Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : So sánh các số trong phạm vi 100 000

Chia sẻ: abcdef_23

Mục tiêu - HS biết so sánh các số trong phạm vi 100000. Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong một nhóm số. - Rèn KN so sánh số có 5 chữ số. - GD HS chăm học toán. B Đồ dùng GV : Bảng phụ HS : SGK CCác hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/Tổ chức: 2/Bài mới: a)HĐ 1: HD so sánh các số trong phạm vi 100 000. - Hát Hoạt động học

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : So sánh các số trong phạm vi 100 000

So sánh các số trong phạm vi 100 000A Mục tiêu

- HS biết so sánh các số trong phạm vi 100000. Tìm số lớn nhất, số

nhỏ nhất trong một nhóm số.

- Rèn KN so sánh số có 5 chữ số.

- GD HS chăm học toán.

B Đồ dùng

GV : Bảng phụ

HS : SGK

CCác hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/Tổ chức: - Hát

2/Bài mới:

a)HĐ 1: HD so sánh các số trong

phạm vi 100 000.
- Ghi bảng: 99 999....100 000 và - HS nêu:

yêu cầu HS điền dấu >; < ; =. 99 999 < 100 000

- Vì sao điền dấu < ? - Vì: 99 999 có ít chữ số hơn 100

- Ghi bảng: 76200....76199 và y/c 000

HS SS - HS nêu: 76200 > 76199

- Vì sao ta điền như vậy? - Vì s 76200 có hàng trăm lớn hơn

số 76199

- Ta SS từ hàng nghìn. Số nào có
- Khi SS các số có 4 chữ số với

hàng nghìn lớn hơn thì lớn hơn.
nhau ta so sánh ntn?

- Nếu hai số có hàng nghìn bằng

nhau thì ta SS đến hàng trăm. Số

nào có hàng trăm lớn hơn thì lớn

hơn.

- Nếu hai số có hàng trăm bằng

nhau thì ta SS đến hàng chục. Số
+ GV khẳng định: Với các số có 5

nào có hàng chục lớn hơn thì lớn
chữ số ta cũng so sánh như vậy ?

hơn.
- Nếu hai số có hàng chục bằng

nhau thì ta SS đến hàng đơn vị. Số

nào có hàng đơn vị lớn hơn thì lớn

hơn.

b)HĐ 2: Thực hành: - Nếu hai số có hàng nghìn , hàng

trăm, hàng chục, hàng đơn vị bằng
*Bài 1; 2: BT yêu cầu gì?

nhau thì hai số đó bằng nhau.
- GV y/c HS tự làm vào phiếu HT

- Gọi 2 HS làm trên bảng + HS đọc quy tắc

- Điền dấu > ;

*Bài 3: -BT yêu cầu gì? 35275

- Muốn tìm được số lớn nhất , số bé 8000 = 7999 + 1 99999
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản