Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Bảng chia 8

Chia sẻ: abcdef_23

Mục tiêu - Thành lập bảng chia 8 dựa vào bảng nhân 8. Vận dụng bảng chia 8 để giải bài toán có liên quan. - Rèn KN tính và giải toán. - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Các tấm bìa, mỗi tấm có 8 chấm tròn. Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: Lập bảng chia 8. - Gắn lên bảng 1 tấm bìa có 8 chấm tròn. Hỏi: Lấy

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Bảng chia 8

Bảng chia 8


A- Mục tiêu

- Thành lập bảng chia 8 dựa vào bảng nhân 8. Vận dụng bảng chia

8 để giải bài toán có liên quan.

- Rèn KN tính và giải toán.

- GD HS chăm học toán.

B- Đồ dùng

GV : Các tấm bìa, mỗi tấm có 8 chấm tròn. Bảng phụ- Phiếu HT

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ Tổ chức: - Hát

2/ Bài mới:

a) HĐ 1: Lập bảng chia 8.

- Gắn lên bảng 1 tấm bìa có 8 chấm

tròn. Hỏi: Lấy một tấm bìa có 8 - 8 được lấy 1 lần
chấm tròn. Vậy 8 được lấy mấy 8x1=8

lần? Viết phép tính tương ứng?

- Tất cả các tấm bìa có 8 chấm

tròn, biết mỗi tấm có 8 chấm tròn. - có 1 tấm

Hỏi có bao nhiêu tấm?

- Hãy nêu phép tính để tìm số tấm 8:8

bìa? 8:8=1

- Vậy 8 chia 8 được mấy? - HS đọc

- GV ghi bảng: 8 : 8 = 1

+ Tương tự lập các phép chia khác - HS thi đọc bảng chia 8 (Như sgk)

để hoàn thành bảng chia 8. - Thi đọc HTL

+ Luyện HTL bảng chia 8.

b) HĐ 2: Luyện tập.

- Tính nhẩm
* Bài 1/ 59

- Nêu yêu cầu BT - HS trả lời

- Tính nhẩm là tính ntn? - HS nhẩm và nêu KQ

- GV gọi mỗi em 1 phép tính
- Nhận xét, cho điểm. - HS thực hiện

* Bài 2 / 59 ( Tương tự như bài 1 )

- 1, 2 HS đọc bài toán
* Bài 3/ 59

- GV đọc bài toán -Tấm vải dài 32m cắt thành 8 mảnh

- Bài toán cho biết gì? bằng nhau

- Mỗi mảnh dài bao nhiêu m ?

- Bài toán hỏi gì? - HS làm bài vào phiếu

Bài giải

Mỗi mảnh vải có số mét là:

32 : 8 = 4( m)

Đáp số: 4mét

- Đổi phiếu nhận xét bài làm của

- GV nhận xét. bạn

* Bài 4/ 59

- Đọc bài toán - 1, 2 HS đọc

- Bài toán cho biết gì ? - HS trả lời

- Bài toán hỏi gì ? - Lớp làm vở, 1 em lên bảng làm
Bài giải

Số mảnh vải cắt được là:

32 : 8 = 4( mảnh)

Đáp số: 4 mảnh

- Chấm bài, chữa bài

3/ Củng cố:

- Thi đọc HTL bảng chia 8. - HS thi đọc HTL

- GV nhận xét chung giờ học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản