Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 40: HẠT VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT

Chia sẻ: pencil_5

Mục tiêu: Kiến thức: - Kể được tên các bộ phận của hạt. - Phân biệt được hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm - Biết cách nhận biết hạt trong thực tế. Kĩ năng: - Quan sát - Phân tích so sánh Thái độ: - Biết cách lựa chọn và bảo quản hạt giống.

Nội dung Text: Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 40: HẠT VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 40: HẠT VÀ CÁC
BỘ PHẬN CỦA HẠT

I.Mục tiêu:

Kiến thức:

- Kể được tên các bộ phận của hạt.

- Phân biệt được hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm

- Biết cách nhận biết hạt trong thực tế.

Kĩ năng:

- Quan sát

- Phân tích so sánh

Thái độ:

- Biết cách lựa chọn và bảo quản hạt giống.

II.Phương tiện:

- Mẫu vật:

+ Hạt đỗ đen ngâm nước trong một ngày.

+ Hạt ngô đặt trên bông ẩm trước 3, 4 ngày.
- Tranh: Các bộ phận của hạt đỗ đen và hạt ngô.

- Kim mũi mác, kính lúp cầm tay.

III.Tiến trình:

1/Kiểm tra bài cũ:5’

- Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả
thịt? Cho 3 ví dụ về quả khô và 3 ví dụ về quả thịt?

- Quả mọng khác quả hạch ở điểm nào? Cho ví dụ về
quả mọng và quả hạch?

2/Bài mớiHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

HĐ 1(20’): Tìm hiểu các bộ I. Các bộ phận của hạt
phận của hạt - Đọc lệnh trong sách giáo
- Hướng dẫn học sinh bóc bỏ khoa trang 108
hai loại hạt: ngô và đỗ đen. - Mỗi học sinh tự thực hiện
- Dùng kính lúp quan sát và theo lệnh
đối chiếu với hình 33.1 và - Quan sát hình 33.1 và 33.2
33.2 -> tìm đủ các bộ phận tìm trên mẫu vật các bộ phận
của hạt. của hạt.

- Sau khi quan sát học sinh
điền kết quả vào bảng sách - Học sinh điền kết quả vào
giáo khoa trang 108. bảng sách giáo khoa 108
- Giáo viên treo tranh câm: - Học sinh lên bảng chú thích
“các bộ phận của hạt đỗ đen vào tranh câm các bộ phận của
và hạt ngô” hạt
- Hỏi: Hạt gồm những bộ - Học sinh trả lời câu hỏi của
phận nào? giáo viên

-> Rút ra kết luận
Tiểu kết:

Hạt gồm:

- Vỏ: bao bọc bên ngoài
- Phôi gồm: rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi
mầm.

- Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong lá
mầm hoặc trong phôi nhũHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

HĐ2(13’): Phân biệt hạt một II.Phân biệt hạt một lá mầm
lá mầm và hạt hai lá mầm. và hạt hai lá mầm.

- Căn cứ vào bảng sách giáo - Mỗi học sinh so sánh, phát
khoa trang 108 -> yêu cầu học hiện điểm giống và khác nhau
sinh tìm những đặc điểm giữa hạt một lá mầm và hạt
giống và khác nhau của hạt hai lá mầm -> ghi vào vỡ bài
ngô và hạt đỗ đen. tập.

- Yêu cầu học sinh đọc thông
tin trong sách giáo khoa trang - Đọc thông tin trong sách
109 giáo khoa trang 109
- Hỏi: Hạt hai lá mầm khác
- Học sinh trả lời -> học sinh
hạt 1 lá mầm ở điểm nào?

- Giáo viên nhận xét, bổ sung khác nhận xét bổ sung
hoàn chỉnh câu trã lời của học -> kết luận
sinh.

Tích hợp giáo dục môi
trường:

Thực vật cung cấp nguồn
dinh dưỡng rất lớn cho con
người và sinh vật sống thông
qua quả và hạt , do vậy
chúng ta cần phải biết bảo
vệ thực vật , bảo vệ cây
xanh.Tiểu kết:

Cây hai lá mầm: Phôi của hạt có 2 lá mầm

Cây một lá mầm: Phôi của hạt chỉ có một lá mầm
IV.Kiểm tra – đánh giá(5’):

- Học sinh đọc kết luận chung trong sách giáo khoa.

- Giáo viên treo tranh câm học sinh lên xác định các
bộ phận của hạt

- So sánh giữa hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm.

- Vì sao người ta phải giữ hạt làm giống là những hạt
to, mẩy, không bị sức sẹo và không bị sâu bệnh?

V.Hoạt động nối tiếp(2’):

Chuẩn bị bài “Phát tán quả và hạt”

- Các loại quả: Quả Chò, quả ké, trinh nữ

- Hạt: Hạt xà cừ, hạt bông gòn, bông vải
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản