GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 2

Chia sẻ: meogiay

THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN - Học sinh phân biệt được các dạng thông tin cơ bản - Biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các dãy bít. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV - ĐDDH: Tranh ảnh SGK, bảng phụ.

Nội dung Text: GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 2

BÀI 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN

I. Mục tiêu:

- Học sinh phân biệt được các dạng thông tin cơ bản

- Biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy
tính bằng các dãy bít.

II. Chuẩn bị:

- Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV

- ĐDDH: Tranh ảnh SGK, bảng phụ.

III. Kiểm tra bài cũ:

- GV đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ:

?1: Em hãy cho biết thông tin là gì? Nêu ví dụ về thông tin?

- 1- 2 HS trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, cho điểm.

IV. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh* Hoạt động 1: Tìm hiểu các dạng thông tin cơ bản
- Dựa vào KN về TT ở bài 1. - HS trả lời được:
GV có thể đặt câu hỏi pháp vấn HS:
+ Các bài báo, bản tin trên truyền
? Em hãy nêu các ví dụ về hình
thông tin?
+ Các tấm biển chỉ đường.

+ Tiếng trống trường báo hiệu giờ
ra chơi hay vào học.

+ Tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ.

- GV lấy thêm ví dụ, giải
thích.

-> GV kết luận và nêu lên 3
dạng thông tin cơ bản trong tin học
đó là: Dạng văn bản, dạng hình ảnh,
dạng âm thanh.
- HS chú ý, liên hệ thực tế, lấy ví dụ
- GV lấy ví dụ về các nhóm về các nhóm TT:
TT và cho HS lấy ví dụ theo nhóm.
+ Dạng văn bản: Các bài báo, bài
văn, các con số, chữ viết, sách, vở

+ Dạng hình ảnh: Hình vẽ minh
họa, tranh, ảnh, tấm biển chỉ đường

+ Dạng âm thành: Tiếng trống
trường, tiếng còi, bản nhạc
- HS chú ý, hiểu.

- GV lưu ý HS:

3 dạng TT đã trình bày trong
SGK không phải là tất cả các dạng
TT. Còn có TT dưới dạng khác như:
Mùi vị, cảm giác, cảm xúc. Nhưng 3
dạng TT nói trên là những dạng TT
cơ bản mà máy tính có thể xử lí
được.* Hoạt động 2: Tìm hiểu biểu diễn thông tin


- GV gợi ý và lấy ví dụ về các - HS chú ý và tự liên hệ thực tế
cách biểu diễn thông tin.

+ Mỗi dân tộc có hệ thống các
chữ cái của riêng mình để biểu diễn
TT dưới dạng văn bản.

+ Để tính toán ta biểu diễn TT
dưới dạng các con số và kí hiệu toán
học.

+ Các nốt nhạc để biểu diễn
một bản nhạc cụ thể

- GV yêu cầu HS đọc TT và
quan sát tranh, ảnh SGK - HS quan sát tranh, ảnh SGK, đọc
TT trong SGK.
- GV gợi ý HS kết luận về cách
biểu diễn thông tin:

* Biểu diễn TT là cách thể hiện
TT dưới dạng cụ thể nào đó.
- HS chú ý, ghi bài
- GV lấy các ví dụ khác

- GV lưu ý HS: Cùng một TT
có thể có nhiều cách biểu diễn khác
nhau.
- HS chú ý

Ba dạng TT cơ bản đã đề cập ở
trên thực chất chỉ là các biểu diễn TT
mà thôi.

* Vai trò của TT:

- GV yêu cầu HS đọc TT trong
SGk
- 1 – 2 HS đọc TT SGK
- GV giải thích và kết luận:

Biểu diễn TT nhằm mục đích
- HS chú ý, ghi bài
lưu trữ và chuyển giao TT thu nhận
được. Mặt khác TT cần được BD
dưới dạng có thể “Tiếp nhận được”
(đối tượng nhận TT có thể hiểu và xử
lí được)
* Hoạt động 3: Tìm hiểu biểu diễn TT trong máy tính


- GV yêu cầu HS đọc TT SGK - HS đọc TT SGK, tìm hiểu về cách
biểu diễn TT trong máy tính

- HS chú ý
- GV gợi ý và giải thích cho
HS hiểu về cách biểu diễn TT trong
máy tính: TT được biểu diễn dưới
dạng các dãy bít và dùng các dãy bít
ta có thể biểu diễn được tất cả các
dạng thông tin cơ bản.

-> Kết luận:
- HS chú ý, ghi kết luận:
Máy tính cần có những bộ phận
đảm bảo việc thực hiện 2 quá trình
sau:

+ Biến đổi TT đưa vào máy
tính thành dãy bít.

+ Biến đổi TT lưu trữ dưới
dạng dãy bít thành một trong các
dạng quen thuộc với con người như:
Âm thành, hình ảnh, văn bản.* Hoạt động 4: Tổng kết bài học- Dặn dò
- GV yêu cầu 1 – 2 HS đọc phần ghi nhớ SGK

- GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi và tóm tắt kiến thức bài học

- Yêu cầu HS về nhà đọc SGK và chuẩn bị trước bài học cho tiết sau
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản