Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 34: ÔN TẬP HỌC KÌ I

Chia sẻ: pencil_5

Biết cách trả lời câu hỏi theo biểu bảng - Chú thích được các hình vẽ - Tiếp tục phát triển kĩ năng tư duy lí luận: Phân tích,

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 34: ÔN TẬP HỌC KÌ I

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 34: ÔN TẬP HỌC
KÌ II.Mục tiêu:

Kiến thức:

- Hệ thống hoá toàn bộ các kiến thức đã học trong
HKI

Kĩ năng:

- Biết cách trả lời câu hỏi theo biểu bảng

- Chú thích được các hình vẽ

- Tiếp tục phát triển kĩ năng tư duy lí luận: Phân tích,
so sánh, tổng hợp, khái quát hóa

II. Phương tiện:

- Các tranh vẽ có liên quan

- Các bảng phụ

III.Hoạt động dạy học:
1/ Bài cũ: Không kiểm tra

2/ Bài mới:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
sinh

Hoạt động 1: Hệ thống I. Hệ thống hoá toàn
hoá toàn bộ các kiến thức bộ các kiến thức đã
đã học học
Giới thiệu nôi dung chính: Nắm bắt nội dung cần
ôn tập
CH Ủ CHUẨN KIẾN
THỨC
ĐỀ
CHÍNH

Chương Các loại rễ, các
miền của rễ,
II
chức năng của
Rễ
rễ

Chương Cấu tạo ngoài
của thân, các 1/ Các loai rễ:
III
loại thân,sự Phân biệt rễ cọc rễ
Thân
vận chuyển các chùm.
chất trong thân
Các miền của rễ:
Chương Đặc điểm bên  Miền trưởng thành.
ngoài của lá,
IV
 Miền hút.
các kiểu xếp lá

 Miền sinh trưởng.
trên thân và
cành, các chức  Miền chóp rễ.
năng của lá Biểu
bì -> lông hút
1/ Rễ(13’):
Vỏ
 Treo tranh 8.1, 8.2.
M. Hút Thịt
 Treo tranh rễ cọc, rễ
vỏ
chùm -> phân biệt 2 loại rễ.

 Treo tranh: “Các miền
Ruột
của rễ” -> y/c hs lên xác
Trụ giữa
định các miền của rễ ->
M.rây
chức năng.

 Nêu cấu tạo miền hút của Bó M
rễ?

 Cây cần những loại muối M.gỗ
khoáng chủ yếu nào?

 Xác định con đường hút
Đạm
nước và MK của rễ?
Muối khoáng cây cần
Lân


Kali

 HS lên tranh xác định
con đường hấp thụ nước
và muối khoáng?

2/Thân:

 Trả lời câu hỏi GV.
Thân(12’):
 Trả lời câu hỏi gv +
 Treo tranh, cho học sinh điền sơ đồ.
xác định các bộ phận của Thân
thân. chính
 Phân biệt chồi lá và chồi Thân cây Cành(
hoa. thân phụ)
 Gv treo tranh cấu tạo Chồi
trong thân. ngọn Chồi lá

 y/c hs lên tranh chú thích Chồi
và điền vào bản sơ đồ. nách

 Cho hs xác định các loại
Chồi hoa
thânCác loại thân:
Thân gổ

Thân đứng
Thân cột
Thân cỏ

Thân leo: Mềm, yếu
leo bằng tua cuốn, tay
móc

Thân bò: thân mềm,
yếu leo bò sát mặt đất
 Hoàn thành sơ đồ cấu
tạo trong của thân non


 Hs thực hiện y/c của
GV.


Biểu bì

Vỏ


3/ Lá(10’):
Thịt vỏ
- Quan sát tranh vẽ, xác
Thân non
định các bộ phận bên
M rây
ngoài của lá
Bó M

Trụ giữa
M gổ


Ruột
- Xác định các kiểu xếp lá
3/ Lá:
trên thân và cành
Đặc điểm bên ngoài
- Các chức năng của lá?
của lá:

 Cuống lá: Hình trụ
gắn phiến lá với thân
hoặc cành

 Phiến lá: màu xanh,
- Viết sơ đồ quang hợp, sơ hình dạng bản dẹt có
đồ hô hấp. nhiều gân lá

 Gân lá: gồm ba kiểu
song song, hình mạng
và hình cung

 Các kiểu xếp lá trên
thân và cành:

Mọc cách, mọc đối, mọc
vòng.

Trình bày được ba
- Em hãy kể các biện
chức năng:
pháp bảo vệ và phát triển
 Quang hợp
cây xanh.
 Hô hấp

 Thoát hơi nướcViết sơ đồ quang hợp.
Em hãy kể bốn biện
pháp bảo vệ và phát
triển cây xanh.

Sơ đồ quang hợp:

Khí cacbonic + Nước
Ánh sáng Tinh bột +
Khí ôxy

Diệp lục

Sơ đồ hô hấp:

Chất hữu cơ + Ô xy
Năng lượng + Hơi
nước

Kể các biện pháp bảo
vệ và phát triển cây
xanhIV. Kiểm tra – đánh giá(7’):

Nhấn mạnh những điểm cần lưu ý :

 Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

 Kể tên và nêu đặc điểm của từng loại thân ? Lấy ví
dụ minh họa.
 Đặc điểm bên ngoài của lá? Kể tên các kiểu xếp lá
trên thân và cành.

 Viết sơ đồ quang hợp. Em hãy kể bốn biện pháp
bảo vệ và phát triển cây xanh.

V. Hoạt động nối tiếp(3’):

 Học kỹ các nội dung chính để chuẩn bị cho tiết
kiểm tra học kỳ I
********************************
****
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản