Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Diện tích hình chữ nhật

Chia sẻ: abcdef_23

Mục tiêu - HS biết được qui tắc tính diện tích hình chữ nhật khi biết số đo hai cạnh của nó.Vận dụng qui tắc để giải toán có lời văn. - Rèn KN tính toán cho HS - GD HS chăm học để liên hệ thực tế. B Đồ dùng GV : Hình chữ nhật 12 ô vuông, bảng phụ. HS : SGK C Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/Bài mới. a)HĐ 1: Xây dựng quy tắc tính DT HCN. - Hát Hoạt động

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhậtA Mục tiêu

- HS biết được qui tắc tính diện tích hình chữ nhật khi biết số đo

hai cạnh của nó.Vận dụng qui tắc để giải toán có lời văn.

- Rèn KN tính toán cho HS

- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.

B Đồ dùng

GV : Hình chữ nhật 12 ô vuông, bảng phụ.

HS : SGK

C Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ Tổ chức: - Hát

2/Bài mới.

a)HĐ 1: Xây dựng quy tắc tính

DT HCN.
- Lấy HCN đã chuẩn bị: HCN có - Có 12 ô vuông, (vì: ta thực hiện phép tính

bao nhiêu ô vuông? Vì sao? 3 x4; 3 + 3 + 3 + 3; 4 + 4 + 4.)

*HD cách tìm số vuông trong

HCN ABCD.

+ Lấy số hàng, nhân với số - HCN ABCD có 4 x 3 = 12 ô vuông

cột:Có 3 hàng, mỗi hàng có 4 ô

vuông. Hỏi có tất cả bao nhiêu ô

- Là 1cm2
vuông?

- Là 12 cm2
- Mỗi ô vuông có DT là bao

- HS thực hành đo và báo cáo KQ: Chiều
nhiêu?

dài là 4cm, chiều rộng là 3 cm.
- HCN ABCD có DT là bao

- Thực hiện nhân: 4 x 3 = 12
nhiêu?

- Đo chiều dài và chiều rộng của - Vài HS nhắc lại quy tắc: Muốn tính diện

tích HCN ta lấy chiều dài nhân với chiều
HCN ?

- Thực hiện phép nhân 4cm x 3 cm rộng( cùng đơn vị đo).

=?

* KL: Vậy 12 cm2 là diện tích
của HCN. Muốn tính diện tích - Chiều dài và chiều rộng

HCN ta lấy chiều dài nhân với - Tính diện tích và chu vi của HCN

chiều rộng( cùng đơn vị đo). - HS nêu

b) HĐ 2: Luyện tập:

*Bài 1: BT cho biết gì? - Lớp Làm phiếu HT

- BT yêu cầu gì? 5cm 10cm 32cm
c

- Nêu cách tính DT HCN? dài

- Nêu cách tính chu vi HCN? 3cm 4cm 8cm
c.rộ

- Gọi 1 HS làm trên bảng ng

5x3=15cm 10x4=40c 32x8=256cm
DT
2
m2

(5+3)x2=1 (10+4)x2=2 32+8)x2=80cm
C.

- Chấm bài, nhận xét. 6cm 8cm
vi

*Bài 2: Đọc đề? - HS đọc

-Nêu cách tính diện tích HCN? - HS nêu

-Gọi 1 HS tóm tắt - Lớp làm vở

Tóm tắt Bài giải
Chiều rộng: 5cm Diện tích của miếng bìa hình chữ nhật là:

14 x 5= 70(cm2
Chiều dài: 14 cm.

Đáp số: 70cm2
Diện tích: ......?

- Chấm bài, nhận xét.

*Bài 3:- Đọc đề? - HS đọc

- Em có nhận xét gì về số đo của - Chiều dài và chiều rộng không cùng một

chiều dài và chiều rộng của HCN đơn vị đo.

trong phần b?

- Vậy muốn tính được DT HCN - Phải đổi số đo chiều dài thành cm.

ta cần làm gì? - Lớp làm vở- Đổi vở- KT

Bài giải
- Gọi 2 HS làm trên bảng

a)Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15( cm2)

b)Đổi : 2dm = 20 cm.

Diện tích hình chữ nhật là:
- Chữa bài, nhận xét.

29 x 9 = 180( cm2)
3/Củng cố:

- Muốn tính diện tích HCN ta - HS nêu
làm ntn?

- Dặn dò: Ôn lại bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản