Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Thực hành xem đồng hồ

Chia sẻ: abcdef_23

- Mục tiêu - Củng cố cho HS hiểu biết về thời điểm. Xem đồng hồ chính xác đến từng phút. - Rèn KN xem đồng hồ cho HS - GD HS ham học để liên hệ thực tế. B- Đồ dùng GV : Mô hình đồng hồ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: HD xem đồng hồ. - Quan sát hình 1. - Đồng hồ chỉ mấy giờ? - Quan sát đồng hồ 1 - 6 giờ 10 phút -...

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Thực hành xem đồng hồ

Thực hành xem đồng hồA- Mục tiêu

- Củng cố cho HS hiểu biết về thời điểm. Xem đồng hồ chính xác

đến từng phút.

- Rèn KN xem đồng hồ cho HS

- GD HS ham học để liên hệ thực tế.

GV : Mô hình đồng hồ- Phiếu HT
B- Đồ dùng

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ Tổ chức: - Hát

2/ Bài mới:

a) HĐ 1: HD xem đồng hồ.

- Quan sát đồng hồ 1
- Quan sát hình 1.

- Đồng hồ chỉ mấy giờ? - 6 giờ 10 phút
- Nêu vị trí của kim giờ và kim - Kim giờ chỉ qua số 6 một chút,

kim phút chỉ đến số 2.
phút?

- Quan sát đồng hồ 2

- Quan sát đồng hồ thứ hai. - Kim giờ ở qua vạch số 6 một

- Kim giờ và kim phút đang ở vị trí chút, vậy là hơn 6 giờ. Kim phút

chỉ qua vạch số 2 được 3 vạch nhỏ.
nào?- Nhẩm miệng 5, 10( đến vạch số

+ GV: Kim phút đi từ vạch nhỏ này 2) tính tiếp 11, 12, 13, vậy kim

đến vạch nhỏ liền sau là được 1 phút đi được 13 phút.

- Chỉ 6 giờ 13 phút
phút.

- Tính số phút mà kim phút đã đi từ - Quan sát đồng hồ 3

vị trí số 12 đến vị trí vạch nhỏ thứ - Đồng hồ chỉ 6 giờ 56 phút

ba sau số 2? - Kim giờ chỉ qua số 6, đến gần số

- Vậy đồng hồ thứ hai chỉ mấy giờ? 7, kim phút chỉ qua vạch số 11

- Quan sát đồng hồ thứ ba. thêm 1 vạch nhỏ nữa.

- Đồng hồ chỉ mấy giờ? - Còn thiếu 4 phút nữa thì đến 7
- Nêu vị trí của kim giờ và kim giờ

phút khi đồng hồ chỉ 6 giờ 56 - Đọc: 7 giờ kém 4 phút

phút?

- Đọc

- Vậy còn thiếu mấy phút thì đến 7 + HS 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

giờ? + HS 2: Nêu số giờ của từng đồng

- Vậy ta đọc cách hai là 7 giờ kém hồ.

( Đổi vị trí cho nhau)
4 phút.

b) HĐ 2: Thực hành

* Bài 1:- Đọc đề? + Vẽ kim phút vào phiếu HT

- Chia nhóm đôi, thực hành xem

giờ.- 4 HS cùng quay kim đồng hồ chỉ

* Bài 2: - Phát phiếu HT số giờ GV đọc

- Gọi 2 HS vẽ trên bảng

- Nhận xét, chữa bài.
* Bài 3: Trò chơi: Thi quay kim

đồng hồ

- Gọi từng nhóm 4 HS lên bảng

- GV đọc số giờ

- Nhận xét, cho điểm.

3/ Củng cố:

- Đánh giá giờ học

- Dặn dò: Thực hành xem đồng hồ

ở nhà.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản