được vị trí của nét thanh, nét đậm và nắm được cách kẻ chữ.
- HS cảm nhận được vẻ đẹp của kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm.
* Hs khá, giỏi.
- Kẻ được dònh chữ chăm học theo đúng mẫu ch ữ in hoa nét thanh, nét đậm.
Tô màu đều có nền, rõ chữ.
II.Chuẩn bị
GV: SGK,SGV- Hình gợi ý cách vẽ - bảng mẫu kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm.
HS : SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy.
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Tổ chức
2. Kiểm tra đồ dùng ủa Hs
3. Bài mới: a. Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét
- GV giới thiệu một số dòng chữ có kiểu chữ + Hs quan sát
in hoa nét thanh nét đậm ( kẻ đúng và chưa
- HS nhận xét được
đúng)
+ Kiểu chữ. - Hs quan sát
+ Chiều cao chiều rộng của dòng chữ so khổ
giấy.
+ Khoảng cách giữa các con chữ và các tiếng.
GV: yêu cầu h/s tìm ra dòng chữ đúng và đẹp.
Hoạt động 2: Cách kẻ chữ + Hs quan sát.
- GV vẽ lên bảng kết hợp nêu câu hỏi:
+ Những nét đưa lên nét ngang là nét thanh. + HS lắng nghe và thực hiện
+ Nét kéo xuống( nét nhấn mạnh) là nét đậm.
+ GV kẻ mẫu lên bảng cho học sinh quan sát từ
+ HS thực hiện vẽ theo hướng
chăm ngoan.
- Yêu cầu HS tìm khuôn khổ chữ xác định vị trí dẫn.
nét thanh nét đậm VĂN HỌC
CHĂM NGOAN
Hoạt động 3: Thực hành - Hs thực hiện
+ Tập kẻ các chữ A, B, M, N - Vẽ theo nhóm
+ Vẽ màu vào các con chữ và nền - Hs thực hiện theo nhóm
- GV uôn nắn HS còn yếu kém.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV nhận xét chung tiết học.
- Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài và có bài đẹp.
5.Dăn dò:
- Nhắc một số em chưa hoàn thành về nhà thực hiện tiếp.
- Quan sát và sưu tầm tranh ảnh về đề tài môi trường.
Tuần 27
Ngày soạn 14/03/2010:
Ngày giảng: Thứ ba ngày 16 tháng 03 năm 2010
T1(5a2), T2(5a1)
Bài 27 : Vẽ tranh
ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG
I. Mục tiêu:
- HS hiểu biết thêm về môi trường và ý nghĩa của môi trường với cuộc sống .
- HS biết cách vẽ và vẽ được tranh có nội dung về môi trường.
- HS có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường .
* Hs khá, giỏi.
- Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu vẽ màu phù hợp.
II.Chuẩn bị
GV: SGK,SGV
- Hình gợi ý cách vẽ
HS : SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy.
III. Các hoạt động dạy học - chủ yếu:
1. Tổ chức Kiểm tra
2. Bài mới: a. Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài
- GV giới thiệu tranh ảnh về môi trường giúp + Hs quan sát
HS nhận ra :
+ môi trường xanh sạch đẹp rất cần cho đời +HS lắng nghe và thực hiện
sống con người
+ bảo vệ môi trường là nhiện vụ của mọi người
có nhiều cách để bảo vệ môi trường …
- Để vẽ tranh về môi trường có thể chọn một
trong những hoạt động như: Vệ sinh trường lớp,
làng xóm, ao hồ, chăm sóc cây xanh…
Hoạt động 2: Cách vẽ
+ Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK và gợi - HS nắm cách vẽ :
ý cho HS cách vẽ theo các bước:
- GV gợi ý HS tìm chọn các hình ảnh chính phụ
làm rõ nội dung đề tài để vẽ tranh
+ vẽ hình ảnh chính trước sắp xếp cân đối
+ vé hình ảnh phụ cho sinh động
+ vẽ mầu theo ý thích


Hoạt động 3: Thực hành
+ Vẽ theo nhóm: các nhóm trao đổi tìm nội dung + Hs thực hiện vẽ bài.
và hình ảnh chính, phụ.
- Học sinh tự phân công nhau
làm bài.
+ HS lắng nghe và thực hiện
+ HS thực hiện vẽ theo hướng
dẫn.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV nhận xét chung tiết học.
- Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến xay dựng bài và có bài
vẽ đẹp.
5.Dăn dò:
- Nhắc một số em chưa hoàn thành về nhà thực hiện tiếp.
- Quan sát lọ hoa quả chuẩn bị mẫu cho bài học sau.
Tuần 28
Ngày soạn 21/03/09:
Ngày giảng: Thứ ba ngày 23 tháng 03 năm 2009
T1(5a2), T2(5a1)
Bài 28 : Vẽ theo mẫu
MẪU VẼ CÓ HAI HOẶC BA VẬT MẪU (Vẽ màu)
I. Mục tiêu:
- HS hiểu được đặc điểm của mẫu
- HS biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống mẫu.Có bố cục cân đối với tờ giấy.
- HS thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh.Cảm nhận được vẻ đẹp của hình
và độ đậm nhạt ở mẫu vẽ, ở bài vẽ.
* Hs khá, giỏi.
+ Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu, màu sắc phù hợp.
II.Chuẩn bị
GV: SGK,SGV
- chuẩn bị một vài mẫu vẽ như bình, lọ, quả…có hình dáng khác nhau.
HS : SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy.
- Mẫu vẽ theo nhóm.
III. Các hoạt động dạy học - chủ yếu:
1. Kiểm tra đồ dùng học tập
2. Bài mới: a. Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- GV: giới thiệu mẫu cùng học sinh chọn mẫu + Hs quan sát, tham gia chọn
vẽ. mẫu.
+ GV yêu cầu HS chọn bày mẫu theo nhóm và
n/xét về vị trí, h/dáng, đ/điểm, tỉ lệ chung, đậm - HS nhận xét
nhạt của mẫu. - Hs quan sát
+ Gợi ý HS cách bày mẫu sao cho đẹp +HS lắng nghe và thực hiện
+ So sánh tỉ lệ giữa các vật mẫu, hình dáng
màu sắc, đặc điểm của vật mẫu.
Hoạt động 2: Cách vẽ - HS nắm cách vẽ như sau:
+ Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK và gợi
ý cho HS cách vẽ theo các bước: + Hs thực hiện vẽ bài.
+ Vẽ kh/hình chung và kh/hình riêng từng mẫu.
+Tìm tỉ lệ từng bộ phận và phác hình băng nét + HS lắng nghe và thực hiện
thẳng. + HS thực hiện vẽ theo hướng
+ Nhìn mẫu , vẽ nét chi tiết cho đúng dẫn.
+ Vẽ đậm nhạt bằng bút chì màu.
+ Phác mảng đậm ,đậm vừa , nhạt
+ Dùng các nét gạch thưa, dày bằng màu tả
đậm nhạt. - Hs nhác lại các bước vẽ.
+ Yêu cầu hs nhắc lại các bước vẽ
Hoạt động 3: Thực hành - Hs thực hiện theo yêu cầu
- GV bày một mẫu chung cho cả lớp vẽ. - Hs thực hiện theo hướng dẫn
- GV yêu cầu HS quan sát mẫu trước khi vẽ và
vẽ đúng vị trí , hướng nhìn của các em.
- GV quan sát lớp, đến từng bàn để góp ý,
hướng dẫn cho HS còn lúng túng.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV cùng HS chọn một v ài bài vẽ đẹp và chưa đẹp nhận xét về:
+ Bố cục…
+ Hình vẽ (rõ đặc điểm…) và cách vẽ…
5.Dăn dò:
- Nhắc HS sưu tầm tranh ảnh lễ hội.
- Chuẩn bị đất nặn cho bài học sau.
Tuần 29
Ngày soạn 05/04/09:
Ngày giảng: Thứ hai ngày 07 tháng 04 năm 2010:
T1(5a2), T2(5a1),
Bài 29 : Tập nặn tạo dáng
ĐỀ TÀI NGÀY HỘI
I. Mục tiêu:
- HS hiểu được nội dung của một số ngày lễ.
- HS biết cách nặn s/xếp hình nặn theo đề tài
- HS yêu mến quê hương và trân trọng các phiong tục tập quán.
* Hs khá, giỏi.
- Hình nặn cân đối, thể hiện được hình dáng đang hoạt động tham gia lễ hội.
II.Chuẩn bị
GV: SGK,SGV- sưu tầm trah ảnh về ngày hội, một số hình nặn của nghệ nhân về
đề tài ngày hội (nếu có).
-Bài nặn của HS lớp trước, đất nặn hoặc giấy màu, hồ dán.
HS : SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy, sưu tầm tranh ảnh về ngày
hộiđất nặn hoặc giấy màu, hồ dán.
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Tổ ch
2. Bài mới: a. Giới thiệu bài:
- GV cho hs xem tranh tranh ảnh, đĩa hình về ngày hội để lôi cuốn hs vào bài học.
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung, đề tài
+ GV yêu cầu HS kể về những ngày hội ở quê + HS kể về những lễ hội mà
hương mình biết.
+ GV gợi ý HS nhớ lại các hoạt động trong ngày vd: hội Đền Hùng(Phú Thọ),
lễ hội như: Đấu vật, chọi gà, đu quay, kéo co, hội chọi trâu(Đồ Sơn)….
đua thuyền, múa rồng….. Hs quan sát
+ GV y/cầu HS xem tranh ảnh về lễ hội đã
chuẩn bị.
Tóm tắt: Trong những dịp lễ hội thường có
nhiều hoạt động giàu ý nghĩa và những trò chơi
rất vui. Lễ hội ở mỗi vùng miền thường mang
những nét đặc sắc khác nhau.
Hoạt động 2: Cách nặn
- GV yêu cầu HS chọn nội dung và tìm các hình - HS nắm cách nặn như sau:
ảnh chính, hình ảnh phụ để nặn. + Lưu ý: Nặn các chi tiết như
- GV nhắc HS nhớ lại cách nặn. khăn, áo, cờ...
+ Nặn từng bộ phận rồi ghép dính lại với nhau. - Nên nặn nhiều dáng người.
+ Nặn thêm hình ảnh phụ và chi tiết.
+ Tạo dáng và sắp xếp theo đề tài. + HS thực hiện nặn theo
hướng dẫn.
Hoạt động 3: Thực hành
- Nặn theo nhóm - Hs nặn theo nhóm
- GV quan sát, gợi ý bổ sung cụ thể cho từng cá - Hs thực hiện
nhân hoặc nhóm…
- GV gợi ý cho HS chỉnh sửa các dáng người sao
cho rõ nội dung.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV tổ chức cho HS quan sát,nhận xét một số bài về:
+ Hình nặn (rõ đặc điểm)
+Tạo dáng (sinh động) và sắp xếp các hình rõ nội dung…
- GV gợi ý HS xếp loại theo cảm nhận riêng và GV nhận xét cghung tiết học.
- Với các bài vẽ, xé dán, GV cũng tổ chức cho hs nhận xét, xếp loại như vậy.
- Sưu tầm một số đầu báo, tạp chí, báo tường.
5.Dăn dò:
*****************************************************
Tuần 30
Ngày soạn:4/04/2010:
Ngày giảng: Thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2010
T1(5a2), T2(5a1)
Bài 30 : .Vẽ trang trí
TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG
I. Mục tiêu:
- HS hiểu ý nghĩa của báo tường-HS yêu thích các hoạt động tập thể.
- HS biết cách trang trí và trang trí được đầu báo của lớp.
* Hs khá, giỏi.
- Trang trí được đầu báo t ường đơn giản, phù hợp với nội dung tuyên truyền.
II.Chuẩn bị
GV: - SGK,SGV- Sưu tầm một đầu báo (báo nhân dân, Hoa học trò, Nhi đồng,…)
- Một số đầu báo của lớp hoặc của trường.- Bài vẽ của HS năm trước .
HS : - SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy.
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Tổ chức:
2. Bài mới: a. Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét
- GV g/thiệu một số đầu báo và gợi ý: +HS quan sát,nhận thấy :
+ Tờ báo có: đầu báo và thân báo… -(nội dung gồm các bài báo,hình
+ Báo tường : Báo của mỗi đơn vị như : bộ vẽ, tranh ảnh minh hoạ,…).
đội, trường học,… thường ra vào những dịp lễ + Chữ :
Tết hoặc các đợt thi đua. SGV (123) - Tên tờ báo : là phần chính, chữ to,
- GV g/thiệu một số đầu báo và gợi ý để rõ,…
- Chủ đề của tờ báo : cỡ chữ nhỏ
HS…..
Chi đội 5A hơn.
- Tên đơn vị.
 SO THÁNG 9
CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 2 - 9
Hoạt động 2: Cách vẽ - Hình minh hoạ.
- GV g/thiệu hình gợi ý cách vẽ hoặc minh
hoạ… - HS nắm cách vẽ như sau:
- Vẽ phác các mảng chữ, hình minh hoạ cân
đối... + HS thực hiện vẽ bài.
+ Kẻ chữ và vẽ hình trang trí.
+ Vẽ màu tươi sáng, phù hợp với nội dung.
Hoạt động 3: Thực hành
- GVcó thể tổ chức cho HS như sau : + HS thực hiện vẽ theo hướng
dẫn.
+ Làm bài cá nhân.
+ Làm bài theo nhóm ở trên bảng. - HS thực hiện
- GV bao quát lớp, gợi ý, hướng dẫn bổ sung. - Vẽ theo nhóm
- HS thực hiện theo nhóm
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV, HS chọn một số bài để nhận xét, đánh giá về:
+ Bố cục (rõ nội dung).
+ Chữ (tên báo rõ, đẹp).
+ Hình minh hoạ (phù hợp, sinh động).
+ Màu sắc (tươi sáng, hấp dẫn,…).
- GV nhận xét chung tiết học
4.Dăn dò:
- Chuẩn bị đất nặn cho bài học sau.
TUẦN 31
Ngày soạn 19/4/09: T1(5a2), T2(5a3), T3(5a1)
Ngày giảng: Thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2009
BÀI 31 : Vẽ tranh
ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM
I. Mục tiêu:
- HS hiểu về nội dung đề tài- HS biết cách vẽ và vẽ được tranh theo ý thích.
- HS phát huy trí tưởng tượng khi vẽ tranh.
II.Chuẩn bị
GV: SGK,SGV- Hình gợi ý cách vẽ - Sưu tầm tranh về đề tài ước mơ của
em .
HS : SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy.
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Tổ chức
2. Kiểm tra:(2,) - Đồ dùng học tập
3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (1,)
- GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung
b. Giảng bài:
05’ Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung, đề tài.
- GV g/thiệu tranh ảnh có nội dung khác nhau + Hs quan sát
giúp HS nhận ra những tranh có nội dung ước
mơ: - HS nhận xét được
+ GV giải thích : vẽ ước mơ là thể hiện những
mong ước tốt đẹp của người về hiện tại và
tương lai theo trí tưởng tượng thông qua h.ảnh +HS lắng nghe
và màu sắc trong tranh.
+ Yêu cầu HS nêu ước mơ của mình
Hoạt động 2: Cách vẽ - HS nắm cách vẽ như
+ Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK và gợi sau:
ý cho HS cách vẽ theo các bước:
9’
- GV phân tích cách vẽ ở một vài bức tranh + Hs thực hiện vẽ bài.
+HS thấy được sự đa dạng về cách thể hiện
nội dung đề tài. + HS lắng nghe và
+ cách chọn hình thực hiện
+ cách bố cục. + HS thực hiện vẽ
+ vẽ mầu theo ý thích. theo hướng dẫn tự
+ cách vẽ mầu. chọn ước mơ riêng cho
- Cho HS q/sát một số bức tranh của lớp trước. mình
Hoạt động 3: Thực hành
+ Tập vẽ cá nhân : vẽ vào vở hoặc giấy - HS thực hiện
+ Vẽ theo nhóm: các nhóm trao đổi tìm nội dung - Vẽ theo nhóm
20’ và hình ảnh phân công vẽ mầu , vẽ hình -HS thực hiện theo
- GV quan sát, khuyến khích các nhóm chọn nội nhóm
dung và tìm cách thể hiện khác nhau , thi đua
xem nhóm nào thực hiện nhanh hơn , đẹp hơn
GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV nhận xét chung tiết học
- Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến xd bài và có
bài đẹp
04’ + Nhắc một số em chưa hoàn thành về nhà thực hiện tiếp.
5.Dăn dò:
- Quan sát lọ hoa quả chuẩn bị mẫu cho bài học sau .
Tuần 32
Ngày soạn 18/4/2010 : T1(5a2), T2(5a1)
Ngày giảng : Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2010
BÀI 32 : Vẽ theo mẫu
VẼ TĨNH VẬT ( VẼ MÀU)
I. Mục tiêu:
- HS hiểu được đặc điểm của mẫu.
- HS biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống mẫu.Có bố cục cân đối với tờ giấy.
- HS yêu thích vẽ đẹp của tranh tĩnh vật.
* Hs khá, giỏi.
+ Sắp xếp hình vẽ cân đối, màu sắc phù hợp.
II.Chuẩn bị
GV: SGK,SGV- chuẩn bị một vài mẫu vẽ như bình, lọ, quả…có hình dáng khác
nhau.
HS : SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy.
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Tổ chức
2. Bài mới: a. Giới thiệu bài:
b. Giảng bài:
Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét
- GV g/thiệu một số tranh tĩnh vật đẹp để tạo + Hs quan sát
cho HS hứng thú với bài học. yêu cầu HS nhận - HS nhận xét
+ Vị trí của vật mẫu
xét các tranh.
+ GV cùng HS bày mẫu gợi ý để các em nhận + Chiều cao, chiều ngang của mẫu.
+ H.dáng của lọ hoa,quả.
xét:
+ Màu sắc độ đậm nhạt của mẫu
- GV yêu cầu HS quan sát rồi nêu nhận xét của - Hs quan sát
mình
Hoạt động 2: Cách vẽ
- GV giới thiệu hình gợi ý cách vẽ theo trình tự - HS nắm cách vẽ :
+ Ước lượng chiều cao, chiều ngang, phác
khung hình chung.
+ tìm tỉ lệ của các mẫu vật
+ vẽ mầu theo ý thích ,
+ cách vẽ mầu .
- Cho HS quan sát một số bức tranh của lớp
trước để các em tự tin làm bài.
Hoạt động 3: Thực hành
- GV bày một mẫu chung cho cả lớp vẽ
- GV yêu cầu HS quan sát mẫu trược khi vẽ và
vẽ đúng vị trí , hướng nhìn của các em + HS thực hiện vẽ theo hướng dẫn.
- GV quan sát lớp, đến từng bàn để góp ý, - Hs thực hiện
hướng dẫn cho HS còn lúng túng để các em - Vẽ theo nhóm
h.thành bài vẽ. - Hs thực hiện theo nhóm
- GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ.
- GV quan sát , khuyến khích các nhóm chọn
nội dung và tìm cách thể hiện khác nhau , thi
đua xem nhóm nào thực hiện nhanh hơn , đẹp
hơn
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV nhận xét chung tiết học
- Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài
- Nhắc một số em cha hoàn thành về nhà thực hiện tiếp.
5.Dăn dò:
- Sưu tầm tranh ảnh về trại hè thiếu nhi trên sách, báo
- Chuẩn bị đất nặn cho bài học sau.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV nhận xét chung tiết học
- Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài
- Nhắc một số em cha hoàn thành về nhà thực hiện tiếp.
Tuần 33
Ngày soạn 4/5/09: T1(5a2), T2(5a3), T3(5a!0
Ngày giảng: Thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2009
Bài 33 : Vẽ trang trí
TRANG TRÍ CỔNG TRẠI HOẶC LỀU TRẠI THIẾU NHI
I. Mục tiêu:
- HS hiểu vai trò ý nghĩa của trại thiếu nhi .
- HS biết cách trang trí và trang trí được cổng , lều trại theo ý thích
- HS yêu thích các hoạt động tập thể
II.Chuẩn bị
GV: SGK,SGV- Hình gợi ý cách vẽ - ảnh chụp cổng , lều trại.
HS : SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy.
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Tổ chức
2. Kiểm tra:(2,) - Đồ dùng học tập
3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (1,)
- GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung
b. Giảng bài:
06’ Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét
- GV giới thiệu một số hình ảnh về cổng , + Hs quan sát
lều trại . yêu cầu HS nhận xét các tranh .. - HS nhận xét được
+ GV cùng HS bày mẫu gợi ý để các em
nhận xét.
+ Hội trại thường tổ chức vào dịp nào, ở + Ngày lễ, ngày kỷ
niệm.
đâu?
+ Trại gồm những phần chính nào? +Cổng trại,lều trại,...
+ Những vật liệu cần thiết để dựng trại? + Tre,nứa, vải, giấy,…..
- GV yêu cầu HS q/sát rồi nêu nhận xét của - HS nắm cách vẽ như
mình. sau:
Hoạt động 2: Cách trang trí trại
09’ - GV giới thiệu trang trí cổng trại.
+ Vẽ hình cổng hàng rào , hình trang trí theo + Hs thực hiện vẽ bài.
ý thích
+ Trang trí lều trại : Vẽ hình lều trại cân
đối với hình giấy , trang trí lều trại theo ý + HS lắng nghe và thực
hiện
thích.
+ Vẽ mầu theo ý thích.
+ Cách vẽ mầu.
- Cho HS q/sát một số bức tranh của lớp tr - + HS thực hiện vẽ theo
ước. hướng dẫn.

Hoạt động 3: Thực hành
+ Tập vẽ cá nhân : vẽ vào vở hoặc giấy. - Hs thực hiện
20’ + Vẽ theo nhóm: các nhóm trao đổi tìm nội - Vẽ theo nhóm
dung và hình ảnh phân công vẽ mầu , vẽ - Hs thực hiện theo
hình nhóm
- GV quan sát , khuyến khích các nhóm chọn
nội dung và tìm cách thể hiện khác nhau ,
thi đua xem nhóm nào thực hiện nhanh hơn ,
đẹp hơn
- GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ
Hoạt động 4:Nhận xét đánh giá:
03’ -GV chọn một số bài hoàn thành để nhận
xét
-Hs tự chọn bài mà mình thích.
5.Dăn dò:
- Sưu tầm tranh ảnh về một đề tài mà em yêu thích.
Tuần 34
Ngày soạn 11/05/09 : T1(5a2), T2(5a3), T3(5a1)
Ngày giảng : thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2009
Bài 34 : Vẽ tranh
ĐỀ TÀI TỰ CHỌN
I. Mục tiêu:
- HS biết cách tìm chọn nội dung đề tài .
- HS biết cách vẽ và vẽ theo ý thích
- HS yêu thích các hoạt động tập thể
II.Chuẩn bị
GV: SGK,SGV - Hình gợi ý cách vẽ của một số bài tranh đề tài.
HS : SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở tập vẽ 5, chì, màu, tẩy.
III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu:
1. Tổ chức
2. Kiểm tra:(2,) - Đồ dùng học tập
3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (1,)
- GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung.
b. Giảng bài:
05’ Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài
- GV giới thiệu một số tranh của hoạ sĩ và HS về + Hs quan sát, nhận xét
các đề tài khác nhau. các tranh.
+ Có rất nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn để
vẽ tranh. - HS nhận xét được:
+ Có rất nhiều cách vẽ tranh khác nhau. + Hình ảnh chính nằm ở
- GV phân tích HS thấy được vẻ đẹp và tính sáng giữa tranh……
tạo về nội dung cũng như cách bố cục, hình vẽ, + Bố cục cân đối……
vẽ màu... + Hình ảnh phụ nằm ở
- GV yêu cầu một vài HS phát biểu chọn nội dung các góc…..
và nêu các hình ảnh chính phụ sẽ vẽ ở tranh.
Hoạt động 2: Cách vẽ - HS nắm cách vẽ như
09’ - GV nêu yêu cầu của bài và dành thời gian cho sau:
học sinh thực hành. + Vẽ bài theo các bước
đã hướng dẫn như ở các
bài trước.
Hoạt động 3: Thực hành + HS thực hiện vẽ theo
- HS tự chọn nội dung và vẽ theo cảm nhận riêng. hướng dẫn.
15’ - GV quan sát lớp nhắc nhở HS tập trung làm bài.
- Gợi ý cho một số em còn lúng túng trong cách
chọn đề tài, cách vẽ.
- Khích lệ những học sinh để các em tìm tòi sáng - Hs thực hiện
tạo, có cách thể hiện riêng về bố cục, hình, màu…
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- GV gợi ý HS tự nhận xét và xếp loại các bài vẽ theo cảm nhận riêng.
- Khen ngợi, động viên những HS học tập tốt.
- Chọn một số bài đẹp làm ĐDDH.
5.Dăn dò:
- Tự chọn các bài vẽ đẹp trong năm để chuẩn bị cho trưng bày kết quả học
tập cuối năm.
TUẦN:35 Bài 35 : Tổng kết năm học
TRƯNG BÀY CÁC BÀI VẼ, BÀI NẶN ĐẸP
I. Mục tiêu:
- Đây là năm học cuối của bậc tiểu học, GV và HS c ần th ấy đ ược k ết qu ả, d ạy- h ọc
mĩ thuật trong năm học và trong bậc học.
- Nhà trường thấy được công tác quản lí dạy – học mĩ thuật.
- GV rút kinh nghiệm cho dạy- học ở những năm tiếp theo.
- HS thấy rõ những gì đã đạt được và có ý thức phấn đấu trong các năm học tiếp theo
ở bậc THCS.
- Phụ huynh HS biết kết quả học tập của con em mình.

II.Hình thức tổ chức
- GV và HS chọn các bài vẽ đẹp ở các phân môn(vẽ ở lớp và vẽ ở nhà, nếu có).
- Dán bài vẽ vào bảng hoặc giấy A0.
- Trưng bày ở nơi thuận tiện trong trường cho nhiều người xem.
- Trình bày đẹp:
Có bo, n ẹp , dây treo; Có tên tranh, tên h ọc sinh, tên l ớp ở d ưới m ỗi
bài. VD: TRANG TRÍ HÌNH TRÒN. Bài vẽ của Vũ Văn Việt, lớp 5A.
Có thể trình bày từng phân môn…………………….
- Bày các bài tập nặn vào khay, có tên bài nặn, có tên học sinh.
- GV tổ chức cho học sinh xem và trao đổi ngay ở nơi trưng bày để nâng cao nh ận
thức, cảm thụ về cái đẹp, giúp cho việc dạy- h ọc mĩ thuật có hi ệu q ủa h ơn ở nh ững
năm sau.

III. Đánh giá
- Tổ chức cho học sinh xem và gợi ý các em nhận xét, đánh giá.
- Tổ chức cho phụ huynh xem vào dịp tổng kết.
- Khen ngợi những học sinh có nhiều bài vẽ đẹp và tập thể lớp học tốt.
______________________________________________________________________
HẾT NĂM HỌC
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản