Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Bảng đơn vị đo độ dài.

Chia sẻ: abcdef_23

- Mục tiêu: - HS làm quen với bảng đơn vị đo độ dài. Thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn. Thực hiện các phép nhân, chia với đơn vị đo độ dài. - Rèn Kn ghi nhớ và tính toán cho HS. - GD HS chăm học để ứng dụng vào thực tế. B- Đồ dùng: GV : Bảng phụ - Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: 1hm = .....dam ...

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Bảng đơn vị đo độ dài.

Bảng đơn vị đo độ dài.


A- Mục tiêu:

- HS làm quen với bảng đơn vị đo độ dài. Thuộc bảng đơn vị đo

độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn. Thực hiện các phép nhân,

chia với đơn vị đo độ dài.

- Rèn Kn ghi nhớ và tính toán cho HS.

- GD HS chăm học để ứng dụng vào thực tế.

B- Đồ dùng:

GV : Bảng phụ - Phiếu HT

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ Tổ chức: - Hát

2/ Kiểm tra:

- 3 HS àm trên bảng
1hm = .....dam

- HS khác nhận xét. - Rèn Kn
1dam = ....m
ghi nhớ và tính toán cho HS.
1hm = ....m

- Nhận xét, cho điểm. - GD HS chăm học để ứng

3/ Bài mới: dụng vào thực tế.

a) HĐ 1: GT bảng đơn vị đo độ dài.

- Vẽ bảng đơn vị đo độ dài như

SGK( chưa điền thông tin)

- Em hãy điền các đơn vị đo độ dài

đã học?

+ GV nêu: Trong các đơn vị đo độ

dài thì mét được coi là đơn vị cơ

bản. - HS điền

- Lớn hơn mét có những đơn vị đo

nào?

+ Ta viết những đơn vị này vào bên - Là : km, hm, dam.

trái của cột mét.

- đơn vị nào gấp mét 10 lần?

+ GV ghi: 1dam = 10m - Là : dam
- Đơn vị nào gấp mét 100 lần? - HS đọc

- 1hm bằng bao nhiêu dam? - Là hm

+ GV ghi: 1hm = 10dam = 100 m. - 1hm = 10dam

+ Tương tự với các đơn vị còn lại. - HS đọc

b) HĐ 2: Thực hành. - HS đọc bảng đơn vị đo độ dài.

* Bài 1; 2: Làm miệng- Chữa bài, cho điểm. - HS tự làm bài- 2 HS làm trên

bảng
* Bài 3:

- Muốn tính 32dam x 3 ta làm ntn? - Đổi vở- Kiểm tra

+ Làm vở

- Ta lấy 32 x 3 được 96 rồi viết tên

- Chấm bài, nhận xét. đơn vị vào

4/ Củng cố: 25 m x 2 = 50m 15km x 4 =

- Đọc bảng đơn vị đo độ dài? 60km

* Dặn dò: Ôn lại bài. 36hm : 3 = 12hm 70km : 7 =

10km
34cm x 6 = 204cm 55dm : 5 =

11dm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản