Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : Hỗn số số thập phân phần trăm

Chia sẻ: abcdef_24

mục tiêu: Hiểu được khái niệm về hỗn số, số thập phân, phần trăm. Biết viết các phân số dưới dạng hỗn số, số thập phân, phần trăm và ngược lại. Biết sử dụng ký hiệu phần trăm. II. chuẩn bị: III. tiến trình dạy học:Hoạt động của GV Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ GV: ( yêu cầu HS hoạt động theo

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : Hỗn số số thập phân phần trăm

 

  1. Hỗn số số thập phân phần trăm I. mục tiêu: Hiểu được khái niệm về hỗn số, số thập phân, phần trăm. Biết viết các phân số dưới dạng hỗn số, số thập phân, phần trăm và ngược lại. Biết sử dụng ký hiệu phần trăm. II. chuẩn bị: III. tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ GV: ( yêu cầu HS HS: hoạt động theo nhhóm để ôn tập lại các kiến thức đã học)
  2. 1. Nêu 1 ví dụ về hỗn số, số thập phân, phần trăm đã học ở tiểu học? 2. làm thế nào để viết 1 phân số dưới dạng hỗn số? 3. làm thế nào để viết một hỗn số dưới dạng phân số ? GV: nhận xét cho điểm theo nhóm Hoạt động 2: hỗn số GV: yêu cầu HS: viết phân số 7 dưới 4 dạng hỗn số? GV: hỗn số gồm
  3. mấy phần là những phần nào? GV: đâu là phần nguyên?
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản