Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Tính giá trị của biểu thức( tiếp).

Chia sẻ: abcdef_23

Mục tiêu - HS biết thực hiện tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng , trừ ,nhân , chia. Vận dụng để giải toán có liên quan. - Rèn KN tính giá trị biểu thức và giải toán. - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Tính giá trị của biểu thức( tiếp).

Tính giá trị của biểu thức( tiếp).


A- Mục tiêu

- HS biết thực hiện tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng

, trừ ,nhân , chia. Vận dụng để giải toán có liên quan.

- Rèn KN tính giá trị biểu thức và giải toán.

- GD HS chăm học toán.

GV : Bảng phụ- Phiếu HT
B- Đồ dùng

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ Tổ chức: - hát

2/ Kiểm tra:

- Trong biểu thức chỉ có phép tính - 2- 3 HS nêu

cộng, trừ hoặc nhân, chia ta thực - Nhận xét

hiện tính ntn?

- Nhận xét, cho điểm. - HS
biết thực hiện tính giá trị của biểu

thức có các phép tính cộng , trừ

,nhân , chia. Vận dụng để giải toán - HS đọc BT và tính

có liên quan. 60 + 35 : 5 = 95 : 5 86 - 10 x 4 =

- Rèn KN tính giá trị biểu 86 - 40

thức và giải toán. = 19 =

- GD HS chăm học toán. 463/ Bài mới: - HS đọc quy tắc

a) HD thực hiện tính GTBT có các

phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

- Ghi bảng 60 + 35 : 5 - HS nêu

- Yêu cầu HS tính GTBT - HS nêu và làm phiếu HT

- GV nhận xét và KL: Khi tính 41 x 5 - 100 = 205 - 100

GTBT có các phép tính cộng, trù, = 105

nhân, chia thì ta thực hiện phép 93 - 48 : 8 = 93 - 6

tính nhân, chia trước, thực hiện = 87
phép tính cộng, trừ sau.

b) HĐ 2: Thực hành - HS đọc- làm nháp rồi điền Đ, S

* Bài 1:- BT yêu cầu gì?

- Nêu cách tính GTBT? - HS nêu

- HS nêu

Bài giải

Cả mẹ và chị hái được số táo là:

60 + 35 = 95( quả)
- Chữa bài, nhận xét.

Mỗi hộp có số táo là:
* Bài 2: Treo bảng phụ

95 ; 5 = 19( quả)
- Đọc đề?

Đáp số; 19 quả táo.
- GV nhận xét, chữa

* Bài 3:- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì? + HS tự xếp hình- HS đọc
- Chấm, chữa bài.

* Bài 4:- Đọc đề?

- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để

xếp hình.

4/ Củng cố:

- Nêu quy tắc tính GTBT?

- Dặn dò: Ôn lại bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản