Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 65: BÀI TẬP

Chia sẻ: pencil_5

Mục tiêu: - Hệ thống hoá kiến thức đã học đồng thời mở rộng và liên hệ thực tế trong đời sống. - Rèn luyện kỹ năng tổng hợp, phân tích. - Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng thực vật.

Nội dung Text: Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 65: BÀI TẬP

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 65: BÀI TẬP

I. Mục tiêu:
- Hệ thống hoá kiến thức đã học đồng thời mở rộng
và liên hệ thực tế trong đời sống.

- Rèn luyện kỹ năng tổng hợp, phân tích. - Giáo dục ý
thức bảo vệ đa dạng thực vật.

II. Phương tiện:

1/ Vật mẫu: Cây rêu, cây duơng xỉ, nhánh thông,
nấm, địa y

2/ Tranh ảnh: sơ đồ phát triển giới thực vật

III. Tiến trình:

1/ Bài cũ: Không kiểm tra

2/ Bài mới:

Hoạt động của giáo Hoạt động của học sinh
viên

I. Sửa bài tập:
HĐ 1(38'): Trả lời các
Quan sát vật mẫu cây rêu,
câu hỏi mở rộng
nắm lại kiến thức cơ bản
Hướng dẫn quan sát cây
trả lời câu hỏi:
rêu, nêu câu hỏi:

1/ Tại sao rêu ở cạn  Vì các cơ quan phân hoá
nhưng chỉ sống đuợc ở chưa hoàn thiện, rễ chưa
có mạch dẫn khả năng hút
những nơi ẩm ướt?
nuớc và khoáng còn yếu
do đó chỉ thích nghi với
môi truờng ẩm ướt

Quan sát và so sánh rút ra
Cho HS quan sát cây
câu trả lời:
dương xỉ, hướng dẫn so
 Cây Dương xỉ có cấu tạo
sánh cơ quan sinh dưỡng
phức tạp hơn vì đã có rễ
so với rêu, nêu câu hỏi:
thực sự, có mạch dẫn khả
2/ So sánh cơ quan sinh
năng hút nước hoàn thiện
duỡng rêu và
của
hơn
dương xỉ, cây nào có
cấu tạo phức tạp hơn?
Hướng dẫn quan sát vật Quan sát vật mẫu trả lời
mẫu nhánh thông câu hỏi:

Hướng dẫn quan sát nón  Cấu tạo:
thông và bào tử dưới mặt
Cây dương
Cây thông
lá của dương xỉ, nêu câu
xỉ
Thân gổ
hỏi:
lớn Thân nhỏ
3/ So sánh đặc điểm
Lá kim Lá chi làm
cấu tạo và sinh sản của
nhiều thuỳ
cây thông và cây duơng Rễ cọc
Rễ chùm
xỉ?
 Sinh sản:

Cây dương
Cây thông
xỉ
Có nón
đực và Có túi bào tử
đựng bào tử
nón cái,
hạt lộ ra
Giới thiệu: chiếm ưu thế
ngoài
hơn cả là cây hạt kín rất
phong phú và đa dạng
thích nghi với nhiều môi
trường sống khác nhau.
Tư duy trả lời:
Nêu câu hỏi:
Vì thực vật hạt kín có
4/ Vì sao thực vật hạt
nhiều ưu điểm tiến hoá cụ
kín phát triển phong
thể:
phú và đa dạng như
- cơ quan sinh dưỡng phát
ngày nay?
triển đa dạng có mạch
dẫn hoàn thiện

- cơ quan sinh sản đa
dạng thích nghi với
nhiều lối thụ phấn, hạt
được bảo vệ tốt trong
quả đảm bảo cho sự phát
triển của cây con

Cho hs quan sát sơ đồ
phát triển gới thực vật, Quan sát tư duy trả lời:
- Giới thực vật có chung
nêu câu hỏi:
một nguồn gốc tuy
5/ Cho biết ý nghĩa của
nhiên phát triển và tiến
cây phát sinh giới thực
hoá theo nhiều hướng
vật?
khác nhau

- Càng lên cao thì càng có
cấu tạo hoàn thiện hơn

6/ Vì sao phải tích cực
- Vì cây xanh có vai trò
trồng cây xanh?
quan trọng trong việc
điều hoà khí hậu chống
ô nhiễm môi trường,
chống xói mòn, hạn hán,
lũ lụt. Bên cạnh đó cây
xanh cung cấp cho con
người nhiều nguyên liệu
7/ Tại sao thức ăn bị ôi
phục vụ cho đời sống,
thiu? Muốn giữ thức ăn
sinh hoạt
không bị thiu thì phải
làm như thế nào? - Thức ăn bị ôi thiu là do
nấm phát triển phân huỷ
thức ăn => làm hư hỏng
ôi thiu. Muốn cho thức
ăn không bị ôi thiu cần
có phương pháp bảo
8/ Kể tên một số loài
quản không cho nấm
nấm có ích và có hại
xâm nhập và phân huỷ(
cho con người?
cất đậy cẩn thận, thường
xuyên hâm nóng...)- Nấm có ích: nấm mèo,
nấm mối, nấm rơm, linh
chi...- Nấm có hại: nấm móc,
nấm độc...

IV. Kiểm tra – đánh giá(2'):

Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học: Thực
vật phong phú về loài, đa dạng về môi trường sống
. Thực vật có vai trò quan trọng đối với thiên
nhiên và con người. Bên cạnh đó còn tạo nên vẽ
đẹp để con người chiêm ngưỡng mỗi chúng ta cần
có ý thức bảo vệ và gìn giữ thiên nhiên.

V. Hoạt động nối tiếp(5'):

Chuẩn bị cho tiết ôn tập để kiểm tra học kỳ II

Thông báo nội dung ôn tập của
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản