Giáo án môn tiếng anh lớp 3

Chia sẻ: hanhkeu

Mục tiêu: Giúp học sinh làm quen và giới thiệu tên mình về các tình huống giao tiếp, Học sinh luyện phát âm và hoàn thành câu còn thiếu, yêu cầu học sinh tự phát hiện ra từ mới nói bằng tiếng việt, giáo viên hỏi học sinh trong tranh ai hỏi ai, hỏi cái gì, yêu cầu học sinh nhìn tranh, giáo viên đọc bài hội thoại..

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án môn tiếng anh lớp 3

 

 1. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3  Giáo án môn tiếng anh lớp 3 ..........., tháng ... năm ........ Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà -1-
 2. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 Mục Lục Mục Lục......................................................................................................... 2 Tuần 1(Tuần 4).............................................................................................. 3 Tuần 2(Tuần 5)....................................................... 5 Tuần 2(Tuần 5).............................................................................................. 8 Tuần 3(Tuần 6A).....................................................................................10 Tuần 3(Tuần 6A).................................................................................12 Tuần 4(Tuần 6B)......................................................................................14 Tuần 4(Tuần 6B)..........................................................................................16 Tuần 5(Tuần 7)..................................................... 18 Tuần 7(Tuần 9)..................................... 27 Tuần 8(Tuần 10)................................... 31 Tuần 9(Tuần 11).............................................. 34 Tuần 9(Tuần 11)...................................................... 36 Tuần 10(Tuần 12).................................................... 38 Tuần 10(Tuần 12)................................................... 41 Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà -2-
 3. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1(Tuần 4) Dạy:14/9/2009. Unit One: Hello Period 2 : Section A1.....A3 I- Mục tiêu: - Giúp học sinh làm quen và giới thiệu tên mình về các tình huống giao tiếp. - Học sinh luyện phát âm và hoàn thành câu còn thiếu. II- Đồ dùng dạy học: - S¸ch , tranh ¶nh minh ho¹ về các nhân vật Mai, Nam, LiLi, Alan. III- Quy trình: Hoạt động dạy Hoạt động học I. Khởi động - Chào hỏi, làm quen với học sinh. - Chào giáo viên - Kiểm tra sỉ số học sinh. - Trả lời - Giới thiệu bài học. II. Bài mới 1- Look- listen and repeat; - Xem và nhận xét nội dung tranh. - Cho h.s xem tranh và giới thiệu - Tự tìm và nói từ mới. nội dung tranh. - Học sinh nói bằng tiếng việt.. - Yêu cầu học sinh tự phát hiện ra từ mới nói bằng tiếng việt - 2 bạn người việt đang chào và - Giaó viên hỏi học sinh trong giới thiệu tên mình tranh ai hỏi ai, hỏi cái gì? - Học sinh lắng nghe và lặp lại. - Yêu cầu h.s nhìn tranh, giáo viên đọc bài hội thoại. - Học sinh chép từ vựng và - Giáo viên viết từ vựng và ngữ mẫu câu vào vở. pháp lên bảng: * New words: - Hi/hello: chào, xin chào - I: tôi - I am = I’m: tôi là * Model sentences: - I am + name: tôi là…. - Giáo viên giải thích từ vựng và Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà -3-
 4. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 ngữ pháp. + Hi/hello: được dùng khi chào nhau + I am + name(tên): được dùng khi giới thiệu tên - Học sinh lắng nghe và lặp lại. - Giáo viên đọc từ vựng và ngữ - Học sinh xung phong đọc từ vựng pháp ở trên bảng. và mẫu câu. - Gọi một vài học sinh lặp lại từ - Theo cặp, học sinh đóng vai bài vựng và mẫu câu. hội thoại. - Cho học sinh đóng vai theo bài hội - Học sinh xung phong đóng vai thoại. trước lớp. - Gọi một vài cặp đóng vai trước lớp. - Học sinh nhìn tranh và thảo luận - Giáo viên nhận xét. về các từ, cụm từ cần điền. 2- Look and say - Học sinh nhìn tranh và nói theo - Giaó viên nêu nhiệm vụ cần làm. tranh. - Hello. I’m Alan. - Yêu cầu học sinh nói lời chào và - Hi. I’m Lili. giới thiệu về từng bạn trong tranh. - Hello. I’m Mai. - Hi, Mai. I’m Nam. - Học sinh xung phong đóng vai các nhân vật trong tranh. Học sinh khác nghe và cho nhận xét. - Chỉ định học sinh đóng vai trước lớp. - Học sinh tả tình huống trong SGK. - Giáo viên sửa. 3- Let’s talk. - Học sinh chú ý lắng nghe - Hướng dẫn học sinh tả tình - Theo cặp, học sinh đóng vai. huống trong tranh. - Học sinh đóng vai trước lớp. Học - Giáo viên làm mẫu. sinh khác nghe và cho nhận xét. - Cho học sinh làm theo cặp. - Gọi một vài cặp lên đóng vai trước lớp. - Hs nghe. - Giáo viên sửa sai. III. Consolidation - Học sinh nhắc lại kiến thức cơ - Giáo viên tóm tắt nội dung chính bản (chào hỏi và giới thiệu tên) của bài học. Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà -4-
 5. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 - Gọi một vài học sinh nhắc lại - Học sinh về nhà làm bài tập. - Yêu cầu học sinh làm bài tập trong - Chuẩn bị bài mới. SBT - Yêu cầu học sinh xem trước bài mới. - Nhận xét tiết học. Tuần 2(Tuần 5) Dạy:21/9/2009. Unit One: Hello Period 3 : Section A4.....A7 I> Mục tiêu - Học sinh luyện các kỹ năng nghe, đọc và viết đúng về cách chào hỏi và giới thiệu tên. - Viết được lời giới thiệu về bản thân mình. II> Đồ dùng dạy học - Sách, phấn, và tranh ảnh minh hoạ về các nhân vật Mai, Nam, LiLi, Alan. III> Quy trình Hoạt động dạy Hoạt động học I. Warm up - Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra bài cũ: + Gọi một học sinh lên bảng viết - Học sinh 1: Hello. I’m …. lời giới thiệu về mình. + Gọi 1 học sinh khác giới thiệu tên - Học sinh 2: Hi, I’m ….. trước lớp. - Học sinh dưới lớp cho nhận xét. - Giáo viên nhận xét và cho điểm. - Giáo viên giới thiệu nội dung bài mới. II. New lesson 4- Listen and check: - Hướng dẫn học sinh nhìn tranh và - Xem tranh và mô tả nội dung mô tả nội dung tranh trước khi tranh. Phân biệt sự khác nhau giữa nghe, sự khác nhau giữa các tranh các tranh (Ai đang nói với ai, họ nói chuyện với nhau về nội dung gì?) - Giáo viên đọc lời bài nghe - Nghe và đánh dấu. * Lời bài nghe: Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà -5-
 6. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 1. A: Hello. I’m Alan B: Hi, Alan. I’m Mai 2. Hi, I’m Nam - Gọi học sinh nói kết quả nghe - Học sinh nói đáp án trước lớp. được. (Học sinh khác nhận xét) - Giáo viên đọc bài nghe lần nữa để - Học sinh nghe lại và kiểm tra kết học sinh kiểm tra kết quả vừa làm. quả để ghi nhớ nội dung bài nghe. - Yêu cầu học sinh làm kết hợp bài - Học sinh làm bài tập. 3 trang 8 trong SBT. - Giáo viên nhận xét và sữa bài. 5. Say it right - Giáo viên đọc mẫu to, chuẩn các - Học sinh lắng nghe và chú ý cách từ trong SGK. phát âm. - Yêu cầu học sinh đọc đúng cách phát âm các âm mà “h” và “I” được thể hiện qua các từ “ Hello”, “I” và “Hi”. - Chia lớp học thành 2 nhóm luyện - Luyện phát âm theo 2 nhóm. phát âm - Gọi từng nhóm đọc thành tiếng. - Từng nhóm đọc thành tiếng. - Yêu cầu học sinh đọc lại các từ - Học sinh xung phong đọc các từ trước lớp. trước lớp. - Đọc xong, yêu cầu học sinh kết - Học sinh làm bài tập hợp làm bài tập 4/8 trong SBT. - Gọi một vài học sinh nói to bài - Học sinh khác cho nhận xét. làm của mình. - Giáo viên nhận xét, sữa sai nếu có. 6. Let’s write - Giáo viên nêu yêu cầu của bài. - Học sinh thảo luận về các từ, cụm từ cần điền. - Yêu cầu học sinh điền các thông - Học sinh điền tên thật của mình tin còn thiếu vào chỗ trống (điền vào chỗ trống. tên). 1. I am Hoa (Lan, Tuấn…) 2. Hello. I’m Nhi (Thu, Nga…) - Học sinh xung phong viết câu lên - Gọi học sinh lên bảng viết lại các bảng. Học sinh khác nhận xét. câu. - Giáo viên nhận xét và sửa lỗi sai. 7. Let’s play - Học sinh lắng nghe cách chơi. - Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà -6-
 7. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 “Draw and say”. - Học sinh vẽ hình mặt người và - Do học sinh biết tên nhau rồi, nếu đặt tên bất kỳ. Học sinh chú ý xem giới thiệu thì không thật lắm nên giáo viên làm mẫu. yêu cầu học sinh vẽ hình mặt người lên đầu ngón tay và đặt tên bất kỳ (giáo viên có thể làm mẫu cách vẽ và cách chơi để học sinh hiểu.   - Theo nhóm, học sinh thực hiện trò Hoa chơi. Ba. - Học sinh lên bảng lần lượt giới * Hoa: Hello. I’m Hoa thiệu về mình. * Ba: Hi, Hoa. I’m Ba - Cho học sinh làm theo nhóm (nhóm 4). - Ex:  - Gọi một vài nhóm đại diện lên bảng và giới thiệu về mình.  Linda. Nam. * Học sinh1 : Hi. I’m Linda. * Học sinh 2: Hello. I’m Nam. III. Consolidation - Học sinh nghe để nhớ lại nội dung - Tóm tắt nội dung chính của tiết bài học. dạy. - Học sinh nhắc lại bài học. - Gọi học sinh nhắc lại. - Làm bài ở nhà. - Yêu cầu học sinh làm bài tập 5 tr 9 trong SBT. - Chuẩn bị bài mới. - Yêu cầu học sinh chuẩn bị bài mới. - Nhận xét tiết học. Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà -7-
 8. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2(Tuần 5) Dạy:23/9/2009. Unit One: Hello Period 4 : Section B1.....B3 I> Mục tiêu - Học sinh nghe và làm quen với cách chào thân mật khi lần đầu gặp nhau. (Nice to meet you). II> Đồ dùng dạy học - Sách, phấn, và tranh ảnh minh hoạ về các nhân vật Mai, Nam, LiLi, Alan. III. Quy trình Hoạt động dạy Hoạt động học I. Warm up - Giáo viên gọi học sinh lên chào - Học sinh thực hiện yêu cầu của hỏi và giới thiệu tên thật của mình. giáo viên. Học sinh dưới lớp cho nhận xét. - Giáo viên nhận xét và cho điểm. - Giáo viên giới thiệu tiết học. II. New lesson 1- Listen and repeat - Cho học sinh xem tranh. - Xem tranh - Gọi học sinh nói nội dung tranh. - Học sinh nói nội dung tranh (Nam và LiLi gặp nhau họ chào nhau một cách thân mật). Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà -8-
 9. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 - Giáo viên đọc mẫu bài hội thoại. - Học sinh nghe và lặp lại. - Giới thiệu từ vựng và cấu trúc - Học sinh chép từ vựng và mẫu câu mới lên bảng: vào vở. * New words: + Nice: tốt, đẹp + meet: gặp + you: bạn, anh, ông, bà, cô… * Model sentences: + Nice to meet you: rất vui được gặp bạn/rất hân hạnh được làm quen với bạn. - Giáo viên giải thích cách sử dụng - Học sinh nghe, hiểu. của mẫu câu “Nice to meet you” (tỏ thái độ thân mật khi lần đầu gặp nhau). - Cho học sinh đọc đồng thanh từ - Học sinh đọc từ mới và mẫu câu. vựng và mẫu câu. - Gọi 1 vài học sinh đọc từ và câu - Học sinh xung phong đọc trước trước lớp. lớp. - Cho học sinh đóng vai theo cặp. - Yêu cầu học sinh đóng vai trước - Theo cặp, học sinh đóng vai. lớp. - 1 vài cặp đóng vai trước lớp. Học 2. Let’s talk sinh khác nghe và nhận xét. - Hướng dẫn học sinh sử dụng câu “Nice to meet you” để hoàn thành - Học sinh nghe và dự đoán các từ đoạn hội thoại. cần điền. - Lưu ý câu “Nice to meet you too” A: Hello. I’m Nam (Tùng, Luân…) dung để đáp lại câu “Nice to meet B: Hi, Nam. I’m Thuý you”. A: Nice to meet you - Yêu cầu học sinh kết hợp với câu B: Nice to meet you too. mẫu trong SGK để đóng vai theo - Luyện nói theo cặp. cặp. - Gọi một vài cặp đóng vai trước lớp. - Đóng vai trước lớp. - Giáo viên nhận xét. 3. Listen and number - Cho học sinh xem tranh để hiểu rõ - Học sinh xem tranh và mô tả tranh. tình huống ai nói với ai. - Chia lớp thành nhóm nhỏ đoán - Theo nhóm, dự đoạn nội dung tình xem các bạn trong tranh nói gì? huống trong tranh. Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà -9-
 10. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 - Đọc lời bài nghe - Học sinh nghe và đánh số thứ tự * Lời bài nghe: các tranh được nói tới. 1. Hello. I am Nam. 2. A: Hi. I’m Alan. B: Hi, Alan. I’m LiLi. 3. A: Hi. I’m Mai. B: Hello. I’m Alan. A: Nice to meet you, Alan. B: Nice to meet you, Mai. - Gọi học sinh nói đáp án bài nghe. - Học sinh nói kết quả vừa nghe. - Giáo viên đọc lại lời bài nghe. - Nghe lại và kiểm tra đáp án. Tranh a : 3 Tranh b : 1 Tranh c: 2 III. Consolidation - Nhắc lại nội dung chính của bài. - Học sinh nghe để nhớ nội dung - Yêu cầu hs làm bài tập trong SBT bài. và chuẩn bị bài mới. - Làm bài tập ở nhà và xem trước bài mới. Tuần 3(Tuần 6A) Dạy:28/9/2009. Unit One: Hello Period 5 : Section B4.....B7 I> Mục tiêu - Kết thúc bài học, học sinh có khả năng viết câu: + Giới thiệu về bản thân và cách chào hỏi thân mật. + Củng cố kiến thức cơ bản của toàn bài. II> Đồ dùng dạy học - Sách, phấn, và tranh ảnh minh hoạ về các nhân vật Mai, Nam, LiLi, Alan. III. Quy trình Hoạt động dạy Hoạt động học I. Warm up - Kiểm tra sĩ số học sinh. - Kiểm tra bài cũ: gọi 2 học sinh lên - 2 học sinh đóng vai chào hỏi, giới bảng đóng vai. thiệu tên và bày tỏ sự thân thiện khi gặp nhau. + Học sinh 1: Hello. I’m…. Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà - 10 -
 11. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 + Học sinh 2: Hi. I’m ….. + Học sinh 1: Nice to meet you + Học sinh 2: Nice to meet you too. - Giáo viên nhận xét cho điểm và giới thiệu bài học. II. New lesson 4. Read and match - Cho học sinh xem tranh và giới - Học sinh xem tranh và giới thiệu thiệu nội dung (ai chào ai, chào như trước lớp. thế nào?) - Yêu cầu học sinh tự đọc bài trong - Học sinh tự đọc thầm bài hội khoảng thời gian nhất định. thoại. - Yêu cầu học sinh đọc to, sau đó ghép lời với tranh cho phù hợp. - Học sinh đọc to và ghép lời với - Gọi học sinh đóng vai nói lại lời tranh. theo tranh. - Theo cặp học sinh đóng vai theo - Hướng dẫn học sinh làm bài tập 6 tranh trước lớp. tr 9 trong SBT. - Học sinh làm bài tập. 5. Let’s write - Cho học sinh xem tranh và mô tả tranh (2 bạn đang làm gì? Đó là - Học sinh xem và mô tả tranh. những ai?) - Cho học sinh luyện theo cặp học nhóm nhỏ. - Học sinh luyện nói bằng cách điền - Yêu cầu 2 học sinh lên bảng hoàn từ còn thiếu vào chỗ trống. thành câu còn thiếu. - Học sinh lên bảng viết câu. - Gọi học sinh khác nhận xét. Giáo + Hello. I’m Hoa (Ly, Lệ…) viên sửa sai nếu có. + Nice to meet you. - Hướng dẫn học sinh làm bài tập 7 - Học sinh nhận xét. tr 10/SBT. - Học sinh làm bài tập ở nhà. 6. Let’s play - Giáo viên chia nhóm từ 4-5 người ngồi thành vòng tròn. - Học sinh ngồi theo nhóm. - Hướng dẫn cách chơi. - Giáo viên đi quanh lớp để đảm - Học sinh chào, lần lượt giới thiệu bảo các nhóm thực hiện đúng. tên mình và nói vui mừng khi đựoc làm quen với bạn, bạn bên cạnh lại - Giáo viên chọn nhóm đại diện lên nói với bạn nữa theo vòng tròn thực hiện trò chơi trước lớp. - Các nhóm khác quan sát và nhận - Giáo viên nhận xét và tuyên xét. Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà - 11 -
 12. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 dương. 7. Summary - Cho học sinh nói lại cách chào, - Học sinh nhắc lại: giới thiệu tên mình và nói vui mừng + Hello. I’m...... khi gặp nhau. Hi. I’m...... Nice to meet you. - Hướng dẫn cách viết câu. - Chú ý cách viết + I’m = I am III. Consolidation - Tóm tắt nội dung toàn bài học về - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. cách chào hỏi, giới thiệu tên và bày tỏ sự thân thiện khi gặp nhau. - Gọi 1 học sinh thực hiện lại cách - Học sinh thực hiện yêu cầu của chào và giới thiệu mình. giáo viên. - Làm bài tập 8 tr 10/SBT. - Làm bài tập ở nhà. - Yêu cầu hs chuẩn bị bài mới. - Hs chuẩn bị bài mới. - Nhận xét tiết học. Tuần 3(Tuần 6A) Dạy:30/9/2009. Unit Two: Thank You Period 6 : Section A1.....A3 I> Mục tiêu - Kết thúc bài học, học sinh có khả năng + Chào hỏi thăm tình trạng sức khoẻ. + Hỏi nói thành thạo. II> Đồ dùng dạy học - Sách, phấn, và tranh ảnh minh hoạ về các nhân vật Mai, Nam, LiLi, Alan. III. Quy trình Hoạt động dạy Hoạt động học I. Warm up - Kiểm tra bài cũ: gọi học sinh lên - Học sinh đóng vai theo cặp. Sau chào hỏi, giới thiệu tên. Giáo viên đó, viết câu theo yêu cầu của giáo yêu cầu học sinh viết câu giới thiệu viên. Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà - 12 -
 13. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 tên. - Gọi học sinh dưới lớp nhận xét. - Giáo viên nhận xét và cho điểm. - Học sinh khác nhận xét. - Giới thiệu bài mới. II. New lesson 1. Look, listen and repeat - Giáo viên cho học sinh xem tranh và nói nội dung tranh bằng tiếng - Học sinh xem tranh và mô tả nội việt. dung tranh (Hai bạn Nam và Mai gặp nhau chào và hỏi thăm sức - Giáo viên đọc mẫu bài hội thoại. khoẻ). - Cho học sinh đọc đồng thanh bài - Học sinh nghe và đọc thầm. hội thoại. - Học sinh đọc bài hội thoại. - Giáo viên giới thiệu từ và mẫu câu mới: - Học sinh chép vào vở. * New words: + How: như thế nào(từ dùng để hỏi) + Fine: tốt, khoẻ * Model sentences: + How are you? + I’m fine, thank you (Fine, thanks). - Giáo viên giải thích cách dùng. - Học sinh nghe và ghi nhớ. - Giáo viên đọc từ và mẫu câu. - Học sinh nghe và lặp lại - Gọi 1 vài học sinh đọc lại từ và - Học sinh xung phong đọc mẫu câu trước lớp. câu. - Cho học sinh luyện đọc bài hội thoại theo cặp. - Theo cặp, học sinh luyện đọc bài - Gọi 1 vài cặp luyện đọc trước hội thoại. lớp. - Đọc to bài hội thoại trước lớp. 2. Look and say - Yêu cầu hs nhìn lại tranh và nhận - Xem tranh và nêu tên các nhân vật. diện nhân vật trong tranh. - Hướng dẫn học sinh sử dụng mẫu - Hs thảo luận những từ, cụm từ câu để luyện theo cặp. cần điền. - Cho học sinh luyện nói theo cặp. - Hs luyện nói theo cặp. + Tr 1: How are you, LiLi? Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà - 13 -
 14. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 I’m fine, thank you. + Tr 2: How are you, Alan? Fine, thanks. - Gọi 1 vài cặp đóng vai theo tranh. - Hs khác nghe và nhận xét. - Giáo viên nhận xét và đưa ra đáp án đúng. 3. Let’s talk - Giáo viên đưa ra tình huống 2 học - Học sinh nghe và luyện theo. sinh gặp nhau, chào và hỏi thăm sức khoẻ. - Yêu cầu hs luyện nói tự do. - Theo cặp, học sinh luyện nói tự do về chào hỏi, hỏi thăm sức khoẻ: Ex: A: Hello, I’m Thu How are you? B: Hi, Thu I’m fine, thank you. - Chỉ định một vài cặp đóng vai - Đóng vai trước lớp. trước lớp. - Gọi hs khác nhận xét. Giáo viên - Hs nhận xét nhận xét và sữa sai nếu có. III. Consolidation - Nhắc lại cách dùng câu: How are - Hs nghe you? - Yêu cầu hs nhắc lại. - Hs nhắc lại cách dung. - Hướng dẫn hs làm bài tập 1,2tr - Làm bài tập ở nhà. 12,13/SBT. - Yêu cầu hs chuẩn bị bài mới. - Chuẩn bị bài mới. Tuần 4(Tuần 6B) Dạy:5/10/2009. Unit Two: Thank You Period 7 : Section A4.....A7 I> Mục tiêu - Kết thúc bài học, học sinh biết nghe và đọc đúng từ và viết câu đúng. - Củng cố lại cấu trúc câu đã học về hỏi thăm sức khoẻ và lời đáp khi hỏi thăm sức khoẻ. II> Đồ dùng dạy học - Sách, phấn, và tranh ảnh minh hoạ về các nhân vật Mai, Nam, LiLi, Alan. Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà - 14 -
 15. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 III. Quy trình Hoạt động dạy Hoạt động học I. Warm up - Gọi 1, 2 học sinh lên bảng chữa - Hs lên bảng làm bài tập. bài tập 1, 2 tr 12, 13/SBT. - Yêu cầu hs dưới lớp nhận xét. - Hs nhận xét. - Giáo viên nhận xét và cho điểm. - Giới thiệu bài mới. II. New lesson 4. Listen and check - Cho hs xem tranh và nhận xét sự - Xem và nhận xét tranh. khác nhau giữa các tranh. - Nêu nhiệm vụ cần làm. - Học sinh nghe. - Giáo viên đọc lời bài nghe - Học sinh nghe và đánh dấu tranh 1. A: Hello, Alan. How are you được nói tới. today? B: Hi, Nam. I’m fine. Thank you 2. A: Hi, LiLi. How are you? B: I’m fine, thank you. And you? A: Thanks, LiLi. I’m fine. - Gọi học sinh nói đáp án trước lớp. - Hs nói đáp án trước lớp. - Giáo viên nhận xét và đọc lại lời - Học sinh nghe và kiểm tra lại đáp bài nghe. án. 5. Say it right - Giáo viên lưu ý học sinh các con - Nghe và phân biệt các âm. chữ “ee”, “ea”, “l” trong các từ qua sự khác biệt về màu. - Đọc to và chuẩn các từ trong SGK. - Lắng nghe. - Chia lớp thành 2 nhóm và đọc. - Nghe và nhắc lại. - Gọi đại diện mỗi nhóm lên đọc to - Đại diện nhóm đọc to trước lớp. trước lớp. - Nếu có thể, giáo viên khuyến - Hs xung phong lên bảng viết các khích hs lên bảng viết các từ để từ đó. nhớ bài tốt hơn. - Cho hs làm bài tập 3 tr 14/SBT. - Học sinh làm bài tập. - Gọi hs làm. - Hs thực hiện. - Giáo viên sữa bài. 6. Let’s write - Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài. - Nói nội dung cần làm. - Gọi hs nói rõ các từ cần điền. - Hs nói từ cần điền: Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà - 15 -
 16. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 A: How are you? B: I’m fine, thank you - Chỉ định hs lên bảng viết câu. - Hs lên bảng viết câu, hs dưới lớp viêt câu vào vở. - Cho hs đóng vai theo lời trong - Hs đóng vai theo tranh. tranh. 7. Read aloud - Giáo viên đọc lướt qua bài. - Hs lắng nghe. - Cho hs đọc đồng thanh. Lưu ý ngữ - Hs luyện đọc bài thơ tiếng anh. điệu bài thơ. đọc đúng ngữ điệu, trọng âm. - Gọi 1 vài hs đọc to trước lớp. - Hs xung phong đọc bài thơ. - Nếu có thể, giáo viên yêu cầu hs học thuộc long bài thơ. III. Consolidation - Tóm tắt nội dung cơ bản của tiết - Hs lắng nghe và ghi nhớ. dạy. - Gọi hs khác nhắc lại. - Hs xung phong nhắc lại. - Yêu cầu hs làm bài tập 4, 5 tr 14, - Làm bài tập ở nhà. 15/SBT. - Yêu cầu hs xem trước bài mới. - Chuẩn bị bài mới. - Nhận xét tiết học. Tuần 4(Tuần 6B) D¹y:7/10/2009. Unit Two: Thank You Period 8 : Section B1.....B3 I> Mục tiêu - Học sinh làm quen với cách chào tạm biệt và đáp lại lời chào tạm biệt. - Ôn lại cấu trúc câu đã học về hỏi thăm sức khoẻ. II> Đồ dùng dạy học Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà - 16 -
 17. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 - Sách, phấn, và tranh ảnh minh hoạ về các nhân vật Mai, Nam, LiLi, Alan. III. Quy trình Hoạt động dạy Hoạt động học I. Warm up - Kiểm tra sỉ số - Gọi 1 học sinh nhắc lại cấu trúc - Hs thực hiện yêu cầu của giáo câu đã học về hỏi và trả lời về hỏi viên. Hs khác chú ý và cho nhận xét. thăm sức khoẻ. - Giáo viên nhận xét và cho điểm. - Giáo viên nêu nội dung bài mới. II. New lesson 1. Listen and repeat - Yêu cầu hs nhìn tranh và nhận xét. - Xem tranh và đưa ra nhận xét. - Giáo viên đọc mẫu bài hội thoại 2 - Hs nghe và đọc theo. hoặc 3 lần. - Cho học sinh đọc đồng thanh. - Hs đòng thanh đọc bài hội thoại. - Giáo viên giới thiệu, viết từ vựng - Hs chép vào vở. và mẫu câu mới lên bảng. * New words: +See: gặp, thấy + Goodbye/Bye: tạm biệt * Model sentences: + And you? + Bye. See you later - Giáo viên giải thích cách dung của - Hs lắng nghe cấu trúc câu: + Goodbye/Bye: dùng để nói lời tạm biệt ai đó khi chia tay. + See you later: dùng để đáp lại lời chào tạm biệt. - Gv cho hs luyện đọc từ mới và - Hs luyện đọc từ vựng và câu. mẫu câu. - Gọi 1 vài hs lên lặp lại từ vựng và - Xung phong đọc từ và câu trước câu trên bảng. lớp. - Cho hs đóng vai bài hội thoại - Theo cặp, hs tập đóng vai. - Chỉ định một vài cặp đóng vai - Hs đóng vai trước lớp. trước lớp. - Giáo viên nhận xét và nhắc lại câu - Hs chú ý lắng nghe. chào tạm biệt và lời đáp lại cấu Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà - 17 -
 18. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 chào đó. 2. Let’s talk - Yêu cầu hs dự đoán tình huống - Hs thảo luận dự đoán tình huống trong tranh (ai nói gì?) tranh. - Gv gợi ý về các từ cụm từ cần - Hs thảo luận về các từ cụm từ điền. cần điền. - Hs nêu ra các từ cần điền để hoàn - Gọi hs nói đáp án trước lớp. thành câu: - Giáo viên sửa sai nếu có. A: Goodbye B: Bye. See you later - Theo cặp hs luyện nói trước lớp. - Yêu cầu hs đóng vai theo tình huống trong SGK. - Hs nghe và làm ở nhà. - Hướng dẫn hs làm bài tập 6 tr 15/SBT. 3. Listen and number - Hs lắng nghe lời bài nghe và đánh - Gv nêu nhiệm vụ cần làm. số cho phù hợp. - Hs lắng nghe và đánh số. - Gv đọc lời bài nghe: 1. Hello. I’m Mai 2. A: Goodbye, Alan B: See you later 3. A: How are you, LiLi? B: I’m fine, thank you. And you? A: Fine, thanks. - Hs nêu đáp án trước lớp. - Yêu cầu hs nói đáp án trước lớp. - Hs nghe lại và kiểm tra đáp án vừa - Giáo viên nhận xét và đọc lời bài nêu. nghe lần nữa. III. Consolidation - Tóm tắt nội dung tiết dạy - Hs làm bài ở nhà. - Yêu cầu hs làm bài tập 7 tr - Xem trước bài mới ở nhà. 16/SBT. - Yêu cầu hs chuẩn bị bài mới. - Nhận xét tiết học. Tuần 5(Tuần 7) Dạy:12/10/2009. Unit Two: Thank You Period 9 : Section B4.....B7 I> Mục tiêu Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà - 18 -
 19. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 - Kết thúc bài học + Học sinh ôn tập lại câu hỏi và lời đáp về hỏi thăm sức khoẻ. + Học sinh củng cố lại cách chào tạm biệt và đáp lại lời chào tạm biệt + Học sinh làm quen với bảng chữ cái Alphabet. II> Đồ dùng dạy học - Sách, phấn, và tranh ảnh minh hoạ về các nhân vật Mai, Nam, LiLi, Alan. III. Quy trình Hoạt động dạy Hoạt động học I. Warm up - Kiểm tra bài cũ - Giới thiệu bài mới II. New lesson 4. Read and match - Hướng dẫn cách làm. - Hs nghe - Cho học sinh đọc thầm. - Hs đọc thầm. - Yêu cầu hs thảo luận và ghép câu - Hs thảo luận theo nhóm và ghép ở cột trái với câu ở cột phải. câu phù hợp. - Gọi học sinh nói đáp án từng câu. - Hs nói đáp án. - Ghép xong yêu cầu hs luyện đọc - Hs luyện đọc theo cặp. theo cặp. - Cho hs đọc to trước lớp. - Theo cặp, hs đọc trước lớp. - Giáo viên nhận xét. 5. Let’s write - Gọi 1 hs giải thích yêu cầu của bài - Hs nêu yêu cầu của bài. học. - Yêu cầu hs tìm từ, cụm từ phù - Hs thảo luận tìm từ hoặc cụm từ. hợp để điền vào chỗ trống thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh. - Gọi học sinh nói đáp án trước lớp. - Hs nêu từ, cụm từ cần điền: 1. A: How are you? B: I’m fine, thank you. 2. A: Goodbye B: Bye. See you later. - Sau khi hs điền xong từ, gv gọi hs - Hs lên bảng viết câu. lên bảng viết câu. - Yêu cầu hs nhận xét. - Hs nhận xét. - Gọi hs đóng vai theo tình huống - Hs đóng vai theo tình huống trong trong tranh. SGK. 6. Let’s play Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà - 19 -
 20. Trường TH Nguyễn Trường Tộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 - Giáo viên giới thiệu bảng chữ cái - Hs nghe và giải thích mục đích học bảng chữ cái. - Gv chỉ từng chữ cái và đọc chậm - Hs chú ý nghe. cho hs nghe. - Cho hs luyện đọc từng chữ cái. - Hs đọc bảng chữ cái. - Gọi 1 vài hs luyện đọc bảng chữ - Hs xung phong đọc bảng chữ cái. cái trước lớp. - Sau khi hs đọc thành thạo bảng - Hs tham gia trò chơi chữ cái, gv cho hs chơi trò chơi nhỏ để ghi nhớ bảng chữ cái. - Gv phổ biến nội dung trò chơi. - Lần lượt 2 hs tham gia trò chơi. Hs chập vào các chữ cái mà giáo viên đọc. Ai chập được nhiều chữ cái hơn sẽ thắng cuộc. Ex: A Q R S E L M T Y - Giáo viên tuyên dương hs thắng cuộc. 7. Summary - Yêu cầu học sinh nhìn bảng, hỏi - Hs nhìn bảng và trả lời câu hỏi. lại cách dung của từng mẫu câu trong bảng để hs khắc sâu bài học. - Giáo viên củng cố lại kiến thức - Hs nghe và ghi nhớ. bằng việc nhắc lại chức năng của từng câu trong bảng. III. Consolidation - Tóm tắt nội dung chính toàn bài - Hs nghe học. - Yêu cầu hs nhắc lại. - Hs nhắc lại. - Yêu cầu hs làm bài tập 9, 10 tr - Hs làm bài ở nhà. 18/SBT. - Nhắc nhở hs chuẩn bị bài mới. - Chuẩn bị bài mới. Tuần 5(Tuần 7) Dạy:14/10/2009. Unit Three: OUR NAMES Period 10 : Section A1.... A3 Giáo viên: Vũ Thị Thuý Hà - 20 -
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản