Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Diện tích hình vuông

Chia sẻ: abcdef_23

Mục tiêu - HS biết được qui tắc tính diện tích hình vuông khi biết số đo một cạnh của nó.Vận dụng qui tắc để giải toán có lời văn. - Rèn KN tính toán cho HS - GD HS chăm học để liên hệ thực tế. B Đồ dùng GV : Hình vuông kích thước 3cm. Bảng phụ HS : SGK C Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/Tổ chức: 2/Bài mới: a)HĐ 1: Xây dựng quy tắc tính DT hình vuông - Lấy hình vuông - Lấy ...

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông
A Mục tiêu

- HS biết được qui tắc tính diện tích hình vuông khi biết số đo một

cạnh của nó.Vận dụng qui tắc để giải toán có lời văn.

- Rèn KN tính toán cho HS

- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.

B Đồ dùng

GV : Hình vuông kích thước 3cm. Bảng phụ

HS : SGK

C Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/Tổ chức: - Hát

2/Bài mới:

a)HĐ 1: Xây dựng

quy tắc tính DT

- Lấy HV và quan sát
hình vuông

- Lấy hình vuông - 9 ô vuông
đã chuẩn bị. - Ta lấy 3 x 3 hoặc 3 + 3 + 3

- HV ABCD gồm

mấy ô vuông ?

- Hình vuông ABCD có tất cả: 3 x 3 = 9 cm2
- Làm thế nào để

tìm được?

- Là 1cm2
*HD cách tìm:

Mỗi hàng có 3 ô

- HV ABCD có diện tích là 9cm2
vuông, có 3 hàng.

Ta lấy số ô vuông

của 1 hàng nhân

-Vài HS nêu: Muốn tính diện tích HV ta lấy độ dài
với số hàng. Vậy

tất cả có bao nhiêu của một cạnh nhân với chính nó.

ô vuông?

- Mỗi ô vuông có - Tính chu vi và diện tích HV.

DT là bao nhiêu ? - HS nêu

-Vậy diện tích HV - Lớp làm nháp.

ABCD có diện Cạnh 3cm 5cm 10cm

tích là bao nhiêu
c m2 ? HV

- Y/c HS đo cạnh CV 3 x4=12cm 5 x4=20cm 10x4=40cm

của hình vuôngv ? HV

5 x5=25cm 2 10x10=100cm2
+ Vậy: 3cm x 3 DTHV 3 x3=

cm = 9cm2. 9cm2 3cm2

là diện tích của

HV ABCD. Muốn - Tính DT HV theo cm2

tính diện tích HV - Đổi số đo cạnh HV theo đơn vị cm.

ta lấy độ dài của

một cạnh nhân với -Lớp làm phiếu HT

chính nó. Bài giải

b)HĐ 2: Luyện Đổi: 80mm =8cm

tập: Diện tích của tờ giấy hình vuông là:

*Bài 1: BT yêu 8 x 8 = 64 (cm)

cầu gì? Đáp số: 64cm.

- Nêu cách tính - HV có chu vi là 20cm

chu vi và diện tích - Tính DT HV

hình vuông? - HS nêu
- Gọi 1 HS làm - Cạnh của hình vuông

trên bảng

- Chữa bài, nhận - Lấy chu vi chia cho 4

- Lớp làm vở
xét.

Bài giải
*Bài 2:

Số đo cạnh của hình vuông là:
BT yêu cầu gì?

- Muốn tính DT 20 : 4 = 5 (cm)

HV theo cm2, ta Diẹn tích của hình vuông là:

5 x 5 = 25 ( cm2)
cần làm gì?

Đáp số: 25 cm2
- Gọi 1 HS làm

bài.

Tóm tắt

Cạnh dài: 80mm -HS nêu

Diện tích:....cm2- Chấm bài, nhận

xét.

*Bài 3:BT cho
biết gì?

- BT hỏi gì?

- Nêu quy tắc tính

DT HV?

- Muốn tính được

DT HV ta phải

biết gì?

- BT cho biết chu

vi HV, làm thế

nào để tính được

độ dài 1 cạnh?

- Gọi 1 HS làm

trên bảng

Tóm tắt

Chu vi: 20cm

Diện tích: ...cm2

- Chấm bài, nhận

xét.
3/Củng cố:

- Nêu quy tắc tính

diện tích hình

vuông?

- Dặn dò: Ôn lại

bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản