Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Gấp một số lên nhiều lần (tt)

Chia sẻ: abcdef_23

- Mục tiêu: - Củng cố về thực hiện gấp một số lên nhiều lần. Thực hiện phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số. - Rèn KN tính và giải toán - GD HS chăm học B- Đồ dùng: GV : Bảng phụ- Phiếu HT C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Muốn gấp một số lên nhiều lần ta - Ta lấy số đó nhân với số lần làm ntn? 3/ Luyện tập: - Nhận xét - Hát Hoạt động học...

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Gấp một số lên nhiều lần (tt)

Gấp một số lên nhiều lần (tt)


A- Mục tiêu:

- Củng cố về thực hiện gấp một số lên nhiều lần. Thực hiện phép

nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.

- Rèn KN tính và giải toán

- GD HS chăm học

B- Đồ dùng:

GV : Bảng phụ- Phiếu HT

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động dạy Hoạt động học

- Hát
1/ Tổ chức:

2/ Kiểm tra:

- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta - Ta lấy số đó nhân với số lần

- Nhận xét
làm

ntn?

3/ Luyện tập:
- HS làm vở
* Bài 1:

- Gấp các số 3, 4, 5, 6, 7, 8 lên 4 3 x 4 = 12 4 x 4 = 16

lần 5 x 4 = 20 6 x 4 = 24

7 x 4 = 28 8 x 4 = 32- HS nêu- làm phiếu HT

- Chấm bài , nhận xét - 3 HS làm trên bảng

* Bài 2: Tính 11 16 25

- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực x x x

hiện phép tính? 5 7 5

55 112 125- Làm vở

Bài giải
- Chữa bài, nhận xét

5 lọ hoa như thế có số bông hoa
* Bài 3:

- Đọc đề? Tóm tắt? là "

5 x 8 = 40 ( bông hoa )

Đáp số : 40 bông
hoa

- Chấm bài, nhận xét.

4/ Củng cố:

Trò chơi" Ai nhanh hơn?"

- 3 cm gấp 6 lần thì bằng bao - Bằng 18cm

- Bằng 21l
nhiêu?

- 7 gấp 3 lần thì bằng bao nhiêu? - Bằng 24kg

- 3kg gấp 8 lần thì bằng bao nhiêu?

* Dặn dò: Ôn bảng nhân 7.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản