Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng.

Chia sẻ: abcdef_23

- Mục tiêu - HS hiểu : Thế nào là điểm ở giữa hai điểm cho trước, trung điểm của đoạn thẳng. - Rèn KN nhận biết trung điểm của đoạn thẳng. - GD HS chăm học B- Đồ dùng GV : Thước thẳng- Phấn màu- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: Điểm ở giữa. - Vẽ đường thẳng như SGK, lấy - Hát Hoạt động học

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng.

Điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng.A- Mục tiêu

- HS hiểu : Thế nào là điểm ở giữa hai điểm cho trước, trung điểm

của đoạn thẳng.

- Rèn KN nhận biết trung điểm của đoạn thẳng.

- GD HS chăm học

B- Đồ dùng

GV : Thước thẳng- Phấn màu- Phiếu HT

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ Tổ chức: - Hát

2/ Bài mới:

a) HĐ 1: Điểm ở giữa.

- Vẽ đường thẳng như SGK, lấy
trên đường thẳng 3 điểm theo thứ - HS quan sát

tự A, O, B. - 3 điểm thẳng hàng với nhau.

- Ba điểm A, O, B là 3 điểm ntn

với nhau? - Quan sát M I

- Ta nói: O là điểm nằm ở giữa A N

và B. - HS tìm

- Vẽ Đoạn thẳng MN. - Không. vì 3 điểm M, I, N không

- Tìm điểm ở giữa M và N? thẳng hàng.

- Nếu lấy điểm I nằm ngoài điểm A M

MN thì I có phải là điểm ở giữa M B

và N không?

b) HĐ 2: GT trung điểm của đoạn - là ba điểm thẳng hàng

thẳng.

- Vẽ đoạn thẳng AB có M là trung - M nằm ở giữa A và B

điểm. - Đo và nhận xét: AM = MB = 3cm

- Ba điểm A, M, B là ba điểm ntn - Đọc : M là trung điểm của đoạn

với nhau? thẳng AB.

- M nằm ở vị trí nào so với A và
- Đọc và quan sát hình vẽ SGK
B?

- Đo độ dài đoạn AM? MB? - 3 điểm cùng nằm trên 1 đường

- Khi đó ta nói: M là trung điểm thẳng

- Ba điểm thẳng hàng là: A, M, B.
của đoạn thẳng AB.

c) HĐ 3: Thực hành. - M là điểm ở giữa 2 điểm A và B

- N là điểm ở giữa 2 điểm C và D
* Bài 1: - Đọc đề?

- O là điểm ở giữa 2 điểm M và N
- Thế nào là 3 điểm thẳng hàng?

- Ba điểm nào là 3 điểm thẳng

- Đọc đề- kiểm tra BT
hàng?

- M là điểm ở giữa hai điểm nào? - làm phiếu HT

- N là điểm ở giữa hai điểm nào? Các câu đúng là: a; e.

- Olà điểm ở giữa hai điểm nào? - Quan sát hình vẽ và TL:

- 4 đoạn thẳng. Trung
- Nhận xét, chữa.

điểmcủađoạnthẳng BC là điểm I.
* Bài 2:- Phát phiếu HT- Đọc đề?

Trung điểm của đoạn thẳng GE là
- Câu nào đúng đánh dấu X

điểm K. Trung điểm của đoạn thẳng
- Gọi 1 HS làm trên bảng

AD là điểm O. Trung điểm của
* Bài 3: - Đọc đề?

đoạn thẳng IK là điểm O.
- Tìm trung điểm của mấy đoạn
thẳng?
- Chấm bài, nhận xét.

3/ Củng cố:

- Đánh giá giờ học

- Dặn dò: Ôn lại bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản