Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : BẢNG CHIA 4

Chia sẻ: abcdef_20

MỤC TIÊU: Giúp Hs:  Lập bảng chia 4 dựa vào bảng nhân 4.  Thực hành chia cho 4(chia trong bảng).  Aùp dụng bảng chia 4 để giải bài toán có lời văn. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:  Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU. -Yêu cầu cả lớp nhìn bảng,

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : BẢNG CHIA 4

BẢNG CHIA 4


I.MỤC TIÊU:

Giúp Hs:

 Lập bảng chia 4 dựa vào bảng nhân 4.

 Thực hành chia cho 4(chia trong bảng).

 Aùp dụng bảng chia 4 để giải bài toán có lời văn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

 Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾUHoạt động Gv Hoạt động Hs

1. Kiểm tra bài cũ

-Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập.

-Nhận xét và cho điểm hs.

2. Dạy – học bài mới -2 hs làm bài trên bảng lớp, cả

2.1. Giới thiệu bài. lớp làm bài vào vở bài tập.

2.2. Lập bảng chia 4
-Như sgv.

2.3. Học thuộc lòng bảng chia

4.

-Yêu cầu cả lớp nhìn bảng, đọc

đồng thanh bảng chia 4 vừa

xây dựng được.

-Yêu cầu hs tự học thuộc lòng

bảng chia 4.

-Tổ chức cho hs thi đọc thuộc

lòng bảng chia 4.-Yêu cầu cả lớp đồng thanh

đọc thuộc lòng bảng chia 4.

2.4. Luyện tập, thực hành

Bài 1

-Yêu cầu hs tự làm bài và đổi

chéo vở để kiểm tra bài lẫn

nhau.
Bài 2

-Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài.

-Hỏi: có tất cả bào nhiêu học -Tự học thuộc lòng bảng chia

sinh? 4.

-32 hs được chia đều thành -Cá nhân hs thi đọc cá nhân.

mấy hàng? Các tổ thi đọc theo tổ, các bàn

-Muốn biết mỗi hàng có mấy thi đọc theo bàn.

bạn hs chúng ta làm như thế

nào?

-Yêu cầu hs làm bài và gọi 1 hs

làm bài trên bảng lớp.

-Gọi 1 hs nhận xét bài làm của -Làm bài theo yêu cầu của gv,

bạn trên bảng và cho điểm hs. sau đó 2 hs ngồi cạnh nhau đổi

chéo vở để kiểm tra bài lẫn
Bài 3

-Yêu cầu hs làm bài. nhau.-Chữa bài và yêu cầu hs đổi chéo
vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

3. Củng cố, dặn dò

-Gọi một số hs đọc thuộc lòng -Có tất cả 32 học sinh.

bảng chia 3.

-Dặn dò hs về nhà học thuộc -32 hs được chia đều thành 4

lòng bảng chia. hàng đều nhau .

-Chúng ta thực hiện phép tính

chia 32:4.-Làm bài.-1 hs nhận xét.
-1Hs làm bài trên bảng lớp, cả

lớp làm bài vào vở bài tập
-Hs xung phong đọc bảng chia.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

-

-

-

-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản