Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chu vi hình vuông

Chia sẻ: abcdef_23

- Mục tiêu - Xây dựng và ghi nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông. Vận dụng quy tắc để giải các bài toán có liên quan. - Rèn KN tính chu vi hình vuông - GD HS chăm học để liên hệ thực tế. B- Đồ dùng GV : Thước và phấn màu. HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Muốn tính chu vi HCN ta làm ntn? 2- 3 HS nêu - Nhận xét. - Hát Hoạt động học

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chu vi hình vuông

Chu vi hình vuôngA- Mục tiêu

- Xây dựng và ghi nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông. Vận dụng

quy tắc để giải các bài toán có liên quan.

- Rèn KN tính chu vi hình vuông

- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.

B- Đồ dùng

GV : Thước và phấn màu.

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ tổ chức: - Hát

2/ Kiểm tra:

- Muốn tính chu vi HCN ta làm 2- 3 HS nêu

- Nhận xét.
ntn?
- Nhận xét, cho điểm.

3/ Bài mới:

a) HĐ 1: Xây dựng công thức tính

- 3 + 3 + 3 + 3 = 12dm (Hoặc: 3 x
chu vi hình vuông.

- Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 = 12dm)

- Là cạnh của hình vuông
3dm.

- Có 4 cạnh có độ dài bằng nhau
- Tính chu vi hình vuông?

- 3 là gì của hình vuông?

- Hình vuông có mấy cạnh? các - HS đọc qui tắc.

cạnh ntn với nhau?

+ GV KL: Muốn tính chu vi hình

vuông ta lấy độ dài 1 cạnh nhân

- HS đọc đề
với 4.

b) HĐ 2: Luyện tập:

* Bài 1: HS tự làm, đổi vở- KT - Ta tính chu vi hình vuông

- Lớp làm vở
* Bài 2:

Bài giải
- đọc đề?
Độ dài đoạn dây đó là:
- Muốn tính độ dài đoạn dây ta làm

ntn? 10 x 4 = 40( cm)

Đáp số: 40cm.
- Gọi 1 HS làm trên bảng.
- HS đọc

- Chấm bài, nhận xét. - HS nêu

- làm vở
* Bài 3:

Bài giải
- đọc đề?

Chiều dài hình chữ nhật là:
- Nêu quy tắc tính chu vi HCN?

20 x 3 = 60( cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

( 60 + 20) x 2 = 160( cm)

Đáp số: 160cm.

- HS đọc

- Chấm bài, nhận xét.

4/ Củng cố:
- Nêu qui tắc tính chu vi HCN?

hình vuông?

* Dặn dò: Ôn lại bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản