Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : KIỂM TRA CHƯƠNG II

Chia sẻ: abcdef_24

Câu 1. Số tự nhiên là số nguyên dương 2. Tổng hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm 3. Tổng hai số nguyên cùng dấu là 1 số nguyên dương 4. Tích hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm 2/ Thực hiện phép tính: (2đ)

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : KIỂM TRA CHƯƠNG II

 

  1. KIỂM TRA CHƯƠNG II Đề bài 1/ Điền x vào ô thích hợp: (2đ) Đ Câu S 1. Số tự nhiên là số nguyên dương 2. Tổng hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm 3. Tổng hai số nguyên cùng dấu là 1 số nguyên dương 4. Tích hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm 2/ Thực hiện phép tính: (2đ) a. 124 – (– 14).9 + (– 50)
  2. b. 5.42 – 3.(24 – 9) 3/ Tìm x  Z biết: (2đ) a. x – (– 7 ) = 256 – (256 + 89) b. ( – 12 ).x – 10 = 62 4/ (1.5đ) a. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: – 573 ; 62; – 48 ; 0; – 1 ; – 301 b. So sánh: (– 7) (– 2003) (– 19) .363  0 (– 207)(– 69)  207.69 5/ (2.5đ) a. Xác định số nguyên:
  3. + nhỏ nhất có hai chữ số + lớn nhất có hai chữ số. b. Với mọi a, hãy điền Đ hay S vào ô trống :  –a a  = a a  –a<0
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản