Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Giới thiệu bảng chia.

Chia sẻ: abcdef_23

- Mục tiêu - HS biết cách sử dụng bảng chia. Củng cố về tìm t.phần chưa biết của phép chia. - Rèn KN tính và giải toán. - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: Giới thiệu bảng chia: - Treo bảng chia - Đếm số hàng, số cột? - HS đếm - Hát Hoạt động học, theo chiều mũi tên

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Giới thiệu bảng chia.

Giới thiệu bảng chia.


A- Mục tiêu

- HS biết cách sử dụng bảng chia. Củng cố về tìm t.phần chưa biết

của phép chia.

- Rèn KN tính và giải toán.

- GD HS chăm học toán.

B- Đồ dùng

GV : Bảng phụ

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ Tổ chức: - Hát

2/ Bài mới:

a) HĐ 1: Giới thiệu bảng chia:

- Treo bảng chia

- Đếm số hàng, số cột? - HS đếm
- Đọc các số trong hàng đầu tiên - HS đọc

của bảng?

GV GT: Đây là các thương của - HS đọc

hai số

- Đọc các số trong cột đầu tiên

của bảng? - HS đọc

GV GT: Đây là các số chia

GV GT: Các ô còn lại là số bị - Bảng chia 2

chia.

- Đọc hàng thứ ba trong bảng?

- Các số vừa đọc xuất hiện trong

bảng chia nào? - HS thực hành tìm thương của phép

Vậy mỗi hàng trong bảng là một chia dựa vào bảng chia.

bảng chia.

b) HĐ 2: HD sử dụng bảng chia.

- HD tìm thương của 12 : 4

- Từ số 4 ở cột 1, theo chiều mũi

tên sang phải đến số 12.
- Từ số 12 theo chiều mũi tên lên

hàng trên cùng để gặp số 3.

- HS đọc
- Ta có 12 : 4 = 3

- Tương tự HD HS tìm thương - HS thực hành tìm và điền vào ô
7 4 9
của các phép chia khác. trống.

c) HĐ 3: Luyện tập

* Bài 1: - Đọc đề?

- Yêu cầu HS dựa vào bảng chia

để tìm thương. 6 42 7 28 8

72- HS làm phiếu HT
* Bài 2:

- Yêu cầu HS sử dụng bảng chia Số bị 16 45 24 72

để tìm thương, số chia và SBC. chia

Số chia 4 5 9
4

Thương 6
4 9 8

- Chấm bài, nhận xét. - 1 HS chữa bài

* Bài 3:- Đọc đề? + HS làm vở
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì? - HS nêu

- Bài toán thuộc dạng toán nào? - HS nêu

- Bài toán giải bằng hai phép tínhBài giải

Số trang truyện mà Minh đã đọc là:

- Chấm bài ,nhận xét. 132 : 4 = 33( trang)

Số trang truyện Minh phải đọc nữa
3/ Củng cố:

- Đánh giá bài làm của HS là:

* Dặn dò: Ôn lại bài. 132 - 33 = 99( trang)

Đáp số: 99 trang.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản