Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chu vi hình chữ nhật

Chia sẻ: abcdef_23

- Mục tiêu - Xây dựng và ghi nhớ qui tắc tính chu vi hình chữ nhật. Vận dụng qui tắc để giải các bài toán có liên quan. - Rèn KN tính và giải toán về chu vi HCN. - GD HS chăm học để liên hệ thực tế. B- Đồ dùng GV : Thước và phấn màu HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Nêu đặc điểm của hình vuông? - Nhận xét, cho điểm. 3/ Bài mới: 2- 3 HS

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật


A- Mục tiêu

- Xây dựng và ghi nhớ qui tắc tính chu vi hình chữ nhật. Vận dụng

qui tắc để giải các bài toán có liên quan.

- Rèn KN tính và giải toán về chu vi HCN.

- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.

B- Đồ dùng

GV : Thước và phấn màu

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ Tổ chức: - Hát

2/ Kiểm tra:

- Nêu đặc điểm của hình vuông? 2- 3 HS nêu

- Nhận xét, cho điểm. - Nhận xét

3/ Bài mới:
a) HĐ 1: Ôn về chu vi các hình.

- Muốn tính chu vi hình tứ giác ta - Tính tổng độ dài các cạnh của

hình tứ giác đó.
làm ntn?

b) HĐ 2: Tính chu vi hình chữ Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

nhật. 4cm + 3cm + 4cm + 3cm = 14cm.

- Vẽ HCN ABCD có chiều dài là

4cm, chiều rộng là 3cm. Tính chu 4cm + 3cm = 7cm.

- 14cm gấp 2 lần 7cm
vi HCN?

- Yêu cầu tính tổng của 1 cạnh dài - HS đọc qui tắc:

và 1 cạnh rộng? Muốn tính chu vi HCN ta lấy

- 14 cm gấp mấy lần 7cm? chiều dài cộng chiều rộng rồi

+ Vậy khi tính chu vi HCN ta lấy nhân với 2.

chiều dài cộng với chiều rộng, sau

đó nhân với 2.Ta viết là( 4 + 3) x 2

= 14cm.

* Lưu ý: các số đo phải cùng đơn

vị đo. - HS đọc
c) HĐ 3: Luyện tập - Lớp làm vở

a) Chu vi hình chữ nhật là;
* Bài 1:

- Đọc đề? ( 10 + 5 ) x 2 = 30( cm)

b) Chu vi hình chữ nhật là:
- Gọi 2 HS làm trên bảng

( 27 + 13) x 2 = 80(cm)- HS đọc

- Chữa bài, nhận xét + Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

*Bài 2: Tương tự bài 1 ( 63 + 31) x 2 = 188( m)

* Bài 3: - Đọc đề? + Chu vi hình chữ nhật MNPQ là;

- GV HD HS tính chu vi 2 HCN, ( 54 + 40) x 2 = 188( m)

Vậy chu vi HCN ABCD bằng chu
sau đó so sánh hai chu vi với nhau

và chọn câu trả lời đúng. vi HCN MNPQ.
4/ Củng cố:

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta
làm ntn?

* Dặn dò: Ôn lại bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản