Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

Chia sẻ: abcdef_23

- Mục tiêu - HS có biểu tượng về hình tròn, tâm, dường kính, bán kính. Bước đầu biết vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trước. - Rèn KN nhận biết hình tròn và vẽ hình tròn. - GD HS chăm học. B- Đồ dùng GV : Com pa, một số đồ vật ( mô hình) có hình tròn. HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: GT hình tròn. - Đưa ra một số mô hình đã học...

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.A- Mục tiêu

- HS có biểu tượng về hình tròn, tâm, dường kính, bán kính. Bước

đầu biết vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trước.

- Rèn KN nhận biết hình tròn và vẽ hình tròn.

- GD HS chăm học.

B- Đồ dùng

GV : Com pa, một số đồ vật ( mô hình) có hình tròn.

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ Tổ chức: - Hát

2/ Bài mới:

a) HĐ 1: GT hình tròn.

- Đưa ra một số mô hình đã học.
- Gọi tên các hình? - Hình tam giác, tứ giác, tam

- Chỉ vào mô hình hình tròn: Đầy giác....

- Đọc : Hình tròn.
là hình tròn.

- Đưa một số đồ vật có mặt là hình

tròn. - Hình tròn.

- Nêu tên hình?

b) HĐ 2: GT tâm, đường kính, bán

kính.

- vẽ hình tròn ghi rõ tâm, ĐK, BK

như SGK: - Đọc : Tâm O

- Chỉ vào tâm của hình tròn và GT:

Điểm này gọi là tâm của hình tròn(

- Đọc: Đường kính AB
tên là O)

- Đoạn thẳng đi qua tâm O và cắt

hình tròn ở hai điểm A và B gọi là - Đọc: Bán kính OM có độ dài

đường kính AB. bằng một nửa độ dài AB.

- Từ tâm O vẽ đoạn thẳng đi qua
tâm O cắt hình tròn ở điểm m gọi - quan sát

là bán kính OM của hình tròn tâm - thực hành theo HD của GV:

+ Xác định bán kính.
O.

c) HĐ 3: Cách vẽ hình tròn bằng + Xác định tâm hình tròn

+ Vẽ hình tròn
compa.

- GT chiếc compa.

+ Xác định độ dài bán kính trên

compa. Đặt đầu nhọn của compa

trùng điểm O trên thước, mở dần

compa cho đến khi bút chì chạm

vào vạch số 2cm.

+ Đặt đầu nhọn của com pa và chỗ - Quan sát và trả lời:

a) Hình tròn tâm O, ĐK là MN,
muốn đặt tâm hình tròn, giữ chặt

đầu nhọn và quay đầu bút chì 1 PQ, các BK là: OM, ON, OP, OQ.

b) Hình tròn tâm O, ĐK là AB, bán
vòng, ta dược hình tròn tâm O bán

kính 2cm. kính là OA, OB.

d) HĐ 4: Luyện tập - CD không là đường kính vì CD
không đi qua tâm O.
* Bài 1:

- Vẽ hình như SGK

- Gọi HS vừa chỉ vừa trả lời câu - HS tự vẽ hình vào nháp

hỏi.- Vì sao CD không gọi là đường - Thực hành vẽ vào vở.

+ Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn
kính của Hình tròn?

độ dài đoạn thẳng OD(Sai. Vì OC

và OD đều là bán kính)
* Bài 2:

+ Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn
- Gọi 2 HS lên bảng tự vẽ.

độ dài đoạn thẳng OM(Sai. Vì OC
- Quan sát , HD HS vẽ.

và OM đều là bán kính)
- Chữa bài, nhận xét.

+ Độ dài đoạn thẳng OC bằng một
* Bài 3:

phần hai độ dài đoạn thẳng
- Vẽ hình tròn tâm O, đường kính

CD(Đúng. Vì và bán kính có độ dài
CD, bán kính OM vào vở?

bằng 1/2 dường kính)
- Gọi HS chỉ ra câu nào đúng, câu

nào sai?
- Bằng 1/2- Gấp 2 lần
3/ Củng cố:

- Độ dài bán kính hình tròn bằng

một phần mấy độ dài đường kính

của HT?

- Độ dài đường kính gấp mấy lần

độ dài bán kính?

+ Dặn dò: Ôn lại bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản