Giáo án môn Sinh: Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
651
lượt xem
144
download

Giáo án môn Sinh: Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu các cặp tính trạng nghiên cứu do các gen nằm trên cùng một NST quy định thì sự di truyền các tính trạng đó có diễn ra theo quy luật giống như trên hay không?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Sinh: Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen

 1. chµo c¸c em häc sinh ! Bùi Thị Nguyệt Nga Tr−êng THPT Đan Phượng
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Bài tập: B: thân xám > b: thân đen V: cánh dài > v: cánh cụt Pa: X bbvv BbVv KG:ệ kiểu gen:? 1Bbvv : 1bbVv : 1bbvv tỉ l 1BbVv Fa: KH tỉ lệ kiểu hình ?
 3. Ở trường hợp trên thì các gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các NST khác nhau. Nếu các cặp tính trạng nghiên cứu do các gen nằm trên cùng một NST quy định thì sự di truyền các tính trạng đó có diễn ra theo quy luật giống như trên hay không?
 4. Bài 11 Liên kết gen và hoán vị gen Bùi Thị Nguyệt Nga Trường THPT Đan Phượng
 5. I. LIÊN KẾT GEN 1. Thí nghiệm của Moocgan: P(t/c): X F1: 100% Pa: X ( F1 ) Fa:
 6. I. LIÊN KẾT GEN 1. Thí nghiệm của Moocgan: Nghiên cứu Nghiên cứu P(t/c): X thí nghiệm thí nghiệm và nhận xét và nhận xét F1: kếtt quả ? kế quả ? 100% Pa: X So sánh sự khác nhau với Fa: kết quả của Menđen?
 7. I. LIÊN KẾT GEN 2. Nhận xét: • So với phân li độc lập của Menđen thì số kiểu hình giảm, số tổ hợp giảm • Xám (B) luôn đi kèm với cánh dài (V), thân đen (b) luôn đi kèm với cánh cụt (v).
 8. I. LIÊN KẾT GEN 3. giải thích: B và V cùng nằm trên một nst b và v cùng nằm trên một nst Các gen trên 1 NST luôn đi cùng nhau trong quá trình sinh giao tử, hạn chế sự tổ hợp tự do của các gen Các gen nằm trên cùng một NST luôn di truyền cùng nhau được gọi là một nhóm gen liên kết. Số nhóm gen liên kết bằng số lượng NST đơn bội của loài (n)
 9. I. LIÊN KẾT GEN Ví dụ: ở người có 2n = 46. có phải các gen trên 1 NST lúc nào cũng di truyền cùng nhau? Vậy người có bao nhiêu nhóm gen liên kết ? Có 23 nhóm gen liên kết.
 10. II. HOÁN VỊ GEN 1.Thí nghiệm của Moocgan và hiện tượng hoán vị gen: a. Thí nghiệm bv Pa: BV X bv (F1) bv 0.415 : 0.415 Fa: : 0.085 0.085
 11. II. HOÁN VỊ GEN 1. Thí nghiệm của Moocgan và hiện tượng hoán vị gen: Nghiên cứu thí nghiệm của Moocgan trên ruồi giấm , thảo luận nhóm và nhận xét kết quả: Cách tiến hành thí nghiệm về hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen? So sánh kết quả thí nghiệm với kết quả của phân li độc lập và liên kết gen?
 12. II. HOÁN VỊ GEN 1. Thí nghiệm của Moocgan và hiện tượng hoán vị gen: b. Nhận xét: Khi đem lai phân tích ruồi đực F1 thì kết quả thu được khác với đem lai phân tích ruồi cái F1 Kết quả Fa thu được 4 loại kiểu hình: • So với liên kết gen: tăng số loại kiểu hình • So với phân li độc lập của Menđen: giống về các loại kiểu hình nhưng khác về tỉ lệ kiểu hình. Hiện tượng hoán vị gen
 13. II. HOÁN VỊ GEN 1. Thí nghiệm của Moocgan và hiện tượng hoán vị gen Ở Fa xuấổ hiệp lcác kitính trạng của bốở Pa sự t t hợ n ại các ểu hình nào mà khôngvà mẹVì sao giảisthíchấbằng n ơ sểu hình đó? có? có thể có ự xu t hiệ c ki ở tế bào học như thế nào? Kiểu hình của Fa mà ở Pa không có là: thân xám, cánh cụt thân đen, cánh dài Do có sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ là thân đen, cánh dài và thân xám, cánh cụt.
 14. II. HOÁN VỊ GEN 2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen: B b b b F1: V v v v Xám, dài Đen, cụt B b V v GPa b B B b b v V V v v 0.415 0.085 0.085 0.415 1.0 Giao tử có hoán vị gen
 15. II. HOÁN VỊ GEN 2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen: B b b b F1: V v v v Xám, dài Đen, cụt GPa B B b b b V v v v v 0.415 0.085 0.085 0.415 1.0 B B b b 0.415 0.085 0.085 0.415 V v v v 0.415 0.085 0.085 0.415 B b B b b b b b b V v v v V v v v v Đ, C X, D X, C Đ, D
 16. II. HOÁN VỊ GEN 2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen: Sự trao đổi đoạn giữa 2 crômatit không chị em để tạo ra giao tử hoán vị diễn ra vào thời điểm nào trong giảm phân? Ở kì đầu của lần phân bào I trong giảm phân.
 17. II. HOÁN VỊ GEN 2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen: • Cho rằng gen quy định hình dạng cánh và màu sắc thân cùng nằm trên một NST. Khi giảm phân chúng đi cùng nhau nên phần lớn con giống bố hoặc mẹ. • ở một số cơ thể cái khi giảm phân xảy ra TĐC giữa 2 trong 4 crômatit chị em khi chúng tiếp hợp dẫn đến đổi vị trí các gen làm xuất hiện BDTH •Tần số hoán vị gen: là khái niệm phản ánh khoảng cách tương đối giữa 2 gen trên NST.
 18. II. HOÁN VỊ GEN 2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen Trong phép lai phân tích tần số hoán vị gen được tính theo công thức sau: Tần số HVG (f) = tổng số cá thể chiếm tỉ lệ ít x100% Tổng số cá thể tạo ra Tần số hoán vị gen ở thí nghiệm trên là bao nhiêu? Tần số HVG = 0.085 + 0.085 = 0.17 (hoặc 17%)
 19. II. HOÁN VỊ GEN 2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen: Cho các kiểu gen: AB AB , AB , AB, Ab , Ab , aB , Ab , aB , ab , AB Ab aB ab aB Ab aB ab ab ab Hãy cho biết hoán vị xảy ra ở những kiểu gen nào có thể tạo ra sự tái tổ hợp giữa các gen không alen (hoán vị gen có hiệu quả)? AB Ab (dị hợp 2 cặp gen) ab aB
 20. II. HOÁN VỊ GEN 2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen: Hoán vị gen có hiệu quả khi trong các gen liên kết phải chứa ít nhất 2 cặp gen dị hợp.
Đồng bộ tài khoản