Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn Tập so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

Chia sẻ: abcdef_23

- Mục tiêu - Củng cố về so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, số bé bằng một phần mấy số lớn. - Rèn KN giải toán cho HS - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Luyện tập- Thực hành: * Bài 1: Treo bảng phụ - Đọc đề? - HS đọc đề - Hát Hoạt động học

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn Tập so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

Ôn Tập so sánh số bé bằng một phần mấy

số lớn.


A- Mục tiêu

- Củng cố về so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, số bé bằng một

phần mấy số lớn.

- Rèn KN giải toán cho HS

- GD HS chăm học toán.

B- Đồ dùng

GV : Bảng phụ- Phiếu HT

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ Tổ chức: - Hát

2/ Luyện tập- Thực hành:

* Bài 1: Treo bảng phụ

- Đọc đề? - HS đọc đề
- 9 gấp mấy lần 3? Củng cố - Gấp 3 lần

về so sánh số lớn gấp mấy lần số - Bằng 1/3 của 9

bé, số bé bằng một phần mấy số - HS làm phiếu HT

lớn.

- Rèn KN giải toán cho HS - 1 HS chữa bài- Lớp làm vở

- GD HS chăm học toán. - HS đọc đề

Củng cố về so sánh số lớn - So sánh số bé bằng một phần mấy

gấp mấy lần số bé, số bé bằng một số lớn.

Bài giải
phần mấy số lớn.

Số con gà có là:
- Rèn KN giải toán cho HS

- GD HS chăm học toán. 6 + 42 = 48 ( con)

Số con gà gấp số con vịt số lần là:

48 : 6 = 8( lần)
- 3 bằng một phần mấy của 9 ?

Vậy số con vịt bằng 1/8 số con gà
+ Tương tự HS làm các phần còn

Đáp số: 1/8
lại

- Chấm bài, nhận xét.

* Bài 2:
- Đọc đề?

- Bài toán thuộc dạng toán gì?
- Chấm bài, chữa bài.

3/ Củng cố:

- Đánh giá KQ làm bài.

- Dặn dò: Ôn lại bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản