Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 48 : ÔN TẬP

Chia sẻ: pencil_5

Mục tiêu: Kiến thức: - Hệ thống hoá toàn bộ các kiến thức đã từ chương VI = chương VIII Kĩ năng:

Nội dung Text: Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 48 : ÔN TẬP

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 48 : ÔN TẬPI.Mục tiêu:

Kiến thức:

- Hệ thống hoá toàn bộ các kiến thức đã từ chương
VI => chương VIII

Kĩ năng:

- Biết cách trả lời câu hỏi theo biểu bảng

- Tiếp tục phát triển kĩ năng tư duy lí luận: Phân tích,
so sánh, tổng hợp, khái quát hóa

II.Phương tiện:

- Các tranh vẽ có liên quan

- Các bảng phụ

III.Tiến trình:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Hệ thống hoá I.Hệ thống hoá toàn bộ các
toàn bộ các kiến thức đã kiến thức đã học( bắt đầu từ
học( bắt đầu từ học kỳ II ) học kỳ II )

1/ Chương VI: Hoa và sự Quan sát tranh, ảnh để nằm
sinh sản hữu tính bắt kiến thức trả lời câu hỏi

Hướng dẫn HS quan sát sơ  Thụ phấn là quá trình hạt
đồ thụ phấn nêu câu hỏi: phấn tiếp xúc với đầu nhụy của
-Thụ phấn là gì? Có mấy hình hoa. Có hai hình thức thụ phấn:
Tự thụ phấn và giao phấn
thức thụ phấn?

-Nêu đặc điểm của cây thụ  Đặc điểm của cây thụ phấn
nhờ gió:
phấn nhờ gió và nhờ sâu bọ?
o Hoa thường nằm ở ngọn cây.

o Bao hoa thường tiêu giảm.

o Chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều,
nhỏ, nhẹ.
o Đầu nhuỵ thường có lông
dính.

Những hoa thụ phấn nhờ sâu
bọ thường có các đặc điểm
sau:

+ Màu sắc sặc sỡ
Hướng dẫn HS quan sát sơ
+Hương thơm mật ngọt
đồ thụ tinh, nêu câu hỏi:
+Hạt phấn có gai
-Thụ tinh là gì? Sự khác biệt
cơ bản nhất giữa thụ phấn và +Đầu nhuỵ có chất dính
thụ tinh? Trình bày quá trình Điểm khác biệt cơ bản nhất
kết hạt và tạo quả? giữa thụ tinh và thụ phấn:

Thụ tinh Thụ phấn

Có sự kết hợp Có sự tiếp
2/ Chương VII; Quả và hạt giữa TBSD xúc giữa hạt
Cho HS quan sát tranh vẽ đực và TBSD phấn với đầu
các bộ phận của hạt ngô và cái nhụy
lúa, nêu câu hỏi: Sau khi thụ tinh:
-Hạt gồm những bộ phận nào? + Hợp tử phát triển thành phôi
Sự khác biệt cơ bản nhất giữ
+ Noãn phát triển thành hạt
hạt của cây một lá mầm và hai
chứa phôi
lá mầm?
+ Bầu nhuỵ phát triển thành
-Những điều kiện bên ngoài
quả chứa hạt
và bên trong nào cần cho hạt
Hạt gồm:
nảy mầm?
- Vỏ: bao bọc bên ngoài
3/ Chương VIII: Các nhóm
- Phôi gồm: rễ mầm, thân
thực vật
mầm, lá mầm và chồi mầm.
Hướng dẫn học sinh hoàn
- Chất dinh dưỡng dự trữ của
thành nội dung của bảng
hạt chứa trong lá mầm hoặc
sau dưới dạng điền khuyết:
trong phôi nhũ

Sự khác biệt cơ bản nhất giữ
hạt của cây một lá mầm và hai
Tảo Rêu Quết
Đặc lá mầm:
điểm
Cây hai lá mầm: Phôi của hạt
có 2 lá mầm
Cấu
tạo Cây một lá mầm: Phôi của hạt
chỉ có một lá mầm
Sinh
sản Đặc Tảo Rêu Quết
điểm

Chưa Đã có Có
Sử dụng bảng phụ để hoàn
phân thân, thân, lá
Cấu
thiện kiến thức
hóa lá và và rễ
tạo
thành rễ thực
sự, có
rễ, giả,
chưa mạch
thân
dẫn

và lá
mạch
dẫnBào tử
Sinh Sinh Bào
sản dưỡng tử
H ọc sinh ghi lại những nội dung cần thiết, c ơ
b ảnHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Hoạt động 2: Vận dụng các II.Vận dụng kiến thức:
kiến thức - Học sinh đọc kĩ câu hỏi thảo
Giáo viên lần lượt nêu từng luận bổ sung và thống nhất câu
câu hỏi về các kiến thức trọng trả lời
tâm, yêu cầu học sinh trả lời. - Đại diện nhóm trả lời câu hỏi
- Trong trường hợp nào thì - Bổ sung hoàn thiện.
con người cần thụ phấn cho
hoa? nuôi ong trong vườn cây
ăn quả có lợi gì?

- Cần phải chọn những hạt đạt
những tiêu chuẩn cơ bản nào
để làm giống?Vì sao sau khi
gieo hạt gặp trời mưa to đất bị
úng thì phải tháo hết nước
ngay?

- Tại sao Rêu ở cạn nhưng chỉ
sống được ở những nơi ẩm
ướt? Dựa vào đặc điểm nào
của lá để nhận ra cây thuộc
Dương xỉ?IV.Kiểm tra – đánh giá: Nhấn mạnh lại những
nội dung chính

V.Dặn dò:

Xem lại tất cả các câu hỏi thảo luận và bài tập đã ôn
để chuẩn bị Kiểm tra 1 tiết.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản