Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 26: CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG?

Chia sẻ: pencil_5

Mục tiêu: Kiến thức: - Phân tích TN và tham gia thiết kế 1 TN đơn giản để HS phát hiện được có hiện tượng hô hấp ở cây xanh. - Hiểu được khái niệm về hiện tượng hô hấp và hiểu được ý nghĩa của hô hấp đối với đời sống của cây.

Nội dung Text: Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 26: CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG?

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 26: CÂY CÓ HÔ
HẤP KHÔNG?

I.Mục tiêu:

Kiến thức:

- Phân tích TN và tham gia thiết kế 1 TN đơn giản để
HS phát hiện được có hiện tượng hô hấp ở cây xanh.

- Hiểu được khái niệm về hiện tượng hô hấp và hiểu
được ý nghĩa của hô hấp đối với đời sống của cây.

Kĩ năng:

- Quan sát, thí nghiệm.

- Tập thiết kế thí nghiệm.

Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ cây xanh.

II.Phương tiện:

- GV: + Tranh vẽ H 23.1

+ Kết quả TN1, dụng cụ TN 2 như SGK.
- HS: Xem lại kiến thức đã học.

III.Hoạt động dạy học:

1/Bài cũ: Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng
đến quá trình quang hợp

2/Bài mới:Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

HĐ 1: Các TN chứng minh I.Các TN chứng minh hiện
hiện tượng hô hấp ở cây tượng hô hấp ở cây

a/ Thí nghiệm 1: a/ Thí nghiệm 1 của nhóm Lan

- Yêu cầu HS nghiên cứu và Hải:
- HS đọc TN và quan sát
TN1.

- GV có thể tiến hành TN và H23.1
đưa ra kết quả để HS quan sát. - Hoạt động độc lập và suy
nghĩ tìm cách giải thích
- Cho HS trình bày lại TN.
nguyên nhân dẫn đến kết quả
- GV giảng giải hiện tượng
cốc nước vôi trong bị đục khi TN.
có CO2.  Thảo luận nhóm theo lệnh
- Yêu cầu HS nêu được lượng .
khí trong chuông A tăng lên
 Không khí trong 2 cốc đều
chỉ có thể do cây thải ra.
có chứa khí cacbonic vì đã
b/ Thí nghiệm 2: làm cho nước vôi trong nổi
- Yêu cầu HS thiết kế được váng
TN dựa trên những dụng cụ có  Lớp váng ở chuông A dày
sẵn. hơn vì trong chuông có
- Hỏi: Các bạn An, Dũng nhiều khí cacbonic do cây hô
làm TN có mục đích gì? hấp thải ra
- GV quan sát các nhóm hoàn - Đại diện nhóm trình bày kết
thành TN  hướng dẫn gợi ý quả  nhóm khác nhận xét,
cách bố trí TN. bổ sung.

- GV giải thích khi đặt cây  Kết luận: Ở ngoài sáng
vào bình kín ban đầu còn khí cây hô hấp thải ra khí cac bo
O2  khi đưa que đóm vào thì nic
tắt ngay  không còn O2 và b/ Thí nghiệm 2 của nhóm An
và Dũng:
cây đã nhả ra CO2.

Tích hợp giáo dục môi - HS đọc SGK và quan sát
trường: tranh.
Qua các thí nghiệm cho thấy - 1,2 nhóm tự thiết kế TN
cây xanh có nhiều hoạt động trước lớp với các dụng cụ có
sinh lý xảy ra mà ta không sẵn.
để ý => giáo dục lòng yêu - HS các nhóm tiến hành thảo
thiên nhiên , yêu khoa học luận các bước TN:

B1: Đặt chậu cây lên tấm
kính rồi dùng cốc thủy tinh
chụp lên chậu cây

B2: Lấy túi giấy đen bịt kín
cốc thủy tinh

Để trong tối khoảng 4 giờ

B3: Đốt ngọn đóm đưa vào
trong cốc => đóm tắt không
cháy

 Kết luận: Ở trong tối cây
hô hấp hút khí oxy nhã khí
cacbonicTiểu kết:

Cây xanh hô hấp hút khí oxy và nhã khí cacbonicHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

HĐ 2: Hô hấp ở cây II.Hô hấp ở cây

- Yêu cầu HS hoạt động độc - Đọc và độc lập suy nghĩ,
lập, tự nghiên cứu SGK, trả trả lời các câu hỏi.
lời câu hỏi: - Viết sơ đồ tóm tắt hiện
+ Hô hấp là gì? Hô hấp có ý tượng hô hấp.
nghĩa như thế nào đối với
đời sống của cây?
- Các nhóm thảo luận, trả lời
+ Những cơ quan nào của các câu hỏi theo yêu cầu của
cây tham gia vào quá trình GV  các nhóm khác bổ sung
quang hợp và trao đổi khí hoàn thiện.
với môi trường ngoài?

+ Cây hô hấp vào thời gian
nào?
- Nêu được các biện pháp qua
+ Người ta dùng biện pháp thực tế như cuốc tháo đất tơi
nào để giúp rễ và hạt mới xốp  kết luận.
gieo hô hấp?

- GV giải thích các biện pháp
kĩ thuật trong trồng trọt.Tiểu kết:

Cây hô hấp cả ngày lẫn đêm. Tất cả các bộ phận
của cây đều hô hấp

Sơ đồ hô hấp:

Chất hữu cơ + O2  năng lượng + CO2 + hơi nước
IV.Kiểm tra – đánh giá(5’):

- Muốn CM được cây hô hấp ta phải làm TN gì?

- Hô hấp là gì? Ý nghĩa của hô hấp đối với cây?

- So sánh quá trình quang hợp và quá trình hô hấp.

V. hoạt động nối tiếp(2’):

- Học và làm bài tập.

- Chuẩn bị bài tiếp theo, HV hướng dẫn HS làm TN
bài học sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản