Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Giảm đi một số lần.

Chia sẻ: abcdef_23

- Mục tiêu: - HS biết thực hiện giảm một số đi nhiều lần. Vận dụng để giải bài toán có liên quan. - Rèn KN tính và giải toán. - GD HS chăm học toán B- Đồ dùng: GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: HD thực hiện giảm một số đi nhiều lần - GV nêu bài toán: Hàng trên có 6 - HS nghe - HS hát Hoạt động học

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Giảm đi một số lần.

Giảm đi một số lần.


A- Mục tiêu:

- HS biết thực hiện giảm một số đi nhiều lần. Vận dụng để giải bài

toán có liên quan.

- Rèn KN tính và giải toán.

- GD HS chăm học toán

B- Đồ dùng:

GV : Bảng phụ- Phiếu HT

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động dạy Hoạt động học

- HS hát
1/ Tổ chức:

2/ Bài mới:

a) HĐ 1: HD thực hiện giảm một

số đi nhiều lần

- GV nêu bài toán: Hàng trên có 6 - HS nghe
con gà. Số gà hàng trên giải đi 3 - 2, 3 HS đọc lại đề toán

lần thì được số gà hàng dưới. Tính

số gà hàng dưới? - Có 6 con gà.

- Hàng trên có mấy con gà? - Giảm đi 3 lần

-Sốgà hàng dưới ntn so với số gà

Bài giải
hàng trên?

Số gà hàng dưới là:
- HD vẽ sơ đồ như SGK

- Vậy số gà hàng trên là 3 phần thì 6 : 3 = 2( con)

Đáp số: 2 con gà.
số gà hàng dưới là 1 phần. Tính số

gà hàng dưới? - Muốn giảm một số đi nhiều lần ta

+ Tương tự với bài toán về độ dài lấy số đó chia cho số lần

đoạn thẳng AB và CD

- Vậy muốn giảm một số đi nhiều - HS đọc- Làm phiếu HT

lần ta làm ntn? - Lấy 12 : 4 = 3

b) HĐ 2: Luyện tập - Lấy 12 : 6 = 2

* Bài 1: - Đọc tên các cột của bài

+ HS đọc
toán?
- Muốn giảm 1 số đi 4 lần ta làm - Mẹ có 40 quả bưởi

- Số bưởi còn lại giảm đi 4 lần so
ntn?

- Muốn giảm 1 số đi 6 lần ta làm với số bưởi ban đầu

- HS vẽ
ntn?

- 4 phần
* Bài 2:

- Đọc đề? - 1 phần

Bài giải
- Mẹ có mấy quả bưởi?

Số bưởi còn lại sau khi mẹ bán là:
- Số bưởi còn lại ntn so với số bưởi

40 : 4 = 10( quả)
ban đầu? Vẽ sơ đồ ntn?

Đáp số: 10 quả

bưởi
- Số bưởi ban đầu là mấy phần

bằng nhau?

- Số bưởi còn lại là mấy phần bằng - Lấy 35 m : 7 = 5m

- Lấy 42 kg : 6 = 7kg
nhau?

- Tính số bưởi còn lại?
- Chấm bài, nhận xét.

3/ Củng cố:

- Giảm 35m đi 7 lần?

- Giảm 42kg đi 6 lần?

* Dặn dò: Ôn lại bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản