Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Có nhớ một lần )

Chia sẻ: abcdef_20

học sinh. 2.Bài mới: a. Hoạt động1: Giới thiệu bài: Mục tiêu: HS nhớ được tên bài học mà các em sẽ học. Cách tiến hành: + Giáo viên nêu mục đích và giờ học và ghi tên bài lên bảng. b. Hoạt động2: Hướng dẫn thực hiện phép cộng các số có ba chữ số . + 1 học sinh lên

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Có nhớ một lần )

Bài dạy : CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

(Có nhớ một lần )

A. MụC TIÊU.

Giúp học sinh:

Trên cơ sở phép cộng khômg nhớ đã học, biết cách thực hiện phép
cộng các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần sang hàng chục hoặc hàng

trăm).

Củng cố, ôn lại cách tính độ dài đường gấp khúc,đơn vị tiền Việt
Nam.

B. CÁC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU.HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1.Kiểm tra bài cũ:

+ Gọi học sinh lên bảng làm bài + 2 học sinh.

1,2,3/5.

+ Nhận xét, chữa bài và cho điểm
học sinh.

2.Bài mới:

a. Hoạt động1: Giới thiệu bài:

Mục tiêu: HS nhớ được tên bài học

mà các em sẽ học. + Nghe giới thiệu

Cách tiến hành:

+ Giáo viên nêu mục đích và giờ

học và ghi tên bài lên bảng.

b. Hoạt động2: Hướng dẫn thực

hiện phép cộng các số có ba chữ số

+ 1 học sinh lên bảng đặt tính, lớp
.

MuÏc tiêu: Như mục tiêu 1 của bài. làm vào bảng con.

435
Cách tiến hành: 
127
Phép cộng 435+127
562
+ Giáo viên viết lên bảng 435 +
- 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1
127. Yêu cầu học sinh đặt tính
- 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng
+ Yêu cầu học sinh cả lớp suy nghĩ
6,viết 6
và tự thực hiện phép tính trên, sau - 4 cộng 1 bằng 5, viết 5

đó cho học sinh nêu cách tính.

+ Học sinh đặt tính và làm bảng

con sau đó nêu cách tính.Phép cộng 256+162

+ Giáo viên viết lên bảng và các

bước tiến hành tương tự như với

phép cộng 435 + 127.

Lưu ý: Phép cộng 435 + 127 là

phép cộng có nhớ 1 lần từ hàng

đơn vị sang hàng chục.

Phép cộng 256 + 162 là có nhớ

1 lần từ hàng chục sang hàng trăm. + 5 học sinh lên bảng, lớp làm vào

c. Hoat động3: Luyện tập - thực vở.

hành:

Mục tiêu: Như mục tiêu 2 của bài.
Cách tiến hành:

* Bài 1:

+ Nêu yêu cầu của bài toán và yêu

cầu học sinh làm bài (nếu không có

điều kiện, được phép giảm bớt cột

4, 5)

+ Yêu cầu từng học sinh vừa lên

bảng nêu rõ cách thực hiện phép

tính của mình. Học sinh cả lớp theo + Đặt tính

dõi để nhận xét bài của bạn. + Cần chú ý đặt tính sao cho đơn vị

+ Chữa bài và cho điểm học sinh. thẳng hàng đơn vị, chục thẳng hàng

chục, trăm thẳng hàng trăm.
* Bài 2:

Hướng dẫn học sinh làm bài + Từ phải sang trái.

tương tự như với bài tập 1 và cũng + 4 học sinh lên bảng làm bài, học

có thể giảm bớt cột 4, 5. sinh cả lớp làm vào vở.

* Bài 3:

+ Một học sinh đọc đề bài.
+ Bài yêu cầu chúng ta làm gì?

+ Cần chú ý khi đặt phép tính.

+ Tính tổng độ dài các đoạn thẳng

của đường gấp khúc đó.

+ Gồm 2 đoạn thẳng AB và đoạn

+ Thực hiện tính như thế nào? thẳng BC.

+ Yêu cầu học sinh làm bài. + AB dài 126cm, BC dài 137cm

+ 1 học sinh lên bảng làm bài, lớp

+ Gọi học sinh nhận xét bài của làm vào vở

bạn.

+ Chữa bài và cho điểm.

* Bài 4:

+ Một học sinh đọc yêu cầu của

+ Học sinh làm vào vở:
bài.

+ Muốn tính độ dài của đường gấp 500đồng = 200đồng + 300đồng

khúc ta làm như thế nào? 500đồng = 400đồng + 100đồng

+ Đường gấp khúc ABC gồm 500đồng = 0đồng + 500đồng
những đoạn thẳng nào tạo thành.

+ Hãy nêu độ dài của mỗi đoạn

thẳng.

+ Yêu cầu học sinh tính độ dài

đường gấp khúc ABC.

* Bài 5:

+ Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu

của bài.

+ Yêu cầu học sinh tự nhẩm và ghi

kết quả vào vở, sau đó yêu cầu 2

học sinh ngồi cạnh nhau đổi chéo

vở đển kiểm tra bài của nhau.

3. Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò:

+ Cô vừa dạy bài gì.

+ Gọi học sinh nhắc lại cách cộng

các số có 3 chữ số.

+ Về nhà làm bài 1,2,3 trang 6.
+ Nhận xét tiết học.

RÚT KINH NGHIệM TIếT DạY :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản